Alexandru NEMOIANU: Despre persoană

“Omul” nu este un număr socio-economic și nu este un “simplu” individ, parte a unui grup. Aceste criterii de recensământ se potrivesc celor care nu cuvântă.

“Omul” este o persoană, adică o ființă conștientă de dubla sa alcătuire, trup și suflet, și mai ales conștientă de faptul că existența sa este parte dintr-un plan desăvârșit și veșnic. Împrejurarea că un număr de oameni, număr ale cărui dimensiuni nu are nici o importanță, nu înțeleg sau nu iau în seamă acest lucru este trist, dar fără consecințe privind ,,persoana”. Încă mai mult.

În ultimele veacuri cu furie, pe față și pe ascuns, grupuri de interes au căutat să scoată din înțelegerea oamenilor conștiința veșniciei sufletești. Acest lucru a fost făcut prin “teorii” dubioase și false în concluzii, prin minciună directă și prin promovarea unui materialism vulgar degradant. Este vorba de “barbarizarea” care se petrece pe trei dimensiuni: năvala troglodiților de jos în sus, domnia proștilor și trădarea oamenilor cumsecade, cum arăta Părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia…Fenomene care, sub acoperirea sinistrei ideologii a “globalizării”, au căpătat dimensiuni planetare. Ce trebuie spus este că în momentul de față, la fel că în tot cursul istoriei, ”persoana”, integritatea ei și sănătatea ei morală, a fost și a rămas singura garanție a normalității, prezente și viitoare. În mod concret asta înseamnă că fiecare “persoană” trebuie să fie conștientă că este înzestrată cu libertate, cu liber arbitru, cu puterea și obligația de a alege, în permanență, între “bine” și “rău’. Această alegere trebuie făcută fiind conștienți că sufletul este veșnic, dar așezarea lui în veșnicie va fi făcută conform cu “opțiunile” din această viață pământească, scurtă și repede trecătoare. În mod limpede ni se arată importanța și valoarea ‘persoanei” în convorbirea ce o are Dumnezeu cu Avraam la stejarul din Mamvri. Hotărât să distrugă Sodoma, pentru starea ei de păcătoșenie, pentru abominațiile ce se petreceau acolo (abominații identice acelora care se petrec în cetățile noastre azi). Domnul se arată gata să o cruțe dacă în cuprinsul ei vor fi fiind “zece drepți”. (Facerea,18;32). În aceasta vedem, cum ziceam, colosala importanță a “persoanei”și mai exact, a “persoanei” care viețuiește “drept’. Căci puterea de contagiune a “binelui” este colosală. Nimic nu poate fi mai mântuitor sau distrugător ca “persoana”, înzestrată cu rațiune și liberă voie.

Sufletul este chipul lui Dumnezeu în om. O taină de nepătruns dar care arată iubirea fără de sfârșit a lui Dumnezeu pentru om. Putem agonisi toată bogăția lumii, toată înțelepciunea și toată slava acestei lumi, dar dacă sufletul l-am alăturat celui rău am pierdut tot; și în lumea asta și în cea care va să vie.

Despre aceste lucruri limpede ne învață și îndrumă Maica noastră cea fără egal, Biserica Ortodoxă, trupul mistic al lui Iisus. În Biserica Ortodoxă oamenii nu mai sunt “eu”,și “tu”,și “el” sunt “altceva”, iar acel “altceva” este Trupul lui Iisus. Limpede ne spune la toți și fiecăruia..”să vină după Mine”(Matei 16;24).  De ce?

“Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștigă lumea întreagă, iar sufletul sau îl va pierde?” (Matei 16,24) În aceste cuvinte vedem nu doar valoarea infinită a unui singur suflet omenesc, mai de preț că toată bogăția acestei lumi, dar și egala dragoste pentru toți și fiecare dintre oameni a lui Dumnezeu. Căci fiecare suflet, fiecare persoană, are o valoare unică și infinită. Nimeni nu este “inutil” sau “secundar” în planul divin. Această unitate se ține prin înțelepciunea divină, prin dragostea divină dar și prin contribuția omenească. Dumnezeu respectă prea mult creația Lui ca să ne facă niște automate, El cere conclucrarea noastră, contribuția noastră, care poate fi d multe feluri dar întotdeauna în dragoste, în dragostea ,” care nu cade niciodată”(Pavel,I Corintieni,13;8).

Într-o lume căzută și ai cărei conducători par să își fi pierdut mințile; o lume în care Îngerii sunt înlocuiți cu rachete balistice, în care persoana este schimbată în cifră, în care noțiunile fundamentale sunt pângărite, până și conceptul sfânt de familie, o lume în care tot mai deslușit se aude tunetul mâniei lui Dumnezeu,nu avem altă opțiune decât să ne reîntoarcem la înțelegerile fundamentale, cele rostite de două mii de ani de Biserica Ortodoxă. Și să nu avem nici o îndoială: ”dacă Dumnezeu este pentru noi,cine va fi împotriva noastră”?(Pavel,Români 8;31)

—————————————

Alexandru NEMOIANU

Istoric
The Romanian American Heritage Center

Jackson, Michigan, USA

10 octombrie, 2018

Lasă un răspuns