Monica ILAȘ: Poesis

o pagină nescrisă                  

 

Străluminarea suavă a ultimei silabe

prin înaltul ei transparent – ne apără,

încă de la început,

de freamătul vertical al toamnei –

desprins din respiraţia de ger

a stâncilor nemuritoare…

 

Nu vom afla înainte de întuneric

dacă judecata zeului trist ne va înalţa

peste suliţele înalte ale catedralelor

sau va însoţi miracolul sferei

– după descoperirea erorilor –

trecându-ne prin pagina nescrisă.

 

Nu vom afla nicicând

dacă suntem închipuirile străvezii,

peste care înţelepciunea stelelor

şi-a coborât valul tămăduitor,

fermecând ritmurile secundelor,

cu prelungiri de mătase !

 

În cunoaştere tainică, ne vor fi dăruite

ţărmurile mărilor nordice

şi toate semnele născocite

de gândurile lumii şi şoaptele biruitoare…

 

…Iar atunci vom vibra colorat

– incendiindu-ne văzduhul –

până când nu vom mai fi !

 

înfiorarea naşterii                 

 

Urmăream durerile secundei

căzând peste sevele gândului

adus de zeii închipuiţi ai erelor

iar stelele fixe înconjurau

ca nişte forme înmiresmate

înfiorarea naşterii .

 

Mumia curcubeului îţi bântuia

culorile…

 

De sub piramida gândului

se apropiau ţipetele misterioase

ale ultimei oaze de uimire.

 

Singurul adevăr despre contur

licărea în ţipătul munţilor.

Peste strămoşul sunetului

– blestemul sângelui ferecat

în amintiri – se adunau

sunetele limpezi ale corăbiilor

închipuite !

 

Ascultam bătăile secolului

trădând la fel ca şi ieri gândurile albe

şi înfiorarea naşterii …

 

graţia corolelor                     

 

Peste orizontul verde, desluşit

printre uimirile eterne ale sferelor

selenare – legendele, cu sufletul bolnav

la fiecare secundă şi-au căutat aura

de mătase, dinspre timpanele ferestrelor

violete.

 

N-am ştiut să stârnim zborul

fluturilor şi nici furtunile din clepsidre

nu şi-au repetat istoria, ori de câte ori

ne-am apropiat tâmplele de colţurile

nordului tulburat !

 

Ne apropiam,

cu fiecare amiază, de litera gravată,

în bătăile ritmice ale stelei polare

şi ne regăseam împărţiţi de propriile corole…

Ultimele erori ne-au conturat înlăuntrul

surd – din vina ploii !

 

Pustietatea sonoră numără spiralele

viscolite peste sufletul celorlalte cuvinte,

iar peste moartea albă a nopţilor diafane

cad împodobite trupurile cercurilor aprinse

de patimi .

 

Linia greşelilor repetate ne măsoară

începutul la întâmplare !

–––––––––––

Monica ILAȘ

Italia

16 iulie, 2018

 

Lasă un răspuns