George POPESCU: Darde/Dardi (versuri/testi)

(Traducere/traduzione di Graziella Sidoli)

 

Dardă 1

Îmi spun că ești Hristos de durere

însă pentru mine ești ceva ca un soare

nepăsător arzător.

 

Dardo 1

Mi dicono che sei Cristo di dolore

ma per me sei qualcosa come un sole

impassibilmente ardente

 

***

Dardă 19

Eu mă rog și nu înțeleg

ce-o fi rugăciunea.

Polimorfă solicitare fără apărare

pentru cine rugându-se înseamnă

a înfrânge rușinea

ce se ascunde în orice petiție?

Ori înseamnă a prinde coarda ce salvează,

dojenita implorare de unire?

 

Dardo 19

Io prego e non comprendo

che cosa sia preghiera.

Polimorfa richiesta indifesa

per cui pregare vuol dire

vincere la vergogna

che si annida in ogni petizione?

O è afferrate la corda che salva,

la monistica supplica di unione?

 

***

Dardă 23

Doamne, fă ca orice cută a realului

să mi se-ntoarcă interesantă – și nu-i de ajuns:

care să fie stranie, să fie perplexitate.

Păstrează-mă într-o neostenită stare

de albă alarmă.

 

Dardo 23

Signore fa’ che ogni ruga del reale

mi torni interessante -e non basta:

che sia strana, che sia perplessamente.

Mantienimi in un continuo stato

di allarme bianco.

 

***

Darda 34

Am iubit cu iubire strâmbă,

cu o iubire leneșă și zdrobită,

însă pot spune – marinar epuizat

ce se aruncă pe plajă

după o călătorie-naufragiu –

că am iubit. Și acum?

Pe plajă cu brațele goale

cu tricoul lipit de apă și de sare.

și acum?

 

Dardo 34

Ho amato con amore stortignaccolo,

con un amore stanco e ammaccato,

ma posso dire – marinaio esausto

che s’abbatte sulla spiaggia

dopo un viaggio-naufragio –

che ho amato. E adesso?

Sulla spiaggia a braccia vuote

con la maglia incollata d’acqua e sale,

e adesso?

 

***

Darda 49

Vorbesc cu Iisus și cu alba hârtie.

Hârtia îmi răspunde și Iisus așteaptă

milos, sper, față de această frenezie a mea.

 

Dardo 49

Parlo con Cristo, e con la carta bianca.

La carta mi risponde e Cristo attende

compassionando, spero, questa mia frenesia.

 

***

Darda 76

Căutam un suflet pereche

să vorbim despre mine și eram

cu îndreptățire respins.

Apoi am căutat un suflet pereche

spre a vorbi despre El și am fost –

cu mai puțină îndreptățire,

dar milos – respins.

Acum ascult suflete,

încă-mi vorbesc de sine: nu le resping,

și fiindcă vorbesc în grabă,

ca pâlpâiri de foc în noapte.

Însă nu găsesc niciun suflet pereche.

 

Dardo 76

Cercavo un tempo un’anima gemella

per parlare di me, e venivo

giustamente respinto.

Ho poi cercato un’anima gemella

per parlare di Lui, e sono stato –

meno giustamente,

ma comprensibilmente – respinto.

Adesso ascolto anime,

anche mi parlano di sé: non le respingo,

anche perché parlano brevi in corsa,

come punti di fuoco nella notte.

Ma non trovo nessuna gemella.

 

***

Darda 93

Tu ești un conlocutor de ocazie

când vreunul e disperat

și înăsprit și plictisit.

Continui să nu înțeleg de ești emblemă ori cură

a falimentului.

 

Dardo 93

Tu sei il dialogante di ripiego

quand’uno è disperato

e inaridito e annoiato.

Continuo a non capire se sei emblema o cura

del fallimento.

–––––––––

DÁRDĂ s.f. Suliță scurtă de lemn, armată cu un vârf de oțel pentru împuns sau aruncatfolosită în evul mediu. [< fr. dard].

dárdă f., pl. e (sîrb. pol. darda, lance, ung. dárda, d. it. dardo, pv. vfr. dart, nfr. dard, d. vgerm. tart). Vechĭ. Suliță.

 

George POPESCU

Craiova, 2020

Lasă un răspuns