Dorel SCHOR: Tinerețea maeștrilor

Într-o scrisoare primită recent, Daria Simion, fiica cunoscutei pictoriţe Alma Redlinger, se referă la un nud expresiv, făcut în tinereţea artistei şi care este, de fapt, schiţa lucrării „Agat”. Lucrarea  este executată nu de mult, la vârsta de peste 90 de ani ai prolificei plasticiene şi e cuprinsă în albumul  de grafică aniversar. Este un bun prilej de a aminti şi alte lucrări ale unor maeştri ai picturii, opere purtând pecetea tinereţii, dar care permit aprecierea fortei imaginative şi recunoaşterea artistică de mai târziu.
   De altfel Alma Redlinger a fost una din elevele lui M.H.Maxy, profesor, pictor şi scenograf care în perioada persecuţiilor rasiale din România anilor ’40 a iniţiat şi condus o şcoală de artă destinată talentelor care nu erau primite în institutele abilitate. Perioada antebelică şi următoarea au fost anii de creaţie de cea mai profundă factură avangardistă. Iată un autoportret pictat în stil constructivist semnat de maestrul Maxy.
  
Tot el, exprimându-se despre Marcel Iancu, constata o contradicţie între spiritul ce se vrea static în arhitectură şi aportul atât de temperamentos şi dinamic al picturii acestuia. Fapt ce se poate cu uşurinţă constata în „Fata cu ziarul”, dar şi în alte lucrări oarecum asemănătoare, cum ar fi „Portret de fata” sau emblematica „Ţărancă cu ouă”.
 
 Samy Briss, într-o serie de picturi adunate sub genericul Amintiri din copilărie, dar şi în multe altele, conectează două lumi contrastante: viaţa de tânăr în larga comunitate evreiască de la Iaşi, inclusiv pogromul din 1941,   care lasă o puternică impresie asupra creaţiilor lui de început şi cele de mai târziu şi lumea modernă. Juxstapunerea tradiţiilor evreieşti cu influenţa artei populare româneşti îi conferă un status universal.
   
Baruch Elron care a reluat în pictura lui remarcabilă, tematica timpului care trece inexorabil, rămâne mereu tânăr, credincios vechei zicale care susţine că „vita brevis, ars longa”. In opera lui suprarealistă vom găsi cu obstinaţie reflectarea intelectuală şi emoţională a vieţii, cu privirea îndreptată spre trecut dar şi spre viitor. Elementele care emit spiritualitate şi vitalitate captează inima şi imaginaţia privitorului.

——————————————

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

Adrian GRAUENFELS: Pictorul Baruch Elron la Radio România Cultural

Pictorul  Baruch Elron

– Despre o expoziție și două albume de artă

O lectură  la RADIO  ROMÂNIA  CULTURAL

17 NOV 2019 – ora 20:40

 

Joi 31 octombrie, a avut loc la la Institutul Cultural Român din Tel  Aviv,  vernisajul expoziției   „Baruch Elron – desene și schițe”.

Curatorul expoziției este  dna. Andreea Soare, referentă la ICR.   Expoziția a fost posibilă   datorită excepționalei  dedicație și  eforturile soției artisului dna. Lydia Elron, care de la decesul lui Baruch, în anul 2006,  promovează în lume arta marelui nostru pictor.

Despre Elron a vorbit doamna Dalia Hakker Orion, critic de artă, care  a amintit în cuvântarea sa, atât despre lunga activitate în lumea artei plastice cât și despre aderența lui Baruch la grupul israelian – postmodernist „Hexagon” care funcționa și expunea în Israel prin  anii ’80. Am urmat  eu  cu prezentarea  recentei cărți  de artă  „Baruch Elron – Desene și schițe”.  A  precedat,  cu doi ani mai înainte,  albumul  „Magia Penelului” în care mă ocupam  exclusiv de lucrările în ulei pe pânză și de instalațiile lui Baruch. Aș dori  să arunc puțină lumină asupra condițiilor care au dus la dezvoltarea stilului numit azi „Realism Fantastic”, inițiat la Ferrara în Italia, acum 100 de ani, de  Giorgio de Chirico și Carlo Carra,  doi  artiști care urmăreau să inducă în pictura lor un spirit misterios, filozofic, enigmatic – total diferit de clasicismul perimat in cei peste 400 de ani trecuți de la renaștere.  O ceartă izbucnește  între cei doi (declanșată de Carra – acesta în cartea sa „Pittura Metafisica”, ignoră total contribuția lui De Chirico)… cei doi se separă și astfel mișcarea se dizolvă. Dar impactul asupra artei plastice este uriaș, ideile „Realismului fantastic” sunt preluate de pictori germani, belgieni (ca Rene Magritte) la francezi (Paul Delvaux)  și ceva mai târziu, Salvador Dali… artiști care la un loc, catalizează apariția  mișcării  suprarealiste în Europa.

Cele două volume  de artă, au fost realizate folosind documente, cărți, broșuri, afișe, articole în presă…materiale deja apărute în lume, dar, mai ales cele aflate în arhiva și colecția de artă „Lydia și Baruch Elron”. În primul volum despre Elron, „Magia Penelului”  datat 2017 – am studiat pictura în ulei care tratează câteva din subiectele preferate de pictorul de origine română, ca de exemplu: timpul, peisajul israelian, Biblia și tradiția iudaică, natura, femeia, creația, pacea, războiul, dar și continuitatea spirituală pe aceste meleaguri.

Continue reading „Adrian GRAUENFELS: Pictorul Baruch Elron la Radio România Cultural”

Rexlibris Media Group: Lansare album ,,Baruch Elron” la ICR Tel Aviv

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv

vă invită

joi, 31 octombrie 2019, ora 17:00

la un eveniment literar-artistic special

dedicat artistului israelian de origine română

Baruch Elron (1934-2006).

 

În cadrul evenimentului va fi lansat

albumul „Baruch Elron – desene și schițe”,

autor: Adrian Grauenfels,

apărut în cursul acestui an la Editura SAGA

și va avea loc vernisajul expoziției „Baruch Elron – desene și schițe”,

care poate fi vizionată la sediul ICR Tel Aviv,

în perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2019.

Participanți:

Dr. Dalia Hakker-Orion, critic de artă,

Adrian Grauenfels, autor și editor

și Lydia Elron.

Evenimentul (în limba ebraică),

va avea loc la

sediul ICR Tel Aviv

(Blvd. Shaul Hamelech nr.8, etaj 6)

***

Expoziția cuprinde o serie de lucrări de dimensiuni medii și mari de desen și grafică, precum și câteva caiete de schițe, materiale artistice inedite care sunt prezentate pentru prima dată publicului larg într-o expoziție solo a artistului. Expoziția reprezintă o călătorie specială prin universul artistic original al pictorului Baruch Elron, reprezentant al curentului simbolist, discipolul maestrului Corneliu Baba, și unul dintre cei mai apreciați artiști israelieni contemporani de origine română.

 

Expoziția este deschisă la sediul ICR Tel Aviv, de luni până joi între orele 09:00 – 17:00, vineri între orele 09:00 – 14:00, precum și în timpul evenimentelor la sediu organizate în această perioadă.

„Baruch Elron a existat pentru a fi în imediata noastră apropiere… Pictorul aduna într-o singură lume toate lumile posibile și, mai ales, cele imposibile”. (Adi Cristi, scriitor)

„A intra în lumea creată de Baruch Elron înseamnă a primi o gură de aer proaspăt, o răsuflare de viaţă şi o senzaţie de libertate. Universul său, guvernat de o natură feminină şi senzuală, maternă şi frumoasă, păşeşte din minune în minune.” (Héctor Martinez Sanz, Madrid, mai 2011)

 

Vă aşteaptă cu drag!

Echipa ICR Tel Aviv

 

Institutul Cultural Român

8 Shaul Hamelech Blvd.

64733 Tel Aviv

Phone: +972 3 6911205

Fax: +972 3 6911204

www.icr.ro/tel-aviv/

 

Dorel SCHOR: Baruch Elron – Priveliști din Țara Sfântă

O interesantă expoziţie colectivă este găzduită în portul Tel Aviv.

Intitulată “Violonistul pe acoperiş” este inspirată, ca şi spectacolul muzical omonim, de celebra povestire a lui Şalom Alehem “Tuvia lăptarul”.

Este un bun prilej de a revedea frumoase privelişti din ţara sfântă, aşa cum le-a surprins pe pânză cu măiestrie pictorul Baruch Elron.

Visul eroului din poveste se metamorfozează şi trece pe nesimţite hotarul nevăzut dintre arte în drumul său către estetic şi spiritual.

Pictorul foloseşte un stil realist bogat în simboluri şi alegorii. Limbajul său pictorial este bazat pe o bogată şi fructuoasă imaginaţie, lăsând totuşi privitorului satisfacţia de a recunoaşte locuri din Rosh Pina, Zfat, Tveria, Ierusalim…

 

 

   Baruch Elron, unul din cei mai importanţi pictori israelieni contemporani, a fost considerat de criticii de artă suprarealist, postimpresionist, simbolist sau realist fantastic. Toate aceste caracterizări sunt valabile datorită  abilităţii sale creative, capacităţii de a folosi intuiţia şi logica,  permanentei căutări a ineditului, la marginea provocării inteligente. Aşa cum se vede din tablouri, el este şi un colorist exuberant, un artist reprezentativ al culorii. Compoziţiile sunt bine echilibrate, dovedind şi o deosebită acuitate a observaţiei, realitatea fiind văzută prin filtrul subiectivităţii şi personalităţii sale. Artistul descifrează misterul materiei în peisaj, gen care îi permite contactul direct cu natura. Şi astfel, ne demonstrează din nou că pictura înseamnă ştiinţă, cultură, artă, fantezie, meditaţie, filosofie…

———————————-

Dr. Dorel SCHOR

Tel Aviv, Israel

18 decembrie, 2018