Radu BOTIȘ: Semn

Este un fapt lăudabil când, iată, o instituţie de prestigiu a Maramureşului, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, reprezentată în mod exemplar de către domnul dr.Teodor Ardelean poposeşte la Ulmeni aducând, şi aici, parte din bogatele roade, volumul omagial „100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie”.

Ce poate fi mai frumos, mai plin de sens, decât să fie cuprinşi împreună, precum la o întâlnire de taină, maramureşeni demni, patrioţi în toată fiinţa lor, care şi-au lăsat amprenta de-a lungul existenţei, de-a lungul timpului, cu cinste fiind aşezaţi la loc demn Sunt cu adevărat elite maramureşene, dar nu greşim numindu-le elite naţionale, căci libertatea de astăzi li se datorează, înainte de toate, lor.

Cartea prezentată este o lucrare de substanţă, o lucrare necesară tocmai pentru menţinerea trează a sentimentului de apartenență la acest popor, valoroasă prin aducerea în față a modelelor înaintaşilor, care fac să vibreze în noi vocea conştiinţei, noi manifestând astfel respect, dar şi reverenţă, deopotrivă. Nu ai cum să nu empatizezi cu nobila idee a cărţii întâlnindu-i aici pe arhiepiscopul Maramureşului, vrednicul de pomenire şi amintire Justinian Chira, episcopul Emilian Birdaş, marele tribun George Pop de Băseşti, neînfricatul luptător anticomunist Vasile Blidar, tohătanul nostru Petre Dulfu, chelinţeanul drag Emil Gavriş, doctorul docent Florian Ulmeanu, ori vajnicul Leu de la Şişesti, părintele Vasile Lucaciu, alături de marea pleiadă a atâtor făuritori de unire şi întregitori de neam cu generozitate cuprinşi în această carte document.

Lucrarea merită cuvenita lectură, iar în momentele de răgaz ale fiecăruia, oprindu-ne din tumultul acesta al vieţii cu atâtea preocupări şi griji, să poposim plini de recunoştinţă, meditând atât cât ne este dat, la faptul că neamul şi ţara rămân lucruri sacre.

Și pentru că Alba Iulia este Mecca unirii românilor, închei cu versurile poeziei:

 

Mai dalbă, Alba reîntregirii

 

În Alba țării, sub cetate
Sălășluiesc, de mult, eroi
Răpuși, cu dorul de dreptate
Uitați, adesea, și de noi.

 

Se aud sub crucile creștine
Cum lacrimile curg șuvoi,
Până la cer răzbat suspine
Cu jind la pacea de apoi.

 

La Alba Iulia, altarul
Mai poartă-n catedrală semn,
Iar peste țară, preasfânt, harul
Scoboară la poporul demn.

 

Mai dalbă, Alba reîntregirii
Răscoală-n noi chemarea sa,
Cu, pretutindenea, martirii
Unirea sfântă va dura.

———————————–

Radu BOTIȘ

Ulmeni, Maramureș

6 martie 2019

Lasă un răspuns