Dr. Zhang Zhi (Diablo): Înălțare / Rising

ÎNĂLŢARE

 

Eşti distantă, diabolică, elegantă şi sumbră

Ca un irbis*, ca secera lunii

Tu, vrăjitoare, a mea Mona Lisa

În melancolia misterului din ochii tăi

M-aş lăsa tăiat de graţia lamei tale

M-aş lăsa prefăcut într-un strat de cenuşă

S-acopăr dealuri verzi şi râuri de unul singur

Ascultând căinţa ta fără cuvinte

Minunea mea, voi sta în iad sau rai

Să văd cum retragi tăişul necruţător

Al buzelor tale roşii

Nu, în centrul unei furtuni a timpului

Eu, liberul poet

Voi muri în clipa căderii

Fără a avea vreun mormânt

Dacă-mi refuz înălţarea

 

*Irbisul (Panthera Uncia), numit şi leopardul zăpezilor, ocupă un loc special în cultura chineză specifică etniilor din mediul alpin. Felină evazivă, se întâlneşte rar pe teritoriul Chinei, în zona platoului tibetan (n.trad.).

 

                        RISING

 

You are aloft, evil, elegance and gloomy

Like a snow leopard, like a crescent moon

My witch, my Mona Lisa

In your melancholy and mysterious eyes

I’m willing to be gracefully cut by your knife

I’m willing to turn into a pile of ash

Pillowing green hills and rivers alone

Listening to your wordless repent

Plum,I’ll stand in the hell or heaven

To see how you draw back the cutting edge

Of your red lips

No,in the centre of a storm of time

I,a free poet

In the instant of falling, will die

Without a burial place

If I refuse to rise

————————————

Dr. Zhang Zhi (Diablo)

China

15 mai, 2018

Traducere în limba română Dragoș Barbu

 

*

Diablo (Dr.Zhang Zhi) este un poet foarte cunoscut în China contemporană. Familia sa consideră sudul oraşului actual Chongqing drept locul său de origine.

Doctor în literatură, este preşedinte al Centrului Internaţional de Traducere şi Cercetare a Poeziei (IPTRC), director executiv al revistei trimestriale „Poezia Lumii”, editor şef al Anuarului Mondial de Poezie şi membru invitat al Academiei Internaţionale de Literatură şi Artă a Greciei.

În 1986 a început să publice literatură şi traduceri.

O parte din opera sa literară a fost tradusă în peste 20 de limbi.