Vicu MERLAN: Monahia Mina Hociotă

Monahia Mina Hociotă

Reconstituirea unei icoane de om

Autori:  Dragoş Lucian Curelea şi Daniela Curelea

Lucrarea Reconstituirea unei icoane de om: Monahia Mina Hociotă, a profesorilor sibieni Dragoş şi Daniela Curelea, apărută la Editura Andreiana din Sibiu, în anul 2018, este prezentată de autori ca fiind o contribuţie la o posibilă monografie. Cartea apare cu binecuvântarea IPS dr. Laurenţiu Stereza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, fiind dedicată tuturor celor care s-au jertfit pentru România, chezăşia fiinţei lor fiind temelia neamului românesc. Are 105 pagini, fiind structurată pe două mari capitol.  La finalul lucrării întâlnim o anexă fotografică a monahiei Mina Hociotă.

 Încă de la început pr. Constantin Neculai, pune în evidenţă icoana unei femei înviate, iar Cuvântul Înainte este cristalizat de drd. Mihai Octavian Groza.

În Capitolul I autorii prezintă un Orizont Istoriografic, prin care au trecut în revistă cercetarea corespunzătoare cu privire la viaţa, realizările şi faptele monahiei ofiţer Mina Hociotă, pe baza unor scurte articole şi un film de prezentare. Preţioase date au fost publicate în periodicile vremii precum: Viaţa Monahală, Apărarea Patriei, BOR etc, cât şi referiri tangenţiale în unele lucrări religioase de referinţă precum: Biserica Ortodoxă Română între 1885-2000 a lui Alexandru Moraru ş.a. Monahia Mina Hociotă, cu numele său de mireană: Marina, a participat in prima linie, în Primul Război Mondial, apoi în calitatea sa de monahie-sublocotenent şi  la cel de-al Doilea Război Mondial.

În timpul luptelor din Primul Război Mondial, maica Mina a fost împuşcată, dar a supravieţuit. Pentru acest fapt i s-au dedicate mai multe studii: Victor Neghină, O sislişteancă pe Frontul de la Mărăşeşti; Petru Pinca, Maica Mina Hociotă (1896-1977), o eroină a monahismului şi neamului românesc etc.

Toate aceste studii, au servit la aprofundarea informativă în lucrarea Reconstituirea unei icoane de om: Monahia Mina Hociotă, a profesorilor sibieni Dragoş şi Daniela Curelea.

Cunoscându-i, am constatat, o abilitatea introspectivă în manipularea informală a tuturor datelor, o curiozitate împinsă la extrem faţă de fenomene şi fapte, faţă de  spiritul de sacrificiu pe care unii înaintaşi le-au promovat, din dorinţa arzătoare de a fi modele vii patriotice în Transilvania.

Lucrul în arhive, munca de teren informală,  le-au dat satisfacţia de a finaliza multe lucrări cultural-spirituale, fiind astfel printre puţinele cupluri transilvănene, ce au aspiraţii intelectuale progresiste, spiritual patriotice, fiind unul din puncte forte ale acestora.

Am observant în gesturile şi efervescenţa patriotică a cuplului Curelea, o îmbinare armonioasă dintre dorul de glie  si spiritualitatea profund creştină, spiritualitate ce-i apropie şi mai mult de esenţa Adevărului Unic.

Prin aprofundarea studiilor privitoare la monahia Mina Hociotă, autorii Dragoş şi Daniela Curelea, au empatizat cu starea de sacrificiu a călugăriţei, cu trăirile hristice ale acesteia, cu tăria de caracter şi puterea de autodepăşire.

Căutările interioare, starea de sacrificiu, nobleţea, dăruirea necondiţionată, toate la un loc au fost factori mobilizatori a unui suflet către Desăvârşire. Dragostea necondiţionată, abandonul total faţă de semeni, sunt strategii intrinseci în căutarea Desăvârşirii. Modelul cristic a monahiei Mina, i-a contaminat pozitiv pe cei doi autori, mărindu-le aspiraţia de a căuta atât în afara lor, dar mai ales în interiorul lor, liniştea sufletească, având ca instrumentar  barometrul lăuntric în decelarea faptelor zilnice.

Exemplul viu de dăruire şi abandon, în slujba semenilor, reprezintă unicitatea fiinţei spre o cale sigură de desăvârşire spirituală. Aceasta s-a putut percepe cu mare uşurinţă în atitudinea grandioasă, inspiratoare, de un echilibru lăuntric maiestos, a ceea ce s-a demonstrat din viaţa şi faptele monahiei Mina Hociotă.

––––––––––––-

Prof. dr. Vicu MERLAN

Huşi, aprilie 2019

 

Lasă un răspuns