Vasile LUCA: ”Dor de Eminescu”

”Dor de Eminescu”         

 

La ceas aniversar în dor de Eminesc

Orologiu bate rotund și grav  secunda,

Lumina călătoare ce vine din  ceresc,

În răsfirări de ape  își oglindește unda

 

Nemuriri celeste pe-a bolții albei frunți

Ochii lui adânci, a pleoapei țărmuri mare

Mantii de zăpezi  peste  cărunții munți

Pe chipul lui angelic i-atâta înfiorare

 

Dorință arzătoare în stâmpărări de ruguri

Nemărginiri sihastre în mângâieri de vis

Ramuri adumbrite în adieri de-amurguri

Domnul Eminescu, cuvânt a lirei  scris

 

Și-n străluciri de vrajă,  cântec de vioară

Ne-n-văluie tăcut în străluciri sublime

Nepieritor-ui mers  Luceafărul de seară

Trimite raza-i dulce pe-obrazul Cătălinei

 

Adumbriri  dorință scânteieri stelare

Sărută  în somn cum visul, o altă Cătălină

Călător de-a pururi pe-a bolților stelare

De sus din nemurire tot ei i se închină

 

Și-n  largi aripi își țese cerurile albastre

Milenii  veacuri scurse tărâmuri dinspre vis

Având pe  Eminescu în oglindiri de astre

Lumină călătoare spre lumi de necuprins

 

 

Cuvantul cel pornit din lutul greu lumesc

În străluciri corolă din slova-i dăltuită

Rămâne  adumbrită  în drag de Eminesc

Prin însăși nemurirea iubirii veșnicită

 

Solemnă este clipa de-atâta preacurat

Pe lângă plopii fără soț adesea a trecut

În nopți de liniști triste sub cerul înstelat

Ducând cu el odată a lumii reci durut

—————————-

Vasile LUCA

15 Ianuarie 2021

 

Vasile LUCA: Nu mai are cini` colinde

NU MAI ARE CINI` COLINDE

 

Zi în răsărit lumină peste munți de piatră sură

Unde brazi-n legănare poleiți în alba bură

Își așteaptă în smerenie vremi ce-aduc cu ele odată

Fulgi de nea în jocul magic înălbind pădurea toată

 

Într-o liniște împietrită n-auzi glas de astă vară

Ciripit de cânt de păsări, fie-un croncănit de cioară

Sub omătul cât și omul și-a aflat dulcea odihnă

Verdele ce-o să mijească purtând sevi din rădăcină

 

Spre dorita primăvară în mijiri de flori de gheață

Stau sub ram cum liliecii țurțuri agățați pe-o ață

Până atunci pe văi spuzite de păișul care cântă

Printre ierburi dezbrăcate trece vântul ce cuvântă

 

Cu a lui arcuș sihastru mângâind vioara vremii

Din copita lor mugită boncănesc în codrii cerbii

Răscolind cărări frunzării de vreo haită de jivine

Luând urma cea mistreață lupi ce calea le-o aține

 

Sunt  flămânzi nevoie mare nu  iau urma pe la stâni

Să mai prindă un miel răzleț fugăriți n-lătrat de  câini

Se feresc să dea cu ochii de vreun vânător la pândă

Ce i-ar prinde în cătare zădărind  zorită fugă

 

Iacă un urs greoi în mers-ui ridicat în două labe

Rezemat de parcă-n șagă s-ar cinsti cu două halbe

Iar în sat ca și-n pădure nu auzi cum altădată

Jocul glasuri de copii vremea aceea colindată

 

Să vestească veste mare mare  că la Viflaim Maria

A adus pe lume pruncul cum ne spune prorocia

Dai de uși în-ferecate străzi pustii în toată țara

Este-o lume covidită ce-i simțim cu toți povara

 

Cum ar zice-un șugubăț ”foaie verde de ciment”

Umblă-n limbă a doru-lelii cei ce  stau în Parlament

S-amăgească prin minciună că vor face și vor drege

Cum  le-ai pus ștampila-n frunte  numai dracu îi înțelege

 

După care  nu le pasă ce-au promis  au și uitat

Să-și îndestuleze mațul nu au timp de cel sărac

Iară bietul om românul  cu necazuri până- grindă

N-are cine să îl ajute ziua bună s-o mai prindă

 

Și așa vor trece anii ca și ei  ne-om duce toți

Ne-amăgim că vine-o vreme și-om scăpa de-atâția hoți

Din păcate sunt doar vise altceva nimic mai mult

Ne rărim ca-așa ni-e datul viața-i doar bun trecut

 

Poate odat` copiii noștri vor veni din lumea largă

Să își plângă în case goale lacrima în dor de mamă

Și-or vedea că nu e modru să tot fugi din țara ta

Pâinea vieții să ți-o cauți, c-alții s-aibă ce fura

 

Mulți ne risipesc avutul n-are cine să-i oprească

Parcă nu am fi ROMÂNI într-o țară românească

Nu mai are cini` colinde de crăciun pe la  ferești

De te-n-trebi  frate ROMÂNE ce ai fost și-acum ce ești?

–––––––––-

Vasile LUCA

Decembrie 2020                                                                         

Vasile LUCA: Adumbriul dinspre noapte

Adumbriul dinspre noapte

 

Se-așterne lin în fulgi de nea

A iernii cerneri ce se vrea

Sărutul, albul dinspre toamne

Îmbracă a dealurilor coame

 

Și-n jocul vântului hoinar

În strălucire de cleștar

Mantia de-omăt răsfrânt

Acoperă întreg pământ

 

Rele bune pași grăbiți

Nu poți pe tine să te minți

Te-afunzi n-a iernilor covor

Îți ești al vieții călător

 

Zăpezile în noi ivite

Vor troienii printre cuvinte

Însemn tăcut atâtor ierni

Ce vin și trec pe-a clipei vremi

 

La fereastră ochii mei

În străluciri de zurgălăi

Așteaptă-n nopțile târzii

Din van trecut poate-ai să vi

 

În răvășiri de lună plină

Și-n auriul de lumină

Vederii pârtii  se deschid

Îmi sunt tăcerii labirint

 

Codru-n legănări sihastre

Purtând poverile dinaste

Blazonul dinspre nalt curat

Își lasă  ramul îneuat

 

Adumbriul dinspre noapte

Peste-al gândurilor șoapte

Îmbracă haina de zăpezi

În amplu alb peste livezi

 

Pe șeaua iernilor trecute

În viscolirile volute

Îmi port gândul c-a altădat`

Print-a  zăpezilor brocard

—————————-

Vasile LUCA

29 Decembrie 2020

 

Vasile LUCA: În pătuțul cerului

În pătuțul cerului

 

În pătuțul cerului

Cântă frunza lerului

Și pe bolta înstelată

Îngerii ni-i se arată

 

Vin din raiul dinspre sus

Să-i aducă lui Iisus

Dar ales de Preacurat

Cu lumină îmbrăcat

 

Cel născut din Maica Sfântă

Îngerii din cer îi cântă

Preamăresc pe Dumnezeu

Prunc Iisus ca Fiu al Său

 

Dăruit acestei lumi

Ferecată în genuni

Să o scoată din păcat

Cu-a lui trup însângerat

 

Câte lacrimi neștiute

Cad din ochii Maicii Sfinte

Somnul dulce-al Fiului

E colindul lerului

 

Legănat de spuza nopții

Sfârtecând cămașa sorții

Urma cuielor bătute

Or spăla păcate multe

 

Aducând în astă lume

Vestea bună ce ne spune

Că prin jertfa Lui pe cruce

Mântuirea ne aduce

 

 

Busuioc purtat sub grindă

Cu lumina strălucindă

N-astă seară de corind

Cerurile se aprind

 

Precum jarul din cuptor

În mirosul dătător

Aburind a sfântă pâine

Ca lumina dinspre mâine

 

La icoana Precinstii

Râurinda candelei

În miros în-tămâiat

Pruncului Prealuminat

 

Fie-i somnul dulce lin

Cum ni-e sufletul preaplin

De iubirea Fiului

În seara colindului

—————————-

Vasile LUCA

26 Decembrie 2020

Vasile LUCA: Colind de pe la noi

Colind de pe la noi

 

Noi umblăm să colindăm

Da nimic nu căpătăm

Numa-o coajă de mălai

De când moşu era crai

 

Şi-un coltuc de colăcel

De mi-am rupt un dinte-n el

Răzături de pe covată

De când  buna era fată

 

Noi umblăm să colindăm

În straiță nimic n-avem

Numa-o lingură de lemn

Cu ia mâncăm câţi suntem

 

Sloboză-ne  gazdă-n casă

Ne așază după masă

Dă-ne un păhar cu vin

Ca să-ţi meargă şi-ohan plin

 

Ne cinsteşte cu pălincă

Să ne ardă pe sub  limbă

Și-o smangură, de  pchicuş

După care ne-om da duşi

 

O-m mere şi-om colinda

Da-de-om căpăta ceva

Rămâi gazdă sănătoasă

C-ai plătit colinda noastră

 

Cu o tablă de slănină

Deie-ţi Dumnezeu lumnină

Ne-ai cinstit cu-n şold de porc

Deie-ți Dumnezeu noroc

 

Din ce tablă de şorici

Om face la prunci opinci

Şi la anul om veni

Dacă-n  lume om mai fi

 

 

Ne-om duce şi-om colinda

Pân` ce zorii  ne-or afla

Am pornit din ăst ajun

De-am ajuns Sfântul Crăciun

 

Slavă pruncului să-i dăm

Și să-L binecuvântăm

Lăudăm pe Domnul sfânt

Mântuire pe pământ

 

Şi-a Lui Maică cu noi  fie

De acum până-n vecie

Între oameni omenie

La tot casa bucurie

—————————-

Vasile LUCA

Decembrie 2020

Vasile LUCA: Fă-mă Doamne!

 

Fă-mă Doamne!

 

Fă-mă Doamne cer de stele

Tu mi-ai dat lumina lor

Într-un nalt de albăstrele

Pe un pântec de ulcior

Dulcea rază preacurată

Pe a feței n-aur luni

Nopți de liniști ce adastă

Pe-a pădurilor cununi

Fă-mă  cânt de dor doinit

Dintr-o doină trăgănată

Firul ierbii de cosit

Reavănul miros de vatră

Când măicuța mea la jarul

Tras în gura de cuptor

Uita grija și amarul

Când cu mâna ei ușor

Dârguia pe vatra n-cinsă

Focul arșiței din lemn

Când pe fiecare pită

Făcea crucii sfânt însemn

Coja pâinii rumenită

O băteam de focul spuzei

Și-apoi caldă  aburindă

O mâncam cu setea buzei

Nu era pe lume altul

Mai plinit în jocul lui

Când lăsam departe satul

Luam urma codrului

Cu-o liotă de fârtați

Toți copii de seama mea

Ne lăsam de vis furați

Ne credeam haiduci sadea

Și cu noi un cârd de câini

Băteam văile n-ierbate

Parcă noi eram stăpâni

Căprioarelor sălbate

Nu erau grădini sau meri

Și nici struguri dulci în vii

Bunătăți să nu le cerni

Cât pe lume-am fost copii

Toate încet, încet s-au dus

Scrise-n file de poveste

Precum soarele-n apus

Ce se-ascunde după creste

Hei tu cea copilărie

Pură și nevinovată

Cine astăzi să te-îmbie

Să guști pâinea coaptă-n vatră?

–––––––––-

Vasile LUCA

Iunie 2020