Dorel SCHOR: Lipa Natanson – simboluri devenite istorie

     

Lipa Natanson a ajuns în Israel în anul 1967 cu puţin înainte de războiul care avea să fie numit „de şase zile”.

Celor şase zile de lupte şi victorii care au schimbat raportul de forţe şi mentalitatea atâtor oameni în întreaga lume le-au precedat săptămâni de grijă şi încordare, pregătiri şi speranţe, care pentru un nou venit erau echivalente cu supravieţuirea. Tânărul pictor, venit din România, a creat cu înfrigurare numeroase lucrări grafice care exprimau prin limbaj pictural sentimente şi trăiri, atitudini şi conflicte emoţionale.

 

 

    Locul personajelor clasice care populau gravurile realizate în stilul realismului socialist, a fost luat de noua realitate care impunea o tematică militantă, dar în acelaş timp liberă de orice indicaţii şi constrângeri. Noi simboluri în arta lui Lipa, venite din istoria milenară a poporului evreu sau din biblie, trăsăturile iudaice fundamentale au pătruns firesc în stilul pictorului, fără să schimbe în mod esenţial linia sau culoarea compoziţiilor. Şi s-au adăugat firesc umanismului cunoscut de pe plaiurile moldave.

 

    Actualitatea acestor gravuri, materia vizuală surprinsă în acele zile fierbinţi, ca şi  impactul public insidios, prezentarea deliberat spontană, sensurile şi simbolurile unor zile care au devenit istorie trebuiau expuse unui public larg şi receptiv, mai ales generaţiilor care cunosc mai puţin evenimentele de acum jumătate de secol.

    Lipa Natanson pregăteşte o asemenea expoziţie în România. El preferă Iaşul natal, oraşul în care a cunoscut primele succese, unde este considerat după atâta vreme un artist plastic de valoare, care şi-a lăsat semnătura pe multe frontispicii publice şi unde mai are şi acum prieteni pictori sau scriitori. Va fi, fără îndoială, o redescoperire a unui fiu talentat al Moldovei, trăitor acum în Ţara Sfântă. O expoziţie cu aură istorică care, cine ştie, va deveni poate itinerantă, în timp şi spaţiu.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Lasă un răspuns