Mariana CONSTANTINESCU: Lansări de carte și recital de poezie în cadrul Zilelor Revistei TRIBUNA


           În după amiaza zilei de sâmbătă, 14 septembrie a.c., a avut loc în Sala de Conferințe a hotelului Seven din Cluj-Napoca o amplă manifestare culturală condusă de redactorul șef al revistei, scriitorul Mircea Arman.

            În cadrul acestei manifestări și-a lansat cartea profesorul univ.dr.Ilie Rad, scrisă în colaborare cu soția Daniela Rad, intitulată: ”O călătorie la capătul lumii “. După o expunere interesantă și amplă despre călătoria efectuată în America de Sud, coordonatorul manifestării filosoful Mircea Arman l-a invitat pe Ioan Pavel Azap, redactor la revista TRIBUNA, să vorbească despre cartea “Ridurile pietrei “ de Ionuț Țene.

Poetul Ioan Pavel Azap a făcut o retrospectivă despre anii tinereții lor, concluzionând cu aprecierea originalității poezieilui Ionuț Țene. În continuare moderatorul ședinței a dat cuvândul poetului Ion Cristofor, vicepreședintele Filiale Cluj a Uniunii Scriitorilor, care a făcut o analiză pertinentă a poeziilor lui Ionuț Țene, fiind de acord cu cele scrise de poetul Marcel Mureșan în postfața volumului. În încheierea acestui moment autorul a vorbit despre evoluția poeziei sale.

            În continuare a urmat un recital de poezie, în care poeții prezenți în sală au citit din creația lor:  Irina Lazăr, Mircea Ion Duță, Victor Constantin Măruțoiu, Ion Cristofor, George Mihalcea, Dorin Crișan, Al.Florin Țene, Nicoleta Crăete, Ioan Pavel Azap și Ionuț Țene.

–––––––––––––-

Mariana CONSTANTINESCU

Cluj Napoca

14 septembrie 2019