Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Păpuşarii iubirii

Păpuşarii iubirii

Cântecul curge prin fanta clipitei,
Pendulul aleargâ prin timp fremătând,
Din margini de gând, privirea ispitei
Pătrunde în noi, nostalgii extrăgând.

Dorim să plantăm prin somnul himeric
Doar zori legănaţi în nestinsul apus,
Dar lacrima nopţii din zborul feeric
Ne-nţeapă cu dorul în veci nesupus.

La uşa din nouri, prinsă-n genune,
Luna bate uşor, cărări aprizând,
Un clopot hazliu se desfatâ-n minune
Legând reunirea cu timpul arzând.

Şi-n clipa din clipă, prin visul din noi
În glas scânteind prin nopţi de amor,
Braţe-ncleştate se întorc înapoi
Pe trupuri fierbinţi, când păcatele mor.

Şi suntem lumină, din nou păpuşari
Schimbând noaptea-n ziuă cu sfori de sărut,
În templul din rouă, ca doi toboşari
Slăvind iar iubirea cu sufletul brut.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

22 noiembrie  2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Pe portativ

Pe portativ

 

Şapte vânturi în furtună
Şapte doruri fremătânde,
Si bemol picând pe strună
În solfegii sângerânde.

Leagă-te tu do-r de noapte
De diezul fără umbră,
Sari apoi din trei în şapte
Şi mă scoate din penumbră

Reculege-mă din spaime
Şi adu-mi din nou iubirea
Scapără-mi pe suflet noime
Ca să-mi ard în sol, mâhnirea.

Ţipă-mi mi-ul mai cu milă
Nu-i mai frânge glasul dulce,
Trage notele din filă
Poate la-ul mi-o aduce

Fa şi re-ul să aştepte
Până plâng lacrimi în noi,
Am să urc câteva note
Şi-am să stau în amândoi.

Zburdaţi sunete măiastre
Căutaţi-o prin suspine
Mergeţi chiar până la astre
Şi plângeti-i despre mine.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

11 noiembrie  2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Pe prispa gândului

Pe prispa gândului

Pe prispa gândului s-a aşezat trecutul
Cu ierni în primăveri şi toamne lungi de vară,
Cam obosit de ieri, când şi-a expus avutul
Se odihneşte-acum în haina lui de seară.

Pe prispa gândului s-a aşezat şi cântul
Ce m-a-nsoţit în timp cu lacrima-i dulceagă,
Lângă poeme-a stat pân’ şi-a tocit cuvântul
În zborul meu prin nori, cu aripa-mi beteagă.

Pe prispa gândului s-au aşezat amicii…
Cu voci rupte din rai s-au aşezat în mine,
Au scris povestea mea, să-adoarmă inamicii
Din sufletu-mi pustiu, ne’ncrezător în sine.

Pe prispă încă stau prieteni să privească
Cum râuri de cuvânt mai curg uşor pe file,
Tăcerea aştepând în vers să se trezească
Vor fi mereu aici pe frunţi de nopţi şi zile.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

3 noiembrie  2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Păşind pe gând

Păşind pe gând

 

În armonii cu zările pictate
Mă prind de nori şi mă aşez în mine,
La umbra vechilor iubiri furate
Sorb amintiri şi scriu pe foi marine.

Mă scald timid în picături de rouă,
Sunt un hoinar cu stele prinse-n plete,
Cănd peste gânduri din cuvinte plouă
M-ascund în ochii mării pe-ndelete.

Şi intru-adânc în tara mea de visuri
Acolo unde sunt împins de valuri
Săpând adânc în suflet şi surâsuri
Mă-ngrop în vânt şi curg în idealuri.

Şi-n noapte când auzul nu m-aude
Când florile stau oable în furtună,
Pe jar de gând iubirea îmi surâde
Şi-mi dă fiori cu furie nebună.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Octombrie  2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Destin

Când cade-o stea în marea mea de riduri
Şi-mi picură căinţă-n rugăminte,
Pe frunte-mi zboară stoluri mari de gânduri
Şi toate se rotesc printre cuvinte.

 

Prin galaxii de suflet port stindardul
Iubirii, promulgată-n legi nescrise,
Pe-alei de vers se plimbă bulevardul
Rătăcitor prin parcuri necuprinse.

 

Sunt un atom în drum spre nefiinţă
Pe vorbe-mi pun silabe înstelate,
Păşesc prin versul liric cu credinţă
Şi-mi fac din stihuri şi cuvânt, palate.

Prin ziua nopţii ce-nnoptează-n ziuă
Rodesc poeme ce mustesc de viaţă,
În clipele bolnave când mă plouă
Tăcerea mă preface-n flori de gheaţă.

Am roze-n poezii şi meri în floare
Când mă privesc prin primăveri boeme,
Am sânge în cuvinte arzătoare
Când lacrima-mi se scurge prin poeme.

Mă recuplez la lumea din cuvinte
Cu spiritu-mi hoinar prin nebunie
Şi-i pun şi timpului ceva veşminte
Din pana mea în drum spre veşnicie.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Octombrie  2019

Imagine: facebook

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Pescarii

Pescarii

 

Obosită de-ntuneric noaptea vie zori adună
Trupul toamnei se îmbracă cu fiori de vânt nebun,
Printre diguri colţi de barcă muşcă razele de lună
Apa mării se deşteaptă printre bancuri de barbun.

Ies pescarii pline de mreje din barăcile bătrâne
Şi pornesc pe drum de ape doar de flerul lor ştiut,
Bătături le cresc în palme de la ramele hapsâne,
Ca nişte fantome oarbe trag de plase nori mâncând.

Răsăritul îi sărută cu bujori de foc pe frunte
Prin tăcerea amorţită pescăruşi îi urmăresc,
Valuri mari şi săltăreţe având pletele cărunte
Le trimit stropi de mânie şi-n destin îi întăresc.

Trag la rame cu ardoare zi de zi pentru o pâine
Mai franzelă sau mai neagră după cheful lui Neptun,
Truda lor neobosită printre tainele marine
Le aduce demnitate şi borş magic la ceaun.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Octombrie  2019

Imagine: facebook

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Andante, andante

Andante, andante

 

Cocorii se-nşiră pe cerul tomnatic
Pornind înspre vara din alte poeme,
Eu omul cu pana, un ultim romantic
Mă prind de rafale cu aripi boeme.

Un diavol din ceruri stârneşte furtuna,
Copacii se îndoaie ca nişte trândavi,
Corabia nopţii tuşeşte întruna
Eu prind voci de ploaie dinspre norii jilavi.

Artişti, pescăruşii, ca nişte planoare
Plutesc peste digul ce-abia mai respiră,
Se prind în vârtejuri pe pale uşoare
Şi curg înspre valuri pe bucle de spiră.

Furtuna devoră secunde fragile
Îşi vântură frigul pe plaja pustie,
Eu merg printre doruri cu nopţi şi cu zile
Iar cântecul mării la mal mă îmbie.

Şi cerul aleargă pe zarea confuză
Şi toamna se plimbă prin gânduri pedante,
Aştept pe faleză privirea-i de muză
Să-mi cânte din unde andante, andante

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Septembrie 2019

Imagine: facebook

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Nelinişti în nelinişti

Se plimbă iar neliniştea în linişti
Mă refrământ într-un aluat de tină,
Pe corbi de vânt, pe florile din inişti
Alerg tardiv tot căutând lumină.

Murit-au zori pe geana mea hapsână
Prin răsărituri oarbe umblă noaptea,
Deşi plutesc, prin soarta mea nebună
În schiopătat şi-n cârje umblă moartea.

Nu ştiu de ce se-nseninează cerul
Când încă mai privesc adânc în mine
El recunoaşte că-am aflat misterul
Păcatelor ce mi s-au scurs prin sine.

Mi-ascult durerea cum se umflă-n crize
Cum bântuie prin noapte dezinvoltă,
Din umbre se adună zeci de vize
Pe paşaport de trecere spre boltă.

Cât de curând voi locui pe norii
Ce mi-au săpat cu-atâta zel morminte ,
Voi fi în fulgerul ce-aprinde zorii
Şi voi tuna prin ploaia din cuvinte.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Septembrie 2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Vraja zorilor

Din jilţu-mi de piatră, revăd răsăritul
Prin noaptea ucisă de zori fumegând,
Cobor în speranţă sfidând infinitul
Nisipul scrâşneşte sub talpa de gând.

Nebuni de iubire, pe zare se-adună
Luceferi de ziuă de nouri trăgând,
Îşi caută soaţe prin mare, prin lună
Fiori de romanţă pe ceruri pictând.

Pe treptele mării urcate de valuri
Se tânguie timpul bolnav de tic-tac
Clepsidra-mi şopteşte că-n cortul din maluri
M-aşteaptă iubirea dormind în iatac.

În rugul din zare se-aprinde privirea
Din focul astral încropesc un buchet,
Mă arde în flăcări roşi-albe uimirea
Şi-ntreg răsăritul il pun la pachet.

Spre casa mobilă cu scoici şi fermoare
Mă-ntorc încărcat ca un prinţ exilat,
Din ceruri coboară o stea vrăjitoare
Iar cortul cu zâna devine palat.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Septembrie 2019

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU: Răsărit

Un fulg de dor
prins în fiori pe rug de zori,
Stă pe un zbor
plutind pe nori printre cocori.

Soare timid,
purtând în ochi flori de deochi,
Prea prins în vid
de foc mănunchi stând în genunchi.

 

Din curcubeu
fură culori fără palori,
Pictând eseu
pe val şi nori stârnind viori.

Eu tac vorbind
vâslind uimiri în răzvrătiri,
Raze sorbind
din ochi de miri fără uniri.

Valuri se-aprind
cu stropi de vis din paradis,
Noaptea pierind
într-un abis din interzis.

Pe-obraji de rai
prind un tablou printr-un hublou,
Şi la 2 Mai
mi-l dau cadou pe un tangou.

——————————

Ştefan Doroftei DOIMĂNEANU

Septembrie 2019