Alexandru NEMOIANU: Nu vă temeți!

Aceste cuvinte sunt întâlnite foarte adesea în cuprinsul Scripturii.
Este formula folosită de fiecare dată când unui muritor i se arăta realitatea veșnică, printr-un Înger, un trimis al lui Dumnezeu.
Era folosită această formulare întrucât realitățile veșnice sunt înfricoșătoare pentru muritor; tărâmul minuscul, “căzut”, vremelnic, țărâna, sunt confruntate cu realitatea veșnică, supremă, în afară timpului. Muritorii nu aveau cum să fie în fața acelei realități decât îngroziți. De aceea ei aud de fiecare dată, “nu va temeți”. Dar la asta se adaugă foarte multe altele.
În condiția căderii, în condiția despărțirii de Tatăl care i-a adus în ființă, oamenii au trăit și trăiesc în teroare. Despărțirii de “Raiul unde i-a vrut Dumnezeu” i se adăugă împrejurarea că această lume căzută este în stăpânirea celui rău. A celuia care “din început” a fost ucigător de oameni. Nu numai fizic, dar încă mai vârtos duhovnicesc.
Aflați în stare de cădere, de corupție, oamenii au fost și s-au lăsat amăgiți. Au alergat bezmetici după tot soiul de “învățături” false și pierzătoare. ”Învățături” care i-au cufundat tot mai adânc în uitarea de Dumnezeu, în singurătate, în disperare, în frică.
Frica, teama, a devenit condiția de zi cu zi. Cu ea și în ea trăiam, ne culcăm și ne deșteptăm. Frică de cei din jur, frică de stihiile naturale, frică de stăpânirile nedrepte, frică de ziua de mâine și peste toate frică de moarte. OMUL era captiv și aparent condamnat la pieire. Dar iată că în mijlocul timpului istoric, fulgerător, în tot pământul a răsunat, nu un îndemn, o porunca:  “Nu vă temeți”.
În nesfârșita milă Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu Fiul, s-a coborât din ceruri, s-a întrupat, s-a făcut Om desăvârșit (rămânând Dumnezeu desăvârșit), s-a lăsat ispitit de tot ce erau ispitiți muritorii și a înfrânt “lumea” rămânând fără de păcat. Dumnezeu Cuvântul, cel care este “Calea, Adevărul și Viața”, a arătat modalitatea prin care oamenii se pot smulge din frică și pot redeveni cetățeni ai Raiului, pentru vecie.
Continue reading „Alexandru NEMOIANU: Nu vă temeți!”