Pavel PANDURU: Ce mult ne lipseşte eruditul „învăţător” Artur Silvestri

Trecerea în veşnicie a cărturarului Artur Silvestri – marele „Părinte al Patriei”, a adus multă tristeţe în sufletele celor care l-au cunoscut şi apreciat. De trei ani mormântul său de la mânăstirea „Pasărea” este locul de pelerinaj pentru cei care-l plâng şi-l pomenesc neîncetat realizând ce au pierdut şi pe cine au pierdut.
Discret şi aristocrat, celebru şi frumos, dârz şi plin de talent artistic şi oratoric, şi-a încheiat viaţa după ani de muncă într-o zi de sfârşit de toamnă, ca un înger, plâns dureros de toţi cei dragi, dar mai ales de distinsa scriitoare Mariana Brăiescu Silvestri, scumpa sa soţie rămasă în singurătate.
Viaţa sa, de 53 de ani, plini de osteneli, s-a topit ca o lumânare, o candelă ce şi-a consumat tot săul. Am putea spune că viaţa lui a fost o jertfă, o permanentă renunţare şi dăruire pentru alţii, marele cărturar devenind o legendă încă din timpul vieţii.
Prin tot ce a făcut şi-a găsit loc în inimile oamenilor care l-au înţeles fiind un model, o lumină pentru întunericul întâlnit pretutindeni. A fost un dangăd de clopot uriaş care a trezit din amorţire conştiinţe şi destine, a redat speranţe, influenţând viaţa multor oameni, tineri şi bătrâni, prin credinţa şi dârzenia sa, prin cuvintele sale de nuanţă filozofică şi profetică. A impresionat prin blândeţe, căldură sufletească, iubire şi bunătate care amintesc de acelea pe care le aveau bunicii noştri.
A fost şi este prin operă şi fapte o flacără care luminează în noaptea necredinţei şi pe care le opune curentelor antiromâneşti. Şi-a ridicat sufletul prin cuvânt şi faptă deasupra nimcniciilor acestei vieţi.
Era şi este comoara noastră ( a neamului) de care eram mândri şi ale cărui cuvinte îţi pătrundeau în suflet, căci nimeni nu mai vorbea ca el despre lupta cu forţele întunericului. A fost şi este simbol al binelui, dăruit de istorie şi binecuvântat de Dumnezeu. La el s-a întâlnit o sete fiinţială după Binele Absolut.
Eruditul „învăţător” Artur Silvestri a fost o stea a speranţei românilor, zidit pe temelia apostolilor şi a profeţilor.
A fost activ în toate domeniile fără a ceda piedicilor. Se poate vorbi de un activism silvestrian – model pentru toţi românii adevăraţi.
A fost un patriot şi un naţionalist luminat din creştet şi până-n tălpi.
Mijloacele pe care le-a folosit întodeauna au fost ştiinţa şi moralitatea.
Armele lui erau principiile morale – adevărul şi dreptatea cu care lupta neîncetat şi pretutindeni.
La 3 ani de la plecarea sa la Domnul se simte o lipsă enormă. Acum lipsind omul privim faptele lui. Când îi auzi numele îţî vine în minte căldura lui, o simţi. Era un suflet în care te poţi odihni. Amprenta pe care a lăsat-o credinţa în sufletul lui se regăseşte în toată creaţia lui, în felul în care a gestionat relaţia cu oamenii.
A fost o personalitate marcantă, cu rol esenţial în cultura, civilizaţia şi spiritualitatea românescă.
A fost un spirit viu, care a scris despre istoria noastră cu un extraordinar simţ al responsabilităţii şi şi-a dorit foarte mult să ne iubim şi să ne respectăm trecutul pentru că aici se regăseşte seva poporului nostru.
A impresionat dârzenia lui, curajul, răbdarea pe care le-a căpătat pe parcursul întregului drum scriitoricesc, care l-au ţinut ancorat în adevăr. A fost o fiinţă care s-a jertfit atât de mult, cu un spirit de misionar, trudind din greu pentru împlinirea tuturor aspectelor din viaţa românilor.
Primul aspect se referă la interesul enciclopedistului Artur Silvestri pentru dimensiunea culturală şi spirituală manifestată printr-o intensă activitate de tipărire a cărţilor sfinte şi despre Sfânta Tradiţie.
Cel de-al doilea aspect esenţial cuprins în activitatea genialului om de cultură se referă la editarea de reviste pe hârtie şi online.
A treia dimensiune se referă la crearea de biblioteci în ţară şi în afară, cât şi dotarea lor cu cărţi. De generozitatea profesorului dr. Artur Silvestri am beneficiat şi noi cei din „Ţara Almăjului” – primind peste 1000 de volume „dar din har” pe care le-am împărţit în tot Banatul de munte.
A patra dimensiune se referă la cercetarea trecutului printr-un efort restaurator, fiind unul dintre vestiţii „Părinţi ai Patriei” – deci „continuitate de model”.
A cincea dimensiune se referă la înfiinţarea faimoasei asociaţiei – precum ASTRA lui Andrei Şaguna, „Asociaţia Română de Patrimoniu” (ARP) prin atragerea valorilor culturale şi a românilor adevăraţi din toate colţurile lumii, menţionând pe părintele Boian Alexandrovici o minune a românilor de pe Valea Timocului (Serbia).
Cred că minunatului dascăl şi „Marelui Om” ,Artur Silvestri, i-au plăcut oamenii aparent simpli pentru că tocmai în aceştia a văzut scânteia divină, comoara cea bună adunată în inimă, cărora le-a înmânat diplome de excelenţă pentru activitatea lor pe plan cultural.
Acest promotor al culturii româneşti a arătat evlavie, dragoste faţă de ţară şi o sinteză între spiritualitatea răsăriteană şi cultura occidentală. El a avut percepţia profundă a legăturii dintre cult şi cultură.
Prof. dr. Artur Silvestri şi-a construit existenţa pe un set de valori morale fundamentale şi perene, credinţa în Dumnezeu şi iubirea pentru neamul său, familie şi tradiţie. A avut un condei muiat în cerneala tradiţiei româneşti din spaţiul mioritic.
Frumuseţea unor astfel de oameni o ghiceşti dincolo de trăsăturile chipului ceea ce definesc ce vedem noi din om este o frumuseţe lăuntrică care-ţi pătrunde în adâncul sufletului şi trezeşte dorul de fi şi tu aşa.
În acest răstimp, înţeleapta şi virtuoasa scriitoare Mariana Brăiescu Silvestri, soţia savantului, cu un efort deosebit a republicat o parte din cărţile lui şi a publicat câteva cărţi despre Artur Silvestri consemnând pentru eternitate ideile şi cuvintele sale cu un dar al clarităţii, al preciziei şi al sintezei, care au făcut cunoscută istoria şi civilizaţia românilor în lume.
Eu, ca şi ceilalţi, am fost impresionat de opera şi faptele genialului misionar având bucuria de a-l întâlni şi cunoaşte. Ne bucurăm că am fost contemporani cu un asemenea Om – un adevărat model de viaţă pentru oricare dintre noi. Îl pomenim tot timpul şi este mereu în gândul nostru. Îl păstrăm în suflet ca pe o candelă aprinsă.
Noi am marcat acestă zi de împlinire a trei ani de la trecerea lui Artur Silvestri la Hristos printr-o serie de manifestări culturale, subliniind spiritul silvestrian.
Cu acest prilej îi aducem prinos de cinstire savantului şi operei sale, mulţumire şi preamărire lui Dumnezeu, Cel care a rânduit să fim alături de un astfel de Om.

—————————-

Prof. Pavel Panduru

Putna

4 decembrie 2017

Lasă un răspuns