Irina Lucia MIHALCA: Nu ştie nimeni când cade o stea (poeme)

Între singurătate şi destin

 

Să trăieşti frumos şi să spui mereu:

                         < Viaţa e-o poveste, e stare, e emoţie, e vis… 

                                         ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă !>

 

Asemeni picturii lui Bruegel – iluzie şi vis -,

năluci par oamenii

ca-ntr-un teatru al umbrelor ni se desfăşoară.

Căutând dantela veche a amintirilor,

oglinda viitorului rămâne numai trecutul.

Prin trecerea discretă a serii,

într-o zi crudă de noiembrie, o intuiai pe lumina lunii.

– Vino, îi spuneai, ne-aşteaptă gondola disperării noastre!

………………………………………………………………………………

Conştiinţa-i o provocare! 

 Fiecare-şi are propriul cod, diferenţa o face cunoaşterea. 

 Ce vor, de fapt, femeile? – Să fie iubite!

Să se privească în oglinda lor, să se cunoască şi releve!

De ce se caută jumătăţile spre completarea sferei

separate la începuturile lumii? Nu există indicatoare!

Pe harta cerului, spre-o taină, străbat raze de lumină.

O poartă deschisă-ntre lumi, o întâlnire-cheie,

rezonanţa pe care-o simţi perfectă.

Esenţă, de ani sau de-o clipă, în curgerea destinului!

 

Cuvinte cu-adânci înţelesuri,

o singură viaţă nu poate să le pătrundă.

Căutări. Dorinţe. Scântei aprinse. Regăsiri.

Întrebări. Răspunsuri. Explozii de lumină.

Culori de cuvinte, cuvinte de iubire,

de dor, de durere,

şoapte, poveştile memoriei. Oamenii vin, pleacă.

În ceaţă dispar lucrurile!

Amintiri concentrice. Rămân sentimentele.

–  Bărbaţii iubesc recţiile femeilor, 

 dar nu au timp să le cunoască, să le iubească.  

 

 Sunt în galeria mea, în vis, în camera mea te-aştept.

 Nu există constrângeri când iubeşti! – îi spuneai.

Pătimaşe sărutări, un vis eşti, mă răvăşeşti!

 

–  Dorinţa-i reciprocă, intră în visul meu, 

 acoperită erai de sărutări. Peste tot câte una,

 să dai drumul fluturilor spre înălţimi,

 Aproape de epiderma ta sunt, să-mi simţi respiraţia!

 Pe tine te cunosc, structura ta o am,  o nebunie de emoţii 

 simt pentru tine. Ai depăşit bariera gândului!

 

 În casa cu grinzi de lemn,

 în acea casă te-am văzut singură.

 Acolo, în mine, s-a născut ceva! 

 În liniştea nopţii doream să fii cu mine,

 dorinţa de a-ţi simţi conturul feţei

 şi-al trupului a prins viaţă.

 În gândul nopţii am ajuns lângă tine,

 în vis ai fost cu mine, vie, adevărată, adorabilă.

 O veşnicie a durat, o clipă, dorita clipă!

 Am reţinut repetiţia:

 „atinge-mă cu respiraţia ta!”

Ai simţit focul visului, eu sunt ca viaţa, vie,

ţi-am simţit răsuflarea şi mângâierea,

prin unda iubirii căutăm adevărul Luminii.

 

Avem nevoie de iluzii,

 vreau ecoul acelei camere, un alt timp!

 Acolo ne risipim şi ne-adunăm

 înainte de venirea zorilor? 

 Nemăsurată-mi e dorinţa de-a fi cu tine, 

 nu pot reda emoţia!

E doar iubirea, chemarea ţi-am simţit-o!

O lume paralelă realităţii, 

 dincolo de conştiinţă este perfecţiunea!

Voi intra în visul tău! Divină întâlnire,

perfecţiunea iubirii prin evantaiul de simţuri!

Ne-atingem sufletul, comunicăm prin priviri,

apa vie din fântâna interiorului!

Prin tot ce trăim ne-activăm,

înflorind lotusul iubirii, cerurile se deschid.

 

Mi-ai venit în vis, salbatico, 

                         îmi transferi totul prea mult!

 Închid ochii şi-acolo te văd în zbucium, 

 strigăt în strigăt – extaz şi durere –

 ni s-a întâmplat nouă, ai piatra şi inscripţia!

Încet şi blând se micşorează acest spaţiu.

Să păstrăm pietrele noastre,

 am gustat lacrima, e lacrima hoya, floarea inimii!

Trăieşte visul! Felia ta este la mine.

 A venit vremea, închide ochii,

 trăieşte secvenţa de-acolo!

 Un timp premeditat altor timpi,

 te-aştept în vis sau, şi mai bine,

 primeşte-mă în visul tău!

Voi veni în visul tău, te vei oglindi, vioara mea,

 un cântec a trecut prin zidul de piatră!

Pasăre de foc e iubirea, priveşte marea întâmplare!

 

Simţi, spune, tu simţi? O fată ţi-a străbătut timpul,

un alt timp în acest Poem nocturn,

– Timp de-amintire, timp de uitare –

Două clipe, mai mult decât una!

Mâine e prea departe,

odată venit aici somnul se desprinde,

totul se uită, rămân sclipiri, frânturi de vise,

incertitudini,

un gest, un zâmbet, o adiere,

iubirea ce-ndepărtează întunericul,

nori agăţaţi, umbre profilate pe cerul nimănui.

În lacrimă e împletită iubirea,

tu… eu…  atât de aproape şi totuşi departe!

…………………………………………………………………………

Între singuratate şi destin ne pendulează timpul!

Totul se derulează ca şi cum, pe un drum nesfârşit,

pentru o clipă, ţi-apar călători în calea ta

care, ca şi tine, nu-şi ştiu ţinta,

alţii, te-nsoţesc un timp,

apoi la o intersecţie de drum,

dispar fara motiv, topindu-se ca nişte umbre.

 

E un mister cum de ajung oamenii întâlniţi

să-ţi ocupe gândurile şi fantezia,

rupându-ţi chiar inima,

înainte de a-nţelege ceea ce erau, nişte năluci.

Poate că şi ei, la fel, credeau despre tine…

 

Nu ştie nimeni când cade o stea 

 

 Omul este cel ce ar trebui 

 să-şi vegheze lumina dată, iubirea!

Împreună trecem prin tenebrele

care ne-apasă din adâncuri.

Împrăştiem aurore spectrale,

ne scufundăm, puri şi drepţi,

pentru a ajunge în melancolia verde

a câmpului sufocat

de roşul sângeriu al macilor.

Călcăm uşor printre norii de nelinişte,

pătrundem în rănile translucide

sfidând legile gravitaţiei

şi sângele inimii pulsânde.

 

Prin nodul de lacrimi curg simţirile noastre,

continuăm să mergem în umbra

penumbrei contopite

din promisiunea fiecărui vis.

Ne adâncim mereu mai departe,

acolo unde regăsim, caldă, amintirea

unor timpuri necunoscute,

în curând vom atinge

culorile crepusculare ale apusurilor

stinse de ţipătul stelelor.

O corabie pluteşte uşor la marginea timpului!

 – Pentru că da, ne-am iubit, simţindu-te, 

 în coşul aşteptărilor ştiu că ai: 

 vreau comunicare, vreau atenţie, 

 vreau să mă vezi că sunt aici,

 vreau să mă vezi şi când dorm,

 vreau să mă înţelegi, fie şi doar, privindu-mă!

Dar, mai ales, să mă simţi în undă,

indiferent de distanţă. O artă a simţirilor!

Te-am simţit, eu nu mă simţeam,

 Dragoste şi dorinţă, aşa s-a numit visul!

 Închid ochii şi văd 

 secvenţe de mare iubire, sublime simţiri,  

 două energii unindu-se se înalţă,

 un magnetism format în interior şi între noi.

 Mă-ntreb, acum, ce este omul? 

Scânteia divină care se manifestă

şi care-aşteaptă

să redevină scânteie divină!

 

Nu ştie nimeni când cade o stea! – îmi spuneai

prin timpii risipiţi şi stingheri

ai cercului suferinţei, parcă fără sfârşit…

 

Le vent, le cri

 

Îmi place, acum, piesa lui Morricone!

îmi spui într-o zi de septembrie.

Acum i-a sosit clipa, un val ce-şi caută malul!

Piesa asta parcă zice: “ Să nu te temi de valuri,

se-ntorc în mare, scuturate de emoţii, calme, aşezate!”

Ca după un timp să revină cu noi emoţii, nelinişti, forţe.

Un zbor, un dans, o căutare!

 

În toate se-aşează liniştea,

cauţi sensuri lucrurilor, ascultând-o,

eu văd, doar, cum mă izbesc de stânci! – îmi spui.

Încearcă să te înalţi puţin mai sus, alta e panorama.

Acolo sunt albatroşii, pescăruşii!

E cerul şi albastrul lui şi, de acolo, pluteşti,

sunt lângă tine, în lumea şi unda creată,

o mângâiere vei simţi ca adierea sufletului.

 

Fiecare cu partea lui, atât merit, poate!

Meriţi mult, ştii bine!

Nu mai mult decât mi s-a dat să am,

dacă voi găsi un sens

într-un sens ce nu are sens,

am să-ţi spun dacă va mai urma ceva.

Viaţa-ţi va oferi multe surprize,

uimirea-ţi va fi în multe!

 

Piesa se termină cu un pui de albatros,

începe cu o pasăre matură,

stăpână pe ea,

şi se termină cu un pui de albatros fricos.

Puiu-şi continuă zborul, acolo e stapânul mărilor,

trebuie doar să aibă încredere în el.

 

Mi se-nchid ochii, vino aici!

Legănat eşti de-o dulce oboseală,

cât vei dormi te voi privi,

ascultând şoapta vântului, tânguirea mării…

 

Locul rămas lipsă

 

În clipa când te-am luat de mână

totul s-a schimbat.

Sub temerile tale, sub durerile tale,

sub întristările tale,

mereu este cu tine

un peisaj

multiplicat cu mii de sori

din veşnicia timpului.

 

În Templul Oglinzilor

ţi-am simţit

pasiunea

şi grija ce-o-ndrepti

spre tot ce te-nconjoară,

farmecul unei vieţi în care

te regăseşti.

Cum să te eliberezi?

Încă nu ştim nimic

despre iubire.

Ai impresia că-ncepi

cu fiecare floare

ce o descoperi

o altă şi altă iubire,

imortalizând clipa.

Pentru că a uitat cine este,

pedepsită-i să uite

orice limbă,

iar visul ei

să se nască-n al tău.

 

Purtaţi de vânt, departe de lume,

libertatea-i ca o poartă.

 

Ai vrea să fiu o poveste, te aşteptai? 

 Cu ochii senini, plini de iubire, 

 coboară cerul pe pământ 

 şi ridică perdeaua trupului 

 pentru a fi învăluită

 de razele fiinţării.

 În adâncul din tine m-ai aşezat 

 ca pe tine însăţi, 

 dorul de tine 

 mă ţine mai aproape de Rai, 

 am ieşit din orice cerc 

 de când te-am întâlnit 

 şi-mbrăţişat ca pe Dumnezeu.

 

 În esenţă ai fost acolo dintotdeauna,

 săpată în palmele mele 

 şi de ce nu în coastă, se spune.

 E locul de cinste şi cel rămas lipsă! 

– îmi spui, zâmbindu-mi,

în oglinda dintre lumi… şi vis, şi trezire…

–––––––––––––

Irina Lucia MIHALCA

Bucureşti

10 mai, 2018

Lasă un răspuns