Liliana ROIBU: Șoapte de lumină (poeme)

Fântâna de gânduri

 

Păşesc pe tărâmul cuiburilor de şoapte

mă agăţ de frânghiile lumii, în noapte

scriu cu praful de stele în nuanţele universului

unesc cerul cu pământul în centrul nevăzutului

mâna domoală, iscusită, prinde sufletul vântului

contemplu cu ochii deschişi, la puterea cuvântului,

beau cu foc din nesecată fântână de gânduri –

mintea leapădă în pâlcuri, diafanele falduri

sădesc lăstari în glastra de la fereastra cerului

ud cu roua ochilor de alge, rădăcinile visului,

feresc tremurând, a iubirii de mătase voaluri

aprind felinarul pierdut pe albastre şi-nspumate valuri.

 

 

Ţine-mă-n inima ta!

 

Sub clar de lună se naşte misterul,

Zefirul din suflet se –mbracă în stele,

E scris să mă porţi în inima ta,

Cu tine îmi voi alina dragostea.

 

Lumea rece scânteiază cu priviri pierdute,

Universul împarte ale noastre albe gânduri,

Lumina vieţii se cerne-n culori,

Pe aripi de înger, respiră cântări.

 

Imagini catifelate, glăsuiesc tremurător,

În arzătoare patimi, inimile se frământă,

Bat la poarta vieţii imperialii crini

Ninşi din cer de plumb ce stă să cadă.

 

 

Visătorul meu cu gust de rai

 

Topeşte-mi ochii cu sărutul,

Visătorul meu cu gust de rai

Topeşte-mi sufletul cu atingerea

Umbră de argint cu mâini delicate.

 

Inima tresaltă la iubirea-ţi pătimaşă,

Asemeni scănteii, mă aprind şi mă sting;

În ţipăt de astru şi dulceaţă de stele

Mă fulgeri, spintecând trupul-amor.

 

Prin negurile minţii te strecori,

Pătrunzi prin geana de nori negrii,

Cu trăsnetele prin ramurile ninse de flori

Mijlocul fierbinte, îl înfăşori uşor.

 

Amarnic mă arde pântecul, pieptul mă doare,

În orbitele gândirii, îmbrăţişări se ţes,

În dezmierdări de flăcări, într-un frumos delir

Trăim iubind, imortalizaţi în aurit decor.

 

 

Frumoasă  ca Luna

 

Te îmbraci în voaluri lucii

Tu, rază ruptă din Lună

 

Jucăuşă te-ascunzi printre ramuri

Ca un sărut de buze însetate.

 

Nu-mi tulbura iubirea crudă

Eşti părticică aprinsă din mine

 

Ce sufletu-mi mistuie în flăcări

În căutarea braţelor divine.

 

 

S-aprindem cerul cu stele

 

S-aprindem cerul cu stele

Lumineze-n neagră noapte

Să înălţăm doruri grele

Pe-ale vântului dulci şoapte.

 

Ne-agăţăm de colţ de lună

În al lumii „lucii mreje”

Ne strecurăm împreună

Printre norii de „vârteje”.

 

Ne cearnă cerul iubirea

În stropi de ploaie pe pământ

Cu rozele fericirea

Aştearnă viaţa legământ.

 

 

Şoapte de lumină

 

Lumina-mi şopteşte

Din vârf de munte sur

Craiul din a mea poveste

A plecat iarăşi la drum.

 

Rătăcind cu luna plină

Se agaţă-n rug de mure

De dorul neînţeles

Se-adânceşte în pădure.

 

La izvor cu apă rece

Gândurile-şi limpezeşte

Trupu-i arde de dorinţă

Dragostea nu-i poate trece.

 

 

Flacăra lămpii aprinse

 

Ard odată cu flcăra lămpii aprinse,

Iubirea se oglindeşte în sufletul tău

Prin ploaia de tăcute amintiri încinse

Scriu cu foc pe cerul albastru, dorul greu.

 

Vibrează inima-darul divin al vieţii,

Se aprinde-n văpăi, după tine tânjeşte

Pe cărările de jar alungă nămeţii,

Se-ncinge marea de vise, unde păşeşte.

 

Dragostea neţărmurită se-nalţă la cer,

Flăcările ajung în absolutul suprem,

Respir cu fiecare bătaie în mister,

Prin unduiri de ape-nfocate, te chem.

 

Trupul mă sfâşie de lanul încins de maci,

Buzele sunt brăzdate de arşiţă şi vânt,

Vino, ia-mă în braţe! Fericită mă faci,

Atinge-mi sufletul cu-nrourat cuvânt.

 

Dorinţele mă străpung cu ace tăioase,

Ţine-mă în inima ta o veşnicie,

Sângeră fiorii trăirilor sticloase,

Păşim împreună pe tărâm de magie.

 

 

Reaprinde-mi flacăra iubirii

 

Luna coboară pe scară de mătase, pe pământ

Un ocean de tristeţe şi bucurie, în priviri a încremenit,

O veselă furtună, pe corzile inimii de jar, se abate

Pe chipul roşu ca focul, adună tulburător sentimente,

Te scurgi în vene prin valurile învolburate, înspumate,

Îmi taie respiraţia atingerile de suflete înfierbântate

Reaprinde-mi flacăra iubirii, nerăbdătoare fată celestă

În vorbele poleite cu miere, găsesc dragostea onestă

Mireasma florilor de câmp în aerul de vară

Se bate în licăriri de catifele în răcoroasa seară

 

Adorată, tu, minune! Cu trupul floare de cireş altoi

Soarbe-mi de pe gură, sărutări de aburinde ploi

Mă doare farmecul tău, tresar în albastre scântei

Te privesc cu nesaţ, inima varsă văpăi

Astrul nopţii stă de strajă lăsându-şi argintul

Stele în tăcere, pe azurul sfânt, îmbată cuvântul

Ca un gând în clocot, cuibărit la sânul drept

În acorduri vii de harpă, mângâierile-ţi aştept

Pieptul frige de dorinţă, îmi dezbraci dulcii fiori

Se topesc gheţarii! Ne iubim vulcanic până-n zori.

–––––––––

Liliana ROIBU

Piatra Neamț

Din vol. în lucru “Fântana de gânduri”

***

FIȘĂ DE AUTOR

 

Liliana ROIBU – Poetă, muzician, absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, licențiată în muzică, de o sensibilitate aparte. Este beneficiara mai multor premii naționale și internaționale.

 

Membru al WORLD POETS ASSOCIATION;

Membru  al WORLD POETS AND THEIR POETRY;

Membru al WORLD LITERATURE ACADEMY;

Membru al UNION GENERALE DE CREATEURS AU MAROC;

Membru de onoare al Fundaţiei Culturale Munir Mezyed/ Ambasador cultural;

Redactor “Grai Românesc “, Revistă internaţională  de literatură, artă şi poezie;

Redactor “Arhiva literară”, Revistă internaţională de cultură;

Redactor de carte Editura Liric Graph;

Preşedinte Aria ASCIOR Piatra Neamţ,Târgu Neamţ;

Câştigătoare a Festivalului de poezie “Mesopotamia Cultural Center Belgrade Serbia”, 2018;

Câştigătoare a Festivalului de poezie “Femeia divină Belgrad, Serbia”, 2019;

Câştigătoare a Festivalului de poezie „ Mesopotamia Cultural Center Belgrade” Serbia 2019;

Colaborator Reviste ”Glasul Iubirii” Curtea de Argeş, Parnas XXI, „ANOTIMPURILE EXPRESIEI IDEII” etc.

Colaborator emisiuni radio Tv, Radio diaspora, Etno Tv, Favorit Tv,1Tv Neamţ ,etc.

Colaborator “Asociaţia Nisi Ana Art” Piatra Neamţ;

Membru Cenaclul “ Nichita Stănescu “ Ministerul Apărării de Interne;

 

Distincţii personale recente 2018-2019:

 

Diplomă de excelenţă, Premiu special şi Certificat de participare obţinute la CAMPIONATUL MONDIAL DE POEZIE 2018;

Diplomă de merit pentru contribuţia adusă la promovarea GRAIULUI   ROMÂNESC în ţară şi străinătate, 2018, de Ziua Limbii Române;

Diplomă pentru cel mai bun volum de poezie din partea editurii LIRIC GRAPH, 2018;

PREMIUL CARTEA ANULUI 2018 – „În atingerea infinitului”

Premiu special şi Certificat de participare la CAMPIONATUL EUROPEAN DE POEZIE 2019;

Ambasador European pe Tradiţii Folclorice România, medalia European Championship of Poetry 2019;

Menţiune, Festivalul-Concurs „Iubirea ca o poezie”, 2019

Premiul “Femeia divină, Belgrad, Serbia”, 2019;

Diplomă World Literature Academy 2019;

Diplomă de onoare pentru scrieri de o mare sensibilitate şi valoare literară, 2019;

Titlu de excelenţă şi medalie pentru promovarea folclorului naţional autentic în cadrul Festivalului-Concurs Naţional de Folclor „De Dragobete iubeşte româneşte” 2019;

Titlu de excelenţă pentru aportul adus comunităţii, societăţii prin coordonarea, participarea şi promovarea tinerelor talente, 2019;

Titlu de excelenţă ” Privighetoarea cântecului românesc”, pentru prestaţia artistică de înaltă ţinută, autenticitate, măiestrie, punerea în valoare a costumului naţional, 2019;

Diplomă de participare ca poet şi artist la evenimentul caritabil „ARTA BIZANTINĂ LA EA ACASĂ”;

Diplomă de onoare şi trofeu ca artist pentru contribuţia deosebită la Festivalul Concurs „Tezaur Cultural Apusean- Practici Ancestrale în Context Contemporan” Turda-Cluj 2019;

Diplomă de onoare pentru jurizarea Festivalului-Concurs „Tezaur Cultural Apusean- Practici Ancestrale în Context Contemporan” Turda-Cluj 2019;

Diplomă pentru participarea ca artist şi coordonator la Festivalul „Flori de cireş”, Iaşi 2019;

Diplomă de participare ca artist şi poet în cadrul evenimentului „Păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării” 2019;

Diplomă “Femeia 2020 Pregătită, Informată Implicată”, 2018;

Diplomă de onoare pentru susţinerea şi implicarea în evenimente caritabile, 2018;

Diplomă de participare ca artist la evenimentul caritabil “Cântăm pentru voi”,2018;

Diplomă de jurizare Festival -Concurs Judeţean de muzică,poezie,teatru,dans, 2018;

Diplomă de recunoştinţă pentru merituoasa activitate, pentru ţinuta morală demnă, comportament responsabil, respect şi sprijin reciproc în îndeplinirea obligaţiilor profesionale şi de voluntariat, 2018.

 

Iniţiator şi organizator de evenimente cultural artistice civice, organizator şi partener în activităţi caritabile, artist, traducător, meloterapeut, voluntariat din 2002 până în prezent, culegător, păstrător şi promotor de folclor autentic.

                 Participant activ la seminarii, colocvii, conferinţe, lansări de carte, cenacluri muzică şi poezie, expoziţii de carte, festivaluri, concursuri, obţinând frumoase premii naţionale şi internaţionale, trofee, medalii, diplome de excelenţă, onoare, merit, recunoştinţă, adeverinţe, certificate, titlul de ambasador onorific, titlu de excelenţă pentru promovarea graiului nativ, portului şi folclorului naţional autentic, diplomă de excelenţă “Profesionist de 5 stele”, diplome de jurizare, certificat de participare la “Gala Voluntariatului Nemţean, peste 100 premii în cadrul Formaţiilor dirijate, soliştilor coordonaţi, din 2013 până în prezent.

 

 

Volume publicate:

“În atingerea infinitului” Editura Liric Graph 2018, volum de poezii;

“Regina Nopţii de Alb”,Editura Liric Graph 2019, volum de poezii;

Carte gata de tipar: ”Ludwig van Beethoven, miracol şi har”, proză

Volum de poezii în lucru: “Fântâna de gânduri”;

Cartea bilingvă : “Inelul cu diamante”;

Antologia: “ Lampa cu flacăra aprinsă”.

 

Antologii:

“BOZANSTVENA ZENO” 2019, “Muzica sufletului meu” 2019, “Înzăpezirea cuvântului” 2019, “Antology of European Championship of Poetry” 2019, MEDUNARODNI FESTIVAL POEZIJE, MESOPOTAMIJA” 2019, “Iubirea ca o Poezie” 2019, „Dezăpezirea cuvântului” 2019, “Anthology of the world championship of poetry” 2018, “Zbornik poezijie Medunarodnog Festivala Poezije-Mesopotamia” 2018.

 

Alte publicaţii:

Prefaţă la cartea „Un sfert de stea” de Didina Dida Ochiană

 

Coordonator şi fondator:

Grup folcloric “Floare de Lotus”, Grup vocal-instrumental „Toporaşul”, Ansamblul de tradiţii strămoşeşti “Cununa Românaşului”, Grup vocal etnofolcloric “Româncuţele”, Grup instrumental “Românaşii”, Formaţia „AXA”, Grup folcloric “Cununiţa Neamţului”, Grupul “Miracol”, Trupa “Dreams”.

Dirijor:

Corurile: “Graiul dulce românesc”, “Florile Reginei”, “Lăstarii ortodoxiei”, “Doar noi”.

Instructor:

Dans tematic, sportiv, Balet contemporan.

Coordonator cercuri:

“Teatru folcloric, datini si obiceiuri din străbuni”, “Poezia, fotografia şi muzica din noi”, “De vorbă cu Dumnezeu” .

 

 

 

Lasă un răspuns