Mircea Dorin ISTRATE: Luminatul GHEORGHE ȘINCAI (1754-1816)

Luminatul  GHEORGHE  ȘINCAI

( 1754-1816 )

 

Râciule, din a ta huma, vrednici oameni s-au născut,

Buni români, cu drag de țară și de neamu-ngloriat,

C-au avut de-aici exemplut mărețitului trecut

Ce purtatu-l-au în suflet ca icoană de-nchinat.

 

Printre ei, a fost un ȘINCAI, doritor de-nvățătură

Și setos a ști cum fost-au bunii și străbunii lui,

Ce făcut-au ei în viață și cât încă dânși vrură

Să răzbescă greul lumii și-ncă vrerea nu știu cui.

 

De-asta a-nvățat pe rupte ce i-au dar din a lor minte

Dascăli vechi cu-nțelepciune,  știutori de mersul lumii,

Să îmi poată a deschide vechi lăcate ruginite

Ce îmi țin sub a lor pază, chiar istoriile humii.

 

Ani la rând tot scormanit-a prin bătrânele hrisoave

Să înoade cele epoci din istoria cea frântă

Și să scrie cu-a lui pană în bătrânele ceasloave

HRONICUL  vechimii noastre, în țărâna asta, sfântă.

 

El a pus a noastre fapte să rămână veșnicie

În a filelor istorii ce s-or scrie rând pe rând,

De aici s-avem putere, fală încă, măreție,

Ca să știe următorii cine-am fost pe-acest pământ.

 

Numai luminând norodul, neamul ăsta o să urce

Pe cărarea meritată de cât jertfă dat-a vamă

De la începutul lumii, noi am fost Hristoși pe cruce

Ca aici să fim de-apururi neînchisă, veche rană.

 

Mulțumim bătrâne dascăl, ardelean de viță veche

Că ne-ai dat spre a cunoște mărețitul nost’ trecut,

Fără tine, drumul nostru, cela fără de pereche

Ar fi fost uitată filă, în a  vremi petrecut.

 

Fii vecie însfințită dădătoare de speranță

Că de-aici s-or naște și-alții cu o minte luminată,

Și sub umbra Ta Mărite, trecătoarea noastră viață

Va înscrie-n cartea lumii, altă filă înălțată.

 

Azi, tu-ți dormi vecie lungă în pământ  înstrăinat,

Tot tânjind să fii în huma Râciului cuibar de lume,

Cu tot neamul tău alături, lângă cei care-au plecat

Spre cerescul nemuririi, făcători de lucruri bune.

 

Te-om lua cândva acasă, să te-avem sub al nost’ soare

Cu tot neamul tău destoinic în umbrosul  țintirim,

Să fii flacără nestinsă și troiță veghetoare

Locului acesta care, îl iubim și-l prețuim.

 

——————————–

Mircea Dorin ISTRATE

3 noiembrie 2019

 

P.S. Poezie ce a fost citită în data de 3.11.2019 la Biserica Greco-Catolică din RÂCIU, prilej cu care va fi depusă în acest locaș, urna cu pământul din presupusului mormânt din cimitirul din Slinica – Slovacia, unde își doarme somnul de veci marle istoric, filolog, iluminist român.

Traian Ience: Începuturile învățământului sălăjean

Ca și la alte națiuni începuturile școlii la români trebuie căutate în preajma bisericilor și a mănăstirilor. Dincolo de Carpați acest lucru s-a întâmplat mult mai devreme, prin secolele  XVI  și   XVII,  așa cum reliefează A.D.Xenopol care spune că ,,un dascăl sau un preot mai cărturar” învățau pe copii cititul și scrisul cu slove chirilice, tipicul și cântările bisericești, spre a deveni preoți sau chiar slujbași la stat.

În Transilvania situația stătea cu totul altfel. Populația românească era exclusă de la toate libertățile: cultură, avere, viața politică, etc. Era o națiune tolerată. Acest lucru data din 16 septembrie 1437 când la Căpâlna se semnează celebrul pact Unio Trium Natiorum (în latină  ,,uniunea celor trei națiuni”). Continue reading „Traian Ience: Începuturile învățământului sălăjean”