Eleonora SCHIPOR: Versuri

EMINESCU E POETUL…

 

Mai presus de legea firii

Şi de viaţă în cuvânt,

Eminescu e Poetul –

Faimă, vis şi legământ.

 

Răsfoind a vieţii carte,

Scris e peste ani, deplin,

Eminescu e Poetul –

Doină, viaţă şi alin.

 

Colindând prin constelaţii

Pe al lacrimilor zbor,

Eminescu e Poetul –

Veşnicie, cant şi dor.

 

Dăinuind peste milenii

Visul dorului de-un veac,

Eminescu e Poetul –

Crez, duminică şi leac.

 

Ne-am născut pe-aсeste  plaiuri

Înfrăţindu-ne-n destin,

Eminescu e Poetul –

Codru, stea şi dulce chin.

 

Tot urcând înspre înalturi

Cu el facem legământ,

Eminescu e Poetul –

Un Luceafăr dalb şi sfânt.

 

 DOUĂ CULORI

 

Când pajiştea-i toată-n floare,

Se prind la piept mărţişoare –

Roş-albe, două culori,

Două blânde sărbători.

Albul e seninul zării:

Şi mărgeanu-nminunării,

Iar roşul văpaia este-a

Primăverii ce dă vestea

Că soseşte timpurie,

Pe-o coamă de vânt, zburlie.

Luna martie de-acum

Voioasă-a pornit la drum,

Cu muguri plesniţi şi soare

Şi cu mândre mărţişoare.

 

CÂNTECUL PRIVIGHETORII

 

Pe un ram cu stropi din soare

Cântă o privighetoare,

Graiul  ei mi-i pas de case

Pe întinderi mătăsoase,

Doar cu greieri pornitori

Să se-ntreacă la viori,

Bune ca însoţitoare

Pe la guri de mândră floare.

 

Dimineaţa-n mers de soare,

Iară  mi-e ca vrăjitoare,

Vorba ei spre cer porneşte

Prea frumoasă precum este,

Iar din urmă-i vine grâul,

Molcom e-n păşire râul –

Lumea toată-n primenire

Ca în ziua de iubire.

 

Sub alint pornit din soare

Cântă-mi, o, privighetoare!

Apa din izvor mă-mbie

Să n-o iau de omenie,

Iar mai jos de casa mea

Mii de flori „Nu mă uita”

Se adună să-mi vorbească

Despre firea românească.

 

Este limba noastră

 

Doină şi baladă,

Rugă şi tămadă,

Pomii în livadă –

Este limba noastră.

 

Vis de vitejie,

Dulce armonie,

Fală şi mândrie –

Este limba noastră.

 

Perlă carpatină,

Floare din grădină,

Splendidă, divină –

Este limba noastră.

 

Apă de izvor,

Speranţă şi amor,

Dragoste şi dor –

Este limba noastră.

 

Trandafir în floare,

Rouă şi răcoare,

Cânt de sărbătoare

Este limba noastră.

 

Strămoşeşti ţărâne,

Vălurinde grâne.

Faţa albă-a pâinii –

Este limba noastră.

 

Pasăre măiastră,

Busuioc în glastră,

Soare în fereastră –

Este limba noastră.

 

DOR DE TOAMNĂ

 

Mi-e dor de tine, toamnă,

Când vine-un vânt pribeag

Şi-mi răvăşeşte zarea,

Şi-mi poposeşte-n prag.

 

Mi-e dor de tine, toamnă,

Cu fân stingher prin lunci

Şi păsări călătoare,

Şi multe mere dulci.

 

Mi-e dor de tine, toamnă,

Cu vraf de ghiduşii

Şi crizanteme albe,

Şi multe bucurii.

 

Mi-e dor de tine, toamnă,

Cu chipul tău blajin

Şi vorba ta sprinţară,

Şi bunul tău suspin.

 

Mi-e dor de tine, toamnă

Când cade-un vânt pribeag

Şi-mi adumbreşte zarea,

Şi-mi stă, grăbit, în prag.

–––––––––––––

Eleonora SCHIPOR:

Pătrăuții de Jos, Ucraina

8 decembrie, 2017

 

Lasă un răspuns