Sultan Catto: Așteaptă-mă

  Fotografie de Germain Droogenbroodt


AȘTEAPTĂ-MĂ

Așteaptă-mă, timpule, prea repede galopezi.

așteaptă-mă-n paginile interminabilei biografii chinuite,
în acel magazin de cărți rare, în apele sălbaticei inimi.

Așteaptă să vin, deghizat în strai magistral.

Înfășoară-ți ochii la loc, redeschide-i apoi
în vidul acela, mai grandios decât viața,
mai citește-l o dată pe Rumi, clarvăzătoare furnică înțeleaptă,

dă-i voie, gândurile să ți le-nfășoare pe-o roată a norocului,
părerile, lasă-l să și le piardă printre-ale tale credințe.

Așteaptă-mă, ca să poți să-mi pătrunzi tăcerea profundă.
Din vremea copilăriei port cu mine mereu

dorința nestinsă de a nu fi avut nicicând două inimi.

SULTAN CATTO, Turcia/SUA

Traducere: Germain Droogenbroodt și Gabriela Căluțiu Sonnenberg

                         din: Bonding

New Feral Press (Oyster Bay, NY)

în colaborare cu

Cross-Cultural Communications (Merrick, NY), 2018

***

Wait for me//wait for me, time, you’re galloping too fast. /wait for me in the pages of this endless pain of biography, /in that shop of rare books, in the waters of the wild heart. /Wait for my arrival in my magisterial disguise. // Place those blindfolds back over your eyes, /re-open them in that void grander than life, /go re-read Rumi, that wise, far-seeing ant, /let him revolve your thoughts on a wheel of fortune, /let his beliefs get lost among your own.//Wait for me so you can comprehend in my utter silence. /Since the days of childhood, there is in me /an eternal desire to have never had two hearts.

Sultan CATTO: Ecou

Pictură de Tineke Storteboom

 

ECOU

11

Să explorezi a gravitației memorie, de spirit sfidătoare,
cătând după visata lumină azurie a florii de lavandă
și contemplând învolburații stropi de ploaie
să vezi cum prind și oglindesc spațiul de dincolo.

 

De-am izbândi să întreprindem saltul cuantic,
menitul pas departe să ne poarte,
afla-vom împreună viitorul, dar ne-am putea întoarce oare
având astfel știință de teoria întregii noastre firi?

 

Doar ceva corzi azi nouă ne lipsesc,
și-algebrice, din dulci visări mistere,
spre poezia spațiului, subțirile cărări
și-o neagră gaură infimă, să ne deschidă drum.

Sultan Catto, SUA

Traducere Germain Droogenbroodt – Gabriela Căluțiu Sonnenberg

 

 

ECHO // 11/peer into its memory, soul defying gravity,/visit light dreaming on blue petaled lavender,/watch the spinning raindrops suspended in air/capturing and reflecting the universe beyond.//Can we make a quantum jump,/take a step forward,/observe the future together and return,/have a glimpse at theory of everything? // What we both need today is a few strings, /some sweet, mysterious algebraic dreams, /miniature pathways along poetics of space/and a tiny black hole to give us a ride.