Marian P BELCIUG: Moartea diamantului

Ultima lacrimă din cer a căzut pe Pământ direcționar 

Izbind ca trăsnetul diamantul râvnit de lumea aleasă 

Despicând în două cristalul de carbon milenar

Dezvăluind lumii istoria lui spinoasă:

scos din noroi cu mâinile goale,

șlefuit în Antwerp, în proporții ideale,

evaluat la Londra, vândut în Singapore,

Făcut cadou într-un palat din Bangalore.

.

Despicat, sângerând de moarte, în șoaptă 

Diamantul, în puritatea-i fără ascundere,

A cerut lacrimii divine ca jumătatea dreaptă 

Să fie pusă în Muzeul Afacerilor Fară Răspundere

unde plăcerea

nu vorbește cu durerea,

bogăția

sfidează sărăcia,

nedreptatea 

ia în derâdere cinstea,

înavuțirea

nu-și găsește fericirea.

.

Jumătatea stângă, șopti diamantul pe moarte,

Să fie dat pentru copilul cu picioarele goale, 

Fără părinți, abandonat de societate,

Care l-a scos din sedimentele vechi fluviale.

Jumătatea aceasta, din partea inimii mele,

Va fi de ajuns copilului pentru hrană,

Să învețe să citească, să-și scrie numele

Să devină persoană. 

.

Copleșită de abuzul de exploatare

Săvârșit de omul care legii nu-i cunoaște cuvântul 

Lacrima s-a prăbușit de întristare 

Și-a plâns de a înecat Pământul –

și împreună cu el –

profitul,

făcut la negru,

nenorocitul!

Autor: dr. Marian P Belciug, Canada

Marian P BELCIUG: Recviemul omului deștept 

Oamenii deștepți erau subiect de conversație la bere,

Printre amicii din schița lui Caragiale, persoane intrigante,

Dar nu inteligența lăudată a oamenilor deștepți la vedere

Face subiectul acestei poezii extravagante

.

Este vorba de inteligența născută din cunoaștere,

exersarea îndelungată a cortexului cerebral,

gândire, analiza critică a textelor literare,

explorarea semanticii și adevărului fundamental

.

Din efortul de focalizare a atenției și divizare,

raționamentul deductiv, simboluri matematice,

abstractizarea proprietăților fenomenelor înconjurătoare,

sporirea fluenței verbale și memoriei semantice

.

Din examinarea cerințelor etice și morale,

evaluarea critică a comportamentului social,

exersarea voinței și puterii de amânare,

efortul de autocunoaștere – un atribut esențial

.

Din controlul impulsivității în gândire și exprimare,

conștientizarea impactului tău asupra celor din jur,

cunoașterea respectului și nuanțarea lui în utilizare,

analiza critică a evenimentelor când lucrurile nu merg șnur

Dar mai ales este vorba de inteligența născută din înțelepciune,

din ceea ce Creatorul tău îți dezvăluie,

din cunoașterea așteptărilor Lui față de tine

fără de care totul în viață se năruie 

.

Numai atunci, când efortul acesta va fi terminat

Va deceda omul deștept, hilar,           

Darul inteligenței tale va fi respectat,

Iar tu vei fi declarat om inteligent și moral.

.

Autor: dr. Marian P Belciug, Canada

Marian P BELCIUG: INTELIGENŢA ARE NEVOIE DE EDUCAŢIE

Inteligenţa distinsă, impozantă,magnifică —

a primit interviu la Institutul de Antropologie Fizică

unde se caută o persoană cu abilităţi excepţionale

pentru funcţia de director de cercetare.

.

În interviu, Inteligenţa şi-a afirmat strălucit

abilităţile care o fac impunătoare şi de dorit,

printre care:

capacitatea enormă de concentrare,

de identificare de probleme şi rezolvare,

logica, vocabularul vast, abilitatea perceptuală,

gândirea abstractă, creativitatea excepţională.

.

Comisia a fost impresionată nemărginit

de nivelul intelectual pe care Inteligenţa l-a dovedit,

căci abilităţile demonstrate, cu uşurinţă şi claritate,

sunt la nivelul capabilităţilor consacrate.

Dorind confirmarea impresiei strălucitoare

comisia a cerut scrisorile de recomandare.

Recomandarea citită a fost unică, exclusivă,

trimisă de Caracter — o persoană respectată,

de renume mondial — 

cu care Inteligenţa a lucrat în trecut

în mod oficial.

.

Scrisoarea a dezvaluit că Inteligenţa a ocupat

funcţii înalte de conducere şi îndrumare,

de la care subalternii au aşteptat

sprijin — şi-n mod obiectiv — evaluare.

Invariabil, Inteligenţei nu i-a păsat

de starea de bine si demnitatea subalternilor,

făcând uz de vorbe jignitoare şi ameninţare,

creând, prin aceasta, anxietate şi dezbinare.

Şi-a urmarit propriul interes,

şi-a atribuit credit nemeritat

ca nimeni altul să nu fie parte din succes

şi niciun subaltern să nu fie promovat.

A pus capcane, a criticat fără temei,

a călcat pe cadavre, cum se spune,

ca toată reuşita muncii să-i fie atribuită ei.

Pe unde a trecut, Inteligenţa a lăsat în urmă

conflict, durere, epuizare mentală,

tragedii care s-au revărsat în viaţa personală,

au sufocat aspiraţii umane indreptăţite

si au adus in casnicii experienţe nefericite.

.

Şocată…, discret, în uniune totală,

comisia a sugerat Inteligenţei

un curs avansat de etică şi morală,

urmat de consiliere cu un dascăl matur, cu probitate,

astfel încât Inteligenţa — deficitară ca persoană — 

să dobândească integritate.

Autor: dr. Marian P Belciug, Canada