Maria FILIPOIU: Rolul Culturii la Nivel Național și Mondial

Motto: 
      Cultura este nivelul la care a urcat spiritul intelectual și cartea de vizită a fiecărei națiuni în lumea civilizată.
(Maria Filipoiu) 
 
    Într-o civilizație planetară, ce reprezintă pentru omenire o sarcină zdrobitoare de supraviețuire și adaptare la provocări imprevizibile, când informația devine, adeseori, greu de asimilat, moștenirea culturală devine tot mai greu de păstrat și de adaptat noilor condiții.
   În patrimoniul național, cultura definește identitatea individuală și socială și oglindește gradul de civilizație al societății.
Pentru om, cunoașterea are un rol esențial în stimularea intelectuală, trezind în eul propriu abilități ce-l îmbogățește și-l înalță spiritual, spre definirea sinelui.
   Cultura oratorică, folclorică sau cultă, reprezintă nivelul artistic al națiunii, raportat la la mondenitate, iar perpetuarea tradițiilor din generație în generație revigorează rădăcinile copacului vieții și conturează profilul identitar al societății, cu tezaurizarea valorilor istorice și culturale.
   Valorile artistice și culturale reprezintă chintesența în legătura intrinsecă dintre clasic și modern, indispensabile spiritului românesc.
În acest context, arta definește identitatea unei culturi, iar știința și tehnologia sunt roadele gândirii novatoare în condiții propice de dezvoltare spre progres și civilizație.
    Pentru aceasta este necesar un sistem educațional care să stimuleze aprecierea artelor și curiozitatea spre artă, știință și cercetare, favorizând adaptarea umanității la cadrul existențial.
    Important este, pentru vlăstarele fiecarei generații, ca responsabilii care conduc destinele societății să creeze cadru propice de identificare a laturei creative în individ și să-l motiveze în definirea sinelui, ce sporește patrimoniul cultural prin contribuția individuală.
 Ralierea culturii naționale la nivel mondial este condiționată de trinomul: Artă-Știință-Religie.
    Legătura intrinsecă dintre cultura română și celelalte culturi ale lumii este menținută prin Artă – liantul dintre indivizi și Religia doctrinară – crezul spiritual pe traiectoria vieții, ce-l înzestrează și îl definește pe individ cu ținută morală și culturală.
Știința este latura de cercetare și inventică a culturii oricărui popor fără hotare teritoriale, patrimoniul fiind mondial.
    Fiecare societate are datoria de a-și promova valorile culturale la nivel mondial, prin conferințe și simpozioane menite să sporească patrimoniul cultural planetar.
Mioara Gram – jurnalist Radio ProDiaora, Huston-Texas, USA:
 
   „Preocupată intens de studiul valorilor culturale românești, și de înțelegerea procesului universal în construirea unui mod de viață care să răspundă nevoilor de bază ale culturii și diversității acesteia, dna Maria Filipoiu, și-a dedicat întreaga carieră a vieții sale atât cercetărilor, cât și condeiului, cu ajutorul căruia a scris nenumărate pagini literare, istorice și culturale de mare expresivitate. Stimați ascultători, este o onoare și o bucurie aparte să o avem printre invitații ediției: “Triumful Românului prin Cultură: Ecoul Culturii Române la Nivel Mondial”, din 14 ianuarie, 2019. 
Domnia sa ne va îmbogăți cunoștințele cu un material special, dedicat Zilei Culturii Naționale, în care “Luceafărul poeziei românești” ocupa locul de frunte.
 
   Astfel ne adâncim, împreună, în setul de valori culturale ale poporului român, pentru a le putea dezvălui tainele universului lor axiologic, prin care românul a continuat să-și dobândească demnitatea atât la nivel local/național, cât și mondial.” 
Emisiunea “Artă, Știință și Religie – În Cautarea Drumului Comun” poate fi ascultată folosind link-urile: http://tunein.com/embed/player/s106078/
sau folosind fișierul de ascultare pe care îl puteți descărca aici: http://prodiaspora.de/prodiaspora.

—————————————

Maria FILIPOIU

București

15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale