Vasilica GRIGORAȘ: Tanka

Prin ceaţa deasă
toiagul umilinţei
în dezordine –
la poarta încercărilor
rădăcinile adânci

În următorul poem vom urmări rostul şi importanţa rădăcinilor, fără care am fi asemenea frunzelor în vânt… Observăm aici legătura subtilă dintre toiag şi rădăcini. În drumul spre desăvârşire avem nevoie de un sprijin, acel toiag (al umilinţei) poate deveni sceptru. Răbdarea, înţelegerea, statornicia, adânc înrădăcinate în fiinţa noastră, cu umiliţă vor ieşi la lumină. (Ana Urma)

———————————

Vasilica GRIGORAȘ

Vaslui

25 ianuarie 2018