Monica ILAȘ: Poesis

se vor întâlni

  

 Un cer cu armură despică drumul

înspre stâncile gri – f ă r ă   p o r ț i .

Lacrimile erei de pe obrazul stelelor

se vor șterge odată cu

î n d o i e l i l e   n o a s t r e.

 

Nu suntem cei care vor

purta  f ă c l i i l e   s o n o r e  în mână.

Vom licări până când întrebările

se vor  î n s e n i n a  în trupuri.

 

În primul buzunar al timpului

am fost raze și fluturi printre nuferii topiți

sub genele de rouă ale mării.

 

Ne adăposteam sub zborul pescărușilor

care silabiseau zările

și ne lăsam purtați din întâmplare,

privind cum destrămarea șoaptelor

ne deslușea printre  p i c ă t u r i l e

 a l b a s t r e    d e   c e a r ă.

 

 A m   f o s t   eroarea  care…

 

întâmplare

  

Peste diminețile tainic închise,

între rafturile goale de frunze,

trotuarele cu rădăcini

și-au pliat colțurile alămite

 î n    p u s t i u .

 

Nu vrem să ni se mai folosească

numele de liliac alb,

nici chipul să ni-l pierdem

printre semnele vechi

de fiecare dată când ni se dublează

cuvântul înaripat pe umerii largi

ai scoicilor.

 

Ne abatem străvezii de la glasurile

misterelor neîndulcite cu ceaiul

după-amiaza și lăsăm dincolo de cuvinte

 b ă n c i l e   a b s e n t e.

 

Haþiturile întâmplării de fosfor

pierd punțile  p e r e c h e

în oglinzile vinovate de singurătate

și tainele nisipului pătrund

 î n   z o r i i   d e p ă r t ă r i l o r

 

Ochii pietrelor vegheză picăturile

din gândurile aburite,

iar respirația fină a bolților

câștigă printre rafturile goale

o   s t â n c ă .

 

 

noapte

 

Cu umerii goliți – noaptea

ne-a îndemnat să intrăm

prin  ușile  deschise

  a l e    p l o i i…

 

Ne-a promis că trotuarele

ne vor

însoți pașii fără pereche

spre coroana luminii

care va răsări dincolo de cuvinte.

 

Am  numărat  ochii  stelelor

ca să putem îngenunchia

de fiecare dată, când

vor cădea, din cer, ecouri absolute

p e n t r u   n o i !

 ——————————————————–

Monica ILAȘ

Italia

28 mai 2019

Lasă un răspuns