Sibiana Mirela ANTOCHE: Clipe și îngeri (versuri)

Amurg de femeie

 

Chiar dacă-i toamnă-n părul meu și ninge ’naltul în asalt

De bruma anilor amurg mă tem în gând și-n vis tresalt

Și vin iernatice corăbii, în prova vântului grăbesc

Spre portul mării-ncărunțite, în cheiul tâmplei vremuiesc.

 

Și încă simt parfum de tei în umbra anilor trecuți

Ce vin galop și rup cărări, zorind în ochii mei tăcuți,

E câmp de luptă-n părul meu și două cete războiesc

E firul verde ce-a uscat și firul galben ce-l smolesc.

 

Aud copite tropăind în sânul lumii veșted fard

De teama iernilor ce-au nins, de teama verilor ce ard,

Trudesc la sorții ce-mi surâd prin ciurul măștii fără chip

Și râd și plâng și cumpănesc… cât e văzduh și cât nisip?

 

Alung troienile din cer rotind în vatră anotimpuri

În așteptarea unor ani ce plâng la tâmpla unor timpuri,

Privesc senină depărtarea cu ochii-mi verzi ca de smarald

Și prind curaj zicând aievea… e vară totuși și e cald!

 

Antipoezie

 

Când versu-i trist și-i doar o umbră, iar muza plânge pe hârtie

Colindă sufletu-n derivă, gândind că-i doar o nebunie

Să-nșir cuvinte fără noimă, să storc condeiului cerneala

Simțind peniței întristarea și poeziei… oboseala.

 

Rebele semne de-ntrebare ucid în mine bucuria

De-a ține ritmul printre strofe, de-a prinde-n rime veșnicia,

De-a plânge doina în catrene, duios de-a vântura iubirea,

De-a da pastelului culoarea și stihului însuflețirea.

 

Pășesc cu teamă printre piedici, cerșesc un minim necesar,

Aprind făclia-n lacrimi stinsă și ard cărbuni încinși pe jar

Și chiar de vor să-ntorn din drumu-mi, a renunța nu e ușor,

Balsam mi-e slova și mi-e cântul, tristețea tainic o dobor!

 

Aș vărsa călimara

 

Mi-e flămândă penița de albastra cerneală

Din al muzelor cearcăn și al șoaptelor dans,

Aș vărsa călimara pe a laptelui coală

Mâzgălind-o în vorbe ticluite-n balans.

 

Opulență de slove adunate-ntre rânduri

Îmi dau libera mână de-a le pune din mers

C-o armată de îngeri și altare de gânduri

Aș mai prinde o rimă, aș mai scrie un vers.

 

Mi-e flămândă speranța de-a sculpta în cuvânt

Cu o daltă-aș ciopli ascuțind-o-n condeie,

Cu o alt-aș zbura ca o boare de vânt

Pe o pagină goală… trup golaș de femeie.

 

Mutilând castitatea feciorelnicei foi

Cu a umbrelor negre coborâri pe hârtie,

Ca o dulce chemare, fără strop de nevoi

Aș vărsa călimara ca pe-o lacrimă vie.

 

Clipe și îngeri

 

Tobogan de speranțe lunecând printre valuri

Îmi încearcă norocul acostând lângă maluri

Răvășindu-mi cărarea-nspre care plutesc

Cu firescul din mine cât ar fi să trăiesc.

 

Curcubeu de dorințe șerpuind printre gânduri

Îmi agită cuvântul căutând printre rânduri

Tencuindu-mi cascade din al lacrimii dor

Cu lumina cea vie din al vieții izvor.

 

Sanctuar de visări rătăcind printre nopți

Îmi colindă destinul spre al zorilor copți

Separându-mi trecutul de al timpului scurs

Cu bătăile inimii în clepsidra ce-a curs.

 

Fluturi mari de credință prin al soarelui foc

Juruiesc lăcomia de-a mă prinde în joc

De-a cruța din al vremii maldăr de plângeri

Veșnicia de patimi, de clipe și îngeri!

 

Două mâini

 

Două mâini neobosite ’nalță-n ceruri rugăciuni
Din a vieților blândețe șterg palate de minciuni,
Contenesc a fi străjerii… veșnic armii de temut,
Adăpost și mângâiere, sfânt căuș născut din lut.

 

Două mâini vindecătoare cern urâtul de frumos,
Aruncând ispita-n iad și nimicuri în prisos,
Vrăjmășii și cleveteală, un balast necimentat
Ce amestecă dreptatea cu al urii greu păcat.

 

Două mâini dibaci frământă nedormitele vegheri,
Ocrotind la stâlpul vieții de cumplitele dureri,
În a lor noblețe castă părtinesc de grele slugi
Și de dușmanii de moarte ce trudesc tăioase rugi.

 

Două mâini ocrotitoare șterg al lacrimilor dor
Înmuiate-n saramură… torc ca firele-n fuior,
Ostenesc dorind a face lucruri binecuvântate
Duios puse-n așezare din născare pân’ la moarte.

——————————

Sibiana Mirela ANTOCHE

8 iunie, 2018

Lasă un răspuns