Adrian BOTEZ: Matrozi Sublimii (poeme)

 

MATROZI SUBLIMII

 

scăpaţi din Naufragiul unei lumi

Matrozi Sublimii – cu rănile-n văpăi

ne luminează Calea către Noul Luni

şi ne şoptesc despre-alte – Mii de Căi…

 

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii

Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii

şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii

sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

 

din Port în Port – ei îşi sporesc Lumina

din Port în Port – topesc păcatul – vina :

da – Sfinţii noştri CRESC din Naufragii

 

adaugă Cărţii – fulgere-pasagii…

n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova-Nfruntării

s-o înălţaţi – cumpliţi : Mântuitorii Mării…

***

 

ÎN LOCUL DIN PĂDUREA-NTUNECOASĂ

 

…în locul din pădurea-ntunecoasă

fulgeră Ştime – cari de cari frumoasă

cu plete verzi – cu trup de marmură – ca Luna

purtând pe capete – împărătesc – Cununa !

 

ele-şi aşteaptă-Alesul să-l înece

apoi răpească-l în adâncuri – în Palate

mistic ştiută – colo – -i a-Ondinelor Cetate :

măreaţă – Nuntă-or face – peste vreun timp ce trece…

 

…vrei să cobori imperii – până la Rădăcină ?

să vezi Zânele Apei – cu tot scăpând de tină ?

n-ai decât să păşeşti în Unda Fascinantă…

 

nu sunt nici Vreme – Ornic – doar o Cetate-Atlantă…

…pogoară-te-n vecie : numai aşa vedea-vei tu –  Minunea :

Mireasă Preaiubită-ţi va fi – Înţelepciunea !

***

 

 

TOT ACORDEZ LA STRUNE – SCRIPCAR DIN TATĂ-N FIU

 

…tot acordez la strune – Scripcar din tată-n fiu

visez – eu – Cântăreţul – într-un Palat Târziu

să-i lecuiesc de rane – pe Regii-Mbătrâniţi

căci Cântul meu e farmec – iar ochii-mi sunt vrăjiţi…

 

nu mă-nvăţa pe mine – bătrân strigoi de Munţi

cât Sânge – în Izvoare – a curs – şi cât din Frunţi

eu – şi nu altul – clădit-am Epopeea

din care-alung Trădarea – deci – fără greş : Femeia !

 

pe Poarta Epopeii săpat-am Slove Trei

s-alung şi Lăcomia – şi Crima – şi răcnete de Lei…

eu – biet Scripcar  – cel dăruit pe la ospeţe

 

eu sunt Dresorul Lumii – în Nopţile Măreţe…

…de ce ne fie frică ? – Cântecul a-nceput

făcând – el singur – bine –  cât Zeii n-au văzut !

***

 

ŢINE-MI SCRIPCA SUB BĂRBIE – PENTRU-UN ULTIM CÂNTEC

 

… ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cântec

vă trezesc din Somnul Morţii : Groaznicul vost’ Pântec !

leac vă vine Armonia – Stih şi Viersuire

eu sunt – doar – Agonic Rege : vă dau Re-Mplinire !

 

nu de Lup şi nu de Urs fie-vă Scăldatul

ci-unui Zeu – Ars de Lumine – pregătii eu Patul :

Patul – Câmpul de Războaie şi de Ostoire

Patul – egal fi-va – pentru-Erou şi Mire

Patul – Câmp de Trandafiri – al Lui Crist ‘Nviatul…

 

…ţine-mi Scripca sub bărbie – pentru-un ultim Cânt :

Foc voi da Luminii-Cântec – înfrângând Mormânt

iar deasupra Mării – negre s-or ivi – Corăbii grele

 

căci deasupra de ostroave vor ploua – iar  – Stele…

…ţine-mi Scripca sub bărbie – şi – cu Jurământ

nu voi mai cânta alt Cântec – decât Cristul Sfânt…

***

 

FACEŢI – ÎN ACEASTĂ LUME – FACEŢI  S-ARDĂ HORA

 

faceţi – în această lume – faceţi s-ardă Hora

altfel nu ne înţelegem – încurcăm şi ora !

nu tot îngânaţi blesteme – ele v-or ajunge

nimeni vini n-are mai mari – decât cel ce-nvinge

 

cu-ascuţiş de Cuţitoaie – cu Topor şi Săbii…

…de ce n-aveţi luare-aminte doar la Sfintele Corăbii ?

veţi umbla în zdrenţi de duhuri – veţi cerşi iertare :

porţile vor sta închise – parcă-n aşteptare…

 

Vânt Ponciş – Matrozii Cântă : ia-te după Cântec

ia-te după Neaua Firii – ninsă în Descântec

nu-urgisi – cu Uragane – Oceanul Cuminte

ci încinge Gând  – Rostire – spre Steaua Fierbinte!

vino-n toi aprins de Horă – va fi greu – dar bine

 

chiar dacă – în Tălpi Bizare – bâzâie Albine…

…nu – Albinele nu-nţeapă decât Vreri de Rele :

în rest – voi – Matrozi ai Lumii : „ochii tot pe Vele !”

***

 

GRĂDINĂ ŞI MARE

 

tăcute – Florile Grădinii senin visează :

de-i arşiţă sau rouă – nu contează…

…seară se lasă – zorii-s oratòrii :

Grădina – neclintită – -i prinos Privighetorii…

 

Grădina-Mânăstire priveghează

Luna să nu ia foc – ci doar în Cânt să crează…

…văd Mări Celeste-n umbra de Copaci :

Ritm fascinant de Unde…  – …sileşte-te să taci…

 

Matrozii sunt Călugări – în Templul lor Lunar

unde  oricare şoaptă – e-un Legământ Barbar :

traducerea din Limbi de Trandafiri

 

schimbă şi Cruguri – Popoare-ntregi de firi…

…deşerturi de sfinţenii ? – chiar şi-Undele Grădinii

Coroane-Aureole-ţi pogor – Sfinţit – pe creştet (…ori trudesc Mântuirii – încrâncenându-ţi Spinii ?!)…

***

 

SLĂVIŢI COPACII

 

slăviţi Măreţi Copacii – cu Rădăcina înfiptă în Izvoare

de n-aţi fi voi – n-aş fi aflat Furtuna cât ne doare…

Pădurea cântă Cântec Vechi – dar – totul – e bizar

când Strune nu-s ascunse-n Scripcă – ci-n Trunchiul de Stejar !

 

Mări de Verdeaţă Răscolită – amestecate-n Stele

vor lecui Eternitatea de Zei pudraţi cu rele…

Zâna Pădurii – asortată – deschide – astăzi – Balul

Copacii joacă Hora Vieţii – uitând că vine Valul…

 

Copacii Sfinţi vor în Altare – Candeli liturghisească

Preoţi sunt toţi ce văd Lumina că-ncepe-n Duh să crească…

e Noapte  – dar nu-i Zi mai plină : Corăbii de Credinţă

 

şi-au înălţat Vele-n Pădure  : Raiu-i AICI – nu doar e cu putinţă…!

…”Viaţa nu-i dreaptă” – zic toţi Strâmbii – aflaţi pe Arca Veche :

le-aş da dreptate – de n-aş şti : toţi cântă după-ureche…

***

 

RENAŞTERE

 

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea

dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea…

nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane

nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

 

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii

chiar de Sânge-mi curge-n Frunte – Obrajii-s cum Crinii…

sunt Vătaf de Suferinţe – nu – însă – şi Rege

pipăi după-un Foc Năprasnic : numa-aşa m-aş drege…

 

…cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină

am ieşit – cu Preţ de Sânge – din Cartea de Tină :

Stele-mi ard Coaja de Trupuri – şi scap de zădufuri

 

printre gene – ca o ceaţă – -mi regăsesc nădufuri…

…iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme

i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – Râuri de Aghesme…

***

 

APOGEUL ÎNJOSIRII

 

…Pùrpura şi Coroana-mi fulgerau cumplit

când mă suiam pe tron – diriguind popoare…

…a fost în veacuri ‘nalte – dar sunt – deja – un Mit :

rana din frunte – tot mai des – mă doare…

 

…am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri

am îngropat în mine albe neamuri – continente…

…astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri

Poveştile Titanilor (…pigmeii zic că-s doar…impertinente!)

 

…să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic

să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic…

viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

 

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic

zguduitor de nu eşti  – între maţe –  Prinţ-Limbric –

caută-ţi istoria prin Munţi – pe la Mitocuri…

***

 

ROSTUL MATROZILOR MISTICI

 

Catarge vin – Catarge pleacă –

Oceanu-i înclinat – oleacă…

…şi câţi  gândesc la Suflet de Matrozi ?

câţi se gândesc la Harfă : câte Corzi ?

 

şi – totuşi – numai prin Matrozi aflăm

ce nu vedem – şi – poate – n-om vedea :

ei sunt Privirea Mistică : o-ncredinţăm

celor ce frică n-au ! – …hmmm…poate – doar de Ţărm…

***

 

PORTUL INIŢIATIC

 

un Port e-o altă lume – şi Matrozii caută

şi speră într-o vastă ocrotire…

un Port e-uitarea lumii de-amintire…

…poate Corăbii – astăzi – le mai laudă…

 

într-una pleci – ajungi – şi iarăşi pleci

deasupra-ţi zboară gravii lilieci

şi prevestesc că Portu-i doar o POARTĂ

din cele cari se-arată – spre împliniri de soartă

 

…dar dacă ŞTII – Martiriu este Portul

căci îţi asumi să-nvii – când ceilalţi văd doar…mortul !

nu-i Naufragiu – -s de-àripi pregătiri

 

şi dorul de-a-L păstra pe Crist – Statornice Grădini de Trandafiri…

…nu pot nici Valul şi nici – haìn  – El-Vântul

să-ţi smulgă – din fiinţă – şi Duhul şi Cuvântul…

*

…în toi de-Ocean – Nuntire e de Munţi :

golind pocale-n ceruri – Zeii zâmbesc – cărunţi…

***

 

MAREA ŞI STÂNCA

 

Marea şi Stânca – a cui e Dreptatea ?

feminitatea răbdătoare va nărui-aroganţa

Corabia-nlocui-va – cât de curând – Cetatea…

fluiditatea-şi impune eleganţa…

 

Marea şi Stânca – ce spumegare furioasă !

Injuria Spumoasă îmbrăţişa-va Catargul Bărbăţiei

şi se va căţăra – iederă-impetuoasă

impunând – peste toate cele : doar Herbul Dinastiei…!

 

Matrozii doar Privesc : sunt jocuri de putere

Necruţătoare – încălecând pe Vrere !

Matrozii-nvăţăcei învaţă cum Tăcerea

 

Stindard e în Triumf – deloc Plăcerea !

va dispărea-aparenţa – Cântul e al Credinţei !

…de ce să nu învingi – când poţi schimba

tot ce-a fost Crimă – Rău – ‘naintea ta ?

***

 

LEBĂDA-CRIST

 

solzoasele Sirene – fascinante

momesc Matrozii – pe veşnicele pante :

căci între Bărbăţie şi-Unduire

se duce Lupta Dreaptă – pentru Nemurire !

 

…ce Cântece şi Stihuri nasc în luptă !

ce  Armonii se iscă – dincolo de trupuri !

să nu te-nfăţişezi – de-ai Scripca ruptă

de Stihul ţi-e beteag –  strâmbat de …„grupuri”…

 

avem un singur Zeu : e Armonia !

luptăm c-un singur Crez : Noi Constelaţii !

zdrobim Târziul şi Monotonia

 

clădim Lumină – fără tribulaţii…

sunt infinite Lumile-Armoniei :

Lebăda-Crist – în toate – -i Duh Tăriei !

***

 

BIATA  BARCĂ – MUMA ARCĂ

 

biata  Barcă – Muma Arcă

pe  Ocean nu-i loc să-ntoarcă !

ori urmezi Matrozii – spre Tărie

ori rele te zdrobesc : o Herghelie !

 

…ninsoare de Lumini se-agaţă de Catarg

Vântul şi Valul ocrotesc Sămânţă

ce va deschide lumile mai larg

sufletul – mai adânc smerindu-l – spre Căinţă…

 

zbura-vor Păsări – ca alternative

(…la tot atâtea scopuri şi motive…)

la Miezul Libertăţii şi-Armoniei…

lăsaţi-vă în voia Milei Selenare – Viei !

 

şi veţi afla : Frumosul orişicine-l poartă

şi veţi afla : Hristos e orişiunde :

în Munţi – în Mări – Izvoare – Sfinte Unde!

Duhul Rebel nu este Sclav-de-Soartă !

***

 

EXISTENŢA NU-I O CĂLĂTORIE DE PLĂCERE

 

vei pleca de undeva – spre a ajunge

altundeva : niciunde – nicio scofală  – de pielea ta…

numără Corăbiile – din zece în zece

şi – poate – -ţi va trece pofta de-a tot petrece

 

aici e vale – colo e deal : asta-i toată învăţătura

pe care ţi-o poate zice – pe de rost – până şi bătătura…

nu insista la porţi deschise – la sorţi deja scrise :

altfel – se va zice că nu eşti în toate minţile…permise…

 

oricum – mereu şi pretutindeni – o vei lua de la-nceput

oriunde vei fi şi orice ai fi făcut :

sfinţi nu sunt (decât în calendar) – şi nici draci – aşa că-apucă-te de-aprofundează

 

şi – la ce – deja – ai dobândit : STAI ŞI VEGHEAZĂ

…existenţa nu-i o Călătorie de Plăcere :

pretutindeni – miere pe buze – în fapte : fiere…

***

 

 

PUNE ŞAUA PE CALUL SOARELUI    

 

pune Şaua pe Calul Soarelui :

vom zbura peste Mări – Corăbii – peste Matrozi…

înnoadă-mi Capul de Şaua Calului :

n-ai nevoie de Cap – când vizitezi Sori şi Irozi…

 

e-o zi ca oricare alta – scăpată din poala Lui Dumnezeu

un Dumnezeu senil – cum am văzut la circ – cândva – un Leu…

varsă Var Nestins – peste întreg Pământul

şi lasă-l să-l împrăştie  – pe-ndelete – Vântul…

 

noi ne ţinem de călărit – nu de salubrizare

de aceea – şi mergem la Hergheliile de Soare…

…între mine şi Calul meu – e-o vizibilă asemănare :

 

amândoi ne-am săturat de Pământ – de mâncare…

…”bagă viteză – Solarule –  vreau să ies  – din orice-ntrebare :

mi-e mai bine-ntre lumi – decât… în fiecare…!”

***

 

ÎNVĂŢĂTURĂ

 

Naufragiul e cea mai înţeleaptă

Poveste – pe care n-ai asculta-o – dacă

nu ţi s-ar întâmpla – necesar – şi

legic – şi

peste

 

Naufragiile sunt aşezate – în

viaţă – strategic şi-n

şir – precum nişte

Candele-Aprinse  – cu Mir – care te-ndeamnă la

Meditaţie – la

Rugă – şi la-a

Alege – mai cu băgare de

seamă – cu mult mai

statornice fantome – cuprinse de

Lege

 

Naufragiile sunt leacuri – nu

fleacuri – pentru Trezirea Dârzeniei – a

Luminii – a Scârbei de

Furişat – deci a

Omului Adevărat

 

…cine a suportat un

Naufragiu – le va putea suporta pe

toate : cine s-a deşteptat – prin

Naufragiu – numai acela va

răzbi între Zei – ieşind

definitiv – dintre

Şerpi – Şacali – Tigri şi

Lei

***

 

BINECUVÂNTATĂ  –  PATRIA MEA

 

binecuvântată Patrie – a Munţilor şi-a Mărilor

binecuvântată Patrie a căutărilor şi aflărilor

a tuturor Florilor – a Zborurilor slobode – ale tuturor Acvilelor-Păsărilor :

Sfânt – Pământul Tău – duios ne sfinţeşte Zânele şi Mumele Neamului

Grădinile cântă-ngereşte : de fapt – sunt (umflate de Vântul Matrozilor) –  Harfele Ramului

în genunchi ne rugăm – la-Altarul Tău – Patrie Sfântă – în toate zilelele Anului

 

venim – în genunchi – către Mândra Crăiasă :

tămâi de păduri rostogoleşte pe coastele Munţilor – precum şi în Casă…

iar Valul de Mare l-a fost făcut atât de-nălţat –încât nu ştiu :  mai sunt pe Pământ – ori în Cer am şi-intrat…?!

 

…ştergem din hronici şi halimale-nvechite – -insipide-Epopei – şi

TRĂIM – făr’ de boală a  Cărţii…Poveştii :  PĂSTORII MALULUI  DE NESURPAT – DE NESĂGETAT : „ORTOMANI” ŞI…TUSTREI !

 

…stângaci – uituci – oleacă laşi – noi – de la Moşii noştri – Candela Re-nvăţăm

de la Strămoşi  –  Regească – precum Vulturii – rămasu-ne-a Fruntea

am făcut – demni – peste vremuri – Biserici şi (spre Heruvi ori Serafi) – Mândră – iar – Puntea…

de la Strămoşi – iară – vom cere Peceţi de-Mpăraţi

şi cerem şi Soră-Doina – şi Mumă-Hora – care ne-adună – negreşit – pe toţi –  Fraţi

 

…da – popoare toate – cândva – în timpii cei de pe-a Prăpastiei buză

vor striga – cu urlet s-or spăima – pentru că nu vor avea nici spuză…

 

…prin bezne – vâjâind-bâjbâind – la noi ele-or veni (-n ritm vioi !)

după Scăpare – după Mântuire – după Candelă-de-Zi :

da – numai la noi  afla-vor – iarăşi –  popoarele lumii-mbeznate-n Judecata din Urmă – iar noi

dimpreună cu Duhul – Năduful – ce-avem sfânt – le vom părtăşi :

 

Văpaie şi Sfinţită Urnă ! – …mistic – prin Ele – Timpii nu vor mai porni…n-or mai tropăi…!

…şi  – frăţeşte – atunci – TOŢI – Foc-de-Duh  vor primi –  de la Patria mea

la care – de-atunci – Neamurile – TOATE – s-or închina…!

*

…Corbii – din întunericul cimitirelor – prelung ne vor privi – şi n-or mai îndrăzni

să fâlfâie a nenoroc – în bătătura Soarelui şi Lunii – Miri Sfinţi – ce veşnic ne-or păzi…

***

 

DECĂDEREA LEGICĂ (după un vechi cântec breton)

 

o – voi – nevolnici Cavaleri

parc-ar fi azi – parc-a fost ieri…

…am ocrotit mii de Prinţese

Truveri cântau Cântece-alese

la-ospeţe – cu Pocale Drese…

 

…piraţii – azi – dau foc la Coastă…

 

iar noi – îmbătrâniţi meschin

uitat-am să ne-mpotrivim…

 

în flăcări – părăsim Panaşe

uităm Domniţele gingaşe…

ne poticnim de-orice Cuvânt

pe sus ne-a luat chiar primul Vânt…

 

Blazon ne-a mai rămas un Cânt…

şi Crist – Lumina din Mormânt…!

 

…plebèi – cu mintea-n Roata Morii :

cojiţi  – nedrept – Toiul Culorii !

…întineriţi fostele Glorii !

să se arate-Alt Cavaler

tânăr – păstrând acel Sublim Mâner

ce ne-a făcut veste-n fruntarii

şi ne-au cântat Fapta – Scripcarii !

 

…poate veţi fi şi-alţi Cavaleri

dar n-aud Cântul de Truveri

domniţe nu-şi flutur’ Batiste

ba – sunt atât…atât de triste…!

 

…de ce nu ţineţi – în Memorii

trecute zile – cu-albe-armòrii ?

 

Blazoanele ne fulgerau

salvam Domniţe ce ţipau

în Crunte Mâini de Mercenari :

mestecături de Măcelari !

…pe toţi i-am fost tăiat în Săbii :

eram Matrozii din Corăbii…

 

…faptele noastre se scriau

sfioşi – ochii plebèi s-plecau :

Minunile nu conteneau…

 

…de  (iar) s-or ivi Cavaleri

cutezători – uimind Truveri –

m-aş bucura… – …dar ştiţi de una :

nu veţi rămâne-aşa – într-una :

 

voi – Tineri Veşnici n-oţi rămâne :

veţi decădea – cu fiece „mâne”

şi alte plebi or să hulească

Făptura voastră-Mpărătească…

…dar ruinată şi grotească… !

***

 

REFLECŢII  PENTRU  DUH

 

cad  frunze-n Lac – cu resemnare

dar văd şi furioasa Mare :

Nostalgicii – şi Fraţi-Rebelii

toţi – înfruntând Spaime – puzderii

toţi – duşi de-acelaşi Vânt

pe-acest grăunte de Pământ…

 

e Armonie spre Sfârşit – sunt Răzvrătiri de Început

până la urmă – Spade Scut

se-armonizează-n Cosmic Cânt :

senin – dar – în adânc – arzând

 

Patima e-nceputul Vieţii

Înţelepciuni – Miez Bătrâneţii :

atâtea Firi sfios tânjesc

atâtea Fapte se-mplinesc

dar e o singură Cetate

având – în Toiul ei – de toate…

 

unii visează – alţii fac

te-ntrebi : unde sunt – oare – cei ce tac ?

 

te-ntrebi : la mijloc – unde-i Terezìa

Divin Cântar – Albă Magia ?

 

a face” : nu – pururi – înseamnează „bine” – iar „a visa”… :

eu ştiu…?  – …poate n-ajuţi pe nime…

 

o – Terezìa nu-i aici :

e-n straşnice Furtuni-Furnici…

 

…numai la Crist o vei afla…

dar – şi la El : doar când a vrea…

 

degeaba-ntreb un Inorog – ce tocmai intră în Poveste :

el ştie tot atât – cât  – pe Pământ – se mai bârfeşte :

Religii – Erezii – Sfinţi – Demoni – şi tot ce-i în Duh – greu

nu-aici se hotărăsc – ci-n Mintea Lui Crist-Zeu…

 

Duhul plecat va şti  – de tot bine şi  clar

nu ce se scrie-n orice calendar

ci câte Puteri-Mume-ai strâns – colea – sub cel Pieptar

cât Merit  – în frământarea oarbă-a Vieţii – ţi-ai agonisit…

 

…cum şi pe unde tu-i intra-n Argint

AŞA  – şi-ACOLO – în „lumea-aceea” – tu vei fi primit…

***

 

SFAT DAT OMULUI

 

nu vei fi iertat – omule

oricâţi avocaţi ţi-ai

tocmi – aici – pe

Pământ – şi oricâţi

dumnezei ar fojgăi – prin

cer

 

orice Respiraţie a ta e o

Crimă – orice

Defecare a ta e o

Blasfemie – orice

Durere a ta este

o Gravă Insultă  – la

adresa Întregului

Cosmos

 

încearcă să nu te mai

arăţi – nici

Regnului Oamenilor – nici

Regnurilor Zeilor – şi întreabă – din

Regn de Zeu – în

Regn de Om – şi din

Regn de Om  – în

Regn de Zeu : unde este

Neantul…Supleantul…

 

…de fapt – fă

altceva – mult mai

sigur – ca sorţi de

reuşită-n ispită  – şi

scăpare de însăşi

noţiunea  – schiloadă şi

Hâdă Omidă : noţiunea de

Om” : cheamă – în

taină – la tine – doar

Matrozi-Marangozii : sunt singurii care

vor îndrăzni – vreodată – să

călăuzească – pe

cineva – înafara

LATRINEI  FIINŢEI – ori

Nefiinţei… !

…dar – pretutindeni şi-oricând : tot în Ocolul

Umilinţei

***

 

LASĂ-AROGANŢA – UŞI DE SPÂNZURAŢI

 

lasă-aroganţa – uşi de spânzuraţi !

piept lângă piept : o Inimă – de fraţi !

e-o luptă grea şi lungă – generaţii

coboară în mormânt – Matrozi Curaţii !

 

din Naufragiu-n Naufragiu – spre Înţelepciune

şi spre Putere Bună : schimbi lumea-n Rugăciune !

Crist dacă e cu noi – vedem Lumina :

şi Ceruri – şi Pământ – şi Cânt : totuna!

 

fii credincios – loial : Ram faţă de Copac !

să nu fii – niciodată – Măcelar lui „FAC”!

senin şi iubitor – înfruntă Mişelia

chiar de stârni-vei – în Munţi – iar – Vijelia !

tu contra lumii-ntregi ! – ucide Crima

 

măcar ‘naint’ de moarte – s-aflăm Rima !

…nu vă minţiţi pe voi – Oceanu-i Tată

şi nu vă va ierta înşelăciunea – niciodată !

***

 

 

ICOANA DIN ODAIE

 

o singură  –  -enigmatică Icoană

stă pe pereţii din odaia mea

(…cel’lalte-or fi fugit de mult – ca de ispita grea…) :

când o privesc – nu ştiu : s-o iau la goană

sau – în genunchi să cad – ca-ntr-o biserică de nea ?

 

…stă – se-uită fix la mine – şi dă din cap :

atunci ştiu sigur : nu e bine ! – …iau treaba de-o-arìpă

şi…nu aşa…ci-n disperări şi-n pripă :

o duc la cel’lalt capăt – aşa cum niciodată-n viaţa-mi – de mine şi de Duhul meu – nu am făcut risipă…

…altfel – ştiu bine : linişte-n suflet n-oi avea

nimic din mine nu se va clădi ori înălţa…

 

…şi nu ştiu despre ea decât că mustră…

nu luminează – nu-i pe post de lustră

dar ştiu : de n-o păstrez – Nenorocirea

tentaculele prelungi-va-şi dincolo de Firea…

 

e-un Chip de-Ncrâncenată Vâlvă – ori de Mumă :

nu mi-a cântat nicicând  – cu-ngăduinţă – -n strună…

iar când am vrut – tembel – s-o iau în râs

 

în jurul Gâtului  – de-un Şarpe am fost strâns…

…nu te minţi – neghioabă Formă de Tâmpire :

vomită-te – să te-ùşuri – că-i mai bine…

*

e bine pentru omenire – dar

şi pentru tine…

să chemi – mereu – Matrozii – ca să i se-nchine

dar şi pentru ca   – de-i fi fără putere – să repicteze-Icoana  – -n fine !

 

…şi să nu uiţi a şterge praful ! – Ochii-Icoanei  – mereu arzând – să-i vezi :

numai aşa-ţi va sta-n echilibru – TRIADA : Minte-Suflet-Duh

în Mijloc-deSenin-Ocean –  nu-n Putregai de Stuh

***

 

DORINŢĂ DE PURITATE

 

grădini lehuze – aşteptând sorocul

văzduhul să vădească-n ele Fructul :

în stele-şi osteniră Sorţii – jocul

Ondine-au reparat – azi – apeductul…

 

e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană

iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :

e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii

Ospăţ de Vară… – …vin – deja – Corăbii…

 

anahoreţii – scuturaţi de luturi

privesc – scârbiţi – vomele grele-a’ humei…

…spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi

 

au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei…

…nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare  :

va ninge Timpul-Fără-Lupanare…

***

 

VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

 

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii

ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :

astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ

filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt…

 

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita

neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita…

seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :

Corăbiile-Harfe Îl caut’ pe Dumnezeu…

 

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt

veghează îngereşte – în cer şi pre pământ…

e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

 

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros…

…Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :

Ne-nduplecaţii – -s gata de Fulger-Jurământ!

***

 

TERATOLOGIE

 

broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună

templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună

aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea

un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una

 

crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie

căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie

Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria

faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa…

 

nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili

pui – la un cazan de smoală – Paiaţa  – plus trei edili :

e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc

e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc…

…eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc…

 

…uimitoare e Iubirea : când îi tragi două la ceafă

dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!

***

DEMENTĂ SCULPTURĂ

 

acum

părul tău iese din

gură :

dementă

sculptură – cu umplutură

de zgură

***

 

DIN CADOURI SE MOARE

 

din cadouri se

moare  – când – foc de curios – le desfaci sub

Soare – iar nu sub

Lună : îmi strănută – străbună – în

faţă – o Gigantică –

-nnegurată Boare

***

 

SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

 

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta

oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu

totul înafara şi împotriva

Voinţei Tale – un Rai : şi-ai

Implantat – în el

Iadul-Darabană :

Specia

Umană

***

 

 

DUMINICĂ – ÎN FAŢA BLOCULUI

 

zuruie – dinspre toate zările

blocului – zaruri de table – şi

în acelaşi timp (eficient

combinat : femei cu

bărbat) – discuţii – savante

vorbării nesfârşite – despre

gunoiul din faţa blocului – despre

câinii de companie (…cât „fac” în

cutie – cât în

sufragerie  – şi

cât în iarba de-afară…) – şi despre

plozii lor proprii (…se pare – umani…) – şi despre

cei ai vecinilor – despre

modalităţi noi de-a umfla

botul nevestelor – cât şi despre

subtile procedee de a-ţi bate bărbatul – când

e făcut…”turtă”… – cât şi despre

noi reţete – de

prăjituri – sau (după caz) de

sinucidere

 

asta înseamnă a-ţi petrece o

după-amiază

plină – perfect relaxantă – înseamnă a-ţi petrece o

zi de duminică – fără

sentimentul c-ai fi pierdut-o

de pomană

***

 

ÎN LUMEA BUNĂ

 

damă c-un

dam – ambii cu

păr în formă de

salam : nu am decât să mai privesc pe

geam – să văd cum trece-o

Codobatură-Contesă : nonconformist (şi

fără caracter !) – cuplată cu un

Gunoier : cel care are doar o

tresă-n lesă

 

…în minţi de criminali ciripesc

chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai

lipsuri

***

 

PRESCRIPŢII  MEDICALE

 

majoritatea bolilor

lemnoase – trebuie tratate cu

piroane antipiretice (a se vedea

clasicul caz – profund

patologic : HRISTOS)

 

nu există

restricţii (la

piroane – fireşte!)

 

posologie (sau

mod de dozare şi

întrebuinţare) : câte patru (hai – fie

cinci!) piroane – de fiecare

Golgotă

 

dacă nu se obţin rezultatele

scontate (sau

se manifestă reacţii

adverse – faţă de

ordinul de execuţie) – adresaţi-vă

medicilor curanţi : Caiafas şi

Ana

 

în lipsa lor – puteţi să

recurgeţi şi la serviciile şi sfaturile

duioase – ale doctorului

Iuda

 

…raportaţi – în timp

util – TOTUL !

***

 

IDEALISTUL

 

se şterge cu prosopul pe

dinţi – îşi dă cu spray contra

muştelor – pe intestine – iar pe

creier (cu delicateţe

infinită !) – îşi întinde conţinutul unui întreg

borcan cu muştar

 

în felul acesta – el doreşte să

schimbe câteva sute de

guverne – şi

câteva milioane de

destine năpăstuite – plus că obţine o

igienizare ideală a

muşuroaielor cu lunatici

filiformi

filfizoni – rezidenţi – de

multe ere – pe

Lună – …fără să spună…

***

 

MACHO SCREMUT

 

o-ntreagă epopee se consumă

când socoteşte cu creionu-o sumă :

câte femei el – „viril macho” – a sedus

câte femei pe el de nas l-au prins şi…”dus”…

 

…e-atâta linişte pe cheiuri

atâta-ispită a noi spray-uri

încât comunitarul câine care trece

devine-„ebrietar” – de nota ZECE !

 

căutaţi în cronice bătrân-astrale – chibzuite

detalii despre vagi vieţi – (cher)chelite – risipite :

cu norul de lăcuste-lei şi bi-anuale

 

emasculările devin – halucinant – dureri de şale…

s-au tot scremut Mascùlii – pe planetă :

dar Faima lor e-o…Roşie Trotinetă !

***

 

CÂND VEZI UNUL MAI PRICĂJIT ŞI MAI CUMPLIT BUMBĂCIT

 

când vezi unul mai pricăjit şi mai cumplit bumbăcit

îi arzi – şi Tu – una zdravănă – să-l faci de tot fericit…

n-ai fair-play nici cât un gândac de bălegar

dar Te dai mare şi tare – la cântar…

 

cine Ţi-a făcut educaţia – Doamne ?

eşti – cumva – de la casa de orfani ?

au trecut atâtea nostalgice – îndelungi toamne

şi  –  prin ceruri – toţi s-au făcut – din golani – mai golani !

 

în tăria văzduhului – e o întrecere socialistă :

cei mai măgari sunt trecuţi în frunte de listă

şi lăudaţi – de Marele Patron de Beton…

 

eu L-aş lua – oleacă – de guler – şi L-aş întreba : „ce facimăi, musiu…?!”

dar începe să-mi fie scârbă de toată această tarabă cerească : ptiu !

 

…de „crezut” – n-am cum să nu „cred” – că doar El – şi nu altul – de zor – mă cotonogeşte

dar – vorba aia – la aşa lipsă de obraz… – …mă rog…să mă prefac că nu mă priveşte…

***

 

PROSTIA COSMICĂ

 

viermele vrea să fie

stea – steaua ar vrea să fie

greiere – greierele ar vrea să fie

muscă – musca ar vrea să fie

om : dar cineva râde de toţi – la

chestia asta – ca un

spiriduş – în hohote de

neoprit :

MICROBUL – nici cât un

atom – prizărit…

***

 

ÎNCĂPĂŢÂNARE LINGVISTICĂ

 

„-…şi dacă nu-njur – ce

face El ? – mă face

sfânt – mă bagă-n

rai – să stau

degeaba ?

care-i treaba ?

 

„-nu ştiu – dar dacă-njuri pe

Gură – ţi se umflă

amigdalele – şi

corzile vocale – şi…

faci cancer – la gât : devii – tot

un rât…”

 

„-şi-atunci – tu zici să-njur

pe…pe partea…

ailaltă…opusă…ăăăă… ???!!!

 

„-nu – nu – nu – pentru că

şi cancerul anal şi

rectal  – sunt

tot aşa de

rele…”

 

„-ei – apoi – dacă

nici aşa  – şi

nici aşa – atunci rămâne

cum ne-am înţeles – …’tu-i!

***

 

POTENŢIALĂ PETIŢIE CĂTRE DUMNEZEU

 

e-atâta zgomot şi

gălăgie – pe lumea asta – încât

am surzit

 

de când am surzit – mă simt ca un înger – sau ca un

schivnic erudit

 

nu ştiu cum o fi cu

surzenia mea – în

celelalte lumi – viitoare – dar

dacă nu se încetează – nici acolo – cu

zarva – şi mi se ia şi dreptul la

surzenie – eu îmi dau

demisia : mă duc cu petiţie la Însuşi

 

Dumnezeu – şi precum cetăţenii de

grădiniţă – „mă cer

afară…”

 

…afară din

Creaţie – se-nţelege…

***

 

COMPLOT LINGVISTIC

 

nu pune mâna !” – …dar

ce să pun : splina ?

 

vorbirea şi

generozitatea umană – seamănă cu acea

Cunună de Spini – a

Hritosului – de pe

Cruce : unii zic că-i mijloc de

barbară turtùră – alţii – mai buni de

gură – afirmă – entuziast – că

este

Coroana Solară a

Trandafirilor Cosmici („Floarea cu O Mie de

Petale” – …jale !)

 

stai cuminte !” – …dar

dacă „stau cuminte” – ziceţi că-s

idiot…

 

ţine-ţi mâinile            

ACASĂ !” – …dar de când arăt eu

(cu tot cu straie…)  – a

spaţiu locativ

autonom… – …a

odaie ? – Mâinile mele – sunt

dimpreună cu mine – mereu şi

pentru totdeauna – în

casa unde mă

aflu !

 

…degeaba protestaţi

voi : există un

complot lingvistic modial – cu totul

neloaial – al

iezuiţilor şi

demagogilor lumii – care

dintr-o singură şi

simplă Linie – îşi

agonisesc şi

construiesc motive – pentru

două (şi mai multe !) discursuri

consecutive – cu teme

opuse – compuse

suprapuse

induse

incluse  – totdeauna

din străinătate aduse – şi

prost traduse…

 

…ce-ar fi să

devenim şi

sinceri – brutal de

sinceri – când vorbim – când

luăm Cuvântul” (de parcă – de faţă – ar fi chiar

Făcătorul – şi

Donatorul Parashabdei Sacre !)…hmmm ? – …oasele şi

coastele rupte – în cadrul acestor

manifestări brutal-lingvistice – vi le

lipesc la loc – eu

gratis ! – …eu

Medicul Personal şi

Solar – al Lui

Dumnezeu…

 

…este că v-ar

veni mai bine – ba chiar

v-ar conveni – de

Minune ?!

***

 

PLEBEA

 

Plebea stârneşte nori de praf – prin Uraganul Gurii

e plină – doar – de-otrava grasă – a Valurilor Urii…

dar nu clinteşte o Idee – pe Cer şi pe Pământ :

e noapte – Plebea – noapte-adâncă – şi nu tresare Cânt…

 

e doar Urgie – Prăbuşire – e Viermele Gigant

goale inele ea târăşte – sfărâmă Diamant…

nu e Putere – nu-i Iubire – nu ştie nici ce-i Roua :

Plebea-i tumultul – Cer şi Mare – Vârtej-Neînţelesul Burlesco-Tragic – precum Ziua-a-Doua !

 

nu te apropia de Plebe – consumă-şi Hău şi Haos…

tu fii doar Stâlpul de Lumină – în orişicare Naos !

torentul Ei – Crima Avidă – să treacă peste case

 

tu prinde-te de Prova Navei : Nădejdea ne rămase…

…vocea Poporului nu sună – nu ESTE ! – Dumnezeu :

Cuvânt Rânduitor rosteşte – tu – Răspicatul Zeu !

***

 

EU NU MĂNÂNC DE LA STRĂINI – TOŢI STRĂINII AU OTRAVĂ

 

eu nu mănânc de la străini – toţi străinii au otravă

mai bine mor de foame : nu mă dau lor – chiar…pe tavă…

străinii-s cobre – COBRE! – oarecum şi…regale…

sunt şerpi de ai pustiei  – …situaţia-i – deci – gravă…

 

…străini buni – străini răi : fiinţele Lui nu-s egale

jivinele cosmice-au coborât doar o vale…

şi nici nu poartă – la gât – tăbliţe de-nmatriculare

pentru-a circula-n astă lume – criminală şi mare…

nu pot şti de mă urăşti – ori cine mă iubeşte

decât dacă – -uite-acum! – la gât – o tăbliţă ţi-ar creşte

 

…de-atâtea mii de ani – am devenit mai suspicioşi – ne-ncrezători :

nu toţi străinii sunt Pelerini – Călători :

cei mai mulţi poartă-n traiste – Teribilă – Crima :

 

eu de unde să-i ştiu ? –  credincioasă-i doar Rima !

…nu mai staţi  să mă convingeţi : Lumea schimbaţi !

nu-mi veniţi cu „fumata” poveste : că – toţi – am fi fraţi…

***

 

TRÂNDAVE SOIURI DE-ARĂTĂRI S-AU FOST PRĂSIT

 

trândave soiuri de-arătări s-au fost prăsit

cu gândul – toţi – la…”paradisul părăsit”…

se plictisesc şi de-a mai răsufla :

Aristocratice Scursori de Mahala !

 

livezi şi trandafiri – de-a valma – s-au pleoştit

fiind privite de publicul tâmpit…

păsări s-au prăbuşit – din zbor – înfipte-n plisc :

una cu mâzga-s : Aripi şi SacruObelisc

 

faceţi ceva cu-această fandosită Arătare

ce sforăie cumplit şi de-a-mpicioare !

aflaţi şi lenei întrebuinţare

 

în lumea predispusă pentru …guiţare !

…iar dacă nu – tocaţi – mărunt – toţi „fraţii

umpleţi – cu ei – în şiruri – chipeşi – toţi Cârnaţii !

***

 

PANORAMARE ŞI RUGĂCIUNE

 

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească…

cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi…trăiască !

cumplit deşertu’ – -i Rai – de Armonii Serene

faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene…

 

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri

(…cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în…Sculpturi !)

…cum mişc din Deget ori din Minte  – pe mine Haita sare :

să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare…

 

…ură – venin – invidie pură – perfect aristocratic

pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de MORBUL CEL SOCRATIC !

…ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

 

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !

…voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul spre Lună

la Crist – şi pentru mine  :  puneţi  o vorbă bună…!

***

 

DISCURS DESPRE DEMOCRAŢIE (fragmente)

 

…cu sos „democraţie” – crimă şi minciună

plăcinta-americană” – şi-astăzi – „merge strună”…

Cobra Regală muşcă fără saţiu

şi toate se retrag din timp – din spaţiu…

 

…senatoare – senatoare

n-ai să mai mergi pe picioare :

lumea-ailaltă

are baltă

cu-aprinsă smoală

cu moartea – boală…

 

…dar şi în lumea de-aici – din pridvor

bandiţii ştiu… – …şi mulţi chiar mor !

 

…aşa-i hotărât – în cealaltă parte

de Crist să fie totul scris în Carte :

Graşi – Viermii Trădători

ard de vii – până în zori…

…şi scuipăm cenuşa lor

(…şi pe soare – şi pe nor…)

 

…Hiene „Patrioate

nu ştiţi de Dreptate ?

Juzi surprinşi în curul gol ?

Procurori  – unşi cu…”nămol” ?

limbrici-Avocaţi – scrobiţi

flatulează-n guri şi-n dinţi

şi „scot” criminali…”cuminţi”?

 

ia luaţi mitraliere-n mână :

curăţaţi ! – …”să fie Lună”!

 

…zăhărelul nu mai merge

Magistraţi Fără de Lege :

Hristos cu Fulger lovì

crime de noapte – de zi…

 

n-a-ntrebat vreun Jude-„Brici

de-are drept să poarte Bici !

…unde El plesni cu Focul

pentru noi se-iscă Norocul !

***

 

IARĂ DOINA NĂCAZULUI

 

Năcazul mi-i frate bun

nu mă lasă el în drum :

 

stă – cu mine – şi în pat :

zice-mi coşmar ce-am visat…

 

stă şi la masă cu mine :

bucatele-s arse bine…

 

ştie cât mi-i de urât :

îmi pune cuţâtu-n gât…

 

…piei tu – cobe – de pe casă

piei – cenuşă – de pe masă :

 

poate o veni vo zî

când Năcazul o lipsî…

***

 

ŞARPELE DE STÂNGA – ŞARPELE DE DREAPTA

 

Şarpele de stânga – Şarpele de

dreapta – nu te lasă – Doamne fereşte – să

derapezi şi să

cazi în Rai

 

cântă-le din

Nai – dacă tot vrei să ai

Catastrofa Mult-Visată – derivaţie de

divertisment (dement…) – de la

Şoseaua – Netedă – Teribil de

Clară – Dantelată – şi

Grozav de

Lată

***

 

NOPŢI FĂRĂ SFÂRŞIT – VINOVATE ŞI GRELE

 

nopţi fără sfârşit – vinovate şi grele – şi grave

înaintează prin bezne – sfâşie ceţuri cu-etrave…

câinii-au tăcut – de groază – cutremure se ţin lanţ

e un coşmar : lumea-ntreagă-i drăcesc – orgiastic danţ…

 

nu ieşiţi din cochilii – pescarii-au cuţite şi foame

zeii dorm duşi – pân’ şi portarul lor doarme…

sânge va curge-n pocale – beregăţi se vor sătura

de băutura hidoasă : sufletul din inima mea…

 

de-ar alerga stele mai repede-n ajutor – cu o coşcovită „Poveste-Beton” :

poate-aş mai prinde-o lumânare de Viaţă… – …aşa – doar Incendiatul Carton…

…după foc – vor veni zugravii : o Nouă Lume se văruieşte…

 

pe unde noi ne-am născut – am crescut : acum – tot – năpârleşte…

cică mai sus de spălătorie – o Vamă ar fi :

culmea : eu mă nărui de rane – şi ranele tot eu voi plăti…!

***

 

ŞOMAJ APOSTOLIC

 

am fost apostol – acum sunt „pe liber

Hristos m-a-aruncat în şomaj – cum că-s „biber

că pot – adică – să-mi fac casă – familie – foc

şi pot să trăiesc şi cu alţii – senin – la un loc…

 

…instituţia şomajului pătruns-a şi-n apostolat :

nu zic – Crist e Dreptatea : pot fi – zic – şi pirat

dar eu voiam apostol – urmam Lumina-I Bună

ştiam : mi-e preajmă – să ne rugăm ‘preună…

 

acum – sunt între două lumi : cea de-apostol curat

şi cea viitoare – de angajat…”bun băiat”…

nu voi alege – mai curând voi muri :

 

numai El  mă-nţelege – …serios : curând – voi dormi…

…inutil – mor apostoli – Crist nu ia măsuri

stabilind care-i Sfântul – Martirul… : …acu-s mari călduri…

*

…mai nebuneşte omul şi când e frig în casă

d-apoi pe zăpuşeală : se saltă-n ştreang – pe masă…

***

 

ŞTIINŢA ÎNGHIŢIRII

 

înghite  – cât

trăieşti – câte                                                             

gloanţe poţi : cu restul – vei fi

executat

 

din timp în timp – vei

învia într-altă

parte – dar – principalul e

să nu uiţi – cumva – să

înghiţi

 

altfel – vei

hoinări mai mult decât e

indicaţia Medicului

Cosmic – şi – deci – vei

vedea chiar mai

multe – decât ţi-e dat – în

mod obişnuit – să

vezi (…nu trebuie – Doamne fereşte! – să

crezi…)

 

n-ar face bine nici la

retină – nici la

minte – nici măcar la

stomac : mac-mac…

***

 

NEMERNICIT DE TOANELE DIVINE

 

nemernicit de toanele divine

năpăstuit în propria-mi odaie

mai hoinăresc în jurul frunţii-mi-claie :

gânduri roiesc – ca harnice albine

 

mucegăiesc în toiuri de tăcere

nimic din ce gândesc nu trece-n vrere

se poticneşte-n hoitu-mi orice faptă

(…oricât meschină – jalnică – nedreaptă…) :

singurătatea-mi stoarce-orice putere…

 

…nimicnicia este-o floare rară :

dintre aspide – bestii – ea mă scoate-afară

şi-apoi privesc – cât vreau – bătrânii Munţi

 

ascult – cu jind : colò-mplinesc Mistice Nunţi…

…un pas peste Hotar – iar înapoi :

mintea-mi se-ntrece (…rablă…)  – cu sticleţi…piţigoi…

***

 

PROBLEMA IDENTITĂŢII

 

cine sunt

eu ? – cât voi rezista să fiu

ACEST eu – în

continuare ?

 

cine are răbdare – să mă

ţină cu această

înfăţişare ? – cine mă are pe

inventar – cu această

identitate şi

înfăţişare – şi

minte – nesiguranţă şi

exasperare ?

 

dar cine-mi va

rupe – în faţă

inventarul acesta – şi-mi va arăta

altul – de care – întâi

mă voi înspăimânta – apoi

îl voi accepta – cum îl accept şi pe

acesta de faţă – deşi asta-nseamnă

fără greş şi fără

onoare – că

un om – cu-adevărat

moare ?

 

…care dintre noi ? – cine suntem aceşti

noi” ? – câţi suntem – aceşti

noi” ? – până când răbdăm

fim – sub această

Mască – de

noi” ?– până când suntem                    

răbdaţi a fi

noi” – „noi

cu această  – teribil de

problematică – identitate şi

înfăţişare  – …anodină – fără nicio

culoare…?

 

…dar – oare

existăm – cu adevărat

noi ?  – adică : eu

tu

el

ea…: …da – cine-mi răspunde  – versat ? – e posibil

cu adevărat – să existe acest atât de

instabil – şi

crâncen dubios

gunoi : ”NOI” ?!

***

 

E ZĂPUŞEALĂ MARE

 

e zăpuşeală mare – păsările-ncearcă

de le-a rămas vreun colţ de voce – netopit…!

demoni de aer – Poate şi cu Parcă

stârnesc deliruri şi miraje – ba şi-un Mit !

 

e iadul pe pământ – florile-atârnă

şi – des – apar – pe Chip – pete de scârnă…

Satan e ghiftuit de combustibil

aşa că totu-n lumea-a devenit posibil :

 

fizice legi se tot vaporizează

iar cele de prin coduri – nu contează…

această vară schimbă Vânt şi Gânduri

 

va transforma şi Mările în…scânduri !

…e-atâta praf pe stihurile mele :

curat nu se va face nici cu cinci rindele…

***

 

TRUP ASTRAL

 

trupul meu e doar o boare

s-a iscat parfum de floare

s-a întruchipat din soare

îndemnând Arca pe mare

 

furişat din noapte-n zi

fâlfâitul lui „a fi”

furişat din zi în noapte

preschimbă Cuvânt – în Şoapte…

 

umflă aripa de vultur

înţelepţii brazi se scutur

alintă pisc ‘nalt de munte

îndârjit să fie punte…

 

zăbovesc doar la fereastră :

aştept Pasăre Măiastră !

zăbovesc şi-n Pisc de Crai :

acolo-s cuiburi de Rai !

***

 

FIE ŞI DOAR FIIND – EŞTI PĂCĂTOS

 

fie şi doar FIIND – eşti păcătos

nevrednic să-i fii frate Lui Hristos…

Duhul a prins o coajă grosolană

scârbavnică  – asemeni puroiului din rană !

 

fie şi doar FIIND – eşti păcătos

căci lepra te-a scobit până la os :

hai – rupe coaja – şi hoitu-ţi dă-l la câini

eliberează Duhul spre Trepte şi-Nălţimi !

 

atunci – abia – te vei scălda-n izvoare

şi în Lumină-ţi vei preschimba putoare

iar Duhul tău vesti-va Regele-n candoare :

 

nu va duhni a Crime – a Pulberi şi Sudoare…

…în Noul Cuib – vei ciripi-ngereşte :

Limba Tăcerii iscă Crin – şi-l creşte…

***

 

PE POLIŢA  BUNICII  ERA  O  TRESTIOARĂ

 

pe poliţa bunicii era o trestioară :

eu am schimbat-o-n Fluier şi Vioară…

nimeni nu luă în seamă cântarea mea din zori

dar mai pe seară – iată – sosiră Călători…

 

erau două lumine – cu straiul orbitor

m-au întrebat de Viersu-mi îmi este zburător…

copil fiind – eu n-am ştiut răspunde

ci am cântat din trestii : simţii că îi pătrunde

 

stihul şi cântul meu – pe Călători Desculţii…

şi din puţini şi singuri – se luminară Munţii

văpăile – din două – alcătuiră MULŢII

 

şi cum cântam pe prispă – o Stea  – în toiul Frunţii

aprinse prevestirea : nu mai stăteam în ger !

…cântul mă înălţase : vă luminam din Cer…!

***

 

LEAPĂDĂ-TE

 

leapădă-te leapădă – pe dată

de vampirul zeu ce-şi zice „Tată

căci în cer e foametea de Vineri

când – pe-ascuns – sfinţii-i mănânc’ pe tineri..

 

leapădă-te leapădă –  -omenire

de năravul de-a-ţi ieşi din fire

căci te pândesc demoni – prin dumbrăvi

şi-mplinesc – colò– cumplite-isprăvi…

 

leapădă-te leapădă – tu – Munte

de – viclene – fiarele bătrâne şi mai crunte

căci vor năpădi Pădurile cu Stele :

pogorăsc – din Cer – Morţile mele…

***

 

ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII

 

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi

şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată…

jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :

primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată…

 

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi

jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi…

cum să urci  –  din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?

Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată…

 

…supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :

un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !

un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

 

sunt Matroz – ce nu se teme de Furtună – ori de Stei…

…voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii

orbi ce-ar veşnicì în lanţuri – numai să le promiţi…osul…

 

…răcnetu-mi spulber’ laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul

Război întru Buna Pace : ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII !

***

 

AM SĂLTAT DIN UMĂR – CÂND M-AI ÎNTREBAT

 

am săltat din umăr – când m-ai întrebat :

moartea nu-i de resortul meu – m-am resemnat…

şi am plecat – hai-hui – în zări – pe dealuri

să-mi vindec şi tristeţi – şi amintiri… – …şi idealuri…

 

acolo-s Zâna Bună – mii Spiriduşi…şi un Moşneag :

ştiu că m-aşteaptă să mă vadă – şi toţi trag

nădejde că nu voi mai pleca : eu – însă – m-oi întoarce în Cetate

mă voi supune-acolo – iarăşi – la chinuri – amintiri – „dreptate”…

 

nu îmi sunt scrise-n sânge Iubirea – nici Câştigul :

mereu –  mereu –  primesc în suflet Momeala şi…Cârligul !

nu dau vina pe Stele – şi nici pe Hornul Negru :

 

le-ascult boscorodeala – dar eu rămân integru…

…oare-şi va aminti – vreunul – de-integritatea mea ?!

…măcar nu mă hulească – în nopţi cu vreme grea…

***

 

SPECIE APARTE

 

miros a om : oamenii nu o ştiu

miros a om : ei nu mă recunosc…

şi – totuşi – sunt aici – de-a-ntregul viu

uite cum degetele  – -ntinse  – îmi fac : „trosc” !

 

…mă duc la Creator – doar El mă plămădi !

Hristos se uită lung : „tu…cine eşti ?”

e culmea ! – eşti în stare lumea a clădi

dar pe un biet Poet – îl socoteşti…”poveşti” !

 

ce s-a-ntâmplat cu mine ?” – întreb eu larga lume

ia lasă-mă în pace ! – te ţii numai de glume !”

din zi în zi – aşa mă simt şi eu :

 

o glumă – sau o rimă – -adică…Zeu!

…va trebui să mă obişnuiesc – în Carte :

Poeţii sunt o specie…aparte !

*

aparte – şi nevăzută de plebei

aparte – invidiată de-orice zei…

…îmi iau doar Scripca la spinare

şi – -n ciudă  –  le fac – iarăşi – o Cântare :

poate-or mai învăţa ceva – despre

…”piper şi sare”!

***

 

PROBLEMA EXISTENŢEI POETULUI

 

astăzi – „Poet” îi zici şi-unui limbric de casă

ori detergent de folosit  – cu râvnă – la closet

când nu ţi-a picat bine mâncarea „de bufet”…

 

eu v-aş vorbi de Sfinţii ce nu lasă

să se prăsească doar…limbrici de casă :

nu lasă – prin Verbul lor – ca Armonii să se schimonosească

nici Limba – Patria – Neamul – să se chircească şi părăduiască…

de parcă n-ar fi fost nimic – pe-aici – de parc-am fi niscaiva cim-PAN-ZEI –

nu Duhuri Luminoase şi nu Fraţii de Zei…!

*

…se zice că Poeţii tot ar mai exista

dar nu-i mai vede  – recunoaşte – nimenea

(„o specie demult apusă

cine ştie – poate la vreun enigmatic muzeu – dusă…”)

…Poet – ceva cum este Inorogul :

îşi face-n Carte – tacticos – bârlogul

 

dar a intrat în Peştera Poveştii

n-a mai rămas – din El – nici Urma Veştii…

…sau l-a ascuns Pădurea de Simboluri :

se-emit opinii – se pun – la analiză – Goluri

fără să crezi c-aşa ceva şi-Există

…vei fi citit – de El – în nu ştiu ce revistă…

 

Poetul este-un epic Zeu Nautic

dar – toţi – văzutu-l-au pe Listă :

nu-n carne – oase – sânge şi durere

ca pe-o fiinţă cari se răstigneşte – piere :

 

şi învie : iscă – cel mult – vreo nouă religiune snoabă

pe care-o cari – tăcut şi răzvrătit – cu-o roabă…

*

…dar – chiar : Poeţii mai există – Sfinţi…?

…sau concurenţă fac la pastele de dinţi ?

*

…la ce ne trebuie Poeţi şi Poezie ?

ia – cu grătare –  bere – mai trageţi o chindie !

te întăreşte  fix la lingurică – splină… – …să vezi cum te-mplineşti !

(…mai lasă tu prostia aia : „Poezia”…)

…nu-ţi mai fă tu probleme cu-Armonia :

păi – pentru asta – tre’ să mai şi gândeşti !

***

 

DISCURSUL PĂRINTELUI CAIN

 

„…nu e Om Adevărat – decât

acela care

ucide alt om

 

podiditele mele Mâini : de rodnicul

Sânge al lui

Abel  : abia acum nu mai

tremuraţi !

 

…de-acum încolo – veţi şti

unde şi cum să

loviţi – ca să vă

liniştiţi

 

şi Abel s-a

liniştit – căci

ştie că şi-a împlinit

menirea : de a face – dintr-un

om tremurând  – fricos

şovăielnic şi

dezorientat – adică – din

fratele său de

Sânge – CAIN – un

Zeu Adevărat : atotputernic – şi

în sfârşit – DEPLIN

VINOVAT !”

***

 

FAPTA  ŞI  MOTIVAŢIA  PĂRINTELUI  CAIN

 

pe un drum de seară – podidit de Sânge

Călătorul Veşnic – cu-ochi arzând Viziune

Mâinile îşi frânge… :

cum se va-arăta el – oare – Zeului Sălbatic ?

n-a făcut nimica – spre-a-l hrăni cu JĂRATIC

 

dar deodat’ tresare – sub umbră de brad :

nu voi fi nimica – dacă Mâini îmi cad !

să-mi ridic – deci – Mâna – cu ea să lovesc

da – pe-alt om – în Frunte – cu-o piatră-l izbesc

 

omul  tre’ să fie  nu-orice venetic :  Frate Slab – de Sânge

să dea Mărturie Neclintită : el – cel Slab – tot plânge…

 

Sângele ţâşni-va – Frate va muri                                     

eu voi fi puternic – cum Zorii-de-Zi !

şi-acolo – în ceruri – Dumnezeu Flămând

din Sânge de Abel l-oi vedea – curând

cum hrăneşte lumea (crâncenă-aşteptând!) :

o Istorie-ntreagă – a Crimei cu rod

 

eră după eră – legând nod cu nod…!”

…asta va să fie a lui Cain Poveste

şi Motiv prin care – OM-CUŢIT trăieşte…

***

 

ÎNJUGĂ AGER – PUNE  CUVINTELE  LA TREABĂ

                   

înjugă ager – pune cuvintele la treabă

vădind ideile – -n siberii de hârtie :

acolo vor sălăşlui fără de grabă

din hoitul minţii – Firea se-iscă vie !

 

…din mistice tăceri plodesc Arheii :

Cuvântul este Carul cel de Zeu

prin care vin – spre toţi plebeii

(…numai să fie-n veghe : sfinţenia-i ca răgetul de Leu…!)…

 

iar a pricepe Fulgerate Scrisuri

trebuie să vină-ajutorinţă de la Visuri :

Doi Paji : un Gând şi-un Vis – păşesc spre Rege

 

abia la poala Tronului vor înţelege…

…Scripcar Bătrân – la Crist te uită-ntr-una

căci dintr-acolo vin  şi Soarele – şi Luna…

***

 

DEFINIREA POETULUI

 

Poetul – jivină nestatornică în glas

(…de-aceea-i – El – statornic în…impas!) :

de la-Adoraţie – la Blasfemie

distanţa-i de la Supărări – la Bucurie

 

de la Copac şi pân’ la Flori :

şi de la vara – cu arşi nori

pân’  la-efemerele ninsori…

 

…Hristos mă lasă – eu Îl las…

…mai face – fiecare – -un pas

(…unul spre altul – se-nţelege :

altfel – cum – oare – Duh s-ar drege ?)

…şi ne-ntâlnim – iar – la taifas

de nici nu ştii când fuge-un ceas !

…ba – chiar nu ştii când trecu noapte

când voi eraţi : Răni – lângă Şoapte !

 

…Fraţii Sublimi nu pot – cu-adevărat

să se mânìe : ei s-au împăcat

‘nainte de a se certa !

 

…păi ăsta-i suflet de Poet-sadea…!

(…tu să nu spui la nimenea…!)

 

Poet   –   Hristos : acelaşi Duh – aceeaşi Fire :

cum să te cerţi – Poet – cu-al Muzei Mire ?

***

NU MAI ŞTIU CE-AM RĂTĂCIT

 

nu mai ştiu ce-am rătăcit

ştiu atât : că m-am răcit

şi că-n juru-mi au venit

spiriduşi şi vrăjitoare

lebede şi mii cocoare

inorogi – magi şi mioare…

 

…acoperit de petale :

Sclav al Florilor Banale…

al Oglinzilor Ovale…

 

…dar – iată c-am înviat :

sunet de Nai m-a căutat

m-a aflat colò – sub hat

şi m-au liberat din lut

mii lumine…bucium mut…

 

…Munţi vuiesc – păduri trosnesc

Maluri de Mări mă doresc…

 

într-un Brad e o Măiastră

şi-i gătită ca în glastră

cu rubin în cioc de pin

cu olmaz – suflet deplin…

 

o Măiastră a venit

cu care am slovenit

cântece de negrăit :

vă miraţi că e Măiastră?

 

asta-i meseria noastră :

punem Minuni în Fereastră !

***

 

MICA DEFECŢIUNE

 

Mătăsuri curg – pe Stâncile Măririi

Valea Luminii îşi aşteaptă Mirii

Sfera e Sus – în Piscul Împlinirii

iar Împăraţi şi-Mpărătese au jertfit Uimirii..

 

rostogolindu-se din Ciumăfăi şi Spini

vin Zeii Zării – de-ndurare plini

şi Timpul şi-a fost pus – pe cap – Coroană

s-oprească Telegarii Trecerii – din goană…

 

e-atât de cald – pe Munţi rarefiaţi

e-atât de bine : Dùşmani devin Fraţi

…dar din atâtea – a’ Plebei Prăbuşiri

 

se-nalţă Pulberi Aurite – ZBIRI

tot ce-i Frumos – se scurge – -acum – în jos

s-aducă Beznei  – Triumfal Prinos…   

***

 

STIH APOTROPAIC

 

desferecă ferecatul

să nu vină Necuratul

apele să tulbure

izvoare să cumpere

munţii să-i scufunde

în sipete-afunde

păduri vestejească

păsări s-amuţească

suflete s-acrească…

 

şi desferecă şi Neamul :

de lumine fie-i hramul

Sfânt se lase pe tot Ramul…

 

atunci se vor pogorî

îngeri – şi s-or îngrozi

de tăcerile din vale

unde răii pun la cale…

 

vor întruchipa Poeţi

cu Cartea în sân – citeţi

Meşteri Scripcari vor cânta

de şi Crist va lăcrima…

 

lumea se va preschimba :

răii – proşti vor rămânea

iar cei buni s-or luminà

şi – iarăşi – s-or aripà…

…cum zice-n Povestea mea…

 

…du-te – Necurate

nu-s a’ tale toate … :

…mai veghează-n zloate!

***

 

SĂ-ŢI FIE MILĂ – DECI SĂ UMILEŞTI !

 

să-ţi fie milă – deci să umileşti !

mai bine-ai chema umăr lângă umăr

şi – iar – mii de-umeri – fără număr :

ai pune stavilă în faţa demoniei  – PEŞTI !

 

să lupţi cu Răul şi să-l biruieşti :

repui pe ceruri Soarele şi Luna !

să te împotriveşti – senin – într-una

la tot ce-i strâmb – iar Cântul să-l iubeşti…

 

nu fă pomeni – ci-agoniseşte-ţi fraţi :

cu ei mănânci şi dormi – şi – toţi – luptaţi !

dumnezeiesc e să fii camarad :

 

împărtăşeşti tranşee – liberând Iubire…

…să nu fii singur şi să nu fii trist :

atunci când vei muri – ştii că renaşti Artist !

***

 

NE-POVESTE

 

a fost odată o prinţesă – dar că-i prinţesă nu ştia

au fost  – odată – şi popoare – dar că-s popoare nu se-afla

a fost şi-un dumnezeu la mijloc – sfinţenia-şi bagateliza

au fost şi Munţi  – a fost şi Mare – dar – iarăşi : nimeni nu-i vedea…

 

…un singur om s-a fost trezit – căzând – din pat – în Rugăciune…

un singur om – cu viaţă-n ochi – a creat toată-această lume :

 

…prinţesa s-a ştiut prinţesă – iscată – magic – din porunci

şi toţi supuşi-au adorat-o – fie bărbaţi  – femei ori prunci…

…popoare-au tresărit în spaţii – şi-au început să se ucidă

când diferenţa „alb” şi „negru” i-a fost muşcat – ca o

aspidă…

…iar Dumnezeu făcea-exerciţii şi fulgera din te miri ce

când vedea oameni că se mişcă – în Cuşca dintre „a” şi „b” !

…doar Munţi-Păstorii – Mări Matrozii – rămas-au la cherem uman

de parcă  nu ne-ar fi Părinţii – în orice lumi-teren viran

 

…nu e poveste : -aşa se-ntâmplă – când feţi trezim spre uragan…

***

 

VINI MISTICE

 

cine vede Lup – se vede că turbează

de frică – ori de Soarele de-Amiază…

mai bine căutaţi Urs – ca bine să vă meargă

să păstraţi bunul-simţ – şi mintea voastră – -ntreagă…

 

…dar – poate – nu-animalele-s de vină

ci Duhul nostru – cari spre-Amurg se-nclină…

***

 

ALEGERI  GRELE…

 

aleargă Soare să te prindă – şi umbre grămădeşte :

să uiţi de Iasomii – de Crini – de tufele agreste…

…aşteaptă  Luna – cea cu parfumuri  – cu miile de mii

în jocul Lunii : Crin e Crist – şi Mume-s Iasomii!

 

…de n-ar fi nebunìi solare – şi Crima ar dormi

în arşiţă nu-ţi vine să mai paşti herghelii…

…Luna ţi-ascunde multe – dar Râurile-s line

Fântânile-ţi vorbesc de Taine  şi Mistice Cadâne

iară Izvoarele te saltă până la Silfi şi-Ondine…

 

…nu te grăbi – nu mulţumi – fiinţă visătoare

ci cântăreşte-ţi : Vecia-Vis  – Clipa Făptuitoare… :

e greu de-ales : Lumine  – şi Răcoare

Luna cu Fantezii… – …cu Eroisme : Soare

***

 

NUNTA DIN MUNTE

 

frăţii de brazi păzesc agheasma izvoarelor din Munte

unde vin Zânele Pădurii – miresmele să-asculte

şi mii de stele – mii de păsări – cu îngeri însoţite

sosesc – pe seară – -n Toiul Nunţii – cu fâlfâiri grăbite

 

Bătrânul Muntelui – Trezitul – pe Tronu-i se înalţă

şi cu Toiagul lui de Aur – pe Ucenici învaţă :

Toiagul Moşului se-aprinde – pe aer scrie semne…

Păstorii-Ucenici veghează : da – cântă Sfinte Lemne !

 

…”dar unde-s Mirii ? – cine-s Mirii ?” se-ntreabă Corb-de-Veacuri

la întrebarea lui pripită se-aşează Ceruri-Bracuri

şi lasă-n mijloc Drum de Raiuri – Drum fără de suspinuri

 

pe care calcă Făt-Frumosul şi Sânziana – -n plinuri…

…de-altfel – în Nunta de-astă-vară – de cari vorbim într-una

Mirii-erau veşnici – precum Vremea : -erau Soarele şi Luna…

***

 

POPAS ÎN BUCOVINA

 

se-aprind plopi tineri – în dumbravă

Zimbri Strămoşi – adânc boncăluiesc

amurgul vestejì grămezi de-otavă…

n-am ochiul proaspăt – Timpul să-l privesc…

 

cu Moşii-Zimbri – împieptaţi – eu mă pogoru

pân’  la Voievozi şi Acvile Regale

şi simt Mândria-acelor vremi (…ascunse-azi – în Mii – Norii de Jale…) :

o altă Inimă îmi bate-acum – când dau Trecutului  Onoru’ !

 

…greu să trăieşti în două lumi deodată :

ceea ce – astăzi – ochiului se-arată

nu merită nici Clopote de Sărbătoare

 

şi nici Salut al Străjii de Hotare…

din când în când – din neguri – încă mai apare

DACUL REGAL – RĂZBOINICUL :  pereche – pe-acest Pământ Pierdut – El nu mai are…!

***

 

SE RIDICAU – PE-ATUNCI – VOIEVOZII LA HOTARE

 

se ridicau – pe-atunci – Voievozii la Hotare

Glia Dacilor Sfinţi :  O PALMĂ nu dispare !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MoşiiNdârjiţi – Nepoţii Blânzi – ţineau la Moştenire

iubeau Pământ şi Neam Nemuritor – aflate-n Strălucire :

Părinţii-Moşii – copiii-şi învăţau – în Satul de-altădată

că Glia Sfântă nu-i făcută – în Lumini de Zei – spre-a fi – duşmăneşte  –  muşcată…!

 

Bătrânii Înţelepţi vegheau la astă-nvăţătură

care trecea – din Gură-n Suflet – şi înapoi în Gură

spre-a fi vestită spuzei plozilor blonzìi – din bătătură…

…această Evanghelie a ars : cu Ea – şi Plozi-s Zgură…

 

…azi –  cine să-i înveţe ? – un POPOR-MAHALA ?

îi pasă doar de blide – nicicum de Soarta sa…

plebèi  nemerniciţi –  şi-au pierdut Dumnezeul…  –  …le-a dispărut şi Stea !

…nu merităm noi Moştenirea Sfântă :

s-o-ascundem – deci – sub Valul Greu al Mării

să o rugăm pe Muma Mare : „te implorăm – păstrează Neamul-Duh al Ţării…!” :

…numai Ea – Muma – cu grijă – Sfânt Moştenirea o-nmormântă…

 

…veni-va – poate – Zi de Înviere – şi-acestui Neam renaşte-va-i – iar – SFÂNTA VRERE :

atunci – din Valuri – ieşi-vor Zână – Făt-Frumos – şi – amândoi – vor cere

ca Neamul renăscut – dezgroape-şi – iar – Voievozi Cărunţi :

Raze de Soare vor avea – drept Săbii – iar Munţii-or împlini – în Taină – Sfinte Nunţi…

 

…şi-astfel – acest Neam al POVEŞTILOR DE FIRE

Lumii Întregi va fi re-adus  –  spre SFÂNTĂ MÂNTUIRE !

***

 

NU BATJOCORIŢI BĂTRÂNII

 

n-asculta de Moşi – că Moşii – toţi sunt nişte proşti !

scuipă-i – crapă-i : nu vezi, frate ? – tac –  ca nişte cloşti !

…noi avem o altă lume – de la-americani

ăi de-uciseră piei roşii :  le-au furat curcani

(…hoţii de curcani serbează – pentru acea Crimă

Ziua de Recunoştinţă…mi-e silă şi-n Rimă…) :

 

ne-au adus – în bătătură – gumi de mestecat

şi bazele militare ( …doar suntem poporul cel mai… ocupat !)

…şi picioarele pe masă – obicei stilat !

…şi pizza – şi cim-Pan-Zeii… – …Creieri la Uscat !”

 

…de la cine – tinerèle – iei învăţătură ?

de la-analfabeţi cu bombe…    –    …şi cu-„O.K.”-u-n gură ?

…mică bestie cretină – africană la frizură

cum veţi înnoda voi Timpul ? – altfel veţi cădea

între ce a fost în lume – şi ce s-a afla !

 

nu batjocoriţi bătrânii – Singuri Croitori

care cos ce-i azi în lume – de ce-a fi în Zori !

numai peste-o punte-ntreagă vei putea păşi

 

vei ghici – -n Amurg de Lume – Noii Zori de Zi !

…unde sunt Învăţătorii ? – i-aţi sfărmat  cu compresoare…

…deocamdată  –  păstraţi Moşii – A FI de vreţi – în lumea asta – SFÂNT POPOR – printre popoare…

***

 

RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

 

…agheasmă-n cer – să împarţi Armonia :

din Rimă –  Cântec – din Demenţă Sfântă

iscat-a Crist  Minunea : SUBLIM SIMFONIA !

şi suflete pe dos întoarce – le frământă

 

iscând din ele Îngeri şi Cuvinte…

…Zei Înţelepţi ştiu să-nvingă morminte !

*

Focul focureşte numai pentru sine

îmi tai şi-mi lipesc – cu tărie – -alte vine

să treacă prin ele şi trăsnet şi fulger

să prind – de-o aripă – şi câte un înger…

 

nămol – bălegar – daţi – toate – de-o parte

în mojare pisaţi nerăgazuri şi gânduri deşarte

vreau Floare de Crin – pe deasupra de silă

vreau Stea – şi vreau Magi – şi vreau Iesle Umilă

 

desferec – spre Soare – tot zări după Zare

Oceanul – Corăbii – Matrozii – abia-acum au cătare

Vânt de Lumină –  sodomul de Flori năpusteşte

 

da – Oarba Lumii a-nceput de zăreşte…!

…toate strunele Scripcii am dat la schimbare :

RĂSTIGNIT : DECI – GĂTIT PENTRU COSMICA ÎMBRĂŢIŞARE !

 

 

…FĂRĂ SFÂRŞIT…

 

***

…O LUME – UN PORT…

 

 

I-ADEVĂR ŞI PRINCIPII

 

o Lume – un Port ! – …ai învăţat – oare – să te sfinţeşti

în Frumuseţea Minunilor-Veşti ?

(…băgaşi de seamă  – că au şi intrat – aievea – cu

trup şi suflet – în Temple-Poveşti

cele mai Adevărate-Epopei – depre TEI ? – vino

din Agheasma lor să iei – în

Agheasma lor să

Arzi – şi să

Vrei !)

…dacă DA – te alduiesc MATROZ – Cavaler Mistic

al Creaţiei şi al Oceanului Cristic !

 

…dacă NU – mai aşteaptă – cu-mpădurită răbdare – pe Valuri

până vei învăţa :  orice Sfânt – nebun – senin şi blând – a trebuit să transforme – întâi – în Rugăciune – Maluri :

 

pentru a pătrunde – cu Fiinţa-i – în Luminate Văzduhuri

preschimbând – astfel – Ţărmul – în PORT – adică în PATRIE-NALTĂ DE DUHURI

…nu cârti – pentru că Fiinţarea ta există doar în Patrie

există doar întru Sfânt – Cel Curat de Pământ…

mai bine supune-te propriului magic Gând – afară de Cer şi Pământ

 

şi rosteşte – cu Fierbinte Credinţă : « voi fi Matroz – Mistic Cavaler

pentru a-mi vedea Adevărata-mi Fiinţă – aceea din Enigmaticul Cer ! »

 

să fii Loaial – să fii Senin  – Curajos şi Curat – luminat oricând  – gata de a muri şi-a-nvia întru tine – Cel Adevărat :

ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ FII MATROZ  – FRATE BUN  LUI HRISTOS-ÎMPĂRAT !

***

 

II-ARIPI-GLOD-DEMIURGIE

 

etrave spintecând Claia de Valuri

etrave-amuşinând toate-Aşchiile de Maluri

Matrozii Dimineţii – arşi de Foc

cu voi răzbi-vor în oricare lume – -n orice loc…

 

căci nu putem muri decât călăuziţi

şi Călăuză este tot ce auziţi :

sunt Armonii încrâncenate de dezamăgire

dar tot nădăjduind răzbirea-n altă Fire

 

ce este-Naltă-Armonizare – între Energii

se va sui-n Lumină – ca în Munţii Vii –

iar ce-i caricatură – Vampir de-Armonie

 

va fi uitat Băltirii – scurgându-se-n Istorie – …ere… – adică – FIIND FĂR’ SĂ FIE… !

nu se sfârşeşte Viaţa  cu « prezenta » lume :

nu vă-nălţaţi – nu coborâţi – ci aveţi un Alt Nume

 

care înseamnă ARIPI – sau înseamnă GLOD

după cum aţi ştiut – ori aţi uitat – că Lumea-i doar un Pod…de Norod !

ce-a fost – va fi-n vecie – dar ALTFÈL

căci « Infinit » – tradus în Trandafiri – se scrie : « DEMIURGIE » – « ZEL »… !

***

 

 

III-CALEA VIEŢII-FĂRĂ-DE-SFÂRŞIT

 

voi nu veţi părăsi Planeta Spirituală

ci-o veţi târî – prin Munţi şi Mările Fiinţei – ca pe-o ŞCOALĂ !

v-a învăţat o Lecţie – urmează – fără-ntârziere – alta :

vă veţi ciopli – din Astru-n Astru – tot cu CIOCANUL-DALTA !

 

sunteţi Sculpturile-unui Demiurg – poate Nebun

ori – poate – dornic de Desăvârşire :

de Adevăr tu vei avea – de-a pururi – Ştire

doar când – din Fiu – vei deveni STRĂBUN !

 

…căci – da – mereu – voi vă veţi naşte Bătrâneţii…

Renaşterea-i condiţia Minunii :

veţi aştepta să înflorească Prunii

 

şi-n Florile de Prun – VOI veţi fi FEŢI FRUMUSEŢII…!

…e-o Cale  – Calea Vieţii-Fără-De-Sfârşit

decât în Dumnezeu – Cel Singur FERICIT !

 

 

IV-ZESTREA DE LUMINĂ : STADIUL VULCAN

 

Desăvârşire – Calea-a infinitei Vieţi – întru-Armonie :

căutaţi – în Bezne – fără-ncetare – Noua Ciocârlie

căutaţi nuntaşii – ce se strâng – în Munţi – Alai

când Soarele şi Luna – Mirii Veşnici – vor fi prinzând şi Grai…

 

nu-uitaţi Principiile Două – şi vă-nchinaţi Luminii Lui Hristos

căci El e Candela Unirii – cu care răzbeşti Sus – când ai fost Jos…

 

şi Axa Mântuirii se împlineşte-n Tine – oame :

Ubicuu Zeu – Închinătorul Hămesit al RAZEI :  UNICA-ADEVĂRATA FOAME…

 

…« acolo » şi « aici »  – este totuna : nu TU contezi – Bătrâne Os

ci ZESTREA DE LUMINĂ : Munţilor-Punţi  – făr’ contenire – o-nchini  Prinos…

 

…gata cu Graba – Zadarnica-Alergare :

 

în Munţi trebuie – Sublimă Zăbavă : SLUJIREA LUMINII  –  Meditare şi Sfântă-Nchinare… :

Dezvăluire-a Dimineţii : adică-a tot ce n-ai fost înţeles – DAR CÂT DE CRUNT  – CÂT DE JALNIC TE DOARE !

ai fost ajuns la Stadiul Lui VÙLCAN : dacă eşti RĂU –  fi-vei – în veci : PROST (…făr’ – măcar – de-alinare…) !

***

 

V-GLORIA FINALULUI

 

…nu-l mângâia – lânced şi

condescendent – pe

creştet – cu o

singură

Mână – pe

« Puiul

Finalului » – în speranţa că

Pigmeele tale

Afecte (zarzavaturi

de mult storcite şi

încă mai de mult

înnegrite…) – îl vor

maturiza

cândva…

 

ia-l – bărbăteşte – între

ambele

Palme  – şi freacă-l

vânjos  – El înde El (…ca pe cele

Două Lemne Sfinte – ale

FOCULUI INDIAN : Viaţă-

Moarte – Moarte-

Viaţă…la infinit !) – până ce

vijelios – precum

Vulcanii – s-aprinde ! – …erupe

acoperă universul

întreg – cu

Lava Înţelepciunii şi

Faptei 

Matrozilor : aceasta este Forma

Deplină

Desăvârşită – a

Gloriei Finalului

Ineluctabil !

***

————————————————–

Adrian BOTEZ

31 iulie 2019

 

Lasă un răspuns