Prof. univ. dr. Cantemir SUCEVEANU: Lucrarea postdoctorală a istoricului Ionuț ȚENE-fereastră deschisă spre Istoria Comparată

Istoricul Ionuț Țene este din nou în librării cu o nouă carte, fapt ce confirmă aptitudinea acestuia în domeniul cercetării sociologice, dotat fiind cu talentul observatorului fenomenelor social-politice implicate în evoluția societății umane.

Despre activitatea publicistică a acestui tânăr istoric ar fi multe de spus, doar amintim că este autorul a peste 20 de cărți de poezie, critică literară, istorie, teologie, și publicistică, volume bine primite de specialiști și cititori. Este deținătorul mai multor premii naționale și internaționale,  primind din partea Academiei Române, Filiala Cluj, în ianuarie 2019 medalia și diploma “Distincția culturală“, semn de prețuire pentru întreaga activitate a acestuia.

Cartea de care facem vorbire, intitulată “Universitatea din Leipzig în perioada Republicii Democrate Germane (1949-1989 ) “, apărută la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, este stucturată în capitolele:”Argument “, “Comunismul Est-German și Universitatea din Leipzig în perioada RDG “, având subcapitolele: “I-Specificul comunismului RDG și Revoluția Politică de la Leipzig din toamna lui 1989…21 “ “II-Comunizarea Universității din Leipzig. Repere ale rezistenței și supraviețuirii.( “ Karl Marx“ Universitat Leipzig) “ și “Bibliografie “.

În “Argument” autorul subliniază că această carte a fost scrisă în urma unei burse de studi postdoctorale oferită de Universitatea Babeș-Bolyai în iarna anului 2013, în orașul german, Leipzig, unde a beneficiat de îndrumarea cercetătorilor de la Centru de Studii Est-Europene al Universității din acel oraș.

Discutând cu numeroși profesori universitari din Germania, autorul cărții a constatat că sistemul comunist-criminal “a atins profund structurile intelectuale ale celor două universități din statele socialiste RDG și RSR.“

De-alungul volumului dr.Ionuț Țene constată că ideologia marxistă a nivelat și scăzut învîțământul de toate gradele, impunând o limbă de lemn specifică retorici găunoase comunistă. Au fost, chiar, unele momente de lărgirea chingii cenzurii comuniste care a permis înflorirea, pe cât posibil, a cercetării și a vieții universitare autentice, cum spune autorul, aducând în sălile de curs noile descoperiri științifice ale vremii respective.

Cu prilejul cercetărilor autorului făcute în Germania i-a prilejuit să cunoască foarte multe personalități din domeniul diferitelor ramuri științifice, din sfera universitară, cărora, cum subliniază Ionuț Țene, ideologia comunistă și ideologia totalitară “nu le-a înfrânt dorința de libertate”.

Interesant este studiu în care autorul face o comparație între România comunistă și RDG. Pentru a înțelege cititorul, Ionuț Țene  descrie unele aspect ale Muzeului de istorie al RDG din centrul istoric al Leipzig-ului în care prin exponatele de acolo se reflect existența statului artificial, creat și controlat de către Moscova, prin marionetele sale politice aduse din URSS., odată cu înaintarea pe front a Armatei Roșii până în inima Germaniei din 1945.

La alegerile din 1932 comuniștii germani s-au “apropiat la sufragii de national-socialiștii lui Adolf Hitler.“Autorul amintește de moartea comuniștilor Roza Luxemburg și a lui Karl Liebknecht, uciși de iuncheri.

Continue reading „Prof. univ. dr. Cantemir SUCEVEANU: Lucrarea postdoctorală a istoricului Ionuț ȚENE-fereastră deschisă spre Istoria Comparată”