Monica ILAȘ: Poeme

Eroarea plânsului altora

 

Cuvintele zidite, din foşnetele calde

ale cuptoarelor de ger,

ascund, sub cosmosul tulburat

de peisajul cu patimi albastre

absenţele însângerate de dor

ale păsărilor – petale închipuite

ale umbrelor căzute peste lume.

 

Nu putem răspunde gândurilor bolnave

dacă valurile viselor ne vor purta

în eroarea plânsului altora

şi fără culoare ne vom încorona

-sub greutatea străbună a cerului,

cu cele mai alese sfere zodiacale.

 

Ne vom opri

să numărăm ecourile sufletelor

de gheaţă ale frunţilor cugetătoare !

 

Cuvintele ne vor desluşi contururile

– mistere ale clipei viitoare

şi mai senini decât niciodată

vom încerca să adunăm haotic

fiecare umbră părăsită

de zborul păsărilor prădătoare…

în unda tristă a toamnei imaginare !

 

sublimul din zar        

 

Ascultam gândul marelui zar

cum îmi sculptează nuanţele purtate

înspre naşterea sudului.

 

Se făcea că locuiam într-o lume

unde nu eram decât un simbol

printre anotimpurile obosite.

 

Nu cunoşteam întâmplarea verbului…

 

Mai târziu, beznele ovale

deasupra piramidei de cristal

au căutat miezul întrebării

şi celaltă jumătate a fiinţei.

 

A fost primul semn despre eroarea

care avea să se nască din misterul

unui simplu punct.

 

deasupra mea e cerul           

 

Deasupra mea e cerul.

L-am văzut o singura dată

în luna mai .

De atunci el este fantezia mea

şi spaima care îmi bântuie

misterul şi care locuieşte

în carnea şi în sângele meu.

 

Mi-am rezemat din nou tâmpla

de conturul rămas

deasupra ultimelor sentimente

– frânturi din şoaptele nescrise

ale ultimilor fulgi de zăpadă,

gândurile curate ale frunzelor de platani

şi stoluri de umbre ale acestui

sfârşit de an.

 

E atât de rară mirarea verii

încât culorile văzduhului de ieri

şi-au pierdut înţelesul printre

fantomele argintii  

ale acestui început de ecou !

––––––––––––

Monica ILAȘ

Italia

13 iulie, 2018

Lasă un răspuns