Anatol COVALLI: Să speri… (Poesis)

Bucurie – Sonet –

*

Lumea-i a mea în ziua ce se-avântă

zâmbind că eu într-însa încă sunt.

În tot ce era trist, urât şi crunt

lumina-n chip de mii de păsări cântă.

*

Sufletu-mi iar cutează, se frământă

şi şterge al durerii negru grund,

râd fericit în loc să mă încrunt,

mă bucur că tristeţea-a fost înfrântă.

*

Nu-mi pasă că-mplinirea e târzie,

oricând poţi să te bucuri de splendori.

Admir vrăjit aceste noi culori

*

ce au în ele-atâta gingăşie.

În inimă, în gânduri şi în pori

mi-au înflorit grădini de bucurie.

Să speri

Să speri până în cea din urmă clipă,

să nu renunţi, să-naintezi spre ţel,

chiar dacă simţi că ai ajuns risipă

într-un final ce te-a inclus în el.

*

Să nu îţi pese dacă vin puzderii

de îndoieli, de griji şi şovăiri.

În loc să-ţi pară rău şi să te sperii

sădeşte-n al tău suflet trandafiri.

*

Gândeşte-te mereu că-i primăvară,

că păsări se întorc, că-s flori pe plai

şi că iubeşti pentru întâia oară

o zână ce te lasă fără grai.

*

Şi cântă, râzi, respiră tinereţea

pe care-o simţi în trupul tău şi-ar vrea

să te alinte-ntruna cu blândeţea

iubirii care freamătă în ea.

Aş vrea să-ţi spun…

*

Aş vrea să-ţi spun…dar nu-mi mai amintesc

decât de acea vară minunată

când ţi-am şoptit senin şi-aşa firesc

că o să fim alături viaţa toată.

*

Aş vrea să-ţi spun… Însă în gânduri am

privirea ta de-atunci, lumină lină,

ce îmi învăluia plăpândul ram

în a iubirii splendidă grădină.

*

Aş vrea să-ţi spun… Ar fi însă-n zadar

să-ţi povestesc ce ştii de-o-ntreagă viaţă,

când eu am fost corabie, tu far

ce m-a ferit să eşuez în ceaţă.

*

Aş vrea să-ţi spun… Dar pot doar să-nfior

numai aceleaşi vechi şi noi cuvinte

prin care să-ţi repet că te ador

la fel de pătimaş şi de fierbinte.

Încep un alt destin

*

Încep să sper că norii din destin

se risipesc şi că va fi senin

în sentimente,

iar viaţa mea se va muta pe-alt drum

uitând că mi-au fost visurile lente

până acum.

*

Vreau să trăiesc din plin ce mi-a rămas

chiar de-am să merg mereu numai la pas.

Altă menire

parcurg spre a preface-n împliniri

speranţele ce vor noua rodire

în noi trăiri.

*

Nu mai suport regrete şi tristeţi.

Sper c-am să dau alt sens acestei vieţi.

Cred în noi visuri

care să aibă aripi pentru zbor.

M-am săturat de prea multe abisuri

şi bezna lor.

*

Încep un alt destin, fără trecut,

care-i mai scurt decât cel ce-a trecut,

dar în el are

un miez fierbinte ce îmi dă fiori

sculptând în orice clipă trecătoare

altfel de zori.

Eternul zbucium

*

Nu toate trec. Ceva totuşi rămâne,

ceva cu altceva mereu se-adună

când mâine curge-n azi şi azi în mâine

trăind în ieri tot timpul împreună.

*

Un ieri din ce în ce mai plin de sine,

căci tot ce e şi vine-n el încape,

sortit ca-n ale vremurilor mine,

spre a-şi afla prezentul, să tot sape.

*

Căci începutul din sfârşit începe

mereu într-o continuă rotire,

pentru-a putea-nţelege şi percepe

firimitura sa de nemurire.

*

Nu ştim nimic şi nu vom şti vreodată

de când şi până când şi până unde

e hărăzită viaţa să se zbată

în trecerea grăbitelor secunde.

*

Cine ne-adună, cine ne desparte?

De ce e totu-nvăluit în ceaţă?

Şi-apoi e viaţa viaţă sau e moarte,

care de-abia prin moarte va fi viaţă?

Autor: Anatol COVALLI

Anatol COVALLI: Poeme

Dar acum…
*
*

Mă opresc privind mereu în urmă
şi revăd urcuşul meu bizar,
care chiar dacă-n curând se curmă
va sfârşi făcând din pisc altar.
*
*

A fost greu. Destinul n-a fost darnic.
Pe poteci mi-a pus abrupte stânci.
Deseori vedeam că e zadarnic
zbuciumul din luptele pe brânci.
*
*

Dar acum în urma mea sunt norii.
Ceru-ntreg e un azur imens.
Împlinirea îmi inundă porii
şi mă simt nucleu încins de sens.
*
*
Şipotele lacrimilor mele
au secat demult şi-n locul lor
îşi trimite undele spre stele
al iubirii răcoros izvor.

29 februarie 2020

 

Şi pricep
*
*

Mii de speranţe în sentimente
pe când în iureş clipele trec
şi-n vânzoleala ce în prezent e
nu iau în seamă niciun eşec.
*
*
Soarta ne-aduce ca să ne pună
pe fiecare unde-i menit
dându-ne-o lume care e bună
sau rea , cum este tot ce-am trăit.
*
*
Privesc în urmă cu încântare
parcursul vieţii ajuns un strop,
înţelegând că orice-ncrâncenare,
întotdeauna a avut scop.
*
*
Şi pricep rostul, ţelul, menirea
care-au dat roade pe-al vieţii trunchi,
spre-a nu mă-ntorce în nemurirea
ce mă aşteaptă, trist şi-n genunchi.

28 februarie 2020

 

 

Vine…
*
*

Vine iubirea şi mă întreabă
cu glas de înger, blând, cristalin:
De ce e-n tine atâta grabă
când parcurgi drumul dat de destin?
*
*
Vine speranţa zâmbind şi-mi spune
cu şoapte care sirene par:
Crede în mine şi o minune
plină de farmec îţi dau în dar.
*
*
Vine-mplinirea să îmi alinte
visuri şi gânduri, în timp ce-ascult
săgeţi albastre vibrând în ţinte
şi promiţându-mi un nou tumult.
*
*
Vine dorinţa, mă ia de mână
şi dăm o raită prin zbor voios,
ea preschimbată-n superbă zână,
eu părând umbra lui Făt-Frumos.

27 februarie 2020

 

 

SURÂS
*
*

E în mine atâta lumină !
Sentimentele nu mă mai mă dor
de când ştiu că-n curând o să vină
primăvara cu mândru-i decor.
*
*
Cerul cheamă, pământul mă cheamă
şi nu ştiu spre ce vis să mă-ndrept.
A mea inimă , fără vreo teamă ,
ca un codru-îmi foşneşte în piept.
*
*
De la capăt nu am nicio veste.
Fericit îmi port paşii pe-un drum
care vrea să aburce spre creste
prin acest , plin de farmec , acum.
*
*
Sunt convins,simt în mine că încă
am destul când şi cum şi de ce
şi chiar dacă aş sta sub o stâncă
nu voi spune nicicând: Asta e!…

26 februarie 2020

 

IUBIREA S-A TREZIT…

– Sonet –

 

*

Mirabile dorinţe în mine ard intens.
Nu patimi am în trup, ci dinamite,
iar eul meu surâde când soarta îi promite
că viaţa-mi o să aibă un alt sens.

*

Iubirea s-a trezit din somnul dens
şi caii ei frământă-mplinirea sub copite.
Am străbătut cu dânşii noi orbite
în orizontul care pare-un azur imens.

*

Vezi? Aşteptarea noastră a rodit.
Acelaşi drum străbatem alături spre sfârşit
suind senini urcuşurile-abrupte.

*

Poate să ningă-ntruna, să fie aspru ger.
Până şi resemnarea a învăţat să lupte
de când îţi sunt pământ şi îmi eşti cer.

25 februarie 2020

Continue reading „Anatol COVALLI: Poeme”

Anatol COVALLI: Noi zori (matepoeze*)

Sunt fericit !

*
Mă bucur că-n destin nu mai am sens.
Îi dau eu unul luminos şi dens,
plin de splendoare,
de căutări, de visuri şi cu-un ţel
care, tot timpul, împliniri plenare
are în el.
*
De-o viaţă-ntreagă strâng în tolba mea
nu numai meteori şi câte-o stea,
ci şi luceferi
din care constelaţii-îmi făuresc
pentru-a-mi trimite-acolo solii teferi
cu-un gest firesc.
*
E viaţa îngrozită de-al ei puls?
Am să îi dau cel mai superb impuls,
căci simt în mine
puteri ce n-au nevoie de efort.
De la o vreme doar gânduri senine
în minte port.
*
Îmi place de cel care sunt acum,
care păşeşte hotărât pe-un drum
fără oprelişti,
ce nu mai are lângă el cărări.
Şi-s fericit profund de ce privelişti
mi-apar în zări.

11 februarie 2020

 

 

Fără popas

*
Ce primăvară mi-a intrat în trup!
De flori crengile-aproape mi se rup
şi ce lumină
mi-a inundat al inimii meleag
unde aştept nerăbdător să vină
tot ce-am mai drag.
*
În vremea ce în iureş a trecut
atâta bucurie n-am avut
în nicio clipă.
Surâd sau râd şi fericit visez
că nu o să mai fie vreo risipă
în niciun crez.
*
M-am regăsit sau altul sunt acum
când bucuros colind pe noul drum
ce-mi stă în faţă
şi mă îndeamnă să-l parcurg voios,
să îmi trăiesc zâmbind noua mea viaţă
şi-al ei prinos.
*
Au dispărut din tristu-mi efemer
nămeţii mari şi viforâtul ger
şi văd noi ţinte
în zările unde aud un glas
ce-mi spune blând să merg doar înainte
fără popas.

12 februarie 2020

 

 

SUNT MULŢUMIT !

*
O iarnă minunată simt în trup !
Nu mai e ger. Nu urlă niciun lup
iar ceru-mi ninge
fulgi jucăuşi de-un alb strălucitor.
Focul ce arde-n minte nu se stinge
arzând de zor.
*
În inimă s-au adunat nămeţi,
dar nopţile par dalbe dimineţi
şi când mai bate
vreun vânt, o adiere pare-a fi,
ce mângâie cu mâini imaculate
zi după zi.
*
Privesc în ochii sufletului meu
şi văd al fericirii curcubeu
lucind feeric
şi răspândind mirifice culori
în care se preschimbă-orice-ntuneric
în splendizi zori.
*
Sunt mulţumit că am uitat să plâng,
că nu îmi pasă că e doar un crâng
a mea pădure,
că cerul împlinirii e senin
şi c-am văzut că n-are clipe dure
al meu destin.

13 februarie 2020

 

 

DIN CÂND ÎN CÂND

*
Din când în când mai vine în azur
câte un nor ce-aruncă umbre-n pur
şi în lumină
mai sunt şi nopţi adânci sau triste seri
când brusc încep păreri de rău să vină
din fostul ieri
*
şi sufletul tresare speriat,
iar inima are un ritm ciudat
căci mintea toarce
din caieru-amintirilor pe rând
triste-amintiri ce vor să îţi încarce
gând după gând
*
cu tot ce în trecutul tău a fost
mai bun, mai rău , cu rost sau fără rost
în viaţa care
a cunoscut bine şi rău din plin,
zbucium şi calm,venind pe rând se pare
dintr-un destin
*
pe care n-ai putut să îl învingi
chiar dacă-acum cu anii tăi îl ningi
şi râzi de dânsul,
în timp ce el priveşte ca un sfinx,
iar tu eşti sigur că se-ascunde-ntrânsul
cel mai crud linx.

14 februarie 2020

 

 

Pare ciudat

*
Pare ciudat, dar aş sta ceas de ceas
cu propriul meu suflet la taifas
fără-a mă teme
că aş putea vreodată să regret,
spunând că este pierdere de vreme
acest tabiet.
*
Mi-e drag să îi simt zâmbetul suav
când vede că devin tot mai firav
şi-ncep să şchioapăt
prin viaţa ce îmi pare tot mai grea,
iar el îmi spune că până la capăt
mă va veghea.
*
Îl cred întotdeauna findcă ştiu
că vrea să plece-n zări cât mai târziu,
că încă speră
să nu mă vadă-nvins în efemer,
de viaţa ce adesea e-o panteră
ce-ar vrea să pier.
*
Nu am avut prieten mai fidel
ca sufletul ce-a fost mereu altfel
şi totuşi unic,
un înger dat de Bunul Dumnezeu
cu care pot în voie să comunic,
destins mereu.
Continue reading „Anatol COVALLI: Noi zori (matepoeze*)”

Anatol COVALLI: Uşi şi ziduri (matepoeze*)

URC

*
Urc gâfâind, dar urc un munte-abrupt
cu care de o viaţă mă tot lupt
şi voi învinge
pentru că sunt convins că-am să câştig
chiar dacă sângerez în timp ce ninge
şi este frig.
*
Mai e puţin până ajung pe pisc
şi orice pas ce-l fac este un risc,
dar simt în mine
o-ncredere la un înalt voltaj
şi-o forţă ce-agăţat de stânci mă ţine
dându-mi curaj.
*
Nu am să cad. Pe vârf voi sta curând
din suflet şi din inimă scoţând
un chiot mare
ce va pătrunde dincolo de cer
ca să anunţ izbânda mea în care
încă mai sper.
*
Şi sunt convins că Bunul Creator
îmi va ciopli-ntr-o stâncă-un viitor,
care să poarte
în el pentru vecie chipul meu,
ce de uitare n-o să aibă parte,
trăind mereu.

1 februarie 2020

 

 

TÂNĂR

*
Am fost odată tânăr şi superb
şi mă simţeam asemeni unui cerb
ce mândru sare
din stâncă-n stâncă cu-un curaj imens.
Aveam în sânge-un fel de exaltare,
trăind intens.
*
Ceva superb era-n fiinţa mea
ce ca o stea tot timpul strălucea
şi-ntotdeauna
am fost altfel decât părea că sunt.
Doream să stau în faţă cu furtuna
ca s-o înfrunt.
*
În mine trăiau visuri, aveam ţel
şi-am năzuit mereu s-ajung la el.
Aveam o forţă
de nedescris în orişice frământ.
Purtam în ochii mei câte o torţă.
Eram avânt.
*
De câte ori de mine-îmi amintesc
nu pot decât să râd sau să zâmbesc,
căci simt că-n mine
de fapt acelaşi tânăr am rămas
ce-nvinge-n a lui viaţă şi în sine
orice impas.

2 februarie 2020

 

 

ORICE VA FI *

*
Orice va fi, nu am să mă opresc
şi-am să mă lupt, cât am să mai trăiesc,
cu-orice urgie.
Din inimă-îmi fac sabie. Şi scut
din sufletul ce n-a putut să fie
nicicând bătut.
*
Nicio durere încă nu m-a-nfrânt
fiindcă am fost necontenit avânt
şi niciodată
nu am cerut ceva stând în genunchi,
căci conştiinţa mea a fost curată
până-n rărunchi.
*
Am fost adeseori biruitor
şi am crezut mereu în viitor,
că o să vină
o vreme când şi în al meu destin
va fi-nsfârşit mirabilă lumină
şi cer senin.
*
Iată-mă-acum la capăt. Dar cutez,
mai am încă speranţe, mai am creez
şi-s plin de visuri
pe care vreau să le îndeplinesc.
Nu mă-nspăimânt de niciun fel de-abisuri,
cât timp trăiesc.

3 februarie 2020

 

 

Uşi şi ziduri

*
Uşa copilăriei o deschid,
dar nu am cum să intru. Dau de-un zid
ce-mi stă-mpotrivă
şi mă-ntristez de câte-mi amintesc,
de viaţa mea ce-a fost atunci captivă
în nefiresc.
*
Mă-ntorc şi-o altă uşă-ncerc prudent,
să-l strâng în braţe pe-adolescent,
dar am în faţă
tot zidul care parcă dinadins
nu vrea să îmi revăd ciudata viaţă
de om învins.
*
Tresar şi văd o uşă care-ncet
pare că vrea să o deschid complet.
Nu e zidită
şi intru trecând vesel al ei prag
şi-mi văd maturitatea mea iubită
zâmbind cu drag.
*
Şi ne îmbrăţişăm şi ne-amintim
de vremea când dorind altfel să fim
n-am stat pe tuşă,
dar aud altă uşă scârţind
şi intru şi văd iarna, peste uşă
nămeţi zidind.

4 februarie 2020

 

 

Sunt vesel

*
Dacă greşesc să-mi spui şi să mă cerţi,
dar negreşit la urmă să mă ierţi
zâmbind feeric
ca să dispară din al meu destin
şi cel din urmă strop de întuneric
rău sau meschin.
*
Doar tu poţi să mă faci să fiu altfel,
să am o altă viaţă, un alt ţel,
fiind în stare
să ies zâmbind din orişice impas.
Numai cu tine pot în altă zare
să fac popas.
*
De când în a mea viaţă ai intrat
cerul meu care-a fost înnourat
este albastru
şi-n loc de vânt adie un zefir.
Nu mai arăt a mohorât sihastru
şi nici martir.
*
Sunt vesel, plin de viaţă, cred şi sper
că niciodată nu voi fi apter,
că împreună
vom colinda prin visuri dragi în zbor
sfidând biruitori orice furtună
sau negru nor.
Continue reading „Anatol COVALLI: Uşi şi ziduri (matepoeze*)”