Carmen MITRACHE: Poesis

„Curgerea zgomotoasă a râului, îmi aduce linişte. O linişte înfiptă în sentimente adânci. O linişte ce mă rupe în bucăţi de amintiri unice.

Privesc cu sufletul râul. Îl ating cu inima. Îl mângâi cu ochii, dansez pe ritmul freamătului  lui.

Mă învolburez cu el, ca el, apoi curg lin, iubesc, urăsc, mă înalţ şi cad, lovesc şi mângâi…

Un tumult de antiteze, asta sunt.

Dar, mai presus de toate, sunt un izvor de iubire… „

 

Carmen Mitrache (Mihăilă Filofteia)

 

***

Ape şi stânci

 

Azi plouă-n mine. Timpul mă alungă.

Azi nu mai văd. Azi nu mai simt. Azi tac.

Mă-nchid în cercuri care mă obligă

În stânca rece, tristă, să mă-mbrac.

 

Şi stau acolo, împietrită-n timp

Cu zâmbetul zbătându-se să iasă

Şi cu picioarele înfipte-adânc

În lumi ce nu mai vor să mă primească

 

Şi trag de mine cele două stări

La poluri diferite de cuvinte

Eram doar foc, acum, sunt doar pământ,

Doar şoapta râului vrea să mă alinte.

 

Un râu ce-ncearcă să strecoare-n mine

Timpuri străvechi, cu patimi prea adânci.

Un drum săpat cu sete.  E o taină.

Ştiută doar de ape şi de stânci.

 

Voi nemuri în peştera creată

De chinul apei care a străpuns

În ani şi ani o inimă în piatră.

Dar şoapta râului, nu mi-e deajuns.

 

Şi am ales să tac. Deşi vorbeşte

Primejdia de a mă prăbuşi.

Căci râul este rece şi loveşte

Mai repede decât pot eu trăi.

 

Îngusta lume dintre apă-stâncă

Mă strânge-n orizonturi fără zbor.

 

Azi nu mai simt. E noaptea prea adâncă

Şi norii cad pe mine. Dar nu mor.

 

Nu mă mai zbat. Îmi accept neputinţa

Încerc să m-adaptez în noul corp

Eu am plecat. Astăzi îmi ştiu sentinţa.

Dar încă sper, iubind, să mă întorc.

 

Strigăt

 

Tăcerea aşternută, îmi sparge timpanul.

Dansul tăcerii-i violent şi crud.

Nu-mi găsesc locul, tot din juru-mi ţipă,

Doar pasul tău, indiferent, e surd.

 

Cândva, noi desenam cu gândul fluturi

Viu coloraţi, zburând mereu, mai sus.

Acum s-a colorat în noi războiul

Cu arme grele, de purtat, de dus.

 

Nu pot să strig, căci vuietul tăcerii

Acoperă în inimi focul. Arde stins.

Mă rătăcesc în vânt şi simt cum timpul

În liniştea aşternută, s-a extins

 

Fără muzica inimii tale nu exist.

Fără iubirea ta plutesc în haos.

Mergeam pe acelaşi ritm. Cum  ne-am pierdut?

Şi unde eşti? Mi-e dor. Te cer. Te caut.

 

Cum pot să mai respir când nu e aer?

Cum pot să merg când nici pământ nu e?

Sunt agăţat de amintiri la mijloc

Şi nu înțeleg de ce aşa?… De ce?

 

 

Şi dau cu pumnii în pereţi. Mi-e rece.

Mă zvârcolesc în cuşcă, violent,

Îmi sar bucăţi de vise ascuţite

Ce tot pătrund în mine, adânc şi lent.

 

Cu pumnii strânşi, îngenunchiat de clipă

Adun firimituri, încrâncenat.

Încerc să le lipesc şi sper, cu ură

C-o să revii. Că nu s-a terminat.

 

Dar pasul tău te poartă… Oare unde?

Nu mă mai vezi, nu mă mai vrei în gând

Noi am atins un vârf ce nu mă lasă

Să mă cobor. Şi tremur aşteptând.

 

Căci te voi aştepta de acum o viaţă

Nu vreau altă iubire. Tu eşti tot.

Tu mi-ai dat sens. Şi doar în sensul ăsta

Vreau să exist. Eu… fără noi… nu pot…

 

Puzzle

 

Vin şi pleacă. Dar  rămân amintirile.

N-am încă destul cer să mă înalţ

Nici aripi prea puternice să zbor

Doar… piese risipite pe asfalt.

 

Un puzzle fără rezolvare sunt

Căci s-au distrus în timp colţuri din mine

Nu se mai potrivesc şi se desprind

Nu pot forma tabloul. Nu mi-e bine.

 

Mă chinui, trist, să pun piese la loc

Şi reconfigurez imagini. Sper să iasă.

Sub greu covor de gânduri mă întorc

Chircită-n vise,  care nu mă lasă.

 

Încerc să fac un zâmbet, dar nu stă

Şi pun lipici pe colţuri, să dea bine.

Arunc cu sete piesele pe jos

şi le alipesc forţat. Aşa îmi vine.

 

Căci nu mai am răbdare să găsesc

Azi locul potrivit al vreunei piese

Şi nici putere să mă regăsesc.

Deci mă lipesc oricum şi văd ce iese.

 

Cascada

 

Precum cascada ascunsă, în prăvălire iute,

În mângâieri de pietre, nasc  încă  stropi de vis.

Refugiu pentru suflet, în vremuri de restrişte,

Acum sunt doar pădurea în care m-am închis.

 

Sunt satul fără suflet ascuns în amintire.

Iar apa mea tot cade, izbind fără sfârşit

Adună tot în cale, loveşte, dă cu ură.

Mânia omenirii, o fierbe înăbuşit.

 

Nu-i nici urmă de viaţă în golul abisal,

Doar val curgând cu sete în ţipăt de durere.

Doar deznădejdea cruntă, tot adunată-n val,

Este izvor de gânduri, de sete, de plăcere.

 

Se aruncă-n hău iubirea, cu apele curgând.

Şi nu-i şansă, cu viaţă, să scape, la lovire

Plângându-şi verde mugur ce se năştea pe ram,

Se sinucide-n clocot, se năruie-n simţire.

 

Urcat pe stâncă, falnic, de sus, respiri cu zâmbet

Priveşti spre fundul văii, spre apa dur căzând,

Stăpân pe ameţitorul abis ce-l ai sub tine,

Te-ncântă azi tabloul iubirii-n hău murind.

 

Dar nu uita un lucru. Iubirea… Doar ea moare

Cascada însa curge, va exista mereu

Va străluci cu viaţă în razele de soare

Şi va fi nesecată. Aşa cum sunt şi eu.

 

E ciudat

 

Îmi beau, singură, vibrând, amintirile

Pe pridvorul tăcerii. E întuneric,târziu.

Paginile roase, răsfoite de vreme

Se deschid. Ceru-i  trist, vineţiu.

 

Bate vântul. Mi-e frică, mi-e noapte

De atâta prezent din trecut,

Demodat, timpul geme, în şoapte

Ating aerul să mă simt, dar mă rup.

 

Golul din suflet tot dă peste margini

Euforică, beau doar din vină. Şi ţip.

Vitalul cortegiu al îndoielilor mele

Se adună din nou. Mă afundă în vid.

 

Reproduc, sistematic, tabloul tăcerii

Şi tot beau din esenţa neschimbată în timp

Recunosc pretutindeni eroarea plăcerii

Şi încerc să-i dau rost. Mă amăgesc. Tac şi strig.

 

Început de sfârşit când bei singur… din tine

Un apus, vinovat, al iubirii inspir.

O ciudată visând la o altfel de lume…

Asta sunt. Şi ciudat. Tot iubire respir…

 

Balamuc

 

Te privesc dintr-un unghi deviat trist în timp

De  jungla dominată de legile mărunte,

Ne devorăm eşecul şi ne lovim pe ritm,

Cu râset zgomotos stârnit de amănunte.

 

Un balamuc e-n urmă, ne anulează crunt,

Tot îndesând ferm lama în trupul de cuvinte,

Se naşte  doar furtuna în râuri ce cuprind

Doar valuri compromise, avare şi inculte.

 

Iubirea-i exilată în propria tulpină

Din varii pricini limpezi găsite-n repezeală

Reînviem din groapă doar rătăciri şi vină

Vânând esenţa ruptă, amară şi brutală.

 

Din moleşeala vie a gândului tăciune

Ascunşi în luxul bârfei, pe tava de argint,

Ne tot zdrobim cu sete, căci stăpânim destine.

Ne aruncăm în lavă, doar ură resimţind.

 

Cu ochii confiscaţi de zâmbetele false

Nu mai vedem lumina, doar umbrele rânjind,

O decădere tristă în jurul nostru naşte

Doar balamuc. Din asta nu scapi decât murind…

 

Doi proşti fericiţi

 

Ne-am închis nebunia într-un sistem coerent

Îndesând ferm hărmălaia de cuvinte.

Ne distrăm când ne doare, ne iubim permanent,

Într-o lume ţicnită, murdară… se simte.

 

Râsete spaţioase dezlănţuie calm

Un galop fericit, repetat, de trăire

Nu mai vrem să trăim lângă oameni ce zac

Vrem doar cer strălucind într-o mare iubire.

 

Hotărâţi, doar noi ştim să zâmbim încruntării

Generând neîncetat doar renaşteri de zbor,

Nepricepuţi fericiţi ce se scaldă-n iubire,

În spatele zidului protejând stropi de dor.

 

Lângă noi chiar şi tunetul râde în hohot,

Între noi şi tăciunele prinde culori,

Ne iubim fremătând, suntem lin, dar şi clocot,

Căci pătratul de cer este doar pentru noi.

 

Ne sorbim însetaţi fericirea secundei,

Nesecat e izvorul de clipe fierbinţi,

Nu ne pasă de alţii, noi vrem să rămânem,

Într-o lume de genii, doi proşti fericiţi.

 

Compromisuri

 

Am instalat imitaţia stâncii în mine

Negând contrabanda de sentimente în timp,

Blocând psihicul doar spre verde de bine,

Mă arunc fericită în culori. Ca să simt.

 

Nu mai intru în camera incertitudinilor vii.

Mă strecor după zidul vibrând de realitate

Şi  încerc să mă-nalţ fără urlet, căci ştiu,

Să trăiesc, anulându-mi negări complicate.

 

Compromisuri nu vreau, dar le fac bine acum.

Învăţând să trăiesc, am sărit printre rânduri

Explodând conţinut de suflet vândut,

Mă ascund între pliuri stângace de gânduri.

 

Şi mă lăfăi în bine învăţând azi să mint

Mi-e mai vie lucirea, generează urale

Într-o lume murdară azi nu mai e timp

De trăiri alb curat, de zvâcniri naturale.

 

Nu privi încruntat către mine acum,

Reproşându-mi al iubirii apus vinovat.

Am trăit ani la rând ştergând roua de praf.

Asta e… Azi mi-e bine doar în  cer condamnat.

Până nu-i târziu

 

Plutesc azi fără ţintă, în derivă,

Căci ţărmul ţi-am pierdut fără de veste.

Nu e nimic în orizontul sumbru

Doar valuri surde, triste, de poveste.

 

Se forfotesc şi se lovesc de gând

Într-un ocean ce nu există încă

Şi-n zare nu e urmă de pământ,

Şi-n mine este apa prea adâncă.

 

La ţărmul tău era atâta pace

Şi m-a ademenit. Am debarcat.

Rostogolirea inimii în sentimente

A fost ca dar. Un dar ce mi-a fost luat.

 

Şi m-am trezit plutind în existenţă

Pe paşi de dans ce nu-i pot învăţa,

E o poveste cu a fost odată,

Dar care nu se termină cu va urma.

 

Plutesc deci, de atunci, ca într-o moarte,

Piratul blestemat, sunt mortul viu,

Cu inima lăsată într-un cufăr.

Te rog, găseşte-o, până nu-i târziu…

 

M-am blocat

 

E timpul să-mi întind gândul pe patul tăcerii

a  obosit, zvâcnind, în labirint de întrebări,

nu e țărm neatins, căci spre steaua uitării

n-a găsit niciun drum.  Numai viscol de stări.

 

Mi-a ramas blocat, mamă, în privirea-ți pierdută,

în baticul pe care  ți-l așezam, repetat,

am sperat, dragă mamă, c-o furie tăcută,

că eu pot. N-am putut. Nu MAI  pot. M-am blocat.

 

Văd pe stradă siluetă, cu statura ca tine,

și-mi tresare tot trupul, simt să fug către ea.

Dar când pasu-mi aleargă, gândul glasul îmi ține.

Nu ești tu. Nu vei fi. Cu oricât dor te-aș striga.

 

Nici hârtia nu acceptă alt cuvânt decât Mamă

și nici dansul frenetic nu ma alină. Mi-e frig.

Îmi e dor. Cât de dor…îmi e trist și mi-e teamă

că acolo, departe, nu mă auzi, când te strig.

 

Vreau să-ți spun că iubirea de mamă nu trece,

vreau să știi că în noi vei trăi neîncetat,

vreau să simt că acolo iți e bine. Mi-e rece…

Vreau….Ce vreau? Nu mai știu. Cum ți-am spus…

M-am blocat.

––––––––––

Carmen MITRACHE

13 aprilie 2019

Lasă un răspuns