Răzvan VONCU: Hoinar de suflet, hoinar prin suflet

Recent lansat la ICR Tel Aviv, volumul „Hoinar de suflet halandala”, al scriitorului și gazetarului Roni Căciularu, poate concura cu succes la titlul de cea mai bună carte a anului, publicată în limba română în Israel. Dar, mai mult decât atât, este o carte care trece fără probleme Mediterana, adresându-se cititorului din țară și integrându-se firesc în literatura română, cea, vorba lui Călinescu, indivizibilă.

Aceasta, în pofida faptului că, în chip firesc, locuind în Țara Sfântă din 1983, majoritatea „hoinărelilor” băcăuanului Roni Căciularu au loc prin realitatea israeliană. In special prin Tel Aviv, un oraș prin care scriitorul este (pe bună dreptate!) îndrăgostit, și pe care îl cunoaște în toate aspectele sale. „Hoinarul” este, de fapt, un iscusit reporter literar, un prozator care se plimbă nu numai pe străzi, în galerii de artă sau parcuri, ci și prin stări de spirit, prin amintiri și cultură.

„Hoinărelile” încep cu o „luare în posesie” a Tel Aviv-ului: poartă de intrare în Israel a noilor „olim” și, totodată, fascinantă metropolă a spiritului evreiesc, întâiul mare oraș întemeiat de poporul lui Israel din timpurile biblice încoace. Prima proză, care dă și titlul volumului, este o „mise en abîme” a întregului, căci, redactată în fragmente, punctează toate „popasurile” pe care următoarele proze le vor face prin realitatea israeliană și românească. Străzile, parcurile, forfota, arhitectura, colțurile vechi din Yaffo: toate instituie o stare, sub semnul căreia receptăm textele următoare.

Unul dintre cele mai frumoase este „Vechea stație centrală de autobuze”. Un text încărcat de nostalgie, dar și de sens, pentru că această stație a jucat un rol-cheie în viața tânărului stat israelian, asemeni unei inimi ( metafora e a lui Roni Căciularu ) care „pompează” oameni în „arterele” Israelului. Care în anii 80, când are loc prima întâlnire a scriitorului cu stația, încă se construia și își căuta un drum printre incertitudinile politice. Prozatorul simte și strecoară în pagină, cu o artă de invidiat, freamătul și mișcarea, zgomotul și mirosurile, agitația orientală și, în același timp, siguranța unor oameni care, veniți din toate colțurile lumii, se simt acasă în Țara Sfântă, pe pământul dat lor de bunul Dumnezeu.

Cititorul din România va aprecia, firește, profilurile literare ale unor personalități de origine română: actorul Nicu Nitai ( creator al teatrului „Karov”), pictorul Baruch Elron ( evocat într-un text apărut, inițial, în „România Literară”), doctorul Avram Crețu. Oameni de seamă, care au lăsat urme atât în cultura română, cât și în cea israeliană, alcătuind astfel o solidă punte peste Mediterana. Condeiul scriitorului ni-i readuce în fața ochilor și, odată cu ei, învie o realitate românească, pe care Holocaustul, comunismul și emigrarea au transformat-o, din păcate, în istorie. Insă Roni Căciularu stăpânește arta de a face trecutul să trăiască din nou: cultura, creativitatea și ochiul special al prozatorului scot la iveală fațete nebănuite ale unor momente definitorii pentru personalitatea celor evocați, care ies pentru o clipă din spațiul memoriei și revin pe scena vieții…

„Hoinar de suflet halandala”, recenta apariție a noii Edituri SAGA, este o lectură nu doar plăcută și instructivă, ci și emoționantă. Semn că avem în Roni Căciularu un scriitor a cărui forță stă în finețe și arta detaliului, care ne cucerește subtil, pagină cu pagină.

———————-

Răzvan VONCU

Redactor șef România Literară

București, februarie 2018                          

Lasă un răspuns