Vasilica GRIGORAȘ: Eroina unui basm

Eroina unui basm

din când în când
rămân cu mine însămi
pe veranda visului

mă imaginez
eroina unui basm
întind mâna spre Crai Nou
şi împreună
urcăm în Carul Mare
ne plimbăm cu artă
prin ploaia fecundă
şi prudentă
îmbrăcând
fiorul parcursului pur

răsfoiesc
pagini din cartea vieţii
consemnări confidenţiale
despre armonii trecătoare
şi vuiete dense
nădejdi împlinite
şi dulci amăgiri
raţiuni cuminţi
ori judecăţi neroade
iubiri nevinovate
şi pasiuni pline
de argumente goale

cu peniţa subţire
scriu dieta sufletului
oglinda adevărului
o stare ciudată
cald culcuş
scrânciobul visării
pace senină
în toamna adâncă

(Din vol. “O corabie la timp potrivit”, Iaşi, PIM, 2018)

————————

Vasilica GRIGORAȘ

25 aprilie, 2018

Lasă un răspuns