Monica ILAȘ: Lirice

înfiorarea naşterii             

 

Urmăream durerile secundei

căzând peste sevele gândului

adus de zeii închipuiţi ai erelor

iar stelele fixe înconjurau

ca nişte forme înmiresmate

înfiorarea naşterii .

 

Mumia curcubeului îţi bântuia

culorile…

 

De sub piramida gândului

se apropiau ţipetele misterioase

ale ultimei oaze de uimire.

 

Singurul adevăr despre contur

licărea în ţipătul munţilor.

Peste strămoşul sunetului

– blestemul sângelui ferecat

în amintiri – se adunau

sunetele limpezi ale corăbiilor

închipuite !

 

Ascultam bătăile secolului

trădând la fel ca şi ieri gândurile albe

şi înfiorarea naşterii …

 

dimineaţă de mai

           

Ieri am căutat  înserarea

printre stropii care ne ştiau răsăritul.

 

Eram la fel de miraţi ca atunci

când de sub bolţile grele

luna ne-a contemplat umbrele

pentru încă un anotimp imaginar.

 

Ne-am adunat cercurile

pentru a colora cu petale elegante

– adânca luminare în miezul timpului

devenit alfabet nescris.

 

Ca  un curcubeu, sunetul

aduna pietrele negre de morminte

pentru bolţile semnului nostru

judecător

ca să-i poată urma destinului –

gloria din misterul ultimului cuvânt.

 

Eram atât de albi, încât ploile

nu mai atingeau decât surâsul

şi sentimentele gravate în lacrimile

dimineţilor de mai

de unde ne culegeam liniştea

pentru firul următoarei nopţi.

 

Ieri am căutat înserarea

printre duhurile triste ale lumânărilor

şi n-am găsit decât răsăritul

răsfrânt în tristeţea ultimei raze.

 

îndoieli           

 

Noaptea îşi unduia absenţa însângerată

şi ne ruga să ascundem mâinile

de marmoră ale durerii încremenite

sub fruntea ceasului de pe urmă.

 

Muzicile sferoidale ale fulgerelor

blestemau luminarea îndoielilor

şi noi,

mai sublimi decât florile de nuferi,

număram căderile sfâşietoare

printre genele stelelor.

 

Ca nişte seve arzătoare ne-am născut

fără să ştim – rătăciţi în taină,

pe drumurile luminate de curcubee.

 

Ca un ecou răsunător în valea anotimpurilor

căutam umbrele pierdute

în dorurile verzi şi-n arşiţa sentimentului.

 

Şi când semnele zodiacale vor atinge

tâmplele cu greutatea cerului,

toamna va înălţa văzduhul de ger

printre patimile perfecţiunii sferei…

 

Linişte caldă

 

Se îndepărta orizontul,

iar greierii muţi îşi mişcau trupul

aproape de liniştea ierbii.

 

Eram atât de pătrunşi

de respiraţia bolţilor

încât soarele străbun

– deasupra piramidei de cleştar –

îmi încununa naşterea

cu încă un cerc de foc.

 

Se îndepărta orizontul,

iar liniştea cosmică

îmi învăluia dureroasa înnoptare…

–––––––––-

Monica ILAȘ

Italia

17 iulie, 2018

 

 

Lasă un răspuns