Irina Lucia MIHALCA: La Început – Cuvântul (poeme)

ATÂT DE APROAPE ŞI TOTUŞI DEPARTE

 

 

Privesc uluită spre tine,
În fiecare noapte creştem,
ne înălţăm,
Tot mai mult,
tot mai aproape,
tot mai departe…

Până la Cer,
Dincolo de albastrul cerului, dincolo de albastrul cerului
străbatem visul,
Din taina urzită în noapte
mă întorc în visul meu risipit
Intru în inima ta cu rodiile coapte de lumina soarelui –
simfonii de culori, miresme şi gânduri!

Doar luna, rotunda lună
se iveşte printre norii răsfiraţi de vânt,
Doar luna, rotunda lună
ne luminează visul plutitor,

pe râul ce ne tulbură elegia peste măsură,
Doar luna, rotunda luna ne-ngână şoaptele
prin ramurile bătrânului rodiu înflorit.

Totul e soartă, totu-i suspin, clipă,
Totul e un început nesfârşit,
Totul e căutarea îndelungatului ecou,
Tot mai aproape de tine, de mine, de noi,
Tot ce-a trecut se continuă-n vis,
Atât de aproape şi totuşi departe,
Mă cauţi, te caut
prin adânca privire oglindită în apa din noi…

La capătul timpului
suntem noi –
Departe de zile,
Departe de luni,
Departe de ani,
Pe drumul înspre Lumina Veşnică.

 

 

 

 

So close and still far

         Translated – Cosmina Simona Mihalca

 

I look astonished at you,

Every night we grow,

we rise,

Increasingly,

closer,

further away…

 

Up to Heaven,

Beyond the blue sky, beyond the blue sky

traversing dream.

From mystery woven into the night

I return to my wasted  dream.

Go into your heart with ripe pomegranates from sunlight –

symphony of colors, scents and thoughts!

 

Only the moon, the round moon

emerges through the clouds scattered by the wind,

Only the moon, the round moon

enlightens our dreams, floating on the river,

An elegy disturbs us beyond measure,

Only the moon, the round moon murmurs whispers

through the branches of the old blooming rhodium.

 

It’s fate, it’s all sigh, moment,

It’s an endless beginning,

Everything ‘s long search echoes,

Closer to you, to me, to us,

Everything  past  continues in dream,

So close and yet so far

I’m looking , I ‘m looking for

through reflections on deep water …

 

At the end of the time

it’s us –

Away from days,

Far from months,

Far from years,

On the path to eternal light.

 

La Început – Cuvântul…

 

La Început, Cuvântul a fost
şi Cuvântul s-a Luminat în Om,
în floare, în stele, în lună,
în piatră, fântâni şi în mare.
Omul a luat cuvintele,
le-a amestecat,
le-a compus prin fulgii de nea,
în stropii de ploaie,
în vânt şi miresme de frunze,
în floarea-de-colţ, în Steaua Polară,
în suflet-pereche, în nu-mă-uita,
în gândul din vis,
într-o caligramă.
Cuvintele au început să zboare,
un dans
spre cer şi spre soare.
Din teamă, omul le-a smuls,
le-a îndepărtat,
le-a ascuns în adâncuri,
formând noi cuvinte,
mereu mutilate,
psalmi de dor şi de jale,
cuvântul durere, răni, boală şi moarte,
noroi, întuneric,
cuvinte udate în lacrimi din veşnica teamă.
Treptat cuvintele s-au stins
prin gări, în spitale, pe fronturi, războaie.
Au mai rămas amintiri
şi umbrele lor
în inimi, în cânturi,
în poveşti, balade şi doine,
mici felinare
în zboruri de fluturi,
petale de lotus, priviri de copil,
gânduri-poeme
în muguri de floare, în raze de soare…

 

At First – The word …

 

First, there was the Word
and the Word was enlightened in the man,
in flower, in stars, in moon,
in stone fountains and in sea.
The man took the words,
mixed them,
composed them through snowflakes,
in the rain’s drops, in wind and in scent of leaves, in Edelweiss, in the North Star
in soulmates, in  forget-me-not,
in thoughts from dreams,
in a calligrame.
The words began to fly,
a dance to  sky and to sun.
Beacause of fear, man has snatched them.
He took them away,
Hid them in depths
creating new words,
always mutilated
psalms of longing and dreariness,
the word pain, wounds, illness and death,
mud, darkness,
words watered in tears of eternal fear.
Gradually the words have faded
in rail stations,in hospitals, on fronts, wars.
There are memories left
and their shadows
in the hearts, in chants,
in tales, in ballads,
Small lanterns
in flights of butterflies,
lotus petals, child’s glances
thoughts-poems
flower buds, in rays of sunshine…

 

Dincolo de luntrea visului

 

Căutăm până la risipire

pierduta literă – drum spre lumină –

înflorind printre picăturile durerii.

 

Vor veni şi zorii când

vom deschide Marea Poartă a Norilor,

pentru noi vor cânta îngerii,

pentru noi sfinţii ne vor însoţi

la trecerea râului, fără să-şi ude picioarele!

 

Anotimpuri nedespărţite! Vom asculta

cântecul celor două voci îmbinate

– copilul şi bătrânul –

cuvântul de-nceput şi de sfârşit, iubirea.

 

Tot ce începe mai devreme, sfârşeşte mai devreme

Dincolo de ce se-adună în noi

suntem lumini

–  suflete întoarse la matcă –,

această ninsoare de flori e marea întâlnire.

O lume de poveste în ochi risipită cu mare dăruire!

 

Totul creşte în cer, o stea, un fluture,

o boare-argintată se pierde în lumina undei.

Din clipă în clipă, din zi în zi,

din anotimp în anotimp, fugim de moartea din noi.

Alungă-ţi norii cenuşii de pe albastrul cerului tău!

 

Dincolo de gânduri

vom gasi dorinţa plângând, suspinul ei!

Nicio alee spre tine grabind sfârşitul,

nici locul, nici timpul

ce înfloreşte floarea şi ultimul drum spre noi!

 

Ne regăsim în cerul de dincolo de cer.

Să ascultăm vântul

şi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului!

 

După ce un fruct se coace, cade,

ca şi frunzele, ca şi florile, ca şi omul,

inima se rupe mai împăcată.

 

Verde crud şi copt, şi mort  aşa arată indicatoarele –,

indiferent de unde te uiţi, toate duc spre moarte!

Spre-o nouă, altă, viaţă… Celălalt trup ~ o nouă viaţă!

Continue reading „Irina Lucia MIHALCA: La Început – Cuvântul (poeme)”

Irina Lucia MIHALCA: The Star Picker / Culegătoarea de stele

Listen to songs from the deep

Translated from romanian by Simona Mihalca

 

Luţziafiru di dzuâ şhi’di noapti,
un primitu eshţzâ cu pirpirunji aroşhii,
şhi njirli, şhi limunii, şhi pirâ, tuti di anvârliga! *

 

Mind’s sleep has no purpose,

A flight over watery mirror of stars

A sea with waves

which break on the shores of our souls,

A fire overcame water

A stunning moment of love!

Where a star falls everyone

Comes out to feed

All the birds are singing in their language,

even if not all have musical ear.

They were not awakened yet; those who have

To feel the beauty of this time!

 

The moment particles impact,

colliding with each other,

the moment that will change their destiny

forever. One moment, only!

 

Letters make love to each other,

United in a silk thread.

To taste the water you must seek

Drought drops. It can be

With excitement, only for you to burn and live!

 

You, sun dancer, oscillate

like a compass needle between North and South,

between East and West! The key is in you

You just now realized

What the sacrifice

Started for the mirror in your soul means.

 

Seek the answer in the crystal ball,

We are reflected in the mirror inward!

It looked like a river that in no way

Could be swam across.

You were waiting for me on the bank with fire,

to dry my clothes. That’s you!

 

I have conquest your sight, many poppies there,

I miss freedom of expression so much.

As I have seen! I like what I found:

a good host with hot tea on the table

willing to stare into the eyes of her guest.

 

– Come, sit next to me, baby,

Listen to songs from the depths,

murmured with closed eyes!

My violin, violin vibrating with me

Otherwise, just a play without master!

Violin through which you have sung ballad pain,

A magical illusion is life!

 

If it had not been touched, it wouldn’t sing

as the lightning that touches the sea

would not make a pearl for a while.

It’s happiness touched with your fingertips,

an unmistakable smell and taste

 

Without seeking outside,

tomorrow will still come.

You penetrate deep into the smile’s light,

understanding yourself, increasing your own being,

That’s you, truly; otherwise,

everything changes!

Not every violin sings as

the soul feels, it happened to you

 

People differ

through the spoken words, just facts make us heroes.

If I draw the median I see excellence,

the sublime of feeling giving birth to life or gods.

Tu yilii nâ mutrimu t’as nâ videmu fârâ di câsuri…**

 

How far youare from yourself, when you forget

the seed light planted

which waits

to sprout, to brow, to bloom!

 

______________________________________

Morningstar and Eveningstar,

you are a story of red poppies

and blue, and yellow and the flame around*

 

In the mirror we look to see ourselves with no mistakes**

                     (Translated for Aromanian)

 

SUNTEM

Ca un vis neîntrerupt vreodată,
ca un gând ce pulsează la capătul străzii,
ca un adevăr purtat mereu în inimi,
ca o furtună peste necuprinse întinderi,
ca o salbă de stele ce ne înconjoară,
ca o centură de timpuri prin spaţii,
ca o revoltă de semne pe bolta cerească,
ca o înverşunare de eroi în ultimele lor fapte de arme,
ca un soare ce ne înconjoară printre nori,
ca ziua ajunsă dinaintea eternităţii,
Noi suntem.

Suntem rug, flacără, scântei,
zâmbet, lacrimă, vis,
gânduri, cuvinte în delir, fapte,
raze de soare sau lună, zefir, furtună,
castel de umbre, corolă de lumini,
curcubeu reflectat prin oglinzi paralele,
tunel ascuns în labirintul iubirii,
suflet în căutarea sufletului-pereche care, Continue reading „Irina Lucia MIHALCA: The Star Picker / Culegătoarea de stele”

Irina Lucia MIHALCA: Poesis

At First – The word …

 

First, there was the Word
and the Word was enlightened in the man,
in flower, in stars, in moon,
in stone fountains and in sea.
The man took the words,
mixed them,
composed them through snowflakes,
in the rain’s drops, in wind and in scent of leaves, in Edelweiss, in the North Star
in soulmates, in  forget-me-not,
in thoughts from dreams,
in a calligrame.
The words began to fly,
a dance to  sky and to sun.
Beacause of fear, man has snatched them.
He took them away,
Hid them in depths
creating new words,
always mutilated
psalms of longing and dreariness,
the word pain, wounds, illness and death,
mud, darkness,
words watered in tears of eternal fear.
Gradually the words have faded
in rail stations,in hospitals, on fronts, wars.
There are memories left
and their shadows
in the hearts, in chants,
in tales, in ballads,
Small lanterns
in flights of butterflies,
lotus petals, child’s glances
thoughts-poems
flower buds, in rays of sunshine…

 

La Început – Cuvântul…

 

La Început, Cuvântul a fost
şi Cuvântul s-a Luminat în Om,
în floare, în stele, în lună,
în piatră, fântâni şi în mare.
Omul a luat cuvintele,
le-a amestecat,
le-a compus prin fulgii de nea,
în stropii de ploaie,
în vânt şi miresme de frunze,
în floarea-de-colţ, în Steaua Polară,
în suflet-pereche, în nu-mă-uita,
în gândul din vis,
într-o caligramă.
Cuvintele au început să zboare,
un dans
spre cer şi spre soare.
Din teamă, omul le-a smuls,
le-a îndepărtat,
le-a ascuns în adâncuri,
formând noi cuvinte,
mereu mutilate,
psalmi de dor şi de jale,
cuvântul durere, răni, boală şi moarte,
noroi, întuneric,
cuvinte udate în lacrimi din veşnica teamă.
Continue reading „Irina Lucia MIHALCA: Poesis”