Tehodor-Marin BARBU: Al. Florin Țene, jurnalistul a cărei călimară a devenit un Vezuviu

          Prolificul jurnalist și scriitor Al. Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români, membru UZPR, este prezent din nou în librării cu o nouă apariție editorială. Este vorba de două volume apărute sub titlul “Orice călimară poate să devină un vezuviu “, un aforism al lui Honore de Balzac.

            Primul volum se intitulează “Compendiu la o Istorie a jurnalismului pe teritoriu carpato-danubiano-pontic “, apărut la Editura Napoca-Star, 2019 și al doilea volum “Aventura ideilor “ care a văzut lumina tiparului la Editura UZPR, în anul 2018.

            Cele două cărți cuprinse de o manșetă, având titlul aforismului scriitorului francez, mai sus amintit, ne dau dimensiunea la care  a ajuns talentul, puterea de muncă și de analiză a jurnalistului și scriitorului Al.Florin Țene, despre care prefațatoarea cărții profesoara Lucia-Elena Locusteanu scrie: “ Al. Florin Ţene  îşi structurează carțile  aşezând într-o ordine aleatorie articolele de istorie a jurnalismului – eseuri, dar şi de critică literară, apoi câteva date biografice, de activitate profesională şi literară, urmate: de aprecieri recente asupra ,,omului şi operei”; de pagini în care apar ,,Premii naţionale” şi ,,Premii internaţionale”; de tabelul cu titlurile celor peste 80 de ,,Opere” ale autorului, apoi, în ce publicaţii ,,Este prezent”;şi ,,Referinţe critice (selectiv). Câteva fotografii edificatoare încheie volumul ,,AVENTURA IDEILOR”, volum ce adună doar o mică parte din opera gazetarului ce-şi exprimă cu prestanţă şi demnitate opiniile sale, ale omului ce şi-a dedicat întreaga viaţă cunoaşterii, militând pentru adevăr, valoare, înalt şi autentic sentiment al iubirii de ţară.

            În primul volum, structurat în două părți: “Drumul de la cronicari la profesionalismul ziariștilor de astăzi “ și “Atitudini jurnalistice “, autorul ne surprinde prin faptul că așează pe cronicarii din cele trei provincii românești în categoria primilor jurnaliști din istoria acesei categorii profesionale. Lucru ce ne convinge prin exemplele date din opera acestora, inclusiv prin imaginile cu pagini din lucrările cronicarilor.

            Remarcăm articolele și eseurile din partea a doua a compendiului, în care autorul dezbate interesante idei despre democrație, rolul jurnaliștilor în apărarea statului de drept, despre ambiguitatea și sensul în jurnalism etc.

            Multitudinea de date, fapte și analize asupra evoluției ziaristicii în țara noastră conturează o interesantă istorie despre jurnalismul ca o meserie ce surprinde clipa, care nu este altceva decât timpul istoric al neamului românesc.

            Al doilea volum, intitulat “Aventura ideilor “, apărut la Editura UZPR și având un text pe ultima copertă semnat de Doru Dinu Glăvan,, cuprinde eseuri ce dezbat probleme de stil, raportul dintre expresie și conținut.

            Lucia-Elena Locusteanu, în prefață, subliniază; “ Al. Florin Ţene, completându-l pe Titu Maiorescu, consideră că,,Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la  sistemul de semnificaţii care, în final, îl defineşte .”,  că Continue reading „Tehodor-Marin BARBU: Al. Florin Țene, jurnalistul a cărei călimară a devenit un Vezuviu”