Patrick J.SAMMUT: Alter ego / My parallel self

ALTER EGO

 

Alter ego-ul meu

Nu merge prin vacarmul străzilor

Unde domnesc furia şi teama atavică.

 

Alter ego-ul meu

Nu trăieşte într-o nesfârşită rutină

În care zilele sunt calculate

După cutia cu medicamente a fiecărei dimineţi.

 

Alter ego-ul meu

Hoinăreşte DINCOLO

Unde puterea e a NATURII

Şi părţile beligerante ale universului

Sunt una,în pace şi armonie.

 

Acolo fluturii îşi coboară aripile

În feeria culorii

Şi fructele atârnă pretutindeni

La îndemâna oricui.

 

Alter ego-ul meu locuieşte

În acel spaţiu unde timpul

Nu se grăbeşte niciunde.

 

               (versiune în limba română de Dragoş Barbu)

 

 

                 MY PARALLEL SELF

 

 

My parallel self

does not walk the noisy streets

where rage and panic are king and queen.

 

My parallel self

is not part of a never-ending routine

where days are counted

according to the morning pill box.

 

My parallel self

wanders BEYOND

where NATURE prevails

and micro and macrocosmos

are one in peace and harmony.

 

There butterflies flap their wings

in colourful bliss

and fruits hang for all

to pick and taste.

 

My parallel self inhabits

such a space,time no haste.

––––––––––

Patrick J.SAMMUT

Malta

11 iunie, 2018

Patrick J. SAMMUT: După doisprezece ani / Twelve years later

DUPĂ DOISPREZECE ANI

    (mamei, care a plecat din această lume în ziua de 24 septembrie 2004)

 

După doisprezece ani

De la plecarea ta spre alte porturi

Eu înţeleg de ce

N-am vărsat vreo lacrimă,

Ştiind că mă părăseşti…

Am înţeles că, din acea clipă

Ai început să locuieşti în mine,

În cap, trup şi inimă,

Gânduri sau obiceiuri…

După doisprezece ani

Mă simt puternic,

Nu plâng, ci zâmbesc,

Mă privesc şi te văd,

Pe tine, iubită mamă.

 

TWELVE YEARS LATER

       (To my mother who left this world on the 24th of September 2004)

                       

Twelve years after your

departure to other harbour

I understood why

I did not shed any tear

at your going away…

I understood that from that

instant

You began to inhabit me

head, body, heart,

thoughts and tics…

Twelve years later

I feel strong

I do not cry, but smile,

I look at myself and see you

my beloved mother.

——————————–

Patrick J. SAMMUT

Mosta, Malta

15 mai, 2018

Traducere în limba română Dragoș Barbu

 

*PATRICK J. SAMMUT este un poet maltez, autor, printre altele, al volumului multulingv BEYOND şi al volumului de povestiri UNEASY RITUALS.

 

Patrick J.SAMMUT: Winter walk / Plimbare de iarnă

WINTER WALK

 

Lights peep out of from hndreds of dark caverns

feebly

when the wind plays pipes through bollards

worn out by decades of white haired winters.

I walk happily and listen to the magical notes

magical do re mi fa si la si do

and again

do re mi fa sol la si do.

I look down in te dark

and watch the waves beating angrily

-or just beating-

against the under passage

where no car or human dares to wander!

White foam and a few floating boats

anchored in panic.

Continue reading „Patrick J.SAMMUT: Winter walk / Plimbare de iarnă”