Stelian PLATON: Nouă Apocalipsă (poeme)

NEW APOCALYPSE

 

Noi, nouă ne povesteam cum o să fie,

Că nu o să trecem de apocalipsa grea

Și ne-aruncam docenți în filozofie,

Bârfind Pământul ca pe o blestemată stea.

 

Exuberanți și smintiți de libertate,

Și-ntr-un zbor rătăcitor ce nu ne-aparținea,

Pretindeam meschinelor zodii- dreptate

Scoațând din text orice previziune rea.

 

Ne învăluia o veste mult prea dulce,

Care ca un strigăt agresiv ne subjuga,

Punându-ne pe umeri, aceeași cruce

Și într-un singur univers ne contopea.

 

Venea din spate valul marilor tristeți,

Noi încă nu știam că suntem condamnații,

Și, Doamne, pe când căutam sensul unei vieți,

Ne făcuși martirii acestei generații.

 

 

ELEGIA MĂRII

 

Catargul meu pustiu și-a falțuit lumina

Bizar dansând împleticit în pas de pipăruș,

Pe val razele-și pictau  fluoresceina,

Strident vocaliza-n albaștri nori un pescăruș.

 

Luceafărul ar vrea să se fixeze-n mare

Când vântul îl îmbrăcă într-un cânt de matelot,

În sinea mea mai pun pe sânii tăi o floare

Naiv și sincer, ca cel mai convertit bigot.

 

Spre barca ta mă împinge valul dintr-odată,

Scapără-n mine emoțiile o scânteie.

Tu șoaptă prefăcută-n lumină tulburată

Te-ascunzi în semicercul aprins de curcubeie.

 

Te-ademenesc în lumea mea îndepărtată,

Să rătăcim pe ștraifuri de-amurg pe Marea Neagră,

Cu o corabie prea mult înstrăinată,

Ce a fost sortită doar cu noi doi să meargă.

 

 

APATIE

 

Contemplându-ne-n veacuri ni s-a prezis să așteptăm,

Iar prin cuvinte anoste iar și iar ne reformăm,

Cu ochi apatici să privim zarea în gol întinsă

Și apoi să persiflăm orice idee aprinsă.

 

Dar pe ce abscisă oare lâncezim în absolut,

De nu se mai  întoarce consolator niciun minut?

Un suspin doară tresaltă ca un upercut în piept,

Dintr-o bezna tolănită peste dretul nostru drept.

 

Cât e de-atunci? S-au consumat desigur prea multe ploi,

S-au năruit și visele frumoase tot fără noi,

Cu sârg a creștinat hoți și criminali justiția

Pe orice mormânt necunoscut s-a scris Elodia.

 

S-au estompat păduri și-au murit și umbrele de cai

Și nu se întoarce nici veacul din care eu plecai.

O tristă briză mă aduce lângă Neagra Mare,

Acolo sub nisip, uitat, văd  zeul nostru mare.

 

Neplânsele cruci s-au înnegrit la margine de drum,

Doar flori crispate în buchete, le pomenesc postum,

În Univers se contopesc neconsumate clipe,

Noi mai așteptăm să ne crească îngerești aripe.

 

 

CAPCANA

 

Cocoașa muntelui era

Jumătate de zăpadă,

Stă zarea înclinat perete

O ține vântul să nu cadă.

 

Frunza pomilor îngână

Foșnetul subtil de ploaie,

Calm și imperceptibil melcul

Discret iese din căsoaie.

 

Greu târăște cheratina

Cu bun simț de specialist,

Pe uda frunză argintată

Ca un delicat teribilist.

 

Se mândrea cu ochi în coarne

Și se încredința astfel,

Că nimeni nu o să-l răstoarne

Ori s-ajungă într-o zi la el.

 

Își încearcă gelatina

Pe o dâră neumblată,

Dar din absurdă întâmplare

Sosi și clipa blestemată.

 

Împietrit în așteptare

Aducător de nenoroc,

Tainic aștepta cu cap săltat

Mândru șarpele cu ochi de foc.

 

Înfometat ca niciodată,

Pândea pe micul suflețel,

În așteptarea suspendată

Să-nghită melcul mititel.

 

Beznă se făcu deodată,

Fu corpul sufocat de ace,

Un clește rece vrea să-l scoată,

Dureri încep să îl îmbrace.

 

Puterea își simți bolnavă,

În el năvălea miros urât,

Prin trup fluidiza otravă

Și simți că e la șarpe-n gâ.t

 

Iar fiara îl înghițea prelung,

Discret și gânditor și-n rate,

Cum azi lunecăm în genocid

Amăgiți sub idei mascate.

 

 

COLEGI DE CLASĂ

 

Ei sunt și au rămas colegii mei de clasă,

Privindu-i o muzică celestă mă doboară,

Din nou m-așez în banca mea prea zgomotoasă

Se strigă catalogul, răspund doar eu, și plâng

A câta oară?

 

Vinovat mă simt că-i știu, și-i văd, și nu explic

Că-i port cu mine îngrijorat, aici la New York,

În zarva iluzorie candid mă implic

Și-n fiecare vis, astuțios la noi în clasă

mă întorc.

 

Ei spun c-am fost complice-n copilăria lor,

Buchete de lumină eram, asemănători,

Eram frumosul copilăresc al satelor,

Îi văd aici zâmbind, cum aș putea mâhnit

să n-am fiori?

 

Privirea lor inertă-n poză mă îngheață,

Ne-a înghițit văzduhul ca pe frunze un vârtej,

Aș vrea să cred că încă suntem toți în viață

Așteptând etern, un catalog, să fim colegi

cu alt prilej.

 

Enigme și dureri i-au convertit în ceață,

Pentru câți zâmbetul din poză nu mai e al lor?

Fără un scurt salut sau un adio viață

Au renunțat la cursa vârstei cu viteza

Vijeliilor.

 

Ei veșnic au rămas colegii mei de clasă,

Îi simt, și o muzică divină mă doboară.

A înghețat și banca mea la colțuri roasă,

Așteaptă catalogul, îl deschid, îi strig și plâng,

A câta oară?

 

 

CONFRUNTARE

 

Cu moi aripe alunec în valea unui vis frecvent

Unde lacrima se-adună, iar eu ascet, mă surp și cad,

Un fluierat de vânt m-așează pe un rece continent

Din care glasul mamei-nalță un foc divin și ard.

 

Lung vis mi se desprinde-n umbre ca moarte risipită,

Mor repetat și strig că-s năruit și simt cum mă scufund

În noaptea asta falsă și cu suspine moi cârpită,

Splendoarea Lunii tristă, topește scrumul care sunt.

 

Nisipul se înfoaie bizar și îmi cuprinde fața,

Iar morții surogat i-ascult vocea frântă și scorțoasă

Jurând că ea sinistra în iad, când vrea ne-ascunde viața,

Eu imnuri din amvon îi cânt și rugăciunea mea pioasă.

 

 

COȘMAR

 

S-au împăienjenit atâtea umbre pe nisip,

Iar vântul ascuțit îl sparge ca și marea,

Degeaba îl strig, și degeaba îi vorbesc, nu-i chip

Lacrimei mele să-i explice deformarea.

 

Visam că marea o despic cu o lovitură,

Iar picurii de rouă sub ochii tăi se sparg,

Angelicul tău nume îmi îngheța pe gură,

Corabia îmi plutea rebel fără catarg.

 

Vântu-mbrățișa nisipul și-nghițea castele,

În văzduh se-auzea bonom cum plânge vara,

În mare se-aprinse deodat-atâtea stele

Că putui tristeții vechi să-i aprind țigara.

 

Trudind meduzele, nave-i s-au lipit de chilă,

Vulgar plimbate ca-n lugubru dric al morții.

Se rânduiesc să-mi caute iluzia febrilă

Prin abisu-n care, azi zace cheia sorții.

 

 

DESPRE MINE, NUMAI BINE

 

Eu încă mă comport ca un om viu

Și-n oglindă îmi mai pot oferi

un interviu.

Și tu mai poți afla despre mine

Că port în inimă ascuns

glonțul tras de tine.

Privește-mă de vrei printr-un geam

afumat,

Prin fum vei vedea că-n suflet port

glonțul imprimat,

Iar tu țintaș necruțător și de elită

M-ai inserat în insectar ca gâză

Nedeslușită.

 

 

DOAR NOI

 

Doar tu și eu suntem aprinși în depărtări,

Tu sus în cer, eu răstignit în patru zări,

Tu cuprinsă toată în cercul de lumină,

Eu prăbușit într-o confuzie deplină.

 

Într-o eșarfă de lumină te-ai ascuns,

Doar ochii tăi se pregăteau să-mi dea răspuns.

De-acolo, diafană, m-intrai în vis tiptil

Și te strigam suspinând în somn, ca un copil.

 

Prea multe iluzii devastate de vânt,

Tu, umbră și rugăciune-mi ești pe Pământ.

Încerc să rog reci și păgâne ursitoare

S-ajung în coridorul stelei căzătoare.

 

Am adunat în tolbe atâta-nsingurare

Că-n lacrimi voi spăla și lumea viitoare.

 

 

GLOATELE DE GÂNDURI

 

Pentru noi mai rămân doar litere și rânduri,

Iar inocența pe un rug aprins azi îmi alin.

Caduc, încă mă-nvârt cu gloatele de gânduri

Și ard în deșertul vieții din destinul meu hain.

 

Mă ceartă vremurile cu o voce nouă,

Iar clipe curg brodate cu falii de lumină.

Iar ochii împietriți în scânteieri de rouă

Încep să strige că lacrima nu se termină.

–––––––-

Stelian PLATON

New York City, SUA

5 mai 2020

Lasă un răspuns