Zamfira CIOBANU: Lăcrămioare

Lăcrămioare

 

Înflorit-au lăcrămioare
Prin pădurea de stejari
Păsărele cântătoare
Ciripesc printre lăstari.

Pe vrejul cu frunză lată
Boabe albe luminoase
Își arată chipul iată
Lăcrămioarele sfioase.

Pătrund raze de lumină
Printre ramuri de copaci
Pornită-i din cer divină
Vraja dorului să-mpaci.

Iarba verde-naltă crește
Cu sămânță scuturată
Înmulțirea-i de poveste
Răsărirea-i așteptată.

Mireasmă de lăcrămioare
Poieni multe răspândesc
Ramurile cu ardoare
Multe văd și tăinuiesc.

Păsările cântă-n creangă
Triluri multe ciripite
Prin poieni cu multă șagă
Dragostea-i pe întrecute.

Ochii văd spre lăcrămioare
Lunecând boabe de rouă
Nostalgii miros de floare
Pe obraz cu lacrimi plouă.

Florilor de lăcrămioare
Voi îmiresmați pădurea
Cine trece-ntr-o plimbare
Nu mai taie cu securea.

Inima-i zburdalnică
Duioșiea-și face loc
Și din dor năvalnică
Flăcările-i ard în foc.

Mângâiere în lumină
Îți oferă floarea albă
Cer albastru zi senină
Veții tale pune salbă.

—————————–

Zamfira CIOBANU

6 Mai 2019

Lasă un răspuns