Ioan Nicolae MUȘAT: „Trofeul și premiile ASCIOR” pentru tinerii creatori din țară și străinătate!

START „Trofeul și premiile ASCIOR”! Elevii de peste 12 ani (2019) și tinerii până în 25 ani (2019) indiferent de domiciliu, în România sau în afara granițelor României, sunt invitați la CONCURS CU PREMII, trimiterea materialelor începând de azi 19 Iunie până duminică, 15 Sept 2019.

Una din cele mai importante activități ale asociației ASCIOR este direcția Conferințe și Congrese ASCIOR „Uniți prin Credință”, direcție care demonstrează de ce ființăm ca asociație, pentru ce facem atâtea lansări de carte, conferințe, colocvii, pentru ce avem revista Orizonturile Bucuriei, pentru ce vrem și înființăm grupuri, filiale și Arii ASCIOR, sensul activității noastre naționale și internaționale.

Începând din 2020 trebuie să susținem primul Congres ASCIOR pentru Civilizația Creștină, care trebuie să se desfășoare pe secțiuni și a cărui pregătire începe încă de la Conferința Națională ASCIOR 2019, din 12-13 oct 2019, care se va desfășura la Buzău, sperăm în Sala Consiliului Județean, congrese care trebuie să pună bazele teologice și filozofice ale formării Civilizației Creștine.

De aceea, momentul cel mai important al asociației ASCIOR este cel al Conferinței Naționale (12-13 Oct 2019) și atunci trebuie înmânate atât diplomele, premiile și medaliile cât și trofeul ASCIOR.

Astfel inițiem două concursuri ASCIOR, pe direcțiile Religie și Literatură, în limba română pentru elevi de la 12 ani până la tineri până în 25 ani, după categoria de vârstă cu care avem și contractul de sponsorizare cu Carrefour Buzău.

Proiect Concursuri ASCIOR:

Direcția Religie,

Tema: „Uniți prin Credință”

Forma materialelor: note, comentarii, medalioane, recenzii, evocări, eseuri scurte, poezii, care să evidențieze unitatea adusă de credința cea adevărată, unitatea familială, unitatea socială, unitatea internațională, unitatea de gândire și trăire într-un colectiv, într-un domeniu de activitate, într-un ținut etc. Accentul cade pe contribuția, efectul religios, Unitatea prin Credință!

Dimensiunea materialelor trimise: minim o pagină, maxim 3 pagini A4.

Formatul trimiterii: Word, la un rând, Times New Roman, dimensiunea 12

Adresa: asociatiaasciorsecretariat@gmail.com

Perioada de trimitere 19 iunie 2019- duminică 15 sept 2019.

Specificația trimiterii: Pentru Concursul Religie ASCIOR 2019

Nume, prenume, vârsta, adresa de domiciliu, instituția de învățământ unde este înscris concurentul, (sau ultima absolvită), scurt CV privitor la alte concursuri la care a participat.

Direcția Literatură.

Tema: „Uniți prin Credință”

Forma materialelor: note, comentarii, medalioane, recenzii, evocări, eseuri scurte, poezii, care să evidențieze unitatea adusă de credința cea adevărată, unitatea familială, unitatea socială, unitatea internațională, unitatea de gândire și trăire într-un colectiv, într-un domeniu de activitate, într-un ținut etc. Accentul cade pe contribuția, efectul literar, dorul, dragostea, nădejdea oamenilor de a fi uniți pentru a-și împlini idealurile.

Dimensiunea materialelor trimise: minim o pagină, maxim 3 pagini A4.

Formatul trimiterii: Word, la un rând, Times New Roman, dimensiunea 12. Materialele trimise în altă perioadă decât cea admisă, în alt format sau fără diacritice nu intră în concurs.

Adresa: asociatiaasciorsecretariat@gmail.com

Perioada de trimitere 19 iunie 2019- 15 sept 2019.

Specificația trimiterii: Pentru Concursul Literar ASCIOR 2019

Nume, prenume, vârsta, adresa de domiciliu, instituția de învățământ unde este înscris concurentul, (sau ultima absolvită), scurt CV privitor la alte concursuri la care a participat.

Materialele trimise participă la toate concursurile anunțate, atât cele ale asociației cât și cele speciale acordate prin ASCIOR.

Atât pentru concursurile ASCIOR cât și ale terților prin ASCIOR se înființează

Comisia de Validare, care va fi anunțată din timp.

Condițiile premierii:

1) Trofeul ASCIOR este o recunoaștere unică pe an și se acordă de către Consiliul de Administrație unei mari personalități care a adus contribuții majore la cunoașterea și recunoașterea națională și internațională a activității asociației ASCIOR.

Este oferit de Consiliul de Administrație ASCIOR

2) Premiile ASCIOR sunt de 500 lei pentru fiecare ramură, Religie și Literatură și se acordă conform punctajului maxim obținut de concurent pentru fiecare direcție de concurs.

3) Persoanele care doresc să acorde premii suplimentare se vor înscrie cu numele premiului (Ex: premiul „ASCIOR și Floarea Dimian”, sau „ASCIOR și Ioana Raluca Trandafir”, „ASCIOR și SC Valorum”), înscriere până pe data de 20 aug 2019. Valoarea premiilor speciale este între 200 și 500 lei.

4) Fiecare membru al comisiei va acorda puncte de la 5 la 10 pentru fiecare concurent.

5) Pot intra la premiere ASCIOR sau speciale, (adică cele date de alte persoane prin intermediul ASCIOR) doar lucrările concurenților care au acumulat peste 63 de puncte pentru lucrările transmise la o secțiune. Pentru acordarea premiilor va fi trimisă persoanelor înscrise pentru acordarea premiilor speciale lista cu concurenții eligibili până cel târziu 13 Sept 2019.

6) Concurentul poate să participe cu aceleași lucrări la ambele secțiuni (Religie și Literatură) doar că la o secțiune se va urmări mai mult efectul religios iar la cealaltă secțiune, valoarea literară, deci, poate să fie punctat diferit.

7) După trimiterea materialelor pentru concurs fiecare concurent va primi un număr de înregistrare urmat de numele secțiunii, (ex: 5 Religie, 9 Religie, 1 Literatură, 7 Literatură), și astfel va fi trimis la fiecare membru al comisiei și persoanelor care doresc să acorde premii speciale dar identitatea concurentului se va afla la decernarea premiilor.

8) Membri comisiei au obligația să puncteze corect, conform conștiinței, lucrările fiecărui concurent, ne-punctarea unuia sau a mai multor concurenți modificând în mod categoric rezultatul final. De aceea se iau în considerație doar validările acelor membri ai Comisiei de validare care au punctat toți concurenții.

9) Indiferent de cât de bune îi sunt lucrările, un concurent nu poate să obțină punctajul maxim de serie la ambele secțiuni, (ex 90 puncte la religie și 90 la Literatură), aceasta este eroare de validare și se reia procesul validării lucrărilor. Când este situația punctajului maxim pe serie (Ex, concurentul este maxim punctat pe tema Religie cu 87 puncte (maxim din serie) și cu 88 puncte pe tema Literatură(iar maxim din serie), va fi premiat pentru Literatură și cu diplomă specială și medalie pe tema Religie.

10) Comisia ASCIOR de Validare a premiilor va acorda diplome speciale și medalii ASCIOR concurenților meritorii care nu au obținut punctajul maxim.

11) Prezența membrilor juriului, sau a persoanelor care acordă premieri speciale, la festivitatea de premiere, este de dorit dar nu este absolut necesară.

12) În cadrul premierilor, atât laureații ASCIOR cât și beneficiarii premiilor speciale vor interpreta fragmente din lucrările care au fost premiate.

13) Mai întâi vor fi acordate premiile de participare oferite de Carrefour Buzău apoi premiile speciale și la sfârșit premiile ASCIOR. Între premieri vor fi interpretate cântece, de la pricesne până la muzica patriotică cu care se încheie festivitățile de premiere.

Elevi și tineri, vă așteptăm la concursul nostru, primul Concurs ASCIOR!

Îi rugăm pe membri și prietenii ASCIOR să promoveze evenimentul pentru ca elevii și tinerii talentați să poată cunoaște și participa la Concursul ASCIOR!

ASCIOR pentru bucuriile omului! Uniți prin Credință!

Cu tot respectul,

Nicolae Mușat
Președintele ASCIOR

Continue reading „Ioan Nicolae MUȘAT: „Trofeul și premiile ASCIOR” pentru tinerii creatori din țară și străinătate!”

A apărut noul număr al revistei Orizonturile Bucuriei. Iată sumarul!

În revista Orizonturile Bucuriei nr 12 (pentru lunile Sep-Oct 2018) sunt publicați următorii autori cărora le mulțumim pentru participare și implicare:
Ing. Nicolae Mușat, Pr. prof. dr. Mihail Milea, Pr. prof. dr. Aurelian Damian, Prof. univ. dr. Nicușor Nacu, Istoric Cornel Birsan Cornel, Teolog Attila Mihai Nagy, Pr. Marian Sava, Ec. dr. Angelica Stanciuloiu, Prof. dr. teolog Antoniu Pastin Cătălin, Prof. Eleonora Schipor, Pr. stav. Radu Botiş, Ierom. Maxim Iuliu-Marius Morariu, Poet Mirela Minuţa Alexa, Prof. Ana Bejan, Prof. univ. dr. Alexandru Nemoianu, Teolog ing Mihail Nicolae Stanca, Prof. Anghel Mugurel, Marinela Mihaila Savin, Poet prof. Mircea Dorin Istrate, Comandor Aurel Niță, Poet Floarea Dimian, Poet etnolog Maria Filipoiu, Col. dr. ing. Constantin Avadanei, Poet Olga Grigorov Văduva, Pr. stav. Ilie Bucur Sărmășanu, Prof. Alexandra Elena Țicleanu, Scriitor prof. Ramona Luminița Ungureanu, Redactor Dia Radu, Prof. drd. Tatiana Croitor, Redactor Odette Sofloneascu, Poet critic Girel Barbu, Scriitor prof. Nicolae Băciuț, Poet Emilia Amariei, Prof. Traian Gheorghe Cristea, Prof. dr. Tatiana Butnaru, Poet Vasilica Grigoras, Poet Eliana Popa, Poet Ioana Raluca Trandafir, Scriitor Marius Vlasceanu, Eseist, scriitor prof. Chifu Speranta Ecaterina, Scriitor Paulina Georgescu, Poet prof. univ. dr. Carmen Ciornea, Poet Cristian Gabriel Vulpoiu, Poet redactor Diana Ciugureanu, Poet Mihaela Aionesei, Poet dr. Ovidiu Viorel Birtu Piraianu, Poet Calinescu Maria, Poet Mariana Paduraru, Poet Ionel Arădoaie, Poet prof. univ. dr. Tatiana Dabija, Poet Antonela Stoica, Poet pr. Gabriel Gabriel Si Dana Constantin, Poet Violeta Cadar Secoșan, Poet ing. Zirbo Florin, Eseist Hatos Vasile, Poet Marilena Răghinaru, Poet Vasile Luca, Istoric dr. Eugen Costel Popescu.
Sincere felicitări și vă așteptăm să susțineți în continuare revista Orizonturile Bucuriei!


REDACȚIA

9 decembrie, 2018

Eleonora SCHIPOR: Conferința ASCIOR-Buzău ne-a unit pe toți

Iată că am ajuns la Buzău. Înainte de asta fusesem la Conferința de la Suceava dedicată celor 80 de ani ai Societății Scriitorilor bucovineni, ce s-a desfășurat în sala mare a bibliotecii județene „I. Gh. Sbiera”. Am venit la invitația directorului acestei prestigioase instituții culturale d. Gabriel Cărăbuș. De fapt au venit mulți reprezentanți ai Societăților românești din regiunea Cernăuți.

În după amiaza acelei zile împreună cu doamna Maria Ștefureac, bibliotecară-șefă a bibliotecii din satul Pătrăuții de Jos am plecat cu trenul spre Buzău. Deși a avut întârziere din cauza unei neprevăzute defecțiuni, la gara feroviară ne așteptau domnul Nicolae Mușat cu șoferul unei mașini și cu încă un domn care sosise la Conferință de la Covasna.

Am fost conduse la hotelul „Pietroasa” cel mai bun hotel al orașuluiu, având condiții foarte bune pentru cazare.

Conferința a început a doua zi în piața centrală a orașului, în fața primăriei. S-au adunat cei care veniseră primii. O scurtă alocuțiune a rostit d. Nicolae Mușat, președintele fondator al Asociației ASCIOR, dar și arhimandritul Andrei Caramalău, exarhul mănăstirilor din Basarabia.

În Sala consiliului județean Buzău au debutat lucrările primei conferințe a ASCIOR-ULUI cu o scurtă cuvântare a domnului președinte N. Mușat. Dar și cu binecuvântarea preotului pr. Dr Mihai Milea, a pr. prof. dc. Aurelian Damian și a Arhimandritului Andrei Caramalău din Basarabia.

De asemenea printre membri Prezidiului lucrărilor Conferinței s-au aflat și au rostit alocuțiuni d. Ambasador de la București Mihail Florescu, d. dr. Ștefan Sofronovici, președintele filialei ASCIOR-Chișinău, și doamna ec. dr. Angelica Stănciuloiu, director integrare europeană ASCIOR.

 

Rând pe rând vorbitorii, oameni de aleasă cultură, inteligență, amabilitate, au vorbit pe scenă despre importanța unei asemenea activități, a scurtei, dar deja fructuoasei activități ASCIOR, despre cele 8 filiale deschise și care activează deja: Tulcea, Mizil, București, Timișoara din România, cât și Cernăuți, Soroca, Orhei, Chișinău din afara granițelor.

Am cunoscut astfel scriitori, ziariști, profesori, juriști, economiști, doctori, ingineri, tehnicieni, antreprenori, activiști atât în cadrul Asociației ASCIOR, cât și din alte Asociații, Reuniuni, Societăți, grupuri etc. Unii dintre ei au recitat sau citit versuri proprii, au venit cu mari emoții. Astfel i-am cunoscut pe inimoasa doamnă Diana Ciugureanu-Zlatan, vicepreședinta ASCIOR-Chișinău, președinta Uniunii Scriitorilor de Limbă română de la Chișinău din care fac și eu parte, le-am revăzut și admirat pe minunatele doamne care au fost la Cernăuți, Angelica Stănciuloiu și Olga Grigorov, ultima fiind și președinta filialei Tulcea, care a sosit însoțită și de vicepreședintele acestei filiale, scriitorul Tănase Carașca, care ne-a donat și câteva cărți. Am primit două cărți de la d. Marius Vlăsceanu, președintele ASCIOR-Mizil, l-am ascultat pe teoloigul Mihai Nagy Attila, un domn secui de naționalitate, care s-a trecut la credința creștin-ortodoxă, pe doamna Paulina Georgescu, secretar general ASCIOR, pe inimoasa doamnă Floarea Damian, vicepreședintă ASCIOR și mulți alții. N-a putut fi prezent din motive obiective, președintele filialei ASCIOR-Cernăuți tânărul Vladimir Acatrini, exact în aceste zile este la sesiunea de la Kiev, susține doctoratul. În fața celor prezenți am vorbit eu personal și în prima și în a doua zi, am dăruit celor prezenți cărți proprii, iar copiilor reviste „Făgurel” editate sub egida Ligii tineretului român din Cernăuți, condus de jurnalistul Vitalie Zâgrea, cât și ziarul „Concordia”, unde doamna Doina Bojescu, redactor-șef al acestei publicații, secretara filialei ASCIOR-Cernăuți, a publicat un frumos articol despre deschiderea acestei filiale la Cernăuți.

Nu puteau să lipsească de la o asemenea sărbătoare și formații sau artiști care ne-au umplut sufletul de bucurie prin evoluările lor. Au cântat, au recitat, ne-au adus bucurie tuturor. A cântat eleva Maria Trandafir, Mizil, a recitat elevul Negoiță Mario, liceul de Arte Buzău, grupul vocal folcloric „Slănicul” condus de profesorul Ion Zota din comuna Lopătari, județul Buzău, grupul vocal folcloric „Sirețelul” din regiunea Cernăuți, condus de profesorul Gh. Stratulat, a susținut un microrecital Diana Hristisean, vicepreședinta ASCIOR-Chișinău, ca spre fine să ne cânte și să ne încânte cu vocea sa, dar și cu discipolii pe care-i instruiește, talentata doamnă Ofelia-Florica Haranguș, interpretă de muzică populară din Buzău. Momente de adevărată  dragoste de neam, tradiții, cultură ne-au dăruit acești copii, dar și cei maturi care-i instruiesc.

Organizatorii au avut grijă ca prin intermediul unor firme din Buzău, prin tragere la sorți, să li se ofere copiilor și adulților  câteva premii și bonuri în valoare de 200-250 lei.

A doua zi în sala amfiteatru a muzeului județean Buzău s-au luat unele hotărâri și s-a adoptat rezoluția primei conferințe a Asociației ASCIOR, au mai fost luări de cuvânt, evoluări artistice. Ne-au mai încântat auzul cu instrumentele lor muzicale profesorul și instrumentistul Traian Popescu  cu discipolii săi.

Astfel s-a desfășurat (am expus doar foarte pe scurt) prima Conferință Națională pentru Civilizație Creștină, ASCIOR-2018, „Uniți prin credință”.

Nemaivorbind de revistele „Orizonturile bucuriei” care ne-au fost înmânate, de brevetele de participare, iar vorbitorilor și Medalia jubiliară a Asociației respective.

În după amiaza celei de a doua zi am fost conduse, cele două doamne din regiunea Cernăuți într-o excursie nemaipomenit de frumoasă. Am văzut un fenomen unic în Europa Vulcanii noroioși, dar și sculpturile din piatră de la Măgura, am vizitat și ne-am închinat la mănăstirea Ciolanu, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Datorăm acest lucru artistei Ofelia Florica Haranguș și soțului ei, domnului Marian Rădulescu, cărora le suntem din suflet recunoscătoare.

Sincere mulțumiri aducem domnului Laurențiu Dragomir de la App Protecția Patrimoniului din București pentru că avut grijă de procurarea biletelor de călătorie tren. Personal îi aduc cele mai sincere mulțumiri poetei creștine din Timișoara d. Mariana Gurza, datorită căreia am făcut cunoștință cu domnul Nicolae Mușat, cu doamna Diana Ciugureanu, iar cunoștința noastră a dat rezultate bune. Avem o Filială ASCIOR la Cernăuți, am devenit membră a USLR din Moldova, am publicații în mai multe reviste și almanahuri din România. Dumnezeu s-o binecuvânteze pentru acest gest de adevărată omenie și spiritualitate românească.

Acum la final, aș vrea să-i mulțumesc încă odată, deși se pare că o să-i fiu totdeauna recunoscătoare, minunatului om, dc. inginer Nicolae Mușat pentru munca enormă depusă, pentru efortul deosebit, pentru omenia, atenția, grija, curajul, amabilitatea, înțelegerea de care a dat și dă dovadă. Fie ca Bunul Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria să-i răsplătească înaltele sale calități omenești acum și întotdeauna.

Doamne ajută să ne mai întâlnim, să putem organiza împreună asemenea activități necesare și binevenite.

———————————-

 Eleonora SCHIPOR,

profesoară superioară, prim-vecepreședinta filialei ASCIOR-Cernăuți, membră a Uniunii Bibliotecarilor bucovineni, a USLR, a Uniunii jurnaliștilor din Ucraina

23 octombrie, 2018

Mariana COCIERU: Un eveniment cultural inedit în Anul Centenarului

La 10 septembrie 2018, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova din Chişinău, a avut loc o manifestare culturală inedită graţiei câtorva puncte-cheie. Evenimentul a găzduit, de la bun început, inaugurarea Filialei ASCIOR-CHIŞINĂU, de către reprezentanţii Asociaţiei pentru Civilizaţie Ortodoxă, cu sediul la Buzău, România.

Ulterior, publicul spectator a savurat cu o deosebită satisfacţie lansarea a două cărţi de poezie: Părinţii ca sfinţii, autor Ştefan Ștefan Sofronovici, şi Dragii mamei copilaşi de Efrosinia Sofronovici, mama poetului, în vârstă de 92 de ani.

Momentul de graţie l-a constituit, totuşi, lumea bună venită de pe ambele maluri de Prut, cu reprezentanţi ai Academiilor, dar şi ai Uniunii Scriitorilor din Bucureşti şi Chişinău, capitalele celor două State Româneşti: România şi Republica Moldova. Manifestarea culturală s-a produs în Sala de Conferinţe „Alexe Rău”, fiind moderată de Maestrul în Artă Pavel Popa şi organizată prin implicarea directă a colaboratorilor Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (Chişinău), a conducerii Asociaţiei ASCIOR (Buzău) şi a Uniunii Scriitorilor de Limbă Română.

Cu un mesaj de salut la inaugurarea evenimentului a venit părintele Andrei Caramalău, arhimandritul Mănăstirii „Sfântul Apostol Andrei”, mănăstire ce aparţine Mitropoliei Basarabiei, amplasată în oraşul Durleşti, suburbie a Municipiului Chişinău. Sfinţia sa a binecuvântat adunarea şi a rostit o rugăciune după obiceiul creştinesc. Ulterior cuvânt i s-a oferit domnului inginer Nicolae Muşat, preşedintele-fondator al ASCIOR (Buzău), şeful delegaţiei din stânga Prutului. Dumnealui a prezentat membrii delegaţiei şi a informat publicul cu privire la statutul şi activitatea asociaţiei pe care o conduce, trecând în revistă realizările obţinute. În discursul său, s-a referit în mod deosebit la tipărirea revistei Orizonturile Bucuriei: revistă de credinţă, atitudine, cultură şi civilizaţie ortodoxă, apoi la realizarea Antologiei ASCIOR 2017 (unde au fost publicaţi mai mulţi autori basarabeni) ş. a., anunţând deschiderea spre colaborare atât celor prezenţi la eveniment, cât şi tuturor oamenilor de cultură şi ştiinţă, interesaţi de promovarea valorilor spirituale creştineşti.

Printre realizările esenţiale obţinute de asociaţie au fost enumerate inaugurările mai multor filiale, printre care cea de la Tulcea, Bucureşti, Orhei, Cernăuţi, Soroca ş. a. Filiala ASCIOR-CHIŞINĂU este a şaptea la număr, a menţionat domnia sa. În calitate de preşedinte-fondator al filialei de la Chişinău a fost aleasă doamna Diana Ciugureanu-Zlatan, care este şi Preşedintele Uniunii Scriitorilor de Limbă Română, iar vicepreşedinţi au fost desemnaţi poetul Ştefan Sofronovici, arhimandritul Andrei Caramalău şi juristul Diána Hristisean.

Mesaje de salut au acordat şi ceilalţi membri ai delegaţiei: dr. Angelica Stănciuloiu, economist, director integrare ASCIOR, poeta Olga Văduva-Grigorov, preşedintele filialei ASCIOR-TULCEA şi dr. Mihail Popescu, prof. universitar, vicepreşedinte ASCIOR-BUCUREŞTI. Publicul s-a arătat interesat de activităţile întreprinse de asociaţie şi filialele acestora, iniţiind un dialog interactiv cu invitaţii şi mulţumindu-le pentru intenţia de a deschide o filială şi în municipiul Chişinău.

Startul lansării celor două cărţi l-a dat Academicianul Mihai Cimpoi, numit de către mulţi intelectuali de la Chişinău, Patriarhul Culturii Româneşti din Basarabia, în calitatede prefaţator al celor două volume de poezie prezentate. Domnia sa a accentuat ca semnificativ faptul că acest frumos eveniment cultural are loc în Anul Centenar, apreciind drept fericită coincidenţa inaugurării filialei ASCIOR-CHIŞINĂU cu lansarea celor două cărţi de poezie cu profund conţinut religios şi patriotic.

În prefaţa cărţii Dragii mamei copilaşi, întitulată Mărturia critică a unei ţărance, remarcabilul critic literar a evidenţiat la justă valoare că autoarea: „Efrosinia Sofronovici iese din uriaşul con de umbră al Cântăreţului anonim şi îşi pune versurile şi cântecele pe hârtie. Poeta-ţărancă, înzestrată cu darul rostirii de cântec, de recitativ baladesc, vine cu o mărturie sinceră despre propria viaţă, despre familia numeroasă pe care a avut-o, despre vremurile pe care le-a trăit. Mai potrivite pentru definirea a ceea ce ne propune ea sunt mai vechile mărturisenie şi mărturiseală, care sunt înrudite cu spovedanie” [Sofronovici Efrosinia. Dragii mamei copilaşi. Chişinău: Pontos, 2017, p. 3].

Menţionând că tematica patriotică este o adevărată rara avis în poezia de azi, exegetul a atras atenţia că poeţii americani, după sângerosul atentat din 11 septembrie 2001, au început a aborda mult mai temeinic această temă. În încheiere, referindu-se la cel de-al doilea volum de poezie lansat Părinţii ca sfinţii, academicianul a citat un fragment din prefaţa cărţii întitulată sugestiv Cărarea cea dreaptă a vieţii şi a poeziei: „Ştefan Sofronovici se bucură că renaşte credinţa, că «renasc Biserici albe din ruină – izvoare de demult cu apă vie», se bucură de faptul că Dumnezeu ne mai călăuzeşte şi ne îndreaptă pe calea cea dreaptă, că «Putna în
iubire ne adună». De aceea, îmbracă versurile în formă de rugăciune, de acatist, de comunicare şi cuminecare, de invocare a harului divin, care să-i facă altar inima, de dialog cu aproapele, care antrenează duhul folcloric al versului («Lacrimi sunt apele,/ Înstrăinatele,/ Plângem cu-aproapele/ Jertfele plaiului,/ Patima graiului…»)” [Sofronovici Ştefan. Părinţii ca sfinţii. Chişinău: Pontos, 2018, p. 4].

În discursul său, academicianul Nicolae Dabija a amintit publicului-spectator că a semnat o prefaţă la prima carte a lui Ştefan Sofronovici, Noi nu avem pământ de dat, apărută în anul 2001, menţionând prospeţimea poeziei acestui autor, graţie tematicilor religioase şi patriotice, atât de imperioase pentru cultivarea spiritului militant al tânerei generaţii aflate în confruntarea zilnică cu pierderea valorilor naţionale spirituale, istorice şi lingvistice. Scriitorul s-a referit cu o deosebită satisfacţie la vecinătatea satelor de baştină Codreni, de unde îşi trage propriile rădăcini, şi Batâr, satul copilăriei şi al adolescenţei protagonistului Ştefan Sofronovici.

Domnia sa a accentuat rolul credinţei în soarta poporului român şi a menţionat faptul că documentele mai vechi dezvăluie informaţii inedite privind destinul istoric al satelor din îngemănarea Codrilor cu Stepa Bugeacului, cum sunt Batârul şi Codrenii, în care, cu secole în urmă, pe timpul năvălirii tătarilor şi a turcilor, bisericile erau construite pe roţi, iar în momentul diverselor intemperii barbare erau deplasate de către locuitori satelor în ascunzişuri.

Academicianul a mărturisit cu o deosebită satisfacţie că prezenţa protagonistei Efrosinia Sofronovici i-a adus alături chipul şi blândeţea mamei sale, mulţumindu-i atât pentru seninătatea privirii de mamă-model, păstrătoare a credinţei strămoşeşti, cât şi pentru versurile scrise cu aleasă dragoste de oameni şi de cei apropiaţi.

Poetul, dramaturgul şi folcloristul Iulian Filip, coleg cu Ştefan Sofronovici la Sectorul de Folclor al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a amintit de colaborarea fructuoasă încă de la Teatrul Etnofolcloric „Ion Creangă”, de prin anul 1988, unde a lucrat şi regretata Tatiana Sofronovici.

Cuvinte de laudă a găsit Domnia sa şi în adresa Efrosiniei Sofronovici, care are o zestre folclorică rarisim de bogată, dânsa fiind nu doar un bun informator de folclor, dar, mai ales, un veritabil promotor de tezaur folcloric în calitatea sa de interpretă şi dansatoare.

Prieteni şi invitaţi ai celor doi protagonişti au adresat cuvinte de profundă apreciere muncii şi talentului depus în cele două volume. Menţionăm, în acest context, discursurile susţinute de către:

Diana Ciugureanu-Zlatan, poet şi ziarist, preşedinte al Uniunii Scriitorilor de Limbă Română;

Veronica Pirlea-Conovali, profesoară de istorie, vicepreşedinte al USLR;

Victor Ignat, Artist Emerit al Republicii Moldova; Diana Hristisean;

Victor Celan, actor; dr.

Tatiana Butnaru, folclorist ş. a.

În semn de înaltă apreciere a creaţiei poetului Ştefan Sofronovici, câţiva elevi de la Gimnaziul Durleşti, ghidaţi de bibliotecara Ţurcan Elena, au recitat poezii din creaţia protagonistului. Cu aceleaşi consideraţii a venit şi compozitorul Olga Trudov-Mațarin, care a interpretat câteva melodii pe versurile poetului.

Publicul a fost încântat să o contempleze pe mama Efrosinia Sofronovici, care, la o vârstă înaintată, îşi recită cu aleasă profunzime şi dăruire propriile versuri, dar şi pe cele învăţate în îndepărtata copilărie, precum şi să audieze cântece folclorice în interpretarea protagonistei, deţinătoare a unei voci remarcabile.

O surpriză a produs şi Mihai Sofronovici,fiul mai mare al Efrosiniei Sofronovici, interpretând cântecele Barbu Lăutaru, Car frumos cu patru boi (autor Vasile Militaru) şi a unei creaţii muzicale proprii despre destinul tragic al Basarabiei.

Nelipsiţi de la eveniment a fost Ansamblul folcloric Ţărăncuţa din or. Durleşti, conducător artistic Ştefan Sofronovici, conducător muzical Veaceslav Adam, şi nepoata celor doi protagonişti, Ana Granaci, solistă a ansamblului, care au propus spre atenţia publicului câteva cântece populare, inclusiv culese de la Efrosinia Sofronovici.

Inedita manifestare a culminat cu o sesiune de autografe şi cărţi dăruite participanţilor la eveniment. La mai mult şi la mai mare, dragă coleg Ştefan Sofronovici şi scumpa noastră mamă Efrosinia!

————————————–

Dr. Mariana Cocieru,

şef al Sectorului de Folclor

Septembrie, 2018

Eleonora SCHIPOR: La Cernăuți a fost deschisă o nouă filială ASCIOR

     E vorba de filiala ASCIOR a Asociației pentru Civilizația Ortodoxă. Evenementul a avut loc pe 7 septembrie la sediul Societății pentru cultură românească «M. Eminescu» din Cernăuți.

     În ajunul acestei zile delegația ASCIOR a poposit în străvechiul oraș de pe Prut, dovedind în scurtul răgaz să viziteze câteva locuri importante din ținut. Din componența delegației române au făcut parte ing. Nicolae Mușat (Buzău) președintele fondator al Asociației, Ec. Dr. Angelica Stănciuloiu (București), direcrtor cu integrarea ASCIOR, poeta Olga Grigorov (Tulcea), președinta filialei ASCIOR-Tulcea, prof. Univ. Dr. Constantin-Mihail Popescu (București), vicepreședinte ASCIOR. În afară de doamna Angelica Stănciuloiu, ceilalți trei delegați au venit pentru prima oară în Nordul Bucovinei și în orașul Cernăuți.

          Cu amabilitatea lor caracteristică bucovinenii i-au întâmpinat cu pâine pe un prosop brodat, dăruit de două dintre cele mai bune  eleve de la CIE Cupca Marta Belici și Elena Bicer. Tot ele au interpretat pentru toți cei prezenți în sală două frumoase cântece a capella Pentru ea și Eminescu, fiind îmbrăcate în frumoase costume naționale specifice zonei respective.

          După prezentările de rigoare făcute de domnul președinte al Asociației ASCIOR Nicolae Mușat, fiecare dintre membri delegației române a rostit un scurt cuvânt de salut pentru cei din sală. Domnul Nicolae Mușat ne-a povestit pe scurt depre rolul și menirea acestei Asociații în viața tuturor românilor, care promovează valorile noastre spirituale, credința ortodoxă, civilizația creștină, cultura, literatura, dar și toleranța, bunătatea, înțelegerea, stima și dragostea oamenilor în societate. Tot domnia sa ne-a prezentat cărțile, revistele care ne-au fost aduse și dăruite, fapt pentru care îi mulțumim frumos. A fost prezentat tuturor noul președinte fondator al filialei ASCIOR-Cernăuți, d. Vladimir Acatrini, istoric doctorand, președintele Societății Bibliotecarilor bucovineni. Lui i s-au înmânat atributele filialei respective. Primvicepreședintă a noii filiale a devenit subsemnata.

Din partea dlui Mușat am primit pachetul cu antologiile ASCIOR-2017, literatură și teologie-sociologie. Grație inimoasei poete creștine din Timișoara Mariana Gurza, în antologia-literatură au apărut mai multe publicații de ale mele, câteva poezii, având și scurte date biografice, însoțite de o fotografie. Sincere mulțumiri stimată doamnă Mariana pentru îndemnul și susținerea acordată. Vrednicul domn Nicolae Mușat i-a îndemnat pe toți doritorii, de a trimite materiale – versuri, proză, articole publicistice pentru viitoarea ediție a acestei antologii. La rândul nostru și noi bucovinenii am dăruit cărți și ziare pentru biblioteca Asociației. Domnul doctor în filologie Ilie Popescu, autor a mai multor cărți, a dăruit o carte proprie despre calvarul familiei sale, care a gustat din amarul deportăților staliniste. Personal am donat mai multe cărți proprii pentru biblioteca ASCIOR, personal pentru membrii delegației, dar și pentru doamna Diana Ciugureanu de la Chișinău, președinta USELR.

          Vorbitorii bucovineni, printre care s-au numărat, dr. docent Ilie Popescu, președintele Societății regionale «Golgota», Doina Bojescu – redactor-șef al ziarului «Concordia», ziaristă, poetă, pictoriță, Vasile Bâcu – președintele Societății de cultură românească «Mihai Eminescu», redactor-șef al «Gazetei de Herța», poet, ziarist, Elena Calancea – profesoară, interpretă de muzică populară,  Octavian Voronca – profesor de matematică, membru al Prezidiului societății «M. Eminescu», Sergiu Barbuță – colaborator al ziarului «Libertatea Cuvântului», Dumitru Fedorcea – fost combatant al luptelor din Afganistan, membru al Prezidiului Societății regionale «Golgota», activist cultural, Rodica Zegrea – biblotecară-șefă la bibloteca sătească din satul Prisăcăreni, raionul Hliboca, membră a mai multor cenacluri literare din ținut, poetă. (Domnia sa a citit și o poezie proprie dedicată anotіmpului «Toamna»), Natalia Balan – conducătoare artistică la căminul cultural din Pătrăuții de Jos și alții, s-au referit la importanța acestei noi filiale pentru Bucovina noastră. Credem că fiecare dintre cei prezenți în sală, de altfel toți deveniți și membri ai noii filiale, vor contribui nemijlocit la valorificarea și promovarea valorilor creștine propuse de Asociația ASCIOR din România.

          Au fost aleși și primii 9 membri ai Prezidiului noii filiale ASCIOR-Cernăuți. Aceștia sunt: Vladimir Acatrini – Președinte; Eleonora Schipor – primvicepreședintă; Sergiu Barbuță – vicepreședinte; Doina Bojescu – secretară, Dumitru Fedorcea, Ilie Popescu, Larisa Popescu-Chedic, Natalia Balan, Elena Calancea, Rodica Zegrea – membri ai Prezidiului.

          Spre amintire ne-am făcut mai multe poze, apoi am gustat din bucatele tradiționale bucovinene pregătite de harnicele doamne de la Pătrăuții de Jos.

          Delegația din România a plecat spre orașul Soroca din Moldova, urmând ca în câteva zile să fie deschise încă câteva filiale în republica Moldova.

          I-am petrecut cu nostalgie, căci ne-a părut rău să ne despărțim, sunt niște oameni minunați și ne pare bine că au reușit să deschidă în acest an deosebit o filială ASCIOR la Cernăuți. Îi mai așteptăm la noi, am primit deja invitații și din partea lor pentru a participa, dar și a colabora atât cu revistele ce sunt scoase de sub tipar de asociație, cât și la viitoarele conferințe. Sperăm că activitatea noastră va fi fructuoasă. Întru-n ceas bun și Doamne ajută!

          Aici aș fi vrut să închei, dar nu pot până nu aduc sincere mulțumiri la toți participanții la deschiderea noii filiale ASCIOR, în special domnilor  Vladimir Acatrini și Dumitru Fedorcea, și în deosebi grupului format din activiștii satului Pătrăuții de Jos în frunte cu domnul primar Gheorghe Fedorean, care ne susține și este alături de noi la toate manifestările culturale ale satului, dar și a întregii Bucovine, acolo unde sunt implicați pătrăucenii. M-au însoțit în această zi deosebită lucrătoarele din sfera culturii satului – Maria Ștefureac – bibliotecară-șefă, Larisa Popescu-Chedic – directoarea căminului cultural, Natalia Balan – conducătoarea artistică, Maria Drozdic – soră medicală, Constantin Schipor – sportiv amator, activist al satului. Vă mulțumesc din suflet și sper că vom fi alături încă mulți ani înainte pentru a face multe lucruri bune pentru satul natal, baștina dragă.

          Încă o filială și-a început activitatea. Doamne ajută!

——––––––

Eleonora Schipor, profesoară superioară, membră a Uniunii Jurnaliștilor din Ucraina, membră a USELR, vicepreședinta Societății regionale Golgota, primvicepreședinta filialei ASCIOR-Cernăuți, laureată a premiului literar Olga Kobâleanska, cetățeană de onoare a satului Pătrăuții de Jos

Pătrăuții de Jos, Bucovina de Nord/Ucraina

8 septembrie 2018

Ioan Nicolae MUȘAT: Lansarea ANTOLOGIEI ASCIOR 2017 !

Lansarea ANTOLOGIEI ASCIOR 2017! Asociația ASCIOR și Consiliul Județean pentru Cultură și Artă vă invită sâmbătă 17 Martie, 2018, ora 11 la Amfiteatrul din incinta Muzeului Județean Buzău, la lansarea „Antologiei pentru Civilizația Creștină, ASCIOR 2017” Realizator jurist Radu Roxelana, director ASCIOR!

Vor lua cuvântul distinși invitați coautori la Antologie, secțiunea Teologie-Sociologie și secțiunea Literatură din Buzău și din țară, va fi prezentă și redactorul și corectorul final al antologiei, poet Mirela Minuța din Arad. Va recita poezii din Antologie recitatoarea noastră Alexandra Laura Vasile, iar muzica folk va fi asigurată de grupul Trio-Vox din Berca și folkistul Manea Agheana  din Rm. Sărat.
Vor fi prezente televiziuni locale ce vor populariza evenimentul. Peste hotare transmisiunea se va face la Radio ProDiaspora de de domnul Adrian Gelu Radu.

Un eveniment foarte important pentru ASCIOR pe care ni-l dorim a fi tratat cu maximă prietenie și participare de toți prietenii și simpatizanții ASCIOR, un eveniment la care ne dorim o implicare maximă a membrilor ASCIOR, întrucât este repetiția generală pentru Conferința Națională pentru Civilizația Creștină pe care o vom susține în acest an.
ASCIOR- pentru bucuriile omului!
Rog toți membri și simpatizanții ASCIOR să distribuie anunțul!

Vă mulțumesc tuturor pentru implicarea și reușita acestui eveniment foarte important al asociației ASCIOR!

———————-

Ioan Nicolae MUȘAT

Buzău

26 februarie 2018