Adrian BOTEZ: Bocnă a-nghețat – năuc – tot Universul (stihuri)

BOCNĂ-A-NGHEȚAT – NĂUC – TOT UNIVERSUL

 

bocnă-a-nghețat – năuc – tot Universul

la mijloc – au pocnit și Strofa – Versul :

o Slovă – bàrem – să se țină de vreo Stea…

îmi cad în cap țùrțuri – cenuși… : doar piază rea !

 

…îmbătrânesc ținând Condeiu-n mână

Cerneala s-a uscat de-o eră : -n Lună

tot văd mișcări de Lilieci și Bufniți

țintite – toate – spre beznele din pivniți…

 

nici Inima  nu-mi bate – iar Creieru-i Cristale

acum vin – toate – iernile uitate-n Vale :

nu mai aud discursuri și nici sfaturi

 

Statui de Gheață : Două Codobaturi…

…nu mai sunt Raze-Anotimpuri – între Ierni :

Tâlhari pe Cruce : Ultimii Doi Reni…

***

 

ȘARPELE TIMPULUI ‘MI-‘COLĂCEȘTE – METODIC…

 

Șarpele Timpului ‘mi-‘colăcește – metodic

Trup – Membre – Limbă și Creier : terci mi le face !

…și sunt Bătrân – din Viguros – Stăpân și Logic !

și – fedeleș legat – înfășurat în ace

 

mă predă Morții – ca pe-un balot nemernic :

din Două Limbi mă scuipă – Vrednic !

…ah – ce parșiv ești – Doamne – ce lașe slugi mai ai

alese dintre Diavoli ! – în Toiul Cel de Rai !

 

de ce dai Neputință – când blestemași – Puternic

să fie-Adam – și Asudat ! – …de ce nu VEȘNIC ?!

ce fel de Iertător ești – când strângi de gât – Biet Om

 

de o Istorie-ntreagă – cernută Metronom ?

…nu vei găsi – la cei ce-au apucat – în Cer – PUTERE

nu Compasiune : măcar Dreptate – dacă nu și Vrere !

***

 

MINȚIȚI : CU MINCIUNI FĂURIȚI STRĂLUCITOARE FRAZE

 

mințiți : cu Minciuni făuriți Strălucitoare Fraze

cu Minciuni alungați – din Ogrăzi – Ultime Raze

mințiți și-nșelați : Crima-i – pururi – Mireasa voastră

cu care ctitoriți Trădări Mărețe : Flori în Glastră !

 

da – Flori Mândre de Laur – Mătrăgună

așa devin  – Lumi-Bezne : ”cel’ mai bune” !

Demenții ies – într-una – la Paradă

lăsând Cetatea fără nicio Stradă !

 

nu – Crist n-a fost scuipat – hulit ori răstignit :

voi – Jidovi cu Sânge pe Mâini – ați glumit…!

vedeți – este-o pată – pe frunte : n-ați vrut să se ia :

 

Nerecunoștința-i – pentru Monștrii Crimei – o Stea !

…suntem – la jidovi – robi proști și boi de jug :

dar eu – în zi de Paști – tot am să fug…!

***

 

CU CRIST – PLUTESC ÎN NOUA NOASTRĂ ARCĂ

                                  

cu Crist – plutesc în Noua noastră Arcă :

vedem și Stele – Lumi Noi – și Adevărul – parcă…

eu Îl întreb pe Baciul Crist – ținându-mă de Vele :

astea-s făcute să mă minùni pe mine – ori chiar așa sunt ele ?

 

Crist Împărat – în sarica-I de Munte

zâmbind – se-ntoarse – și-mi ciocăni în Frunte :

măi – chiar atâta te-ai prostit – în Lumea ta Cretină

că nu mai știi desprinde BEZNIREA – de CRAIUL DE LUMINĂ ?

 

Preasfinte – chiar atâta! – căci n-am mai văzut Crai

de când îmi puse Muma – ființa-mi – pe un Nai !

…îmi zise – iară – Baciul de Cer Împărătesc :

 

avem – atunci – de trudă – căci TOATE năpârlesc

de nu le strigi pe NUME ! –  …hai – Pruncule – la Treabă !

…iertați-mă – -așadară – că – pe la voi – trec – veșnic – tot cu Grabă !

***

 

MIRESMELE NUNTESC – ȘI FLORI – ȘI PĂSĂRI – CHEAMĂ !

 

miresmele nuntesc – și flori – și păsări – cheamă !

țesut din raze vii – văzduhul se rotește…

sufletul meu – pribeag – are un soi de teamă :

să nu fi greșit cerul – că – iarăși – se smintește !

 

fluturi albaștri – seara – îi mistuie sfiala…

cam somnoros – din tufe – un Inorog se scoală

și tufele de flori – cunună estivală

candorii Cornului din Frunte dau pohfală…

 

când Inorogu-i treaz – toți zeii dau năvală

măcar un strop – lumina să-i respire

iar Ametistu’ – -o clipă – -n extaz să-l admire !

 

…dar se opresc – se-nșiră : totu-i cu socoteală…

…nu – n-am greșit : uite-l pe Pan – cu Naiul !

e săltăreț – nevoie mare ! – …unde-i baiul ?!

***

 

CU TINE – CRISTE – PE CÂMPI AM HOINĂRIT

 

cu Tine – Criste – pe câmpi am hoinărit

slavă am dat – oricând – oricărui Răsărit !

voi Lume Alta – cu Tine să rămân :

nu voi să cad în bot – pentru-un Stăpân !

 

Tu – Frate-mi ești – mai mare și-nțelept

Izvoare vin la Tine – precum la Munte Drept :

spre Tine – sub Furtună – se pleacă toți Copacii

și – sub Copaci – se-aprind – Coroană – MACII…!

 

e-atât de bine – în seara care vine

încât – Hristoase – Cetatea se ridică din Ruine

Păsări devin Măiestre – cum sunt doar în Poveste

 

dar eu le văd – și văd – mereu – o IESLE !

…nu mă grăbi – Hristoase – nici eu nu mă silesc

dar când ajung la Tine – de tot mă-mpărtășesc !

***

 

DOINA ȚĂRII DE AZI

 

Țară Nevopsită

Munților  – Ispită

Frumoasă Iubită :

Lui Crist Arvunită…!

 

…de Mioare turme

lasă de ZEI urme…

 

…nu de Tine mă-nstrăin :

de Coroanele de Spin…!

Străini s-au înscăunat

pe Vatra de altădat’

Sufletul ni l-au furat

Izvoarele le-au secat

Munți în pământ au băgat…

 

…Săraci – pe toți – ne-au lăsat !

afar’ de cei ce-au trădat…

…iude  proaste – făr’ de sfat

pe Hristos l-au spintecat…!

 

nu de Tine mă-nstrăin

Curată Țară de Crin !

mă-nstrăin de bunătate

Străinii le iau pe toate…!

 

Țară Sfântă – n-ai Secure ?

Fier Sălbatic – sub Pădure

să-l fac pe Străin să urle

să-i dau Foc – cu Fier-Tăiș

să-l văd cum arde – Păiș !

 

…doar așa cresc Munții iară

doar așa isc – iar – Izvoară…

…ne cade – din speți – Povară

nu mai stăm cu Iarna-n poară !

…ȘI MAI AJUNGEM LA VARĂ…!

***

 

E IARNĂ – IAR – ÎN SOARTA ȚĂRII MELE

 

e iarnă – iar – în soarta țării mele

poporul s-a lăsat prostit și țigănit

e iarnă – iar – și nu mai am nuiele

să-nvăț pe cei ce doar au asuprit…!

 

eu nu mă duc din Poarta Țării Mele

eu nu o las – prădării – dumicat :

eu iau un Par – și-i apăr orice Hat !

eu nu-mi vând Neamul – în așa vremi grele !

 

…prunci nătărăi – născuți de orice vânt

acest pământ este – mereu – PREA SFÂNT

ca să vă rabde ”Curcănirea” Tâmpă :

 

plecați – de nu vă plac Martir și Rând !

…aici rămânem doar cu Munți Statornici

căci lor – ȘI NUMAI LOR ! – suntem datornici !

***

 

DOINĂ ȘI NĂDEJDI

 

foaie verde – foaie neagră

nu v-am spus durerea-ntreagă…

dar mai stați la Foc – Flăcăi

și aduceți și Dulăi !

 

căci durerea nu se spune

toată – din strune în strune

decât umbrelor străbune

decât zânei celei bune…

 

vouă doar v-arăt – cu deget

unde-i drept și unde-i preget :

singuri judecați – în cuget

cât e de la Crist – la…muget !

 

căci ne-au toropit străinii

mai miloși sunt cu noi Câinii :

potopitu-ne-au străinii :

Casa noast’ de gospodari

au umplut cu bălegari !

 

și i-am lăsat să o spurce

în spete să ni se urce…

curat fătălăi și curce !

…drac’ ne-alege-ar foc și furce !

 

…nu ne plângem – doar muierea

își varsă – în lacrimi – fierea

vom rupe – din Stejar – Pari

pentru spetele murdari

de șoacăți și de zlătari…!

 

Flăcăi – lui Ștefan nepoți :

curățați țara de hoți !

…de gospodari Bătătùri

nu rabdă balegi și zguri

 

ci vă cer Candeli – Lumini

Agheasmă : să crească Crini !

vă cer oameni  cu vârtute

nu mucoși de curvi stătute…!

 

hei-rup ! – dați cu crezământ !

și scăpăm de ei curând…!

fiți harnici – căci Muma Țară

tare-i slabă : zace iară !

 

bălegar pe bălegar

dar în Casă – numa’ –Altar !

…busuioc și pe chilim

când de șoàcăți limpezim !

***

 

ÎNFĂPTUIRE DE CLOPOT

 

chemat-am – la Lucrare – Înger după Înger :

poate-a fost beat – când m-am gândit să-l sânger

și Sângele să-L vărs Bulboanei Luminate

de Tainice Metale – mâniate-n Clocot

ce-am fost stârnit-o – pentru CRINUL-CLOPOT !

când Catedrala-Oglindă se vădi – în ropot :

Mâinile mele erau Sfinte și Curate…

 

din el – Castelul de Metale Bune

a fost păstrat doar Vocea-n Rugăciune

și-ndemn : Cutremurarea de Lumină

Cutremurarea de Văzduh – albind – în vârf – Albină…

 

el – Jertfa pentru Graiul Armoniei

se răspândește-n Taina Cununiei

și-a Morții Solitare – deopotrivă :

 

e mai Măreț – topit între Metale și Derivă

decât – prin Ceruri – Orișice Jivină :

aduce Cântec-Foc – din Strachina Divină !

***

 

O CEAȚĂ ALBURIE – PESTE RÂU-UITARE

 

o ceață alburie – peste Râu-Uitare

o barcă fără Vâsle – și Sfânt-Cutremurare :

nu Charon – eu – cu gândul – mân spre maluri

o lotcă sumbră – ce nu stârnește valuri…

 

la Malul Dimpotrivă-i Altă Lume

dar Crist e lângă mine – să cunune

un biet pribeag prin Vagul Univers

cu o Lumină Nouă : Primul Vers

 

să nu mă plângeți – faceți chef de nuntă :

la mine – nime – -acum – nu se încruntă

ci merg din eră-n eră – din Zeu în Dumnezeu

 

să aflu de sunt Altul – ori sunt Eu…

…din Rai în Rai – din Iad în Nou-Vopsitul Iad

tot oi afla – Harului meu – Apoteotic Vad !

***

 

AI FĂCUT COPACII – CRISTE : SLĂVIT SĂ FII !

 

ai făcut Copacii – Criste : slăvit să fii !

dar – întâi – Făcutul LA IZVOARE întârzìi :

nu poți ciopli Statuie Zveltă – din Văzduh

ci – Temelia Pietrei – întâi și-ntâi – s-o-nvii !

 

mă plec – smerit : înțelepciunea Ta

stârnește volburi-răzvrătiri  – în – dreapt’ – Voința mea :

aș încerca – pe urma Ta de Raze

să scriu – și eu – în Lume – Două Fraze…

 

nu socoti-ngâmfare – ce-i doar o întâmplare

ce-i doar – a Pruncului – trezire și-nălțare :

privind spre Tine – MEȘTER – și el ar vrea să fie

 

mârțoagă de-ucenic – beat pe Cărare…

…cine nu se trezește – când făurești Minunea

e doar o Fleașcă Mare – ce zgândăre Genunea !

***

 

ÎN ALTĂ LUME – ĂST HOIT SCHILOD VA DISPĂREA

 

în Altă Lume – ăst Hoit schilod va dispărea

va deveni un Duh sprințar : în Ceruri – va ZBURA !

cum Viermele – topit în Crisalidă

dă drumul Fluturelui – ce va sfida Omidă…

 

…dar Fluturele – oare – va păstra-amintirea

a celui ce-și zvârcolea – în țărnă – boantă – Firea ?

și – când din Flutur – Crisalida scoate-alt Vierme

și-o fi-aducând aminte – -acesta : PLUTIRESEMPITERNE…?

 

Sfânt Echilibru – dintre Mâl și Înger

de Întrebare – tot mă zbat și sânger :

deja sunt Vierme – și-încă nu sunt Flutur

 

de amândoi aș vrea să scap – și să mă scutur…

…Hristos – Magicianul Crisalidei

zâmbește enigmatic – tace : e crud – cum Preoteasa Tauridei…!

***

 

ZBOARĂ UȘURATIC FLUTUR – CE A UITAT DE-OMIDĂ…

 

zboară ușuratic Flutur – ce a uitat de-Omidă…

uita-va și Minunea Sacră – din fund de Crisalidă…

Ciocoi al Lumii de Văzduhuri – să nu sfârșești în Plasă

tot fâțâindu-te-ntre Flori : de ce-ai fost – nu îți pasă !

 

te crezi a Lumii Beizadea : ești doar un biet – fost Vierme !

nimic din ce-Aripa-ți mișca – nu sunt Lucruri Eterne…

Fante de Aer – plângi cumplit – căci Sfintele Miresme

Eteru-i doar – ce te-amețește… – …iar nu Catapetesme…!

 

…când Sânge vei vărsa – pe Albă – Crucea ‘Naltă

va fi târziu – vei fi cu Crist – iar Gòlgota tresaltă !

fără-ndurare dijmui-vor – Moroi Umani – Rănirea

 

și vor stropi – cu Foc Înalt – năucă – Toată Firea…

…o – Trubadur Celest – cu Aripi de Mătase

vei fi cu-atât mai sfâșiat – cu cât uitași de Coase…!

***

RĂSTIGNITUL FLUTUR A ÎNROȘIT GOLGÒTE

 

Răstignitul Flutur a înroșit Golgòte

și nu-l aplaudă nimeni : nici Doamne – nici Cocote !

o – câte va-nvăța – de-acuma – din răni gâlgâitoare :

va învăța Singurătatea… – …și Dorul – …cum se Moare…

 

…când va-nvia – va fi cu totul altul

pe care nu-l va recunoaște – ioc ! – măcar Bătrânul – PSALTUL…!

va fi – pe Cer – o Tragedie ! – …dar un Mârlan – Pământul !

nu-i va îngădui Minunii nici – simplu : Vechi Mormântul…

 

…dar ce s-aștepți – tu – -aicea – tu – Frate de Hristos

când s-au silit – atâția – să-ți vadă al Tău Os…?!

în clipă – Sfinte – fă mii de Lumi – altoiuri

 

care – din Lumea Asta – să nu-și mai afle Soiul !

…dacă un Simplu Flutur învață-atâtea Taine

eu – Dobitoc din Oameni – de ce slobod tot…càine ?!

***

 

CINE-I DIN NEAM CERESC – NU MOARE NICIODATĂ…

 

cine-i din Neam Ceresc – nu moare niciodată…

nu cred prea mulți – alții zic că-s povești : uitare toată !

dar eu – Arhangheli văd – cu Săbiile-Albastre

cum dau Onorul – prin fața Ferestrelor Sihastre…

 

Voievozi Martiri – în toiul de Arhangheli

plutesc să-și vadă Sfânt Moșia și Sfânt Neamul…

eu – în genunchi – smeresc lumini de Candeli

…Pribeagul Munților îmi umple – -acum – și Geamul…

 

…ies în Ogradă : Păsări Măiestre – Îngeri

te fac – mereu – biet oame – să plângi – să râzi – să sângeri…

Strămoșii mei – cum Zimbrii – încruntați

domol – Ograda-mi umplu – toți încălărați…

 

…cine-i din Neam Ceresc – nu moare !

cei ce nu cred – murit-au – orbi și altădată :

sunteți – de mult – strigoi – și n-ați aflat : ce Gloată !

***

 

DES-CÂNTEC PENTRU TRĂDĂTOR

 

nu fugì – nu urgisì :

tot Răul ți-l vei plăti !

cine-și vinde – astăzi – Neamul

zice că va prinde Anul…

poate că de prins – l-ăi prinde :

Sufletu-ți – deja  –  -i pe Grinde…

 

nimeni Sufletul nu-ți scapă

Trădător de Munți și Apă

Vânzător de Neam și Mume :

nu-ți rămâne – măcar – Nume…

 

iar de Nume-ți n-or uita ?

și mai rău de Soarta ta :

îți umplu Mormânt de Scârnă

Săptămâni de Săptămână :

Scârnă Proaspătă – Cleioasă

ca să-ți fie Sățioasă…

 

Praznic bun tu vei avea :

Hoitul la Câini îl vom da

ori la Porcii cei de rasă

ce ți se suie pe Casă…

 

Trădător – Chiurliu ori Mut

Sufletu-ți nu-i de-mprumut :

vin toți Dracii-de-Curat

Sufletu-ți pun la murat

 

și de ai Copii – Femeie

s-or bleojdi – Focul să-i ieie :

Numele-ți de Spânzurat

numai bun e de purtat !

 

Trădător de Viță Veche

cu tine – Iadul începe :

Dracii te pun Temelie…

…Casa-ți arde – cum Făclie !

 

…fie-ți Spița Blestemată

cu Ciorile-amestecată :

n-o să scapi tu din Văpaie

cum nici Sămânța-ți de Paie !

 

…Corcituri și voi – Străini

veți umbla numai prin Spini

Furcile vă știu de Știre

pe un Drum în Clocotire :

 

ne-ați trădat – nu v-am uitat

pe Gard vă pun – la uscat !

dă – Doamne – o Vară Lungă

că-s cu Miere unși – ȘI-N DUNGĂ !

 

voi nu-L aveți pe Hristos :

aveți BAN : Mucegai-SOS !

turna-v-ar Aur Topit

pe Gât – prin Rectul turtit !

 

mânca-v-ar Furnicile

Ielele și Fricile !

scoate-v-ar Ochi din Găvane

Pupezi  – Bufnițe  – Crăcane !

 

să borască peste voi

o Cireadă de Strigoi

peste voi se ușureze

să deveniți Căcăreze…

…Caii Morții să necheze !

 

…Suflet nu aveți în piept

vă iubesc Nisip – Deșert :

ajungere-ați Pulberi – Stei

să vă mânce Genuni – TREI !

***

 

NU MAI LĂSA SĂ TREACĂ IMPOSTORII – PUNTEA

 

nu mai lăsa să treacă Impostorii – Puntea

tu dă-le Foc – să se distreze vajnic

iar nu furând din Harul și din Fruntea

Poeților – Străjerilor de Strașnic !

 

Blestemele-i așteaptă – la capete de Pod

și – fieștecare – se va face – sigur – Nod !

sunt Diavolii – veniți cu Teleguța

din locul trândav – unde…Huța-Huța !

 

să lași Suflării pe toți Sluțitorii

e ca și cum încredințezi Altarul Sfânt – Putorii !

…nemernici ei – dar – mai nemernic – tu

 

ce nu știi – laș cumplit – a spune : ”nu!

…din țâți de iele sug – de zor – moroii

dar impostori nutresc – ei înșiși – toți noroii !

***

 

DE LUMEA DE-AICI MI S-A FĂCUT-A GREAȚĂ

 

de Lumea de-Aici mi s-a făcut-a greață :

Bani și Piață – Bani și Piață – Bani și Piață… !!!

de Lumea Cealaltă mă-ncearcă un Dor :

fâlfâie Raze – deasupră-mi – Sfântul Cocor…

 

 …e dimineață – amiază – e seară și noapte :

le-oi contopi – toate – –n Corăbii de Șoapte :

Cartea Lumii – ca Rimă – Armonie de Vis :

pe toate – încă de-Aici – în Sânul meu – le-am scris…

 

ar mai rămâne Slovei să-i dau Raze

ar mai rămâne – pe câte-am iubit – să le încarc în Fraze :

altfel – mă oprește Controlul – la Poartă

 

și mă-ntreabă – mereu și exclusiv – de Soartă…

…Acolo nu-s Bani – nu e Piață – nici Paiață :

Acolo – din toate – e HRISTOS : Etern Dimineață…!

*

…ori – poate – neputința-mi – să fie rost și price

când dau – mereu – din mână – zicându-vă : ”ferice

de omul prost – că nu-și știe orbirea”…

…ori că mi-e tare greață – cum chiar îmi este firea

 

destul că nu vreau să vă văd – pe voi și lumea voastră

nici – bàremi – când și când – deschid vre o fereastră…

voi sunteți Malul de Noroi – Gavafta de Nisipuri

în care pot a m-afunda – cu toate-a’ mele Chipuri…

 

rămâneți – voi în Bezna voastră – văd că vă face bine :

fără bagaj – plec clandestin – să-mi ‘plinesc noi destine…

e mai comod – de mii de ori – Necunoscutul

 

decât să vă suport – ori vreau – ori ba – grotescu-vă – ”CORNUTUL…!

…ajută – Doamne – un Pribeag – să viziteze Hornuri

să scape de o Larmă Tâmpă – de Clovnii Cruzi – de  Zvonuri…

***

 

CARNE ÎN MIȘCARE

 

Carne în Mișcare – Fleașcă ruptă – roasă :

să fim Regi pe față – și Leproși pe spate…

apoi vine Doamna – Doamna cea cu Coasă :

rămân Zoaie Bufe – Crime Deflorate

 

Zdrențe peste Hoitul oferit la Gloate

leorcăind Fad Sânge : Alb Sânge de Frate

Zdrențe și Putoare – Buruieni și Zloate…

asta este Viață ? – asta este Moarte ?

 

Carne în Mișcare – colți de Bestii Oarbe

vine Marea Beznă –  Creierii ni-i soarbe

Diafana Crimă trece peste toate

 

Zgură de Clopotniți – Bufniță de Noapte…

…ce cauți aici – Criste ? – Haznaua e plină

și nu Răstignirea : Defecarea-i Crină !

*

Crima ? – o Crampă trecătoare :

te-nțelepțește – te smulge din Visare !

***

***

 

ABUZ  DE  LA ABUZ

 

…mi s-a-nmânat un

Calendar – nu cu

vederi de la

munte” – ci cu

vederi de la

muște”…

 

nu l-am înghițit

Calendarul (ghiveci de

veci !) : e greu de

îngurgitat – câtămai

latrina

muscadina”…

 

…voisem să caut

într-însul – doar

Ziua  de Naștere a Lui

Dumnezeu : etern-etern

bine-bine – dar ar trebui să-și

fixeze (abuziv – cum le face pe

toate) – o Zi de

Naștere – numai a

Lui !

 

”…nu se află…” – El e deasupra

fleacurilor… – …atunci

am înțeles și mai bine – cât Îl interesează pe

El – Nașterea și

Moartea – Viața și

Ne-Viața…

 

…am pus creionul de-o parte – m-am

ridicat de pe

scaun… – …când – deodată

mi-a trăsnit prin

cap – ceva :

L-am prins de

Coadă – cât am putut de

strâns – apoi

am tras – sălbatic – de

Ea – nemaiașteptând

Urletul Lui

Vexat :  mi-am potrivit perna sub

cap – și

m-am culcat… – …de fapt

am dispărut – cu tot cu

așternut – într-o Gaură de

Neant – Savant !

 

…e tot ce-mi

lipsea – cam cât o

Măsea : în ce mă

privește – mâine

m-aș putea trezi – să zicem

Pește…

***

 

STUPIDUL CEAS – RITMIC M-AVERTIZEAZĂ

 

stupidul Ceas – ritmic m-avertizează

că-s robul lui : cine și cât vrea EL – viiàză !

dacă știam Atunci – ce Acum știu

nu-l făuream – febril – cu zel de Cazangiu !

 

nu Tinicheaua asta mi-e stăpână :

teroarea vine dinspre Soare – Stele – Lună !

pe ăștia nu eu i-am scris și fabricat

nu am putere-asupra lor : EI m-au creat…!

 

sunt Sclav de Stele – cânt sub Struni de Lună

Soare mă arde-n Athanor – Hoit arde-se din mine

de am ajuns Păpușă de Albine :

 

nu-i Zodie mai Rea – decât cea Bună…

…Doamne Hristoase : din Sadic Ritm –  mă smulge :

domestic – Liniștea să-mi fie Cruce…!

***

 

UITĂM SĂ FIM OAMENI – SĂRMANE MAȘINI

 

…uităm să fim Oameni… – …sărmane Mașini !

iar Combustibil : Iluzii – Crimă – Furt de Spini…

o clipă de-am opri Mișcarea Browniană

am constata ce Haos – ce Tocană

 

e-acest așa-zis ”Cosmos Comandat

(…de ”comandat” l-a ”comandat” o Bandă

Celestă – -i drept : DECI – ȘI MAI CRIMINALĂ !)

…noi sorbim Bălți de Sânge : ZI BANALĂ…!

 

…noi ne complacem să fim Măcelari – Înșelători

ori Răstigniți – pe Uși – pe-Ncuietori…

fără Curiozitatea de A Sparge Poartă

 

fără Inițiativă : Descuiat de Soartă !

…și-așa vom dispărea : o Turmă Criminală !

Călăului  – Victìmă… – …dar cu-Nsângerat Cap de Frate-n Poală !

***

 

CULCAT ÎN IERBURI

 

culcat în ierburi – miresmele m-au adormit :

Extaz cu ochi închiși… – …un Zeu – doar – m-a privit…

…sunt mii și mii de lumi – oare să trag la sorți ?

Bine și Rău – Viață și Moarte : depinzi de Sfinți – de Morți…

 

Crini și Măiestre – Zâne din Vis-de-Rai…

mai bine-mi scriu Povestea  – pe Cânt Smerit – de Nai !

delir de Liră – soartă de Orfeu :

curând – ajung pe Tron de Dumnezeu !

 

…să te droghezi cu Vis – precum un Bard Romantic ?

sau să nu uiți – o clipă – Martiriul Reumatic ?

…m-am săturat de toate Piroanele din Cruci :

 

îmi vreau o lumea-a mea : nicicând să nu m-ajungi !

…Hristoase-Doamne – Te vreau numai pe Tine

să-mi fii Unic Prieten : hai – cântă-mi din Albine !

***

 

…ORI – POATE – NEPUTINȚA-MI – SĂ FIE ROST ȘI PRICE

 

…ori – poate – neputința-mi – să fie rost și price

când dau – mereu – din mână – zicându-vă : ”ferice

de omul prost – că nu-și știe orbirea”…

…ori că mi-e tare greață – cum chiar îmi este firea

 

destul că nu vreau să vă văd – pe voi și lumea voastră

nici – bàremi – când și când – deschid vre o fereastră…

voi sunteți Malul de Noroi – Gavafta de Nisipuri

în care pot a m-afunda – cu toate-a’ mele Chipuri…

 

rămâneți – voi în Bezna voastră – văd că vă face bine :

fără bagaj – plec clandestin – să-mi ‘plinesc noi destine…

e mai comod – de mii de ori – Necunoscutul

 

decât să vă suport – ori vreau – ori ba – grotescu-vă – ”CORNUTUL…!

…ajută – Doamne – un Pribeag – să viziteze Hornuri

să scape de o larmă tâmpă – de clovnii cruzi – de  zvonuri…

***                                

 

 

ÎN NOAPTEA DE CRĂCIUN

 

…distinsă demoazelă – cu iz de Mahala

(”…ei ! – fufo ! – stai cuminte : nu mă dau la mata !” )

…vreau a-ți vorbi de Stele – de Lună și-un…Omor :

toate-astea – văzutu-le-am în Munte – lâng-un Cristal-Izvor…

 

distinsă demoazelă – eu sunt Villon cu…Tatăl

eu nu-ți vreau decât bine… (”…ce geru-i ! – of ! – și :  bată-l !”)

Stihul Etern din mine – va exploda-n mata

și Cerurile – toate ! – ne vor îmbrățișa…!

 

…distinsă demoazelă – să nu-ți mai fie frică

mi-aduc și LIRA – uite ! – știe mai bin’ să-ți zică…

…e Noapte – într-o Iesle arde – măreț – un PRUNC

ce va fi Împăratul… (”…dacă mai dai – m-arunc !”)

 

…știu că e frig – bre – ștoarfo ! – de aia-ți și cuvânt :

să te-ncălzești la Logos – de nu : hai la…Mormânt !

…bani de Motel nu am – așa că-ți stihuiesc

pân-om găsi vreo Bancă (…deja simt c-amorțesc !)…

 

…distinsă demoazelă – noi nu vom face Nuntă

(…nu e nici Miorița – nici clima nu e blândă…)

cu toate că – în Duhu-mi – Stih Sfânt mă tot inundă

eu văd – la Colț de Stradă – un ins cu Fața-i Cruntă…

 

…”săr’ mâna – boier mare! –  … N-AVEȚI UNA MĂRUNTĂ ?

 

…ei – uite-așa – -n Cetate – un Babuin ”de lume

n-a fost în stare – CURVEI – să-i cânte – din Vechi Strune…!

*

…”demoazelă-demoazeà

să nu ieși în Calea mea :

te trimit în NEAGRĂ STEA

unde-i bună…Musca-Rea…!

***

 

GEOGRAFIA ESTE  GRAMATICA UNEI ȚĂRI

 

Geografia unei

Țări – este

Gramatica acelei Țări

 

dac-ai smintit un

Munte – din lăcașul Lui – un

Deal – o Apă – cu Ceruri cu

Tot – dac-ai clintit – ori

ai scurs – ori ai

scăpat – ai

alunecat – și l-ai întunecat – l-ai

urnit de la

Locul Lui – ori Ei… – …dac-ai uitat numele unui

Oraș – ori – mai

cu seamă – și mai

cumplit – al unui

Sat : înseamnă că AI GREȘIT

FRAZA ȚĂRII : Cuvinte – Virgule

Puncte – Puncte și Virgule…Semne de

Întrebare…!

 

PROST SFAT !

 

FRAZA ROMÂNIEI – cu toate SLOVELE ei – cu toate

SEMNELE EI DE

PUNCTUAȚIE-PUNCTUIRE –  ALE HARURILOR – SEMNELE PLÂNSULUI ȘI RÂSULUI – NUNȚII ȘI MORȚII – JOCULUI

SORȚII – ai greșit : acea Smintită-Greșită-Urnită – acea Uitată-Scăpată

Nenimerită – Strâmbă-Hulită – NU-I

FRAZA ROMÂNIEI : în esența Ei – FRAZA ROMÂNIEI este

Limpede

Cursivă

Orbitor de

Strălucitoare – din Veci și din

Vechi – către Ochi și

Urechi – deopotrivă : FRAZA cea DREAPTĂ A

ROMÂNIEI – este Hotărâtoare de

Soartă a Întregului

Univers – precum

RAIUL LUI HRISTOS-DUMNEZEU !

***

 

…SĂ FACEM UN STROP – MESCHIN – DE CONTABILITATE

 

…să facem un strop – meschin – de contabilitate :

per total” – teoretic – trecând prin lumile toate

imaginabile și inimaginabile

proaspete – vinete – sau perisabile

posibile sau imposibile : SUNT NEMURITOR !

 

…în particular și-n șoaptă – însă –  -s un biet ZĂCĂTOR

năpăstuit – cum Orfeu – ba – din păcate – și…HAIHUI SCRIITOR !

…trăiesc în Vis – altfel…m-aș agăța !

(…îți voi lăsa moștenire LIRA – plus : DISTINSA HAZNA !)

 

Vis-Paradis (CINIC DROG…) – cu Crist braț la braț

până ce Dimineața mă scoate din CELESTUL LAȚ

și m-azvârle-ntre Guițăturile de Porci :

din ele – Bard Bătrân – STIHURI să-ți storci…!

 

…doar Crist ce mă mai înțelege – doar Crist ce mă mai  scapă

dăruindu-mi : ARMONII DE FLORI… – …și o Banală SAPĂ

da – oricui dă Rodire – dă-i Sapă și dă-i Apă

să se afunde-n ȘTIRE și-n VESTIRE – cum Peștele – în Sfântul Lui Năvod !

…năruit de Vreme – Amar – Desăvârșit Schilod

mai scot – din PÂNTECUL HÂRTIEI – înc-un FANATIC PLOD… :

 

 

…”albesc de Har copacii-n Munţi

arhangheli fac din spade – Punţi

din vizuini – spre EMPIREU                   

e ALFABET DE DUMNEZEU

 

LOGOS DIVIN – PERFECTĂ RIMĂ

spre Epopee se înclină

şi Stele toate – Fir cu Fir

se-ntorc în INIMA-POTIR”…

***

 

ÎN FIECARE FAPTĂ – E TREAZĂ HIEROGLIFA

 

în fiecare Faptă – e Trează Hieroglifa :

Albă ori Neagră – asta decide Cifra…

Arcul de Ceas plesnește – la fiecare Faptă

că e Tembelă – că-i – iarăși – Înțeleaptă…

 

…citește Magul în Cartea Lumii Nouă :

Cuvântul  Lui nu-i Sunet : Cuvântul Lui e ROUĂ !

din Munte vin PUHOAIE DE AGHEASMĂ

în fiecare naște – mereu – un Loc de Caznă…

 

…am scris – și eu – în Carte – Slovă Vie :

n-o simt AceștiaAlții or să vie !

da – vor silabisì – în Noua Dimineață

 

și-agonisi-vor Adevăr : tot ce citesc din mine – li-e Propria lor Viață…

…de-aceea – nu mai hulesc : sunt Unui Mag  –   o Rază !

…se vor sfințì Aceia : VĂPAIA or s-o crează !

***

 

NU E CEAS – NU E LUP : DOAR AȘTEPTAREA DE-ALBINE

 

…ascunde-n Genunea de Lut – Formele-a Mii de Lumi Palatine

(…nu e Ceas – nu e Lup : doar Așteptarea de-Albine…) :

când El va hotărî – se va trezi – din Inform – și Omul-Cel-de-Luni :

nu ”Capodopera Zilei a Șasea” – ci Curiosul și Dintâi Rădăcina

Bătrân Frate-al Lui Crist – Cel ce-și asumă – El – Vina !

 

Cel Ce – Cum Prometeu – își încoardă – Strună – Spinare :

devine Scară de Cânt și Lumină – pentru O Nouă  – Grea Zare…

…și vor sui Mântuiții – pe Melodia Vertebrelor Lui

și va muri Amurgul : rămâne-or doar Păsări – în Copaci-Alelui…

 

dar Mormanul de Lut – Acum – nu fierbe și nu se clintește :

de Data Asta – Crist-Demiurgul mai Îndelung și Adânc Chibzuiește :

tot ce-a fost Rău și Meschin – în Foste – Scrumite Demiurgìi

 

să nu devină – iarăși Nori de Ciori – în NOI COVĂLII :

(…se-amână – deci – Șarpe – Femeie – Prostie și Pofte : doar SCRÌI…!)

…e Bine : eu – Smerit Pregătit – aștept CÂNTUL DE LUME- SPRE-BINE

și – pentru Asta – știu că pot ține  Vecia – de Căpăstru – pân’ se fac – iar – Lumine !

***

 

 

Adrian Botez

Lasă un răspuns