Mioara GRAM: Radio ProDiaspora – în căutarea drumului comun

V-aţi dorit vreodată să deveniţi arhitectul iscusit al propriului suflet, să înţelegeţi de ce uneori 1+1 fac mai mult decât 2, sau să pătrundeţi şi mai adânc în tainele universului ca să-i atrageţi forţele în favoarea împlinirii lucrării vieţii dvs.? Ei bine, Radio ProDiaspora va pune la dispoziţie o nouă emisiune săptămânală, în care muzica şi valorile universal umane îşi vor da mâna armonios, ca într-un dans simbiotic al vieţii. Începând din 29 ianuarie, 2018, ora 20:00 (RO), veţi putea audia, participa şi contribui în direct la emisiunea: „Artă, Ştiinţa şi Religie – În Căutarea Drumului Comun”, o emisiune, realizată de Mioara Gram, în care fiecare voce contează. Oricât de învăţat poate fi un om, există întotdeauna un altul şi mai învăţat.

Cvartetul C-urilor

Nimeni nu ar putea trăi sau respira dacă puterea atotcuprinzătoarei bucurii nu ar umple spaţiul universal. Până şi cele mai fugare bucurii ale noastre nu sunt decât atingeri uşoare cu veşnicia. Fiecare bucurie, adunată în sufletul meu de la Radio ProDiaspora, timp de mai bine de un an de zile, de când undele acestui post de radio mi-au interceptat viaţa, mai întâi ca invitat la câteva dintre emisiunile lui, apoi ca ascultător şi în cele din urmă ca realizator al emisiunii: „Artă, Ştiinţa şi Religie – În Căutarea Drumului Comun”, rămâne o mişcare vibratorie care nu poate fi disipată, nicicum.

Întrepătrunderea gândurilor şi puterea comună de servire, viziunea unitară, iubirea şi respectul faţă de muncă prestată şi faţă de colegii şi ascultătorii postului de radio ProDiapsora, precum şi orientarea permanenţă către scara de valori umane şi a excelenței în acţiune, toate acestea, izvorâte din tezaurul cunoaşterii Celui Ce ne inspiră şi călăuzeşte permanent, al Cuvântului rege al tuturor cuvintelor, caracterizează, pe deplin, echipa de colaboratori ai emisiunii: „Artă, Ştiinţa şi Religie – În Căutarea Drumului Comun”. O echipă care s-a format în timp, şi care mi-a devenit o susţinere neîndoielnica plină de vigoare şi acţiune, pregătită oricând de-a aborda o varietate de subiecte, de la cele simple şi cu umor la subiectele complexe şi de profunzime.

După primele două luni de emitere în Radio ProDiaspora, am avut bucuria să colaborez cu Nicoleta Nicolae din România, căreia îi aduc o recunoştinţă profundă pentru spiritul viu, încurajarea permanenta, şi servirea impecabilă de care a dat dovadă. Colaborarea oficială cu Nicoleta a luat sfârșit de îndată ce doamna Ecaterina Cîmpean, directorul postului de radio, i-a propus să realizeze o emisiune proprie. Fără a deveni colaborator oficial, Anca Cheaito din Liban, era implicată, cu desăvârşire, în susţinerea şi participarea cu numeroase materiale de mare valoare, la emisiunea pe care o produceam. La scurt timp, invitaţia de-a produce şi ea o emisiune proprie i-a fost lansată. Bucuria de-a le avea colege de radio atât pe Nicoleta Nicolae, cât şi pe Anca Chaeito nu putea fi descrisă. Între timp, după mai bine de o lună, am reușit să îl conving pe distinsul poet Val Răzesu să îmi fie colaborator. Acceptul lui a fost o onoare deplină, pentru mine. Avalanşa de tematici cât mai diversificate s-a declanşat. Prietenă fiindu-i şi colega de condei, Lili Lazăr din România, s-a alăturat şi ea cu un spirit mare de servire echipei de colaboratori. Dinamica emisiunii a crescut, efortul colectiv a luat amploare şi rezultatele s-au înmulţit. Cum Anca Cheaito urma să aibă o emisiune împreună cu prietena şi colega ei de învăţământ, din Beirut, Liban, Mirella Pintilie Jaber, şi cum, din cauza agendelor lor de lucru, extrem de încărcate, nu au reuşit să înceapă proiectul, şi cum, prin valoarea ireproşabilă a unui interviu pe care Mirella Pintilie Jaber l-a realizat pentru emisiunea: „Artă, Ştiinţa şi Religie – În Căutarea Drumului Comun”, am invitat-o, direct, să ni se alăture echipei de colaboratori ai acestei emisiuni. Astfel, s-a format, în timp, echipa emisiunii pe care o produc, nu numai cu susţinere şi dăruire din partea colaboratorilor şi ascultătorilor, dar şi cu un entuziasm aparte şi iubire, şi bucurie pentru ceea ce reuşim să realizăm împreună.

Pentru mine, Radio ProDiaspora înseamnă, mai presus de toate şi cu maximă convingere: „Creaţie, Comunicare, Cunoaştere şi Colaborare” – un proces sistematic în desfăşurare. Fiecare cuvânt din cvartetul C-urilor se afla într-o permanentă devenire, căpătând tot mai multă intensitate şi strălucire. Prin „Creaţie, Comunicare, Cunoaştere şi Colaborare” sunt definiţi, în exclusivitate, toţi cei cinci colaboratori ai emisiunii: “Artă, Ştiinţa şi Religie – În Căutarea Drumului Comun”: Nicoleta Nicolae, Anca Cheaito, Val Răzesu, Lili Lazăr şi Mirella Pintilie Jabar.

Continue reading „Mioara GRAM: Radio ProDiaspora – în căutarea drumului comun”

Maria FILIPOIU: Multiculturalitatea – Glasul Conștiinței Colective

    Motto: 
    „Pasiunea este umbra spiritului artistic din zestrea testamentară a Divinității în zapisul sorții, ce înnobilează sufletul omului cu aura creativității spre tezaurizare culturală.”
     Maria Filipoiu 
 
       Când spiritul cunoașterii te poartă prin pelerinajul vieții la „Templul Artei, Științei și Religiei – În căutarea drumului comun”, unde îți deschide porțile un jurnalist de talie mondială, cu nume legendar – Mioara Avram, ce te invită la ospățul ofrandelor spirituale,  devi dependent de nesațul veșniciei.
   Străbați cărările gândului până la „Cina Cea de Taină” a sfinților, așteptând momentul în care cei înfometați de mireasma ofrandelor adună firimiturile ca pe cuminecături, spre a-și potoli foamea pasiunii.
    Pentru împătimitul de artă, nimic nu este mai prețios decât ofrandele spirituale – hrana sufletească ce-i asigură viabilitatea spirituală.
    Ajungând prin acest pelerinaj la „Interferențe Culturale – Izvorul comun de inspirație”, din 11 februarie, 2019, ora 20, pe calea undelor la „Radio ProDiaspora-În Direct”, îmi călăuzesc pașii gândului cu vibrații în pulsul identității ancestrale, prin conexiuni existențiale cu timpul prin care străbate destinul meu pământesc, încercând să formulez răspunsuri la întrebările reporterului Mioara Gram:
  1. „Este puterea învățăturilor marilor învatați ai antichității aceeași cu puterea învățăturilor marilor învățați ai timpului în care trăim? De ce?” 
 
    Puterea învățăturilor marilor învățati a constituit fundamentul pentru Cetatea Înțelepciunii, înălțată de gânditori, înțelepți și exegeți ai Cuvântului, spre dăinuire veșnică, întucât:
La început era Cuvântul și Cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul.” (Evanghelia după Ioan – Noul Testament)
   Cuvântul reprezintă factorul care coordonează evoluția culturală pe calea vieții spirituale din toate generațiile și lumina harică necesară definitivării actului artistic.
Omul, ca operă a creației divine, este înrâurirea înțelepciunii ce nutrește arborele cu scoarță cerebrală, lăsându-și rodul pasiunii în idei memorabile pe papirusul timpului. Însuflețesc această idee cu dictonul proverbial:
  „Pomul se cunoaște după roade, iar omul, după fapte.” 
 
  2.  «Ce înseamnă noțiunea de „original” și până unde poate fi ea extinsă?»
 
  Roadele culturii artistice sunt personalizate și tezaurizate în Cultura Universală, de fiecare generație, spre revigorarea rădăcinilor originare cu revelații originale, încadrate  într-unul dintre curentele litere și artistice: clasicism, modernism sau postmodernism, mai mult sau mai puțin influent, determinat de influxurile energetice ale memoriei transcendentale și capacitatea concnitivă a spiritelor harice la aceasta.
   În plan cultural, detașarea ideii de original presupune ruperea de rădăcinile ancestrale, care au generat-o, și prăbușirea ei în neant, creația fiind apanajul ucenicilor Creatorului suprem, al Universului planetar, Cel ce a înzestrat Pământul cu viață și înteligență în specia umană – creatia primordială după chipul și asemănarea Lui, pe care a însuflețit-o printr-o „suflare de viață”, omul identificându-se prin El:
   
   „Eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea; cum fără eu nu e Dumnezeu, astfel fără naţiunea mea nu e lume”.  (Mihail Eminescu)
3. „Care sunt factorii care definesc o minte creativă și originală?”    
Creativitatea este similară cu originalitatea, iar factorul definitoriu este talentul intrinsec.
Mintea creativă este mintea genială – capacitatea de a crea prin perseverență divină, în spiritul uman aureolat cu veșmântul haric, imaterial.
Geniul este talentul de a inventa ceea ce nu poate fi nici predat, nici învăţat.”
„Geniul este dispoziţia înnăscută a spiritului uman prin care natura dă artei regulile sale.”
   (Immanuel Kant) 
 
Forţa de a inventa, iată geniul!” (Eugene Delacrois)
Genialitatea este perseverenţă divină.” (Woodrow Wilson)
„Geniul, în zdreanţă sau în veşminte aurite, tot geniu rămâne!”
           (Mihai Eminescu) 
 
4. „Ce modele de interferențe culturale cunoașteți? Daca sunteti unul dintre ele, împărtășiți-ne din experiența și câștigul valoric obținut din această interferență.” 
 
    Modele de interferențe culturale sunt conexiuni în care spiritul artistic rezonează cu factorii care conduc la definitivarea actului artistic, în proiecte culturale comune, mediatizate prin cuvântul scris (manuale școlare, cărti, jurnale, reviste), vorbit (conferințe, cenacluri, spectacole, prelegeri) sau pe calea undelor electro-magnetice (telefonia, radiofonia, televiziunea).
   Mă regăsesc în toate modelele enunțate anterior, fiind autor a 6 volume, coordonator a 5 volume antologice, coautor în peste 90 de antologii și volume colective, colaborator în zeci de reviste culturale și dețin peste 25 de premii și distincții literare, naționale și internaționale, de la competițiile la care am participat, precizând că primul premiu mi-a fost acordat de scriitorul George Pruteanu, după Revoluția din Decembrie 1989, într-o emisiune TVR – Cultural, moderată de Ioana Drăgan. 
 Toate m-au îmbogățit spiritual și mi-au lărgit orizontul cunoașterii artistice pe întreg mapamondul, prin colaborări cu scriitori consacrați și artiști din toată sfera culturală.
   Cea mai recentă colaborare, care mi-a captivat interesul în fiecare ediție, de când mi-a fost propusă este Radio ProDiaspora – În Direct, din Texas-Houston, USA, cu emisiunea: Artă, Sțiință și Religie – În Căutarea Drumului Comun, realizată de Mioara Gram – Houston, Texas, în colaborare cu: Lili Lazăr – România, Anca Cheaito – Beirut (redactor cotidianul „Orient Românesc”) și Val Răzeșu – România. 
Ei formează o echipă de profesioniști inimoși, ce se străduiesc să aducă în casa sufletului fiecărui patriot român conectat pe lungimea de undă fără frontiere, bilunar, fiecare ediție având o temă culturală de interes multinațional, menit să mediatizeze cultura română pe toate meridianele Terrei.
     Despre câștigul valoric, obținut personal din „Interferențe Culturale – Izvorul Comun de Inspirație se poate deduce din parcurgerea expunerii în fiecare participare interactivă, pe calea undelor, în care sunt prezentate articolele originale, încheiate cu creatii în versuri, încadrate ideatic în tema propusă dezbaterii.
      Închei articolul editiei din 11 februarie, 2019, cu poemul „Ofrande spirituale”, din volumul „La Poarta Divinitătii” publicat in anul 2017, la Editura Publishers, București România și „Recurs la Unire – Centenarul Marii Uniri”, cărți aflate pe site:
Amazon
Librăria Coresi: 

OFRANDE SPIRITUALE

 

Cu sufletul mă contopesc pe gânduri,

Prin toamne ruginite și brumate,

Când razele din ochi se scurg în rânduri,

De-a lumina priviri întunecate.

 

De aripile speranței mă agăț

Cu brațele de gânduri plutitoare,

Când suflet flămând privește la ospăț,

Râvnind ofrande imateriale.

 

Îngenunchez și cu mâini de gând adun

Firimituri în marama unui nor,

Pe masa Divinității să le pun;

Că le-am purtat în sufletul călător.

 

Aromele pe gânduri impregnate,

Din privire se scurg în călimară;

Iar cuvintele în condei răscoapte

Îmi duc rodul toamnei în primăvară.

 

Divinității voi duce rodire

De ofrande uscate pe cuvinte,

Pentru a gândului însuflețire;

Să rodească-n ramuri înmugurite.

 

Ofrande în poem las moștenire

Cu mir din candela sufletului meu,

De-a lumina cărări de veșnicire

În rug binecuvântat de Dumnezeu.

 

Prin geana timpului privind în suflet,

Văd înflorit copacul poeziei.

Cu beteală de cuvinte leg buchet,

Să îl duc în Edenul veșniciei.

 

La umbra gândului îmi adăpostesc

Belșugul roadelor spirituale

Din copacul destinului pământesc

Și Domnului le duc în osanale.

 

Dar ascultând un recviem îngeresc,

Să-mi fie daruri binecuvântate,

Pe labirintul visului mă trezesc

Și văd ofrande pe slove pictate.

 

 

DORUL DE PATRIE 

 

 

 

Pe suflet arde dorul de țară,

În confrați strămutați de pe glie,

Când simt gustul de pâine amară

Și de robie.

 

 

Cu scrumul inimii-n călimară,

Români rătăcind în pribegie,

Scriu iubirea pe ritm de fanfară,

Pentru patrie.

 

 

Se scurg tristeți pe lacrimi de ceară

Și duc speranța în veșnicie,

Eroilor rupți țărișoară

Plătind simbrie.

 

 

Că-n grai străin au primit ocară,

Numai sufletul oprimat știe,

Când pe chip livid lăsa povară

În agonie.

 

 

Dorul din suflet nu vrea să piară

Nici când e pe-a cerului câmpie,

În rouă pe flori de primăvară

Să reînvie.

 

 

Ghimpi dintre hotare să dispară,

Arde speranța-n flacără vie,

Până ce Unirea-i milenară,

Spre armonie.

 

Maria FILIPOIU 
 
 
INTERFERENȚE CULTURALE: IZVORUL COMUN DE INSPIRAȚIE
Luni, 11 Februarie, 2019
Ora 20:00 (RO)
    În lumea culturii fiecare clipă inregistrează pulsul indentitații noastre; aceasta zvâcnire vibrantă care ne motivează să ne întelegem rădăcinile și conexiunile existente între ele, care ne ajută să ne armonizăm cu timpul în care trăim și să alegem conștient fraternitatea fară frontiere, și care ne semnalează că direcția de dezvoltare si adaptare la condiția prezentă a vieții este una și aceeași pentru întreaga omenire.
   Stimați ascultători și mult iubiți prieteni, considerată drept preambulul editiei din 11 februarie, 2019, editia: „Rumi și Eminescu: Interferențe Culturale” își continua demersul cultural cu o reflecție, de data aceasta, asupra subiectului: „Interferențe Culturale: Izvorul Comun de Inspiratie”. Vă propunem, așadar, să descoperim împreună factorii determinanți care au făcut ca învățăturile umane să-și păstreze, de-a lungul timpului, viabilitatea, prospețimea și eficiența lor ce au condus la progresul omenirii. Ne vom ajuta, în continuare, de o parte din întrebarile editiei din 14 ianuarie, 2019:
1. Este puterea învățăturilor marilor învățați ai antichității aceeași cu puterea învataturilor marilor învățați ai timpului în care trăim? De ce? 
2. Ce înseamnă noțiunea de „original” și pană unde poate fi ea extinsă?
3. Care sunt factorii care definesc o minte creativă și originală?
4. Ce modele de interferențe culturale cunoasteți? Dacă sunteți unul dintre ele, împărtășiți-ne din experiența și câstigul valoric obținut din această interferență
Ca de obicei, vă așteptăm colaborarea dvs. și răspunsurile la întrebările editiei pe Grupul de Facebook Radio Prodiaspora-În Direct.
Emisiunea „Artă, Știintă și Religie – În Cautarea Drumului Comun” poate fi ascultată folosind link-urile: http://tunein.com/embed/player/s106078/
sau folosind fisierul de ascultare pe care il puteti descarca aici: http://prodiaspora.de/prodiaspora.
Mioara Gram 

Maria FILIPOIU: Rolul Culturii la Nivel Național și Mondial

Motto: 
      Cultura este nivelul la care a urcat spiritul intelectual și cartea de vizită a fiecărei națiuni în lumea civilizată.
(Maria Filipoiu) 
 
    Într-o civilizație planetară, ce reprezintă pentru omenire o sarcină zdrobitoare de supraviețuire și adaptare la provocări imprevizibile, când informația devine, adeseori, greu de asimilat, moștenirea culturală devine tot mai greu de păstrat și de adaptat noilor condiții.
   În patrimoniul național, cultura definește identitatea individuală și socială și oglindește gradul de civilizație al societății.
Pentru om, cunoașterea are un rol esențial în stimularea intelectuală, trezind în eul propriu abilități ce-l îmbogățește și-l înalță spiritual, spre definirea sinelui.
   Cultura oratorică, folclorică sau cultă, reprezintă nivelul artistic al națiunii, raportat la la mondenitate, iar perpetuarea tradițiilor din generație în generație revigorează rădăcinile copacului vieții și conturează profilul identitar al societății, cu tezaurizarea valorilor istorice și culturale.
   Valorile artistice și culturale reprezintă chintesența în legătura intrinsecă dintre clasic și modern, indispensabile spiritului românesc.
În acest context, arta definește identitatea unei culturi, iar știința și tehnologia sunt roadele gândirii novatoare în condiții propice de dezvoltare spre progres și civilizație.
    Pentru aceasta este necesar un sistem educațional care să stimuleze aprecierea artelor și curiozitatea spre artă, știință și cercetare, favorizând adaptarea umanității la cadrul existențial.
    Important este, pentru vlăstarele fiecarei generații, ca responsabilii care conduc destinele societății să creeze cadru propice de identificare a laturei creative în individ și să-l motiveze în definirea sinelui, ce sporește patrimoniul cultural prin contribuția individuală.
 Ralierea culturii naționale la nivel mondial este condiționată de trinomul: Artă-Știință-Religie.
    Legătura intrinsecă dintre cultura română și celelalte culturi ale lumii este menținută prin Artă – liantul dintre indivizi și Religia doctrinară – crezul spiritual pe traiectoria vieții, ce-l înzestrează și îl definește pe individ cu ținută morală și culturală.
Știința este latura de cercetare și inventică a culturii oricărui popor fără hotare teritoriale, patrimoniul fiind mondial.
    Fiecare societate are datoria de a-și promova valorile culturale la nivel mondial, prin conferințe și simpozioane menite să sporească patrimoniul cultural planetar.
Mioara Gram – jurnalist Radio ProDiaora, Huston-Texas, USA:
 
   „Preocupată intens de studiul valorilor culturale românești, și de înțelegerea procesului universal în construirea unui mod de viață care să răspundă nevoilor de bază ale culturii și diversității acesteia, dna Maria Filipoiu, și-a dedicat întreaga carieră a vieții sale atât cercetărilor, cât și condeiului, cu ajutorul căruia a scris nenumărate pagini literare, istorice și culturale de mare expresivitate. Stimați ascultători, este o onoare și o bucurie aparte să o avem printre invitații ediției: “Triumful Românului prin Cultură: Ecoul Culturii Române la Nivel Mondial”, din 14 ianuarie, 2019. 
Domnia sa ne va îmbogăți cunoștințele cu un material special, dedicat Zilei Culturii Naționale, în care “Luceafărul poeziei românești” ocupa locul de frunte.
 
   Astfel ne adâncim, împreună, în setul de valori culturale ale poporului român, pentru a le putea dezvălui tainele universului lor axiologic, prin care românul a continuat să-și dobândească demnitatea atât la nivel local/național, cât și mondial.” 
Emisiunea “Artă, Știință și Religie – În Cautarea Drumului Comun” poate fi ascultată folosind link-urile: http://tunein.com/embed/player/s106078/
sau folosind fișierul de ascultare pe care îl puteți descărca aici: http://prodiaspora.de/prodiaspora.

—————————————

Maria FILIPOIU

București

15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale