Mircea Dorin ISTRATE: Veșnicia-i o clipită (stihuri)

VEȘNICIA-I  O  CLIPITĂ

 

Înțelepții spun că TIMPUL, este veșnic, infinit,

Că TRECUTUL și PREZENTUL, VIITORUL  ce-o să vină,

Toate-s prinse-ntr-o CLIPITĂ, adunate-n negrăbit,

Neclintită, netrecută, ce-o vecie o să-mi țină.

 

Spusa ăsta te-amețește și pe gânduri mi te pune

De pricepi că VEȘNICIA este doară o clipită,

Ne-ncepută, netrecută, ce îmi vrea ca să adune

Totul în nimicul care, cât o fi, e de ispită.

 

Noi, cu gândul ‘nost nevolnic, măsurăm nemăsuratul

Adunând secunde-n zile, săptămâni în luni și-n an,

Și să știm cum curge TIMPUL, cela cere-i nemișcatul,

Socotim , precum socoate pe la noi, orice băcan

 

Deci vedeți cum e cu timpul cela care-l prețuim,

Toți îi ținem socoteală, cât a fost și o să fie,

Îl hulim din cale-afară, îl iubim și-l împărțim,

Că din el ni-i scursul vieții, tot felie cu felie.

 

 

AMINTIRI  CARE  NE  DOR

 

M-a-ndemnat de-o vreme gândul să mă duc în satul meu,

Că s-apropie cea vreme când mă cheamă Dumnezeu,

Eu m-am dus să-mi căt pruncia colo unde am lăsat-o,

Tinerețea cea de miere, ce nicicând nu am uitat-o.

*

De la drumul țării încă am luat-o prin pomiște

Și de-acolo peste câmpuri pline toate de miriște,

De -am ajuns în Dealul Crucii, la cea margine de sat,

Iar de-aici înc-o postate până-n locu-n care-am stat.

 

Amărât îmi e cel suflet și cel gând îmi e-ntristat

De ce ochii îmi văzură și de câte am aflat

Despre neamul ce pe-aicea e ca pleava risipit,

Prin ținuturi depărtate, sărăcit și umilit.

 

Casa noastră-i într-o rână, nimănui de trebuință

Și pe ea de-acu-i stăpână două fire lungi de viță,

Cumpăna de la fântână s-andoit de lunga vreme

Coperișu-i spart prin locuri și prin el ploaia se cerne.

 

Grinda casei, gârbovită, nu mai are-n ea putere,

Spartă e fereastra joasă, oarbă-i fără de vedere,

Doar icoana pe perete în ștergare priveghează

Locul cela fără viață, ce mi-l ține încă-n pază.

 

Coasta a spălat-o ploaia, Continiutul s-a micit,

Valea e secată toată, iar izvoru-i nămolit,

Crângul e de-acum pădure tânără și viguroasă,

Moara e hâită toată, lunca nu mai e de coasă.

 

S-a umplut și țintirimul cu acei ce rând la rând

Se tot duc din vale-n dealul ce-i primește lăcrimând,

Să mi-i țină la păstrare timpuri lungi cât o vecie,

Când pe-aici în alte vremuri nici nu știm ce o să fie.

 

Numai Târnava bătrână curge-ncet și lenevoasă,

De pe mal o priveghează tot o salcie pletoasă,

Oglindindu-se în valul ce se saltă-n clipocit

Și-apoi trece lin la vale adormi și liniștit.

 

Stâna-i tot lângă pădure unde-o apără vecia,

Turma-i veșnic înnoită, ca cel lan cu ciocârlia,

Iar frăguțele-n cărare tot mă-mbie ca odată

Aducându-mi iar aminte de cea vreme neuitată.

 

Zmeurișul mi se-ntinde în poiana din pădure,

Lângă el se coc în soare rugii negri dulci de mure,

Și-n amiaza de văpaie, în umbrare răcoroase

Stau jivine ațipite, mari dihănii, fioroase.

 

Crâșma-i tot în locul care de un veac satul o știe,

Iar biserica bătână, cu credința-n ea tot vie,

Semețește încă-n dealul ce cu ea s-a însfințit,

Adunând în an creștinii, ce mai cred în nemurit.

*

Prea puțini mai știu de mine și de neamul meu rărit,

Mulți din ce-i de-un leat cu mine, mi-s în deal la învechit,

Pentru ceilalți, sunt străinul rătăcit prin satul lor,

Ce chematu-la pământul, să se stâmpere de dor.

**

Satul meu, bătrân cât lumea, te deplâng de ce-ai ajuns,

Slab și fără de putere, cerșetor umil, de plâns,

Nu mai ești de mult vecie cum crezut-am altădată,

Viața ta, ce-a fost frumoasă, de acuma ți se gată.

 

Eu, crescut pe a ta humă, într-o rugă de iertare

Milă cer la ’nalte ceruri cât îmi arde-o lumânare,

Că ne-ai fost, lungimi de veacuri, cuibul ’nost de viețuit,

Unde-n umbră de cerescuri, viețile ni le-am trăit.

——————————–

Mircea Dorin ISTRATE

Noiembrie 2019

Lasă un răspuns