Alexandru NEMOIANU: Feriți-vă de idoli !

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se încheie cu vorbele, ,,Feriți-vă de Idoli !”.  Puțin mai devreme în aceiași epistolă este arătat că idolii sunt amăgitorii și amăgelile lumii acesteia care,  “zace sub puterea celui viclean”. Implicațiile acestor adevăruri sunt covârșitoare și poate nicăieri nu ar merită ele să fie cu mai mare strictețe observate ca în lumea aflată sub stăpânirea noului imperiu, “imperiul sodomit”. Această afirmație, care poate părea categorică la limita cruzimii, necesită anume lămuriri.
Din perspective istorică este limpede că nu realizările materiale definesc un imperiu, o țară, ori fie și un individ, ci credința lor, valorile morale pe care le afirmă și urmează. În alte cuvinte credința este marea pecete de autenticitate a oricărui “principat” temporar. Tot în această ordine de idei este de reamintit că Patria noastră a tuturor este Ierusalimul cel de Sus, Raiul. Nu cetatea văzută cu ochii trupului ci cea văzută cu ochii minții, ai inimii și sufletului. Cetatea în care toți suntem înscriși ca și cetățeni și către care ar trebui să ne străduim. Iar pentru a ne redobândi locul acolo de unde am fost alungați trebuie să mărturisim credința noastră, în ce credem. Să nu ne amăgim, toată fală deșartă a lumii nu ține mai mult decât o clipă și uitarea îi este destinația inevitabilă.
În momentul de față, când noul imperiu lovește sălbatic și buimac, în dreapta și stânga, este vremea să ne întrebăm în ce crede el, cui se închină? Răspunsul este lesne de dat, căci este tuturora la vedere: valorilor materiale. În raport cu acest idol totul este relativ și negociabil. Singurele valori ce sunt promovate consecvent sunt subordonate și în legătură cu idolul pomenit. Astfel s-a ajuns la relativizarea tuturor lucrurilor importante, familie, relația dintre părinți și copii, frumos, folositor, bine și rău. Contravalorile sunt ridicate la rang de virtute și sunt validate. Aberațiile de tot soiul, inclusive sodomia, crimă de tot felul, au ajuns a fi considerate stări maladive și înnăscute. În chip consecvent este promovat un hedonism nemărginit, un “consumerism” nelimitat care atrage după sine nesimțire sufletească, lipsa de bună cuviință (care, să nu uităm, este amestec de demnitate și modestie). Nu este de mirare că fibră morală a populației continuă să se frângă, mereu fiind atacată și izbită. Dacă am avea minimală atenție am vedea ce “putere” promovează acest dezastru și închinarea la idoli. Este “puterea” care, tenace, continuu, atacă și fărămițează Biserica, trupul mistic al lui Iisus. Că așa stau lucrurile ne-o arată sau ne-o poate arăta un singur exemplu.
În orașul Lansing din statul Michigan (un oraș cu vreo 500.000 de locuitori) există nu mai puțin de 114 așa zise “biserici”. Există acolo cele mai absurde feluri de fundamentalism, neo-fundamentalism, “evanghelism”,  baptism ( vreo cinci feluri !), mișcări “carismatice”, iehoviști, mormoni, sâmbătari, etc. Confuzia este promovată programatic și așa zisele culte “trans denominaționale” întețesc răul. (Așa zisele “mișcări” care își propun să “unească” pe toți, sub semnul valorilor seculare, cei cunoscuți sub porecla de “sorțari”, de la ridicolele “sorțuri” pe care le mai  poartă înca la ridicolele lor “adunări”, “ziditorii”) . Iar această boală sufletească, acest cancer spiritual se întinde peste toată lumea.
Situația este gravă dar personal cred că nu este disperată. În întreagă lume va trebui să aibă loc o mișcare de trezire spirituală gigantică. Cred că acest lucru va fi cu putință dintr-un motiv simplu.
Fiecare trăitor al lumii trebuie să știe că este un “exilat” și urmaș al unor exilați, exilați, alungați ai Raiului, patria noastră ideală. Va fi inevitabil ca, la un moment dat, acești exilați să își reamintească de unde au fost, inițial, exilați și să dorească fierbinte să se reantoarcă acasă. Există, viu și fierbinte , “trupul” care va călăuzi; Biserica Ortodoxă. Sub pavăza Ei, vom putea află iarăși calea Raiului. Iar atunci idolii răului vor cădea și căderea lor va fi mare.

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

20 aprilie,  2018

Lasă un răspuns