Irina AIRINEI: MARIA GĂITAN MOZES – ISRAEL, LIMANUL CU DRAGOSTE

„Stimată și dragă Poetă, mulțumiri pentru volumele atât de vii, vibrante, închinate iubirii de viață și poezie  adică Iubirii. Exilarea în Tara Exilaților v-a priit, cred, dacă mă iau nu după superba declarație patetică de pe copertă ci după paginile în care a rodit cuvântul românesc cu atâta farmec și căldură. Vă doresc tot binele alături de Omul predestinat și în poezia din  care v-ați făcut DESTIN. Cu toată Afecțiunea, Norman Manea

O scrisoare care m-a tulburat. Da, cuvântul românesc a rodit în Țara Sfântă, Țara Exilaților, limanul cu dragoste al atâtor și atâtor creatori români în căutarea unei vieți care înseamnă speranță, lumină, o mare familie… Maria Găitan Mozes și soțul ei iubitor de carte, primul ei critic, au pășit pe acest liman unde ajunseseră, înaintea lor, atâția mari scriitori și cărturari evrei  plecați din România și care au făcut din Israel o nouă grădină, paradisiacă, mult visată, a culturii și literaturii româno-israeliene. Lor li se datorează aducerea noastră aminte, scriitorilor, jurnaliștilor care au primit-o cu brațele deschise pe Maria, în atmosfera Cenaclului „Punct”, a Editurii și revistei „Minimum”, mai târziu a Editurii „Familia”.

Așa cum îmi spunea marele scriitor Amos Oz în locuința sa din Ramat Gan, în Tel Aviv-ul unde Fania Oz mi-a fost ghid: „Este un cântec naiv, popular, cunoscut diverselor generații de pionieri, părinților lui Nilly, părinților mei și care spune că: «Aici, în țara strămoșilor noștri, toate visurile noastre se vor împlini»”.

Israelul este, într-adevăr, îndeplinirea unui vis. Un vis străvechi readus și azi, cu recunoștință și durere la Zidul Plângerii.  Această carte este ofranda lirică a autoarei către Țara care a primit-o cu dragoste. Limanul ei cu dragoste al ei și al tuturor celor care au făcut alya,au urcat către acest vis. Al tuturor celor care, încă de  la 1882, veniți din România, desțeleneau pământul sfânt cu sângele lor, îl udau cu lacrimile lor, îl încălzeau cu inimile lor. Rosh Pina, Zikhron Ya’akov, rădăcini românești, lupte, muncă, vis… Maria Găitan Mozes intră cu evlavie, cu pași de poezie, în acest vis…Un vis numit Israel, limanul cu dragoste al tuturor acestor visători…O țară dăruită mai departe, copiilor, de generații și generații de soldați… Ofrandă de viers românesc adusă Israelului care se dorește a fi citită de un public internațional cât mai larg. Alătur buchetului de poezii al autoarei, urarea mea de suflet: „Binecuvântat fii, Israel!”

 

Dr. Irina Airinei,

12 decembrie 2020, București

Președintele Asociației interetnice ANIMA FORI

 

***

MARIA GĂITAN MOZES – POEME (1) – PĂRTAŞĂ

 

PĂRTAŞĂ

Pământul acesta mi-a fost

sortit şi mie. Mi s-a dăruit

precum un talant.

Să mă culc pe o ureche

aşteptând din neant râuri

bogate de lapte ulcioare cu

miere ori blidul încărcat să

mi-l aducă un altul şi-n

puf şi mătăsuri să mă

primească patul?!

Mă vreau parte şi eu acolo,

unde se cere.

Umărul să-l pun atâta cât

pot fără să dau târcoale la

trudă

si să fur ca un trântor

din rod.

Vreau

ca şi lacrima mea

să fie în plâns

iar cântecului

să-i adaug pe portativ

şi notele mele

de bucurie

fiindcă inima mea

aici

a găsit

îmbărbătare

şi omenie.

 

 

CINE-S EROII

 

Cine-s

adevăraţii noştri

eroi?

Şi cine scrie istoria?

Cei care pier

sfârtecaţi în atentate şi

gloanţe,

cei schilodiţi,

ori cei ce rămân

să ducă prin timp

amintiri

şi dureri?

Cine-s eroii

şi cine scrie istoria?

Cei mulţi

ori cei ce se află în frunte?

*

Caut cu înfrigurare eroii.

Dar alături, doar oameni

cu îngrijorările zilei,

mărunte,

grăbind după treburi,

veselindu-se

când se iveşte prilejul,

ori

înghiţiţi de vârtejul

altor necazuri

ce se petrec pe la noi.

Aceştia, oare,

să fie eroi ?

Aceşti anonimi scriu, oare,

pământului nostru

istoria?

 

 

ÎNTÂLNIRE

 

Drumuri se despletesc

din răscruce.

Oameni feluriţi

grăbesc şi grăbesc.

Unul vine,

altul se duce.

Se întretaie mecanic

precum într-un joc.

În mişcarea continuă

şi monotonă,

un scurtcircuit

temporar.

O întâlnire neaşteptată,

duioasă.

Tatăl, concentrat,

e în drum către Gaza.

Feciorul,

ostaş,

se-ntoarce-n permisie

acasă.

Fulguie scame de zîmbet.

Ochii

sub umbre de griji

ca în „morse” – şi vorbesc.

Şi fiecare

se îndeamnă

cu câte o ţigară

tovarăşă de gânduri şi drum

deşi aroma

e iute

şi ama

 

 

SOLDATELE

 

Mai rotofeie,

mai subţiri,

mărunte,

brune

ori roşcate,

au pasul hotărât

şi sigur

şi le stă bine

ca soldate.

Instrucţia

nu seamănă a rock.

Pe umăr

arma

nu e joacă.

Din noapte,

zi –

au învăţat

să facă

şi de primejdii

nu le pasă.

Pe-un timp,

răsfăţul mamei

a rămas acasă

şi flecăreala

e ceva mai rară,

au taine

şi-ndrăzneală multă

şi deseori,

supuşi,

băieţii

de ordinele lor

ascultă.

Aşa cum sunt

mi-s dragi

şi mă amestec

printre ele

şovăitoare şi neîmpăcată,

că-i prea tîrziu

şi nu pot

fi

în rândul lor,

măcar

o zi,

soldată…

 

 

SOLDATUL MEU

 

Soţului meu, Iosef

Nu-i prea uşor

ca după

ani şi ani

să fii din nou

în haina militară,

să porţi

pe umăr

arma grea,

bocanci

şi să veghezi

sub arşiţa de vară.

Dar nu te plîngi

şi nici nu-ţi încolţeşte

sămînţa gândului

la dezertare.

Puterile

încerci să ţi le-aduni

şi datoria-ţi faci

ca fiecare.

Te ştiu călit –

dar

ca femeie

tremur,

şi-aş vrea-n aceste clipe

să m-alătur

ţie.

Să-ţi pot fi

sprijin

şi părtaşă,

soldatul meu

cu tâmplă argintie…

 

 

OSTĂŞEŞTE

 

Rücksackul

câte mai ştie

şi câte mai are:

rufe murdare,

nisip

şi sudoare,

tranzistor,

reviste, ziare…

Poate

c-aşa-i ostăşeşte,

cu toate

de-a valma.

Pe-un umăr

e arma,

pe frunte,

tăcută,

se-ntrezăreşte

o proaspătă cută…

Ţigara

o soarbe adânc,

pe-ndelete

şi-n fumul dulceag

şi-argintiu

trecute-ntâmplări

se şterg

şi se scriu…

Paşii

se-ndeamnă

spre-acasă

şi asfaltul ating

într-un zbor.

Pârjol

e-n amiaza sub soare

şi buchetul de flori

pentru mama

de mult

se vrea

slobozit

din a mîinii

strînsoare…

 

 

LA RECRUTARE

 

Tinerii par

căpriori îndrăzneţi,

încercuiţi într-un ţarc

de plasele nerăbdării.

Îşi încearcă forţele,

ca înainte de salt,

adulmecând necunoscutul,

de dincolo

de perdelele zării.

Din punctul acesta,

de la răscruce,

nu se ştie,

care şi încotro,

o să apuce…

Unii – se visează eroi

pe trena de valuri

din Mediterană,

ori, defrişînd un petec

din sterpul pămînt,

tămăduindu-l ca pe o rană.

Alţii – ascund

sub câte-un zîmbet fugar,

muguri de teamă.

Datoria

e însă una la toţi.

Armata îi cheamă.

Părinţi şi copii

risipesc, între ei, glume,

discuţii banale,

împărţindu-şi fără să vrea

îngrijorarea

în părţi egale…

Porţile cerului sunt larg

deschise

pentru cutezători.

E prezentă

şi marea ispită

de a ajunge ostaş

în unităţi de elită…

Furtuni de frămîntări

şi de vise.

Unele-n zbor,

altele, poate, ucise.

Aici, însă, e startul

Piatră de grea încercare

şi pentru foştii ostaşi –

astăzi

părinţi

şi pentru tinerii, încă, copii –

strînşi împreună

la recrutare.

Mereu alţii iau startul.

Noi salbe

de nopţi nedormite

pentru neobositele mame.

Alte examene de maturitate

cerute de viaţă.

Şi tinerii, n-au temere,

– învaţă.

 

 

ŞTIRI…ŞTIRI…

 

Ţipete de sirenă, ambulanţe

în goană…

Sfredelul durerii,

scormoneşte, iarăşi

nevindecată rană.

Un alt atentat…

Sub ce formă şi unde,

îndată se află

prin imagini şi unde.

… Se numără morţii,răniţii

– evidenţă dureroasă, amară –.

Noi ceilalţi

rămânem pe dinafară

întregi,

neatinşi,

perpelindu-ne, doar,

pe cărbunii durerii

răscoliţi

şi aprinşi…

… Peste care din case-n

această clipă

moartea-şi înfige

smolita aripă?

Cine-s orfanii?

Cine e văduv?

Cine şi-a lăsat

cu inima-n ţăndări

părinţii?

Cine-i mireasa rămasă

văduvă?

Care e mama care-şi duce la

groapă pruncul?…

îndată, se află,

prin imagini şi unde…

………………………………..

Ştiri…ştiri…

ce ne otrăvesc sufletul

până la măduvă…

 

 

MESTECĂ GUMĂ SOLDAŢII…

 

Mestecă gumă soldaţii apatic,

fără baloane şi zgomot

cu zâmbetul strepezit

între dinţi.

Au devenit dintr-odată

mult prea cuminţi.

Pe chipuri durerea,

le-a altoit ciudate contururi

încolţurate

şi dure

cum sunt şi colinele sure,

acolo,

pe pământul liban. Puful

din bărbi e în vraişte, cuibul

inimii,

mic,

neliniştea-i ciupeşte de umeri

şi-i scutură

de parcă e frig.

… Golul acela… de lângă… şi

Cel de alături de Lior…

şi mestecă gumă soldaţii cu

toate-amintirile lor…

în tainiţe, întrebarea vitală

roade adânc şi persistă….

… la câţi eroi, fără voie,

s-a ajuns

pe-a istoriei listă

si care din noi este oare la

rând?…

 

 

DERUTĂ

 

Pâlcuri de porumbei în

derută, –

se învolbură printre

dărâmături si ruine

gângurind în răstimpuri,

parcă-a ruşine,

că-s purtători, fără rost, ai

crengilor de măslin…

Lumea ia foc!

Galilu-i

Sub pârjol de katiuşe.

Libanul

din rărunchi zdruncinat.

Pământu-i ascunde în pântec

cuiburi

de arme si ură,

iar spinarea martirizată de

arsură

poartă mulţimile disperate-n

exod.

Apocaliptic, văzduhul e-n

clocot.

Moartea trage de clopot

şi omenirea, deoparte,

contemplă,

fără să pună teroarei

frâu.

Pâlcuri de porumbei în

derută…

se-nvolbură printre nouri de

fum…

Cine, cu ce îi ajută? Nimeni

n-are vreme de ei!

Aripile

li-s arse, rănite, –

fraţi

sfârtecaţi.

Naivi, se-avântă,

totuşi să zboare,

dar nu mai ştiu încotro…

 

N-AI ÎNCOTRO

 

Nu-ți este

inima

rodie

nici fagure

și cu ideea

greu te împaci

că mâna

e de atâta vreme

pe armă

cu degetul tremurând

și totuși lipit

pe trăgaci.

Întrebări

și îndoieli

te macini într-una

și-n centrifuga gândirii

uneori, amestecul

ți se pare neclar:

în Liban

katiușe și șarje

cu moartea te întâmpină

în sarabande.

În Hebron

sticle incendiare

și bolovani.

Liniște

nu-i nicăieri

și strada e încordată

cu ochii deschiși

că s-a întâmplat

și nu

o singură dată

99

ca trecătorii ei pașnici

în atentate

să fie uciși.

Ura-i aceeași, oriunde

și picurul

îi este negru și greu

n-are importanță

de-i femeie

bătrân

ori dacă e prunc.

Ținta-i

să fie evreu…

…………………….

Nu-ți este inima

rodie

 

 

AŞTEAPTĂ

 

Focul şarjei

nu vede, nu întreabă,

dacă între flăcări

şi fum

e pasăre,

om,

gânganie, floare,

ori firul de iarbă

plăpând şi-nrourat.

Focul şarjei

nu vede,

nu întreabă.

Lasă doar durere

si fum…

Doamne,

câte şarje au ars,

ţărâna pământului

nostru

până acum!

Şi făptaşii aşteaptă

Să aibă din nou

calea lor, liberă.

 

***

 

ISRAEL, THE HARBOR OF LOVE

 

„Dear poet, I would like to thank you for such lively, vibrant volumes, dedicated to the love of life and poetry, that is, to Love. The exile in the Land of the Exiles fits you, I think, if I consider, not the beautiful statement on the cover, but the pages in which the Romanian word bore fruit with so much charm and warmth. I wish you all the best with the predestined Man and in the poetry from which you made DESTINY. With all the Affection, Norman Manea

 

A letter that troubled me. Yes, the Romanian word has borne fruit in the Holy Land, the Land of the Exiles, the loving harbor of so many Romanian creators in search of a life that means hope, light, a big family…

 

Maria Găitan Mozes and her husband who loves books and poetry have stepped on this harbor where so many great Jewish writers and scholars had left before them, who had left Romania and made Israel a new, paradisiacal garden, much dreamed of, of the Romanian-Israeli culture and literature. They are due our homage, all these enlightened minds and warm souls who welcomed Maria with open arms, in the garden of the Cenacle „Punct”, of the Publishing House and the magazine „Minimum”, later of the Publishing House „Familia”. As the great writer Amos Oz told me, at his home in RamatGan, in Tel Aviv, where Fania Oz was my guide: “It is a naive, popular song known to various generations of pioneers, Nily’s parents, my parents and which says, «Here, in the land of our ancestors, all our dreams will come true.»”

 

Israel is, indeed, the fulfillment of a dream. The dream of generations who cried with tears of blood for its fulfillment. An ancient dream brought today, with gratitude and pain to the Wailing Wall. This book is the author’s lyrical offering to the country that received her with love. Her harbor with love, hers and of all those who climbed to this dream. Of all those who, since 1882, have come from Romania, cleared the holy land with their blood, watered it with their tears, warmed it with their hearts. Rosh Pina, Zikhron Ya’akov, Romanian roots, struggles, labor, dream… Maria Găitan Mozes enters this dream with piety, with poetic steps… A dream called Israel, the loving harbor of all these dreamers… A country given to children of generations and generations of soldiers… A connection between Israel and Romania, between Israel and all those who will read this book in English, everywhere. Along with the author’s bouquet of poems, my soul’s wish: ”Blessed be you, Israel!”.

 

Ph.D. Irina Airinei

President of ANIMA FORI, Interethnic Association,

Editor-in-chief of afnews.ro, University Lecturer at SNSPA, Bucharest

 

***

MARIA GĂITAN MOZES – POEMS (1) – PARTAKER

 

PARTAKER

 

This Earth was given to me too.

It was given to me as a talent.

I indulge myself

Waiting from nowhere

For rivers of milk,

And jars of honey

Or for the heavy dish

To be brought to me

And for the bed to receive me

Between silk and soft covers!

I want to be a partaker

Where needed.

To help just as much as

I can,

Without too much labor,

And to steal, like a thief,

From the crop.

I want for my tears to be in my cries,

And to give my notes to my song,

To give praise to the joy

Because here I found

Reassurance and kindness.

 

 

WHO ARE THE HEROES?

 

Who are our heroes?

And who writes our history?

Those who die cut down by bullets,

Those who are maimed,

Those who remain

To carry through time their pains and memories?

Who are the heroes and

Who writes our history?

The many or those who rule?

*

I’m anxiously looking for heroes.

But there are only people

Who worry about the day’s petty chores,

Who hurry to work,

Enjoying themselves when they can

Or

Engulfed by the storm of other troubles

That happen sometimes.

I wonder if these are the heroes?

Do these nobodies write

The history of our land?

 

 

ENCOUNTER

 

Roads drift away from the crossroads.

People of all kinds hurry and hurry.

One comes, the other goes.

Crosses as if in a game.

And in a never-ending and dull movement,

A temporary short-circuit.

An unexpected, endearing encounter.

The father, enrolled,

Is on his way to Gaza.

The son, solider,

Comes back for a leave.

Pale smiles emerge.

The eyes,

Covered by worries,

Talk in “Morse”.

And each enjoys a cigarette

Forever companion of thoughts and travel,

Although the flavor is harsh and bitter.

 

 

WOMAN SOLDIERS

 

Chubbier,

Slimmer,

Shorter,

Dark-haired

Or red-haired,

They walk decisively

And this walk fits these woman soldiers.

The training does not look like rock.

The weapon on a shoulder is not a game.

From dust to dawn

They learned to work

And do not care for danger.

For a while,

The mother’s spoiling

Was left home

And the chatter,

Not so often,

Is less so now

And most times,

Obedient,

The boys

Abide by their orders.

They are so dear to me

And I mingle,

Hesitant and unappeased,

That it’s too late

And I cannot be

As them,

At least for a day,

A woman solider…

 

 

MY SOLDIER

 

To my husband, Iosef

It’s not too easy,

After years and years,

To wear again the uniform,

To carry the heavy weapon on the shoulder,

In boots,

And to watch

Under the summer sun.

But you do not complain

And don’t even think about desertion.

You try to gather your strength

And do your duty, as everybody else.

I know you are seasoned,

But, as a woman,

I am afraid

And I wish, in these moments,

To join you.

I wish I could be your support

And partaker,

My soldier,

With snowy temples…

 

 

SOLDIERLY

 

The backpack

Knows a lot and has a lot:

Dirty laundry,

Sand

And sweat,

Transmitter,

Magazines and

Newspapers…

Maybe this is soldierly,

Everything is

Helter-skelter.

On a shoulder,

There is the weapon,

On the forehead,

There is a new wrinkle…

A cigarette is being smoked

And in the sweet and silver smoke,

Memories are erased and written…

Steps want to go home

And they hastily touch the pavement.

The day is burning under the sun

And the flowers for the mother

Want to be released from the hand’s grip.

 

 

UPON RECRUITMENT

 

Young people look like

Daring deer

Circled by the mesh of impatience.

They test their strength,

As if preparing to jump,

Whiffing the unknown

Beyond the curtains of the horizon.

From here

To the crossroads

No one knows

Where the road will take them…

Some of them imagine themselves heroes

On the ridge of the waves

In the Mediterranean

Or clearing a patch from the barren soil,

Healing it.

Other hide traces of fear under a passing smile.

The duty is one for all.

The army calls them.

Children and parents

Exchange jokes,

Dull conversations,

Equally sharing their worries…

The gates of the heaven are wide open

For the daring.

There is the great temptation of being a solider

In elite units…

Storms of doubts and dreams.

Some, maybe, killed while flying.

But here is the beginning,

A stepping stone,

For soldiers of the past –

Today parents for the young –

Still children –

Gathered together

Upon recruitment.

New ones always begin.

New batches of insomnia

For restless mothers.

Other comings of age

That life still imposes.

And the young are not afraid

They learn.

 

 

NEWS, NEWS

 

Sounds of siren,

Emergency cars,

In a hurry…

The blade of pain

Pounds, yet unhealed, in the wound.

Another bombing,

Where and how is known in a glimpse

Through images and waves.

… The dead, the wounded are counted…

– Painful and bitter reminder -.

The rest of us are left outside,

Whole,

Untouched,

Just burning on the tar of pain,

Dismayed and disheartened…

…Which house is Death ransacking now?

Who are the orphans? Who is left spouseless?

Whose parents are broken?

What bride is widowed?

What mother buries her child?

All is known in a glimpse

Through images and waves…

………………………….

News, news that poison our hearts

To the bones…

 

 

SOLDIERS CHEW GUM…

 

The soldiers chew gum,

Without bubbles and noise,

With a smile frozen on their lips.

They are all of a sudden too tame.

On their faces the pain chiseled

Dark and sharp shapes

As the barren Lebanon Mountains.

Their beards are unruly,

Their hearts are fearful,

Dread grabs them by the shoulders

And shakes them in terror.

…That emptiness … close

The one next to them

To Lior…

And they chew gum

With their memories…

In secret, the main question

Festers and lingers…

How many unwilling heroes

Are there on the history’s list

And who is next, I wonder?

****

The soldiers chew gum,

Without bubbles and noise,

With a smile frozen on their lips.

 

 

CONFUSION

 

Flocks of pigeons

Confused, –

Crowd the ruins and wrecks

Cooing from time to time,

As if ashamed

For being the carriers, without meaning,

Of olive branches…

The world is on fire!

The Galil is under the fire of Katyushas,

Lebanon shattered to its core.

The soil hides, deep down,

Nests of weapons and hate,

And the burnt mountains carry the frantic crowds

In the exodus.

The skies are on fire,

Death rings its bells

And people, aside, just watch

Without ending the terror.

Flocks of pigeons

Confused, –

Crowd the clouds made of smoke…

Who helps them and how?

Nobody has the time!

Their wings are burnt, hurt –

Their brethren

Killed.

And people are not to blame.

The innocent still try to fly

But they don’t know where…

 

 

THERE’S NO OTHER WAY

 

Your heart is not a pomegranate,

It is not a honeycomb,

And it’s hard to think

That your hand has been on that weapon

For so long

With your finger trembling,

But still glued to the trigger.

Questions and doubts

Keep eating your brains,

And your thoughts seem every so often blurred and unclear:

In Lebanon,

Katyushas and bullets

Bring about your death.

In Hebron

Fire bottle

And rocks.

There is no peace

And the street is tense,

With its eyes wide open,

Because not once

It happened

That its peaceful passers-by were killed in bombings.

Hate is the same everywhere,

And its blood is black and heavy.

If it’s a woman, a man or a child

It has no importance.

The goal is to be Jewish.

***

Your heart is not a pomegranate.

You are not a honeycomb –

And it’s hard to find peace,

But for the chip of joy and harmony

There’s no other way

Your finger is ready

On the trigger…

 

 

WAIT

 

The fire of the charge

does not see, does not ask,

whether between the flames

and the smoke

there is a bird,

a man,

a beetle,

a flower,

or the blade of grass

fluttering and dewy.

The charge fire

does not see,

does not ask.

It leaves only pain

and smoke …

God, how many charges have burned,

the soil of our land

so far!

And the perpetrators

are waiting

to have their way,

clear again.

 

Lasă un răspuns