Vasilica GRIGORAȘ: „Un nou început” al revistei „Milesciana”

La începutul lunii aprilie, la Bibioteca „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a avut loc o triplă sărbătoare: aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţene, reeditarea revistei „Milesciana”, cu apariţie bianuală şi aniversarea a 70 de ani a fostei directoare, prof. Elena Poamă.


Colectivul de redacţie al revisei este format din specialiştii bibliotecii: director editorial, prof. Voicu Gelu Bichineţ, redactori, prof. Liliana Moga şi poeta Alina Tanasă, coperta Luminiţa Şerban, tehnoredactare şi multiplicare Sorin Talpalaru. Ţelul acestei echipe redacţionale este promovarea activităţii bibliotecii, a culturii şi spiritualităţii vasluiene şi atragerea utilizatorilor spre multiplele servicii ale bibliotecii.


Paginile revistei se deschid cu un cuvânt de întâmpinare „Un nou început”, semnat de directorul bibliotecii, exprimându-și optimismul într-o viaţă îndelungată şi bogată în conţinut a revistei, urându-i „Zbor frumos „Milesciana”, spre sufletele cititorilor şi ale truditorilor din bibliotecă!”, urmat de un interviu al Lilianei Moga cu fosta directoare Elena Poamă, care mărturiseşte că atât timp cât a fost în fruntea acestei instituţii „În fapt, mi-am făcut datoria!”. O felicităm şi noi pentru întreaga activitate şi-i urăm mulţi, mulţi şi binecuvântaţi ani, alături de cei dragi!


Şef serviciu Informare bibliografică…, Liliana Moga scrie despre aniversarea semicentenarului Bibliotecii judeţene. Ani de muncă asiduă, ani de dăruire şi realizări, ani de bucurie a lecturii, informării şi documentării utilizatorilor. O istorie cu un parcurs ascendent, astăzi fiind cotată ca o instituţie culturală cu o remarcabilă activitate la nivel judeţean şi naţional.


În sumar se regăsesc şi alte subiecte interesante şi de larg interes. Atrage atenţia un articol semnat de prof. dr. Pavel Toma despre Cenaclul „ProLITERA” care-şi desfăşoară activitatea sub patronajul Bibliotecii. Înfiinţarea acestui cenaclu este o iniţiativă lăudabilă pentru arealul cultural al tinerilor literaţi vasluieni. Obiective frumoase, condeie talentate şi inspirate de muze generoase şi un mentor instruit şi binecuvântat cu o pană măiastră în ale scrisului, dispus să dăruiască şi altora din bogăţia harului său.


Din participanţii la cenaclu sunt prezentaţi în revistă poetul Vlad Poiană şi poeta Alina Tanasă, citându-se din poeme lor.


Şef serviciu Programe şi proiecte culturale… Mihaela Trifan şi bibliotecara Loredana-Vasilica Savin ne informează despre iniţiativa bibliotecii de a organiza în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi biblioteci publice din judeţ un concurs literar, intitulat „Mlădiţe Literare”. Să le urăm inspiraţie participanţilor şi succes organizatorilor întru buna desfăşurare a concursului.


Timpul trece, unii dintre oamenii frumoşi, talentaţi şi dragi nouă pleacă la Cer. Iată, pe neobservate, ne spune Liliana Moga că deja au trecut „10 ani fără Grigore Vieru, fratele mai mare al vasluienilor”. Poetul a fost invitat de onoare la mai multe activităţi ale bibliotecii şi a răspuns cu bucuria revenirii acasă, pentru că mărturiseşte: „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul.” Autoarea prezintă implicarea şi colaborarea fructuoasă a bibliotecii cu marele poet de-a lungul mai multor ani. Sunt publicate în revistă poeziile: „Tricolorul”, „Legământ” în manuscris şi tehnoredactate şi câteva gânduri consemnate în cartea de onoare a bibliotecii.


Printre personalităţile artistice de seamă, ale căror opere sunt cunoscute în ţară şi în străinătate se numără profesorul şi sculptorul Gheorghe Alupoaei, prezentat admirabil în revistă de bibliotecara Anca Chelaru.


Poeta bibliotecară Alina Tanasă ne aminteşte că a trecut un sfert de mileniu de la naşterea mitropolitului Veniamin Costachi, despre care Nicolae Iorga scrie: „Un om mai sfânt şi mai bun n-a mai ţinut în mână cârja de episcop român.”


Vasluiul se mândreşte cu oameni de seamă în toate domeniile cunoaşterii umane. Un nume de referinţă este Constantin Macarovici, „Universitarul clujean cu origini negreştene”, despre care scrie cu aplecare bibliotecara Mihaela Ocheanu.


În revistă sunt menţionate şi o parte din gama bogată a activităţilor culturale ale instituţiei: Conferinţele lunare ale prof. dr. Constantin Dram de la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi şi a colaboratorilor domniei sale, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, editori, oameni de cultură…


Deşi nu mai semnez condica în fiecare dimineaţă la „serviciul meu”, eu trăiesc ca şi cum nu aş fi plecat niciodată din bibliotecă. Şi pentru asta este „vinovat” DOMNUL Director Voicu Gelu Bichineţ pentru că atunci când a venit la conducerea bibliotecii, m-a invitat în biroul domniei sale şi mi-a arătat uşa, spunând: „Vedeţi acea uşă, este permanent deschisă pentru dumneavoastră.” Şi eu am luat-o de bună, continui să intru şi azi pe acea uşă cu drag de bibliotecă, de colegi, de carte, de întreaga activitate culturală. Sincere mulţumiri directorului şi omului aceste instituţii, colegilor în mijlocul cărora mă simt ca-ntr-o familie.


Deosebit de onorată să mă aflu printre colaboratorii revistei „Milesciana”. În numărul comentat, sunt inclusă cu un eseu, poezii şi câteva poeme de sorginte niponă.


Sincere şi calde felicitări tuturor bibliotecarilor şi colaboratorilor revistei „Milesciana”!


Drum lin în lumina duhului frumos al scrisului şi lecturii!

—————————————-

Vasilica GRIGORAȘ

Vaslui

17 aprilie 2019