Dorel SCHOR: Lipa Natanson – simboluri devenite istorie

     

Lipa Natanson a ajuns în Israel în anul 1967 cu puţin înainte de războiul care avea să fie numit „de şase zile”.

Celor şase zile de lupte şi victorii care au schimbat raportul de forţe şi mentalitatea atâtor oameni în întreaga lume le-au precedat săptămâni de grijă şi încordare, pregătiri şi speranţe, care pentru un nou venit erau echivalente cu supravieţuirea. Tânărul pictor, venit din România, a creat cu înfrigurare numeroase lucrări grafice care exprimau prin limbaj pictural sentimente şi trăiri, atitudini şi conflicte emoţionale.

 

 

    Locul personajelor clasice care populau gravurile realizate în stilul realismului socialist, a fost luat de noua realitate care impunea o tematică militantă, dar în acelaş timp liberă de orice indicaţii şi constrângeri. Noi simboluri în arta lui Lipa, venite din istoria milenară a poporului evreu sau din biblie, trăsăturile iudaice fundamentale au pătruns firesc în stilul pictorului, fără să schimbe în mod esenţial linia sau culoarea compoziţiilor. Şi s-au adăugat firesc umanismului cunoscut de pe plaiurile moldave.

 

    Actualitatea acestor gravuri, materia vizuală surprinsă în acele zile fierbinţi, ca şi  impactul public insidios, prezentarea deliberat spontană, sensurile şi simbolurile unor zile care au devenit istorie trebuiau expuse unui public larg şi receptiv, mai ales generaţiilor care cunosc mai puţin evenimentele de acum jumătate de secol.

    Lipa Natanson pregăteşte o asemenea expoziţie în România. El preferă Iaşul natal, oraşul în care a cunoscut primele succese, unde este considerat după atâta vreme un artist plastic de valoare, care şi-a lăsat semnătura pe multe frontispicii publice şi unde mai are şi acum prieteni pictori sau scriitori. Va fi, fără îndoială, o redescoperire a unui fiu talentat al Moldovei, trăitor acum în Ţara Sfântă. O expoziţie cu aură istorică care, cine ştie, va deveni poate itinerantă, în timp şi spaţiu.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Dorel SCHOR: Lipa Natanson – Veneția în actualitate

 

 Cine nu a fost la Veneția..? Sau cine nu a visat măcar să viziteze orașul de pe ape?

Mai ales oamenii de artă, pictorii, au considerat dintotdeauna locul cu peisaje extraordinare, cu poduri vechi peste ape, cu monumente unice și piețe largi – sursă inepuizabilă de frumusețe și romantism.

   Pictorul Lipa Natanson nu face excepție. Excelent observator al naturii, a schițat locuri pe care le-a cosiderat emblematice, combinând aparențele naturale cu elemente de stilizare. Elementele combinate emit vitalitate și crează o poveste care captează inima și imaginația privitorului.

   Dar acum s-a creat o situație neobișnuită. Veneția, care face parte din regiunea Veneto (al cărui centru administrativ este) face parte din Lombardia, zona cea mai expusă din Italia infecției cu virusul corona. Fără voie, îmi sugereaza romanul lui Thomas  Mann, Moartea la Veneția. Deși scris în 1912 și descriind un conflict estetic, asocierea este inevitabilă. Situația creată compromite turismul, celebrul carnaval cu măști venețian, sufletul acestui oraș unic.

 

   In speranța că falnica Veneție își va reveni și va primi în curînd miile de turiști vizitatori, Lipa Natanson ne oferă o parte din lucrările sale inspirate, cu sensibilitate, exprimând experiența sa sufletească, uneori cu sobrietate, alteori cu eleganță.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Dorel SCHOR: Lipa Natanson – atmosferă și stil

  
Pictorul Lipa Natanson ne prezintă lucrări vizuale noi, îmbinare de tehnică grafică şi pictură de şevalet.
   Ca întotdeauna, paleta sa este inovativă şi, în afară de tehnica foarte bună, artistul descoperă mereu noul, are idei surprinzătoare, care se reflectă în imaginile frontale şi expresia interpretativă. Titlurile lucrărilor sunt şi ele sugestive, Lipa preferând o lume a generaţiilor prezente, cu tematică adecvată, cum ar fi Nunta, Maternitate sau Tineri, alături de subiectele oricând valabile precum Amintiri sau peisajele urbane din picturalul Zfat.
   Aici, Lipa Natanson îmbină forţa imaginativă cu poezia vizuală autentică, dovedind o libertate de expresie  nelimitată. Acuitatea observaţiei şi linia incisivă, la care se adaugă dimensiunea experimentului cromatic completează tabloul, fiind generatoare de sentimente optimiste. Adesea această explozia cromatică, generoasă şi de o
sensibilitate autentică, stabileşte un impact public considerabil.
***
***
    Noile lucrări ale pictorului întăresc sentimentul de experienţă şi creativitate. Conţinutul artistic personal, atmosfera şi stilul conferă o infuzie de spontaneitate benifică, permiţînd uneori interpretări interesante şi variate.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Dorel SCHOR: Lipa Natanson – lucrări personale noi

Pictorul Lipa Natanson ne prezintă lucrări vizuale noi, îmbinare de tehnică grafică şi pictură de şevalet.

Ca intotdeauna, paleta sa este inovativă şi, în afară de tehnica foarte bună, artistul descoperă mereu noul, are idei surprinzătoare, care se reflectă în imaginile frontale şi expresia interpretativă. Titlurile lucrărilor sunt şi ele sugestive, Lipa preferând o lume a generaţiilor prezente, cu tematică adecvată, cum ar fi Nunta, Maternitate sau Tineri, alături de subiectele oricând valabile precum Amintiri sau peisajele urbane din picturalul Zfat.

 

 

   Aici, Lipa Natanson îmbină forţa imaginativă cu poezia vizuală autentică, dovedind o libertate de expresie nelimitată. Acuitatea observaţiei şi linia incisivă, la care se adaugă dimensiunea experimentului cromatic completează tabloul, fiind generatoare de sentimente optimiste. Adesea această explozia cromatică, generoasă şi de o sensibilitate autentică, stabileşte un impact public considerabil.

    Noile lucrări ale pictorului întăresc sentimentul de experienţă şi creativitate. Conţinutul artistic personal, atmosfera şi stilul conferă o infuzie de spontaneitate benifică, permiţînd uneori interpretări interesante şi variate.

———————————-

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

27 februarie 2019