Alexandru NEMOIANU: Șoaptă de suflet

Cu emoție am recitit cartea Profesorului Pavel Panduru despre Almăj și devenirea lui istorică. (Pavel Panduru, Monografia localității Prigor, Editura Timpul, Reșița, 2000). Cartea își păstrează importanța,ca document dar și prin mesaj.
Profesorul Pavel Panduru, pentru cei care iubesc Țară Almăjului, este o noțiune. El este unul dintre cei care fac cu putință prezentul și dezvăluie trecutul unui colț de Rai, care este Țara Almăjului. De fapt întreaga existența a Profesorului Pavel Panduru se poate aduna sub semnul dragostei pentru Almăj. Și cartea pe care Domnia Sa ne-o înfățișează nici nu este altceva.

Această carte este, sub semnul informației, un foarte solid și convingător îndrumar privind geografia, economia, fizionomia socială și istoria semnificativă a unei “țări” românești. Bibliografia folosită este impresionantă și dovedește probitate și dedicație profesională. În același timp cartea înfățișează cum destinul unui colț de țară izolat s-a alcătuit în istoria Românească, cum s-a petrecut, cum a fost cu putință acest fenomen, care este miracolul unității Românești.
Cartea lui Pavel Panduru este răspuns și explicație a acestui miracol și această carte mai înseamnă ceva pentru ziua și clipă istorică pe care le trăim.
Într-o vreme în care ofensiva uniformizării degradante pare fără putință a fi oprită cartea lui Pavel Panduru ne arată că un colț de pământ, o “țară” românească, stă cuminte în făgașul ei istoric fără de început; cu obiceiurile, cu bucuriile și cu durerile ei.
Pavel Panduru ne spune că fiecare avem un rost și că acest rost ni-l putem împlini doar fiind ceea ce am fost lăsați să fim și în acest caz, asta înseamnă sa fim “almăjeni”. Doar în acest chip vom putea apropia, o clipă mai devreme, “Raiul în care ne-a vrut Dumnezeu”. Că exact acest lucru îl face prietenul meu Pavel Panduru eu nu am îndoială.

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

3 Martie 2018

Lasă un răspuns