Sibiana Mirela ANTOCHE: Versuri

Repetiție

 

Când luna tainele-și ascunde și stele tremură hoinare

În umbra cerului noptatic dansează ielele ștrengare

Și palid  spulberă misterul și vrednic forfotă lumini

Rupând a bolții rece urmă de bezna aștrilor haini.

 

Cortini brunete saltă-n grabă și ard tăciunii-n răsărit

Sfidând a nopții rânduială, pictând cerescul azurit

Și drobu-l smulge ridicându-l în patu-ntinsului safir

Gonind spre-amurgul ce colindă în linul serii de cașmir.

 

O enigmatică paradă aprinde-al lunii felinar

Storcând apusu-n buza nopții cu ochii ageri de vampir,

Perdele vinete disipă sub negrul viului lăstar,

Argintul scapără energic, potop de stele în delir.

 

 Roata vieții

 

De-aș întoarce timpul înșelându-mi soarta

N-ar fi decât tristă amăgire-n van

Ispitindu-mi gândul ce-ar învârte roata

N-aș găsi cărarea să ies la liman.

 

Și de-ar fi destinul lunga rânduială

Tot aș vrea a-ntoarce timpul înapoi

Să trăiesc vremelnic clipa temporală

Cu speranța oarbă de-a strivi nevoi.

 

Hărăzitei urme de-amintiri deșarte

I-aș vâna secretul ce-a topit arzând,

Vinovata clipă ce ușor desparte

Viața de-a ei moarte într-un cer flămând.

 

Nu renunț la visul de-a opri odată

Timpul în secunda marelui trecut

Răsucind clepsidra lutului în roată

Cu prezentul zilei dintr-un început.

 

Uneori…

 

Uneori mă adun dintre valuri și mă-nalț pe un vârf de catarg,

Frământări ce nu-mi dau trebuință le arunc mai departe, în larg,

Cuceresc orizontul albastru, decupând norii groși, plumburii,

Îi plombez cu un petic de soare și-i zidesc în cămări cenușii.

 

Libertății îi dau cuvântare, îmi sporește curajul spre cer,

Două lacrimi ca două petale se revarsă-ntr-un con de mister,

Lângă mine aud pescărușii, mă ridică prin viață la zbor

Adunând tot nectarul din soartă, mă îndrept către țărmuri, ușor.

 

Fericirea o caut prin stele și n-ar fi să o fac prima oară,

E departe și totuși aproape, mă privește din suflet, hoinară,

Pendulez între ziuă și noapte, scotocesc prin nisip ce-a fost ieri,

Nu găsesc decât drumul spre mâine și un azi ce nu e nicăieri.

 

 Caut…

 

Caut luna prin întinsul mărilor de nopți albastre,

Scutur cerul căutându-mi fericirea printre astre,

Stă ascunsă cât nu-i văd chip cioplit în larg de zare,

O asemăn din privirea-mi cu o rază călătoare.

 

Caut dragostea prin stele, prin a bolților măiastre,

Zbor prin spuma fremătândă din a mărilor salmastre,

Scotocesc tăcut prin umbre șoapta-ți caldă și duioasă,

Te aud cum blând rostești, vocea-ți dulce și sfioasă.

 

Caut soarele-n amurguri coborând cu el spre tine

Te găsesc prin roșii umbre, orizont mușcat din mine

Și sărut suav pe buze flori din cerul înstelat,

Gust iubirea din pocalul clipelor ce le-am visat.

 

Fericit

 

Fericit e cel ce-n viață n-a trăit doar spre-a muri

Și-a prins sufletu-n credință și-a dorit doar a iubi,

Nici o caznă nu i-a fost piedică spre a ierta,

Niciun nor nu i-a umbrit dulcea poftă de-a visa.

 

Truditor la cârma sorții a cerșit al tihnei drum

Dăruind bunețea-n schimbul răutăților duium

Și-a vărsat seninu-n cupa plumburielor cetăți

Istovind puterea-n calea asprelor prejudecăți.

 

Călător prin cartea junglei, pământeanul muritor

A stors sâmburii speranței într-un timp amăgitor

Frământând sub lupa clipei vocile ce i-au secat

Seva inimii plăpânde din al trupului curat.

–––––––––––

Sibiana Mirela ANTOCHE

13 iunie, 2018

Lasă un răspuns