Paul LEIBOVICI: ,,M U Z I CA” autor dr.Sofia Gelman Kiss, editura SAGA

Scrisoare deschisă

A citi o carte pe ecran, fapt neobișnuit pentru mine, nu era prea simplu. Dar a meritat acest efort. Cartea m-a interesat deoarece am putut cunoaște, părerile autorizate a unui cronicar muzical, a unei Doamne care trăiește pe deplin și participă la dezvăluirea secretelor din spatele partiturilor muzicale și uneori ale vieții iluștrilor compozitori.

Compozitorii români de care vă ocupați, își au fiecare secretul personal în crearea partiturilor. Ele se disting prin însăși complexitatea sunetelor pe care uneori am avut prilejul să le audiez. Unul din compozitori, recte Sergiu NATRA l-am cunoscut în Israel, datorită unei vizite realizate la invitația stimatei Doamne-soția sa, ea însăși o artistă în domeniul artei plastice. Este vorba de perioada când eram Custode al Muzeului ,,BEIT Ha,TANAH,” (Casa Bibliei,, din Tel-Aviv. Am vizitat, de altfel și  o expoziție de ceramică a doamnei Natra care se deschisese la muzeul din Petach-Tikva. Cât despre compozitorul S.Natra am avut prilejul de a audia unele  din compoziții sale și îmi amintesc de un concert în care erau incluse unele partituri, în interpretate ,,Simfonietei” din Beer-Șeva sub bagheta răposatului Mendi Rodan cu care am colaborat și ne-am împrietenit. În România, la Direcția Radio aveau loc cenacluri muzicale, la care uneori participau cronicari a unor gazete, alături de compozitori și interpreți.

În general, lecturând paginile scrise cu sensibilitate artistică, ne putem da seama de modul în care compozitorul își creează opera, căci uneori dezvăluiți ,,secrete profesionale” pe care noi ,,auditorii” am dori să le cunoaștem. Ne mulțumim, totuși cu cele câteva minute de audiție, imaginându-ne-fiecare în felul său, a culturii muzicale -,dragostea pentru expresia pe care ne-o oferă interpretarea de către o orchestră sau alta. Învățasem de la Rodan, chiar posibilitatea de a recunoaște interpretările pe care dirijori le dau acestor partituri.

Desigur, dvs.ați dezvoltat cu precădere modul în care compozitorii și-au creat operele-atunci cînd ați avut prilejul să-i cunoașteți, să–i interpelați. Distinsul, răposatul  maestru Leonard Bernstein, mi-a încântat sufletul încă pe vremea acelor audiții  de duminică dimineața transmise de T.V.România. Am înțeles, mai profund modul de interpretare al acestui Titan, când l-am reaudiat în Israel, citind comentările unor cronicari, participând la dezbateri publice privind arta dirijorală.

Impresionant este capitolul ,,Pisicile și muzica”. Aici, autoarea este interpreta principală a distinselor simțuri și sentimente. Ași spune că prin această ,,fabulă” ne permiteți să vă cunoaștem, să apreciem vibrațiile sufletești, nobile. Capitolul ,,Portretul” vine în ajutorul ,,lectorului și întregește portretul scriitoarei. Sunt unele afirmații cu caracter aș putea spune,,omenesc”: A îmbătrânii nu este numai un proces. Este o misiune, ,.Dacă sănătatea permite, procesul ,,îmbătrânire” poate fi rodnic, chiar activ.

M-am bucurat să reîntâlnesc în paginile lucrării dvs.pe Radu Lupu, pianistul de faimă mondială, pe care am avut bucuria de a-l cunoaște personal în cadrul familiei la care adesea era oaspete la București (Filderman Dorian). Ca tineri, conversațiile nu erau adesea pe teme muzicale. Dar în acest mod am putut să-i disting –la acea vreme, calitățile spirituale, intelectuale.

În unele capitole precum Requviem, rolul dirijorului, Polifonia reușiți să introduceți lectorul în unele ,,secrete muzicale” pe care auditorii, în general nu le cunosc sau poate nici nu sunt interesați, în timp ce audiază concertul, pe când atenția le este atrasă de dirijor, de solist și în general de audierea atentă a partiturii care nu odată trezește sentimente puternice.

Desigur, ca lector cu oarecare pregătire și în domeniul muzical, apreciez efortul pe care autoarea l-a depus, pentru a ne da o amplă imagine a muzicii în general și a ne introduce în inima vibrațiilor sunetelor musicale.

Cuvintele tipărite pe paginile unei cărți, au darul să trezească în sufletul lectorului sentimente diverse. Aș putea să le compar cu acele diversificate sentimente pe care ni le răscolesc unele partituri prin interpretarea orchestrei.

Ajuns la ultima pagină, printr-o simplă apăsare, am constata că lucrarea citită pe ecran are  deasemeni o nouă apariție la editura ,,SAGA” a prietenului Adrian Graumfelds,,

Vă doresc un bine meritat succes.

—————————–

Dr.Paul  LEIBOVICI 

Rehovat, Israel 

3 aprilie 2019

Lasă un răspuns