Al. Florin ȚENE: “ENCICLOPEDIA scriitori din generația 2000, volumul I”-cariatidă ce susține cupola catedralei literaturii române contemporane.

        Am primit de curând marea enciclopedie a scriitorilor din generația 2000, inițiată de Nicolae Vasile  și alcătuită de un grup de scriitori (Nicolae Vasile, Mihai Stan, Antoneta Rădoi, Ionel Marin, Victor Petrescu, Nicolae Toma, Geo Călugăru, Gheorghe A. Stroia, Eugen Duță, Cristian Petru Bălan, Nicu Doftoreanu, Mariana Gurza, Nicoleta Lepădatu, Viorel Martin, Viorica Popescu- Cojocaru, Ion Popescu-Topolog, Al.Florin Țene și Victor Atanasiu ), sub coordonarea scriitorului Nicolae Vasile. Lucrarea apărută la Editura UZPR, 2020, în condiții grafice, tipografice, estetice și stilistice de excepție, în format A 4, cu coperți cartonate, și având 683 de pagini este o bornă ce marchează teritoriul spiritual al culturii române.  Încă odată m-am convins și prin această lucrare că Editura UZPR a ajuns la un înalt stadiu de profesionalism în domeniul editării cărților, revistelor și calendarelor.

         Lucrarea, având o ținută academică, se deschide cu o prefață, intitulată “Privire parțială asupra literaturii începutului de secol și mileniu “ de Victor Atanasiu, urmată de un “Cuvânt înainte “ și “Despre creație și creatori în epoca 2000 “, semnate de  Nicolae Vasile, în care autorul pune accentul pe necesitatea apariției acestei enciclopedii, ce reprezintă prezentul proiect, cum s-a realizat această inițiativă, ce se așteaptă de la acest proiect, iar în al doilea material semnat de inițiatorul acestei ample lucrări scrie despre cultura ca trăire, ca mesaj, trasmisia de cultură și recepția acesteia.

       Citind această enciclopedie mi-am adus aminte de spusele lui Voltaire despre astfel de lucrări: ”monument al progresului spiritului uman”. Mă aliniez acestui aforism pe care îl atribui ca atribut acestei ample enciclopedii.

            Lucrarea este structurată în două mari secvențe: “Grpări literare” și “Despre autori “,  încheindu-se cu “Index de nume “. În prima secțiune este vorba despre Gruparea literară Armonii culturale, Gruparea literară bibliotheca-litere-Societate, Scriitorilor târgovișteni, Gruparea culturală Bogdania, Gruparea literară Convorbiri literar-artistice, Liga Scriitorilor Români și Gruparea Literar ING. În această secțiune sunt relatate activitățile acestor organizații în slujba culturii române și rolul acestora în promovarea autorilor și a creațiile lor, atât în țară cât și pe meridianele mapamondului. Remarcăm activitatea Grupării Literare Armonii Culturale și a Ligii Scriitorilor Români care prin cele 19 reviste, 39 de filiale în țară și diasporă și prin cenaclurile literare din cadrul fiecărei filiale promovează creațiile literare autentice, constituindu-se într-un pol pozitiv de atragere a scriitorilor valoroși, publicați în paginile revistelor pe care le editează Liga și în emisiunile televiziunii Porțile Nordului, condusă de dr.Mihai Ganea, televiziune ce activează sub egida Ligii Scriitorilor Români. Remarcăm faptul că această asociație profesională are imn, siglă și stemă, editând antologii și cărțile scriitorilor, acordând premii anuale indiferent din ce grupare face parte scriitorul.Fiindcă operele autorilor sunt ale literaturii române și nu a unei organizații sau găști, așa cum le numea un actual filozof, cum procedează USR-ul.

            Remarcăm acuitatea și plasticitatea imaginilor ce redau secvențe din activitatea acestor organizații, devenind adevărate memorii ale clipei.

            Capitolul “Despre autori “ este o adevărată oglindă a vieții, activității și a operelor celor73 de scriitori incluși în enciclopedie. Generația sub care apare enciclopedia face parte din mai multe Continue reading „Al. Florin ȚENE: “ENCICLOPEDIA scriitori din generația 2000, volumul I”-cariatidă ce susține cupola catedralei literaturii române contemporane.”