Elena FEDOREAC: În amintirea lui Ilie Motrescu

Crasna lui Ilie Motrescu

 

Falnici brazi la Crasna-n sus,

Care faimă le-a adus,

La Crasna sub munți anume,

S-a născut pe acestă lume,

Un poet de omenie

Cum a fost Motrescu Ilie.

Un poet dintre mulți frați,

De sub poale de Carpați.

Un român adevărat,

Care nu va fi uitat.

Pentru toți va rămânea

Tânăr cum a fost cândva.

Că și urma lui rămâne

De-acum pentru toți românii.

Mulți români, uniți ca frații

Și dincolo de Carpați.

Peste Nistru, peste prut,

Toți românii l-au știut.

Orice pagină scria,

El cu Crasna se mândrea.

Crasna, satul lui iubit

Unde a copilărit.

Tot în Crasna a ajuns,

Tânăr în mormânt l-au pus.

Dar el nu va fi uitat,

Nici de oamenii din sat.

Este-n cartea «Hora vieții»

Scrisă-n anii tinereții.

 

 

În amintirea lui Ilie Motrescu

 

Ilie când ai murit,

Chiar și Prutul te-a jelit.

Apa murmura a jale

Despre a ta înmormântare.

Frații te-așteptau să vi

Te căutau printre cei vii,

Tu în mâlul Prutului

Nu puteai nimic să spui,

Ca să vie frații toți

Să te caute printre cei morți.

Să ridice bolovanii

Unde te-au îngropat dușmanii,

Fără cruce și sicriu,

Toți să creadă că ești viu.

Frații tăi ca să te cate,

Prin oraș și mai departe.

Te zbăteai pentru dreptate,

Dar aveai dușmani din spate.

Viața ta ei ți-au răpus,

Ca un brad căzut de sus.

Ai lăsat soră și frați,

Satul tău de sub Carpați.

Ai lăsat fata iubită,

Cartea ta netipărită.

Când puteai mai multe scrie

Tu te-ai dus în veșnicie.

Dar așa ca toți poeții

Tu rămâi în «Hora vieții».

În cartea la care-ai râvnit,

Visul tău s-a împlinit.

Dar în viață nu mai ești,

N-ai ajuns ca s-o citești.

Dară pentru toți Ilie

Ai rămas pe veșnicie,

Tânăr cum ai fost cândva

Și nimeni nu te-a uita.

Că ai fost un suflet blând,

Dar te-ai dus de pe pământ.

Ai lăsat atâta jale,

După-a ta înmormântare.

În lacrimi soră și frați,

Crasna ta de sub Carpați.

Iară  eu în versul meu

Te voi pomeni mereu.

 

 

Lui Ilie Motrescu

 

Pe sub poale de munte

S-a născut acest român.

N-avea timp să spuie multe

Dară urmele-i rămân

Care nu se vor mai șterge.

Au rămas pe veșnicie

Și cu toți v-or înțelege

Cine a fost Motrescu Ilie.

El cu inima lui plină

De nădejde și alean

Pentru limba cea română

Ce se piede an de an.

Numele-n veci nu-i va fi uitat

Al acestui brav bărbat.

––––––––––

Elena FEDOREAC

Lasă un răspuns