Simon JACK: Aripi peste umbrele din nori (versuri)

 

Neștiute…

 

dac-ai să dai de mine
dă-mi de veste,
eu sunt acum în rând cu cerul
si mă scutur peste flori de tei,

te uită-n creștinismul
de sub talpa goală,
te află peste genunchii ce mă dor
țăranii ce ne cheamă abstinentă
în raiul nimănui
pe crucea aritmeticii din ploi,

firavă clipa asta
ce se stinge-n neștiute respirări,
firav si îngerul ce știe-ntotdeauna
de neștiute și eterne
aripi peste umbrele din nori!…

 

O gură de aer

 

Mă leg cu mine de vinclul
spânzuratului în setea
de imponderabilitate,
sunt mai ușor așa
si te pot vedea
si dintr-o parte,

partea aceea fără noi
doar roua înfofolită în unghiuri
de zdrobitori,

de ce-mi întinzi rușinea
in amurgul fără strigătoare,
de ce mă storci ca pe lumina
ce scăpără de aer

unei guri ce e untire
pe uscăciune în zăbala morilor?

 

De dar

 

Ritualul mușcării de-ntuneric
pe glezna ta ofrandă pierdutelor
călcâie-n cap de șarpe
inrudit cu hadesul strivirii,
se face lebădă neagră
intre nuferi albi neînfloriți,

si-n trestii de urzeală bacilic
fuge gândul încoronat în fraga
promisului sărut,
pe buze de-ndurare lumina albă-a
lunii în amforă cu bragă se face
nestemată în crame lungi
din lut,

divină comedie în iarbă
de splendoare,
unde si mieii tac în limbi de argăseală
trupește mă-nconjoara
un serafim răpus de noaptea
fără seamăn,urgiilor în vid
supunerea-i coroană,

pe capul tău, agheasmă selenară
de dar într-o amiază,
meridian de strigăt ne-nduplecat
in ceasul ce încă n-a trecut.

 

Oglinzi în oglinzi

 

ce funerar mă trece pasul
enotului de stepă în drumul lui prin
foamea unui stol de cuci,
prelinsă amintirea unei primăveri
oglindă în ramuri goale
din pământii obloane reci,
mă seamănă colindă prin bastioane
fără de poteci,

oglindă șade apa în amfore de bolți
cu aștrii de ponoare,
din prăștii-nmugurite pe lespezi
inflorite, ies ploi de lampioane
in zvâcnet unicorn,

ecouri roditoare în zări lovesc
murgitul din zile fără soț,
din norduri ca oglinda doar îngerii
se-ntorc,
printre ei tu stai ispită reflexie bizară

oglindă în oglindă,
de zboruri cu afet…

————————–

Simon JACK

Israel

6 mai 2019

 

Lasă un răspuns